Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

 

Цей Закон:

- встановлює правові підстави і порядок цивільного обороту, введення в цивільний оборот, перебування в цивільному обороті і вилучення з цивільного обороту зброї і боєприпасів до неї,

- визначає права і обов'язки суб'єктів, діяльність яких пов'язана із  зброєю та боєприпасами,

- регламентує питання забезпечення безпечного обігу зброї і боєприпасів,

- визначає вимоги до стрілецьких тирів, стрільбищ та стрілецьких комплексів,

- регламентує порядок надання послуг з навчально-тренувальної та розважальної стрільби, організації курсів з підготовки власників зброї, а також організації навчально-тренувальної стрільби та спортивних змагань зі стрільби,

- встановлює принципи, підстави і порядок здійснення державного і громадського контролю у вказаних сферах.

 

Цей Закон розповсюджується на будь-яку зброю та боєприпаси, які можуть перебувати у власності фізичних осіб - громадян України, осіб без громадянства, які проживають на території України, іноземних громадян, які перебувають на території України, та юридичних осіб недержавної форми власності.

 

Цей Закон не розповсюджується на:

 

1) предмети і пристрої, які не сконструйовані або не пристосовані до застосування в якості зброї, але можуть бути використані в такій якості;

 

2) вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії при умові, що з неї не можна стріляти боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу. 

 

3) зброю, остаточно та безповоротно приведену в непридатний для стрільби стан, якщо це підтверджено відповідним висновком спеціально уповноваженого органу;

 

4) вибухові матеріали, піротехнічні вироби та пускові пристрої до них;

 

5) колючо-ріжучі предмети та предмети ударно-дробильної дії, виготовлені для використання в домашньому господарстві або побуті;

 

6) збройні колекції державних та комунальних музейних установ;

 

7) зброю військового призначення та боєприпаси до неї, яка перебуває на озброєнні армії;

 

8) службову зброю, яка перебуває на озброєнні правоохоронних органів, органів державної безпеки, державних органів, служб і підрозділів із спеціальними функціями, а також підрозділів відомчої та позавідомчої охорони та боєприпаси до неї;

 

9) зброю та боєприпаси, які знаходяться у власності держави та використовуються державними експертними установами для проведення експертиз;

 

10) промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії, або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані  виключно з передбаченою їх конструкцією метою;

 

11) зброю для підводного полювання та боєприпаси до неї;

 

12) ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;

 

13) стартову (шумову) зброю;

 

14) військову техніку та її допоміжне обладнання;

 

15) іграшки, які своїм зовнішним виглядом копіюють або нагадують зразки зброї;

 

16) імітаційно-тренувальну і навчальну зброю та боєприпаси до неї;

 

17) муляжі та макети зброї і боєприпасів;

 

18) сигнальні пристрої, в тому числі сигнальні пристрої, які входять в обов'язкове оснащення човнів, яхт, суден або літальних апаратів (тобто предмети або механізми, конструктивно призначені виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигнала) і салютні патрони — патрони, які не мають снаряда та призначені для імітації стрільби, салюта чи подачі сигналу).

Віднесення моделей предметів та пристроїв до зброї та до конкретної категорії зброї здійснюється спеціально уповноваженим державним органом, виключно на підставі відповідних критеріїв, наведених в цьому Законі та згідно затверджених, оприлюднених та таких, що перебувають у постійному вільному для ознайомлення доступі нормативно-правових актів (методик, інструкцій, тощо).

На діяльність суб'єктів із спеціальним статусом, пов'язану з обігом зброї, розповсюджуються закони, які регламентують їх діяльність, за виключенням випадків, встановлених цим Законом.

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Положення цього Закону узгоджені з Директивою № 91/477/ЕЭC Ради Європейського Союзу "Про контроль за придбанням зброї та володінням зброєю".
 

 

Стаття 2.  Повноваження органів державної влади та управління у сфері обігу зброї та боєприпасів та засади громадського контролю

 

Верховна Рада України є єдиним органом державної влади, який здійснює правове регулювання у сфері контролю за обігом зброї та боєприпасів.


Закріплені у цьому законі права громадян України щодо володіння зброєю не можуть бути обмеженими, звуженими або погіршеними.


Виключно законами України визначаються:

 

1. порядок видачі дозволів на відкриття і функціонування об’єктів дозвільної системи;

 

2. порядок видачі дозволів на зброю та спеціальні засоби;

 

3. порядок придбання вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, підприємствами, установами, організаціями, господарськими об’єднаннями і громадянами;

 

4. порядок перевезення зброї і бойових припасів;

 

5. правила зберігання та обліку зброї і бойових припасів;

 

6. порядок обліку власників зброї.

