Sergey Sverdlov

Рейтинг 0,7

Яка процедура зняття / постановки зброї на облік при зміні місця проживання?

В наказі 622 написане наступне:

7.6. У разі зміни місця проживання власник зброї, пристрою у десятиденний строк повинен звернутися із заявою в довільній формі про постановку на облік в органі поліції за новим місцем проживання.

Особова справа власника зброї за письмовим запитом територіальним підрозділам поліції надсилається для взяття на облік в орган поліції за новим місцем проживання, а зброя, пристрій знімаються з обліку, про що вноситься інформація до БД.

| Рейтинг: 1

Питання щодо зберігання зброї в незакріпленому сейфі

Прикручивал к стене только по той причине, что при открытой двери сейф весом около 80 кг мог просто упасть на меня.
Юрий ответил Вам совершенно верно, единственное требования к сейфу для граждан - он должен быть металлическим.

| Рейтинг: 3