Закручивают гайки. По следам свежих изменений к 622-му приказу

| Законодательство | Автор: Юрий Минкин

Приказ 7.8Приказ 7.8

Недавноприняты изменения к всеми любимой 622 инструкции. Стало хуже. Сильно хуже.

Гайки крутят одним росчерком пера, а обещанного РС всем и сразу нет, как и не было. Документ объёмен, я оставлю только то, что считаю нужным и важным.

Экспресс-анализ.

«--» мой построчный комментарий; 

ОЧ – основная часть оружия;

СХП- стрельба холостым патроном и оружие, ее выполняющее;

РС – Разрешительная система;

Инструкция основательно переписана

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 07.08.2013 N 749

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р. за N 1483/24015

ЗМІНИ до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також бойових припасів до зброї та вибухових матеріалів

1. У назві Інструкції слова "пневматичної і холодної зброї" замінити словами "пневматичної, холодної і охолощеної зброї", слова "зазначених патронів" замінити словами "патронів до них", після слів "боєприпасів до зброї" доповнити словами ", основних частин зброї".

-- смена названия отражает суть--.

пункт 1.3 після слова "арбалети" доповнити словами та цифрами "луки з зусиллям натягу тятиви більше ніж 20 кг,", після слів "несмертельної дії" слова "(далі - пристрої), та зазначених патронів" замінити словами "(далі - пристрої), та патрони до них, основних частин зброї", після слів "бойових припасів до зброї" доповнити словами "і охолощеної зброї".

2.2. У главі 2: у назві глави після слів "бойових припасів до неї" доповнити словами "основних частин зброї", слова "зазначених патронів" замінити словами "патронів до них"; пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами до неї, холодною та охолощеною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (далі - суб'єкти господарювання), дозволи на придбання, зберігання, перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї, пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ, складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них (далі - об'єкти дозвільної системи); громадянам - дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської зброї, холодної, охолощеної, пневматичної зброї, пристроїв."

-- основные части и выхолощенное оружие стали регулироваться РС. Далее последствия.—

підпункт 2.3.2 викласти в такій редакції: "2.3.2. УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС на: відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи: сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини, піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної, холодної та охолощеної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них; право перевезення через митний кордон України мисливської вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами України; придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв громадянами України; придбання та зберігання відомчої вогнепальної, мисливської зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв та патронів до них підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами господарювання.

-- Итак, приобретние\ношение СХП у нас под РС. ---

2.5. У главі 7: у пункті 7.3: абзац другий після слів "кожну одиницю зброї" доповнити словами ", основних частин зброї"; абзац четвертий після слова "зброї" доповнити словами ", основних частин зброї"; абзац п'ятий після слів "медичні довідки" доповнити словами "(крім охолощеної зброї)"; абзац сьомий після слів "та їх застосування" доповнити словами "(крім охолощеної зброї)"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "копію 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.";

-- В Вашем деле тогда будет вестись учет и ОЧ, а раньше было попроще.—

у другому реченні пункту 7.5 слова "може вестися" замінити словом "ведеться", а після слова "зброї" доповнити словом ", пристроїв.";

-- Т.е. теперь в дежурке данные по вам и вашему арсеналу не могут быть, а обязаны быть.

– у пункті 7.7: перше речення після слова "холодної" доповнити словами "і охолощеної";

--Т.е. хранение СХП тоже будет контролироваться, а не сделали ли чего с макетиком, а, товарищь?

— доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "При зміні місця проживання, придбанні зброї та її перереєстрації громадяни обов'язково перевіряються за місцем проживання.".

-- Переезд=переаттестация места хранения. Готовим правильные сейфы.—

3. У розділі II: 3.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і використання зброї та бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них".

3.2. У главі 8: пункти 8.1 - 8.9 викласти в такій редакції: "8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх справ, поширюється на бойову нарізну військових зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, охолощену, нейтралізовану, несучасну, спортивну, мисливську вогнепальну зброю, бойові припаси до зброї, основні частини зброї, пневматичну, холодну зброю, пристрої та патрони до них, що належать підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам господарювання та громадянам.

8.2. Вогнепальна зброя - зброя, яка призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.

8.3. Бойова вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, призначена для ураження людини та (або) техніки. До бойової зброї не належить старовинна зброя та її моделі, які виготовлені до 1899 року включно.

8.4. До несучасної зброї належить вогнепальна і холодна зброя, яка: знята з озброєння армії та виробництва і для якої серійно не випускаються боєприпаси; знята з озброєння зброя і яка існує в одиничних екземплярах; виготовлена спеціально для виставок (експонування) в одиничних екземплярах.