 

 

Кабінет Міністрів України реалізує державну політику у сфері обігу зброї в Україні та відповідно до цього визначає:

 

1. порядок застосування вогнепальної зброї працівниками органів внутрішніх справ України;

 

2. порядок озброєння особового складу установ і підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням зброї;

 

3. порядок здійснення обігу зброї серед окремих категорій службовців, у т.ч. порядок видачі народним депутатам України та окремим посадовим особам у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку і зберігання;

 

4. правила придбання, зберігання та перевезення мисливської вогнепальної нарізної та гладкоствольної зброї, бойових припасів і пневматичної та холодної зброї громадянами;

 

5. порядок надання дозволу на придбання спортивної зброї спортивним товариствам та федераціям а також для навчальних потреб при здійсненні допризовної військової та спеціальної підготовки;

 

6. порядок проходження курсів підготовки майбутніх власників зброї та складання кваліфікаційних іспитів на отримання дозволу на зброю та спеціальні засоби;

 

7. порядок укладання трудових договорів на виконання робіт, пов’язаних зі зброєю;

 

8. порядок обліку об’єктів дозвільної системи;

 

9. технічні умови зберігання та обліку зброї і бойових припасів;

 

10. порядок збирання та утилізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнювальної дії, непридатних для подальшого користування;

 

11. перелік видів підприємств, майстерень, складів, стрільбищ, тирів та інших об’єктів, на яких виробляється, ремонтується, зберігається чи використовується зброя і які є об’єктами дозвільної системи;

 

12. порядок використання зброї на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;

 

13. порядок колекціонування, експонування зброї;

 

14. порядок ввезення із-за кордону та вивезення з України спеціальних засобів самооборони;

 

15. порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї.

 

Міністерство внутрішніх справ України контролює в межах своєї компетенції та лише у випадку затвердження Кабінетом Міністрів України порядку здійснення такого контролю:

 

1. дотримання правил придбання зброї та спеціальних засобів;

 

2. дотримання правил перевезення (перенесення) зброї;

 

3. дотримання правил носіння зброї і спеціальних засобів;

 

4. дотримання правил зберігання зброї та спеціальних засобів;

 

5. дотримання правил використання зброї та спеціальних засобів самооборони за призначенням;

 

6. дотримання правил передачі зброї (дарування, обмін, продаж, передання у спадок та інше);

 

7. дотримання умов трудових договорів на виконання робіт, пов’язаних з обігом зброї;

 

8. стан технічного устаткування об’єктів, на які поширюється дозвільна система та стан охорони зазначених об’єктів (наявність технічних умов зберігання, порядок допуску тощо);

 

9. технічний стан транспорту, що здійснює перевезення зброї та боєприпасів до неї.
 

 

Стаття 3. Основні терміни і поняття, які застосовуються в Законі

 

Зброя - пристрій або предмет спеціально сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об'єкти і цілі.

 

Вогнепальна зброя - пристрій або предмет, сконструйований або пристосований для використання в якості зброї, з якого під впливом сили тиску, створюваної продуктами горіння хімічних речовин, можуть бути викинуті кулі, метальні елементи (снаряди) або шкідливі, подразнюючі речовини для механічного, термічного, хімічного або іншого ураження цілі на відстані, або поданий звуковий чи світловий сигнал.

 

Вогнепальною зброєю згідно з цим Законом вважаються також основні частини вогнепальної зброї.

 

Обіг зброї або боєприпасів - виробництво або виготовлення, комплектування або ремонт, придбання або реалізація, колекціонування, експорт, імпорт та транзит зброї, її складових частин або допоміжних пристроїв, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, спеціальних засобів або піротехнічних виробів; нагородження зброєю; спадкування, облік, експонування на виставках або демонстрування, використання, застосування згаданих предметів; використання зброї в тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, перевезення, пересилання, вилучення, відчуження, знищення, ввезення в Україну або вивезення з неї.

 

Автоматична вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок можна здійснити більше ніж один постріл.

 

Напівавтоматична вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок не можна зробити більш ніж один постріл.

 

Вогнепальна зброя ручного перезаряджання - вогнепальна зброя з магазином/барабаном, яку необхідно перезаряджати після кожного пострілу за допомогою використання м'язової сили людини або механічного пристрою.

 

Багатозарядна вогнепальна зброя - вогнепальна зброя обладнана від'ємним або невід'ємним магазином/барабаном, з якого здійснюється механічна подача патронів для здійснення наступних пострілів.