8.5. Охолощена зброя - пристрої, виготовлені шляхом спеціального пристосування конструкції стрілецької вогнепальної зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо зробити постріл снарядом, що має достатню вражаючу здатність. Призначена для використання на кінозйомках, при проведенні театралізованих, костюмованих та інших культурних заходів. Охолощена зброя повинна бути приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан, придатний для стрільби тільки холостими патронами, що підтверджується відповідним висновком.

--СХП, господа! Даже «Блефы» и ТТ-С, т.к. переделаны из боевого. А вот турки формально нет.—

8.6. Нейтралізована зброя - стрілецька зброя будь-якої моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів або технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у спеціалізованих майстернях з ремонту зброї в непридатний для стрільби стан. Кожна одиниця нейтралізованої зброї повинна мати відповідний висновок про незворотне приведення її в непридатний для проведення пострілів стан та віднесення її до певного виду нейтралізованої зброї. На кожну одиницю нейтралізованої зброї наносять серійний номер та абревіатуру виду нейтралізованої зброї. Нейтралізована зброя залежно від її призначення класифікується так: учбова зброя - зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан, призначена для навчання правилам поводження зі зброєю (розбирання та складання, заряджання та розряджання, виконання стройових прийомів зі зброєю) (абревіатура виду - УЧ); учбово-розрізна зброя - зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан, основні деталі якої мають спеціально виконані вирізи, призначені для забезпечення наочності при вивченні порядку взаємодії деталей і вузлів (абревіатура виду - УЧР); музейна зброя - зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан та призначена виключно для експонування в музеях (абревіатура виду - МУЗ); макети зброї масогабаритні - конструктивно подібні до вогнепальної зброї вироби, призначені для колекціонування та експонування фізичними і юридичними особами, які спеціально виготовлені з вогнепальної стрілецької зброї шляхом внесення до конструкції її основних частин та механізмів змін, що виключають здійснення пострілу (абревіатура виду - ММГ).

8.7. Спортивна зброя - вогнепальна, пневматична або холодна зброя, призначена для ураження цілей під час спортивних тренувань і змагань, що відповідає правилам спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій та правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації. Кожна одиниця спортивної зброї повинна бути сертифікована в установленому порядку та відповідати вимогам ГСТУ 78-41-002-97. 8.8. Мисливська вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, призначена для ураження тварин і птахів під час полювання.

8.8.1. До мисливської вогнепальної зброї належать: мисливські гвинтівки, карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають поряд з гладкими і нарізні стволи.

8.8.2. Мисливська зброя повинна відповідати таким вимогам: для стрільби зі зброї використовуються мисливські патрони відповідного калібру; загальна довжина з розкладеним та зафіксованим прикладом має становити не менше 800 мм; ємність магазину (барабана) (з установленим обмежувачем за наявності) нарізної зброї не має перевищувати 10 патронів, а гладкоствольної - 4 патронів;

-- НОВЕЛЛА! Все ГС, оформленное как охотничье, надо оборудовать ограничителями. Про оружие с коробчатым магазином молчу, т.к. там проще. А в помпе и большинстве п\а это часть оружия. Весело теперь будет на турнирах стрелять. Ибо формально нарушают ВСЕ.—

мати запобіжник; довжина ствола мисливської зброї повинна відповідати вимогам ГСТУ 78-41-002-97.

8.9. Боєприпаси - спеціально виготовлені вироби одноразового використання, які призначені забезпечити ураження цілей в умовах збройної боротьби, самооборони, полювання, спорту. До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони до гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.";

-- Еще одна новелла. Потому что спасибо, «узаконили» порох, но, по сути, криминализировали оборот капсюлей, т.к. в связке с 263 УК эта нормочка приказа дорого стоит, подтягивая владение «жевело» к владению патроном. Ждем практики—

доповнити главу після пункту 8.12 новим пунктом 8.13 такого змісту: "8.13. До основних частин зброї належать будь-які елементи або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та необхідні для її функціонування, а саме: ствол, корпус або стовбурна коробка, затвор або барабан, вісь затвору або казенник.".

-- Это оно. Без слов –

10.7. Пересилання поштою зброї, бойових припасів до зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них, пороху забороняється.".

-- Вот так. Ноу комментс. Т.е. пока не посадят, но при выявлении оштрафуют и изымут–

3.6. …"Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на придбання основних частин до мисливської вогнепальної зброї громадянами подаються: заява щодо видачі дозволу на придбання основних частин зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника; копія дозволу на право зберігання, носіння зброї відповідного виду, моделі; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. Заміна основних частин зброї в майстернях, які мають ліцензію МВС України, здійснюється без отримання додаткового дозволу на їх придбання.".

-- хто ж себя обидит, право же!—

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом шістнадцятим; пункт 12.3 після слів "гладкоствольної зброї" доповнити словами "основних частин зброї", слово "заяви" замінити словом "рапорту", після слів "платної послуги" доповнити словами ", копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України."; пункт 12.4 після слів "гладкоствольна зброя" доповнити словами "основні частини зброї, охолощена,"; у пункті 12.5: доповнити пункт після абзацу тринадцятого абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим такого змісту: "За відсутності в громадянина зазначеного вище дозволу мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання холодної зброї в порядку, установленому пунктом

12.2 цієї глави. У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та носіння мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазином видається довідка, яка в 10-денний строк разом з відповідною заявою про реєстрацію подається власником до органу внутрішніх справ за місцем реєстрації мисливської зброї". Перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання та носіння) охолощеної зброї не проводиться.";

-- хоть на этом спасибо – --

новая редакция «перевозочного» абзаца п.12.13: «12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.»

- это – важно. Ибо отныне возим только в футляре\кейсе. Жаль, с разряженностью так и пояснили. Спорим дальше, тема эпическая---

доповнити главу новим пунктом такого змісту: "12.24. Громадянам, які мають у власності мисливську гладкоствольну зброю, дозволяється придбання, зберігання та перевезення затворів (затворів із затворними рамами) до зброї відповідної моделі (за наявності дозволу на право зберігання та носіння такої зброї) без отримання додаткового дозволу органів внутрішніх справ на їх придбання.".

-- попущение для владельцев «мультикалиберок»? А толку? Ну, хоть мне на «ПН-ку» затвор прикупить можно.--

И еще ввели спецотчет по количеству объектов разрешительной системы на «земле» каждого местного УДГБ. Итак, ждем изменений в УК и заканчиваем срочные дела на «Райберте». Ибо с такой редакцией продажа рамок, затворов, барабанов, СХП и т.п. скоро станет рискованной штукой. Но самое грустное, это практически смертельный приговор легальному развитию практической стрельбы. Сделали или намерено, или просто не подумав.

1,0 1 -1 8
Комментариев (19)

 • 26.09.2013 10:06
  #
  - 4 +

  "это практически смертельный приговор легальному развитию практической стрельбы. Сделали или намерено, или просто не подумав."
  - самое смешное, что мы постоянно болтаемся на этой двузубой вилке. Для них это беспроигрышная лотерея.
  Можно или не думать или прижимать к ногтю.

 • 26.09.2013 10:13
  #
  - 0 +

  Мені здається, те що врегулювали питання з основними частинами позитивна зміна. От, якби вони ще нормально визначилися з основними частинами. Доречі, у вашому викладенні п.8.13 звучить краще, але в наказі №622 замість "...а саме:..." стоїть "...у тому числі...". От і виходить тепер, щоб придбати гвинтик до прикладу, треба брати дозвіл на придбання основної частини, та ще й до усього його не замовити з-за кордону.
  Може є документ який регулює це питання? В тому самому ГСТУ основні частини не згадуються?

  • 26.09.2013 11:53
   #
   - 0 +

   а саме - это "а именно: - перечень исключительный"

 • 26.09.2013 10:15
  #
  - 3 +

  Правильно. В ментів буде в обоймах по 10-30 патронів, а в холопів - 10-4. Нормальний розклад. Гадаю до 2015 будуть продавати або однозарядні рушниці типу "стрільнув один раз і викинув" або просто оголосять масову конфіскацію як колись при совку. Ну а тоді самі знаєте що почнеться.

  • 26.09.2013 15:52
   #
   - 3 +

   А тоді люди почнуть масово "губити" зброю і володіти нелегально.

 • 26.09.2013 11:46
  #
  - 1 +

  "...-- Переезд=переаттестация места хранения. Готовим правильные сейфы.— " - правильные это какие? в разделе 12 инструкции сказано - металлические ящики, сейфы - специально изготовленные... все - больше никаких требований....

  Или я чего то не знаю?

 • 26.09.2013 11:49
  #
  - 1 +

  Очень нужен закон и сильное лобби. Как можно терпеть такой произвол

 • 26.09.2013 11:50
  #
  - 0 +

  "...-- Еще одна новелла. Потому что спасибо, «узаконили» порох, но, по сути, криминализировали оборот капсюлей, т.к. в связке с 263 УК эта нормочка приказа дорого стоит, подтягивая владение «жевело» к владению патроном. Ждем практики—" вообще то жевело (капсюли) и так были объектами разрешительной системы... такая норма вывела охот порох и капсюли из под разрешиловски на ВВ и СИ (порох был взрывчатым веществом,а капсюль - средством инициации). и их приобретение в охотмагах формально требовало совсем иного разрешения. и Самокруты ввиду этого - нелегальны, так как выготовлены без лицензии и из нелегально приобретенных компонентов.