 

Однозарядна вогнепальна зброя - одноствольна або багатоствольна вогнепальна зброя без магазину/барабану, яку перед кожним пострілом необхідно заряджати вручну, вставляючи патрон у патронник або в механізм заряджання.

 

Гладкоствольна вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, у якої напрямна частина каналу ствола по всій його довжині не має нарізів, які надають кулі обертального руху.

 

Нарізна вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, у якої в напрямній частині каналу ствола по всій його довжині утворені спіралеподібні нарізи, які надають кулі обертального руху. До нарізної вогнепальної зброї не відноситься вогнепальна зброя, яка призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї та яку в Україні класифіковано як гладкоствольну вогнепальну зброю.

 

Короткоствольна вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, довжина ствола якої не перевищує 300 міліметрів або загальна довжина якої не перевищує 600 міліметрів.

 

Довгоствольна вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, довжина ствола якої перевищує 300 міліметрів або загальна довжина якої перевищує 600 міліметрів.

 

Військова вогнепальна зброя і боєприпаси - виготовлені або вироблені спеціально для військових потреб вогнепальна зброя і боєприпаси.

 

Газова зброя - невогнепальна зброя, з якої можуть бути викинуті шкідливі, подразнюючі речовини або їх заряд.

 

Газові пістолети (револьвери) не відносяться до вогнепальної зброї.

 

Сигнальна зброя - вогнепальна зброя, призначена для подачі звукового, світлового сигналу з використанням сигнального піротехнічного пристрою або сигнальних патронів.

 

Пневматична зброя - невогнепальна зброя, в якій куля чи іншій метальний елемент отримує спрямований рух під дією сили стиснутого газу або повітря.

 

Холодна зброя - невогнепальна зброя, призначена для механічного ураження цілі (надання колючого, ріжучого, рублячого, ударно-дробильного впливу) за допомогою м'язової сили на відстані або при безпосередньому контакті.

 

Холодною зброєю не вважаються інструменти господарського чи побутового призначення.

 

Метальна зброя - невогнепальна зброя, в якій метальний елемент забезпечується енергією від дії пружного елементу, який у свою чергу приводиться в дію за допомогою використання м'язової сили людини або механічного пристрою.

 

Зброя, непридатна для експлуатації - зброя, перероблена або піддана такому впливу, в результаті якого всі її основні частини були безповоротно зіпсовані або зіпсувалися та їх неможливо відновити, полагодити або замінити таким чином, щоб зброя знову стала придатною для використання за прямим призначенням.

 

Колекція зброї або боєприпасів - цілеспрямований збір зброї або боєприпасів, які мають наукову, історичну або художню цінність, або призначення науково-технічного, художнього, історичного, криміналістичного чи іншого пізнавального джерела.

 

Додаткове обладнання до зброї - з'ємні, або нез'ємні пристрої спеціально створені, або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувацьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомії власника, пристосуванню (постійному чи тимчасовому) до виконання певних законних задач (самозахист, мисливство чи зайняття спортом).


До додаткового обладнання відносяться у тому числі засоби зменшення гучності пострілу та сили віддачі, полум'ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, освітлювальні пристрої, тощо.

 

Приціл нічного бачення - встановлюваний на зброю прилад, призначений для наведення зброї на ціль, за допомогою якого із застосуванням електроніки забезпечується більш яскраве зображення слабо освітленій або неосвітленій цілі.

 

Основні частини вогнепальної зброї - ствол, барабан, затвор, рамка затвору, рамка пістолету (револьверу) та їх напівфабрикати, а також вкладиш (ствол меншого калібру), встановлюваний в ствол вогнепальної зброї.

 

Спеціальні засоби - хімічні речовини, предмети або механізми, передбачені для самозахисту або гарантування громадського порядку та безпеки, але не є зброєю.

 

Електрошоковий пристрій - невогнепальна зброя, сконструйована або пристосована для ураження цілі електричним струмом шляхом прямого контакту або на відстані.

 

Боєприпаси - патрони до нарізної та гладкоствольної вогнепальної зброї, інші пристрої одноразового використання, конструктивно призначені й технічно придатні для пострілу зі зброї відповідного виду з метою ураження або пошкодження живих або неживих цілей.

 

Не вважаються боєприпасами окремі компоненти спорядження патронів до мисливської зброї (шріт, картеч, кулі, пижі, прокладки, капсулі, гільзи).

 

Частина боєприпасу - метальний елемент (снаряд), метальний заряд, капсуль, гільза.

 

Імітаційний боєприпас - боєприпас без метального елементу (снаряду), який складається з гільзи , капсуля , порохового заряду і пижа або без пижа для імітації пострілу з вогнепальної зброї.