  • 26.09.2013 22:42
   #
   - 1 +

   Де-факто капсюля были в "серой зоне", как и порох. Хотя без разрешения на оружие он точно признавался ВВ, и приговоров хватает.
   Но в Постановлении ВСУ, формировавшем судебную практику, капсюля не упоминали, т.е. по сути они выпали из законодательного регулирования и упоминались в приказах и инструкциях пониже рангом.
   Т.е. "узаконили" порох, это хорошо. Но с капсюлями, которыми торговали практически везде, уже сложнее.
   Кстати, легализации самокрутов тоже не произошло.
   А вот лицензия нужна только для хоздеятельности, т.е. изготовление самокрута для себя ее априори не требует.

 • 29.09.2013 01:22
  #
  - 2 +

  Теперь будем как в России: пара магазинов емкостью на 10 патронов в сейфе для виду, а в заначке магазины на 30 и более патронов...

 • 29.09.2013 20:20
  #
  - 0 +

  Кстати, в ИБИСе полно гладкоствола с емкостью магазина 6 и выше патронов. Интересуют несколько моментов:

  1) если я приду к ним с разрешением и попрошу продать, они мне его продадут?
  2) получается на данный момент в оружейных магазинах полно нелегального оружия, или нет?
  3) если в гладкоствольном оружии изначально конструкцией заложена возможность заряжать не менее 5-ти патронов, то получается продать данное оружие уже невозможно, правильно? 4) (я могу ошибаться) не уверен, что оружие в оружейные магазины Украины поступает под реализацию. Скорее всего магазины закупают самые ходовые образцы с целью перепродажи. Т.е. получается сейчас у них будет полно неликвида. (глупый вопрос) Кто-то будет возмещать убытки продавцам оружия? :)

  • 23.03.2014 18:57
   #
   - 0 +

   Вы задаёте логичные вопросы, которыми задавался и я. Проблема в том, что трудно найти логику в ограничении магазина оружия. Да логику здесь просто бесполезно искать. Это решение, принятое в стране, где народ не контролирует власть. От отсутствия контроля и возникают такие "решения". Искренне надеюсь, что новые власти будут более нормальны. Хотя для этого к ним нужно предъявлять требования. Без этого - никак.

 • Свободная продажа оружия говорите........
  НЮ-НЮ // страна идиотов

 • 02.10.2013 23:21
  #
  - 3 +

  А скакой целью сигнальные пистолеты (СХП) под разрешение подвели? Нечем заняться, или они представляют угрозу мирному населению?
  Тогда уже и оборот ММГ и привода страйкбольные надо по разрешению продавать. Во денег можно с народа сбить....

 • 05.06.2014 17:55
  #
  - 0 +

  Чесно-многа букаф)))Но общая тенденция угнетающая..Читал парням на работе...Выводы:
  Самокрутам жопа - купить капсюли и порох у проверенных поставщиков где то в Житомире и получить бандеролькой - тюрьма (не будем кривить душой - все так делали, но мы то конечно нет,мы ж законопослушные)
  Пострелять - очень денежно получится
  Помпы и п/а ссдать, продать, сжечь,закопать-покупали то с ёмкостью побольше, на даче колорадов много
  Ждем пояснений по футлярам,чехлам,кейсам - а чё,давайте единообразно,у одного разрешенного производителя
  Та же хрень по сейфам...
  Я плакал - за что это мне?

 • 05.06.2014 19:12
  #
  - 0 +

  Я вот на счет помпы не понял, они там совсем о*уели?
  Когда будем бунтовать?

 • 05.06.2014 20:29
  #
  - 0 +

  Ні це вже не лікується. Тут потрібна ампутація. Влада яка не керується народом буде робити що їй(владі) заманеться. Ну що панове вітаю.

 • 29.06.2014 14:14
  #
  - 0 +

  Ну, "специальный чехол, футляр, кейс" для транспортировки - понятие расплывчатое. У меня вот сумка спортивная - специально для транспортировки, и что? Пока не будет критериев "специальности", то под это любая сумка подойдет. Пусть докажут, что она "не специальная". Мне так кажется. Главное, чтобы не открытое ношение.


Пожалуйста, залогиньтесь что бы иметь возможность комментировать