 

Патрон - боєприпас, що складається з гільзи з капсулем, метального заряду та метального елементу (снаряду).

 

Метальний елемент (снаряд) - частина боєприпасу (куля, шріт, картеч, артилерійський снаряд таке інше), стріла, призначена для ураження цілі.

 

Експансивна куля - куля з конструктивно ослабленою головною частиною, яка при проникненні в ціль, або при контакті з її поверхнею миттєво деформується.

 

Калібр - умовний розмір каналу ствола вогнепальної зброї, снаряду або гільзи. Калібр зброї визначається технічними умовами виробництва певного виду зброї.

 

Вибухова речовина - хімічна сполука або суміш хімічних сполук, яка під впливом зовнішніх факторів швидко реагує з виділенням великої кількості газу або теплової енергії.

 

Вибуховий пристрій - засіб, що забезпечує вибух в певному місці і в певний час або в результаті конкретного впливу (підривні засоби , заряди і пускові пристрої детонатори).

 

Піротехнічний виріб - виріб, який містить горючу або вибухову суміш і призначений для створення димового, звукового або світлового ефекту, сигналу або святкового феєрверку.

 

Військова піротехніка - виготовлений спеціально для військових потреб військовий піротехнічний пристрій або піротехнічний виріб одноразового використання.

 

Тир – споруда або приміщення, спеціально обладнане для безпечної стрільби певним видом, або декількома видами зброї.

 

Стрільбище - місцевість, пристосована для безпечної стрільби певним видом або, декількома видами зброї.

 

Виробництво - промислове виробництво різного виду зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, піротехнічних виробів або їх складових частин, а також пов'язані з цим науково-технічні дослідження або розробка технічної документації .

 

Переробка зброї та боєприпасів - зміна якісних властивостей зброї та боєприпасів, а саме режиму ведення стрільби, калібру, довжини ствола. В будь-якому випадку не відносяться до переробки зброї дії її власника по покращенню її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувацьких властивостей), адаптації до анатомії власника, пристосуванню (постійному чи тимчасовому) до виконання певних законних задач (самозахист, мисливство чи зайняття спортом) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового обладнання до зброї.

 

Ремонт зброї – усунення поламок, дефектів та/або заміна певних частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням.

 

Реалізація - продаж, обмін, дарування або передача іншим чином у власність або володіння іншій особі зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, спеціальних засобів або піротехнічних виробів.

 

Володіння зброєю та боєприпасами - зберігання, носіння, забезпечення збереження, використання зброї та боєприпасів.

 

Дозвіл на придбання зброї та боєприпасів - документ, що підтверджує, що юридична чи фізична особа може придбати вказані в дозволі зброю і (або) боєприпаси.

 

Придбання – набуття права власності на зброю, боєприпаси, частини зброї та компоненти боєприпасів, вибухові речовини, вибухові пристрої, спеціальні засоби або піротехнічні вироби.

 

Дозвіл на носіння зброї - документ, який підтверджує, що фізична особа має право на зберігання і носіння зазначеної в ньому зброї.

 

Носіння зброї, боєприпасів або спеціального засобу - переміщення при собі за межами місця зберігання готової до негайного застосування зброї або спеціального засобу.

 

Дозвіл на зберігання зброї - документ, що підтверджує, що юридична чи фізична особа має право на зберігання зазначеного в ньому зброї.

 

Зберігання - тримання в дозволеному місці зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, спеціальних засобів або піротехнічних виробів з дотриманням встановлених вимог безпеки.

 

Транспортування зброї та боєприпасів - транспортування (перевезення, переноска) зброї з місця зберігання зброї в певний об'єкт або місцевість на умовах, що забезпечують неможливість негайного застосування зброї (зброя не заряджена, знаходиться в чохлі або в іншому відповідному для цього предметі, патрони вийняті з магазину, барабану і стволу).

 

Пересилання - переміщення поштою, багажем або за посередництва третіх осіб зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, спеціальних засобів або піротехнічних виробів.

 

Ліцензія - виданий уповноваженим державним органом офіційний документ, що надає право на зайняття зазначеною в ліцензії діяльністю з дотриманням встановлених умов.

 

Професійна діяльність - діяльність фізичної або юридичної особи, від якої така особа отримує доходи і для здійснення якої в установленому законодавством порядку необхідно носіння (використання) зброї.

 

Зареєстровані в Україні юридичні особи - зареєстровані в Україні юридичні особи та засновані в Україні філії підприємств, заснованих у державах - членах Європейського Союзу та в інших державах Європейського економічного простору.