Міністерство внутрішніх справ України. Наказ N 622 від 21.08.98. Витяг

| Законодавство | Автор: Web admin

МВСМВС

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Н А К А З

N 622 від 21.08.98 м.Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за N 637/3077

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 292 від 13.04.99 N 615 від 26.06.2002 N 806 від 16.07.2004 N 1008 від 06.09.2004 N 301 від 17.06.2008 ) ( У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування "ГУМВС України в Криму, ГУДСБЕЗ, ГУВ та МТЗ, УДАІ, ЕКУ, Управління дізнання, Головному управлінні військового та матеріально-технічного забезпечення" замінено найменуваннями "ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, ДДСБЕЗ, ДРЗ, ГУДАІ, ДНДЕКЦ, Відділ дізнання, Департаменті ресурсного забезпечення", а слова "Управління внутрішніх справ на транспорті, УВСТ, Відділ спецміліції МВС України" у різних відмінках виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 615 від 26.06.2002 ) ( У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування "відділ дозвільної системи, Головне управління адміністративної служби міліції" у відповідних відмінках замінено найменуваннями "управління дозвільної системи та ліцензування, Департамент громадської безпеки" у відповідних відмінках, а абревіатури "ГУАСМ, ГУКР, ГУДАІ, ГУДСО" - абревіатурами "УДГБ, ДКР, ДДАІ, ДДСО" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 806 від 16.07.2004 ) ( У наказі слова "галузевих служб" замінено словами "структурних підрозділів" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 806 від 16.07.2004 )

Відповідно до Закону України "Про міліцію", постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України", Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. "Про право власності на окремі види майна" із доповненнями до неї від 22 квітня 1993 р. та 24 січня 1995 р., а також у зв'язку з прийняттям інших нормативних актів по лінії служби дозвільної системи НАКАЗУЮ: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1008 від 06.09.2004 ) 1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів (додається).

2. Встановити відповідальність структурних підрозділів Апарату міністерства:

2.1. УДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за:

забезпечення контролю за дотриманням порядку на об'єктах дозвільної системи із вогнепальною, пневматичною і холодною зброєю, а також боєприпасами до зброї та вибуховими матеріалами; здійснення заходів щодо їх забезпечення надійними засобами охоронно-пожежної сигналізації; посилення контролю за додержанням порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та використання предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система;
дотримання правил вилучення, приймання, обліку і зберігання вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, а також її передачу до чергових частин органів внутрішніх справ; створення та регулярне поповнення в кожній черговій частині картотек власників вогнепальної, пневматичної і холодної зброї; забезпечення систематичного професійного навчання працівників дозвільної системи; координацію діяльності структурних підрозділів міністерства на цій ділянці роботи.

2.2. ДКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП МВС України за:

організацію постійної взаємодії оперативних служб у роботі з оперативного пошуку зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, що незаконно зберігаються, використовуються та раніше викрадені; спрямування діяльності негласних працівників, у тому числі в місцях позбавлення волі, спецустановах міліції, на виявлення осіб, які мають намір незаконно придбати зброю, проведення щодо них кваліфікованих оперативно-розшукових заходів.

2.3. ГСУ, Відділ дізнання МВС України за:

своєчасне і якісне розслідування кримінальних справ, пов'язаних з крадіжками зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, в також незаконним їх володінням, зберіганням і носінням; недопущення випадків необгрунтованого припинення таких справ і звільнення підозрюваних осіб від кримінальної відповідальності.

2.4. ДНДЕКЦ, УДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за:

взяття на облік експериментально відстріляних куль та гільз вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, відомчої і службово-штатної зброї, що зберігається та використовується на об'єктах дозвільної системи, а також нарізної зброї, що перебуває у власності громадян; створення державної кулегільзотеки; зберігання відстріляних гільз та куль.

2.5. ДРЗ МВС України за:

виконання роботи щодо обліку, зберігання, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї; проведення інвентаризації такої зброї на складах управлінь, відділів матеріально-технічного забезпечення ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі, УМВСТ та у відділі спецміліції;

виготовлення бланків дозволів, які підлягають захисту голографічними елементами, та забезпечення ними органів внутрішніх справ.
( Пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

2.6. Головного штабу МВС України за:

забезпечення приймання, зберігання та охорони черговими частинами, міськрайлінорганами внутрішніх справ вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї у відповідності з вимогами пунктів 4.8.6.7 - 4.8.6.8.5 Інструкції, затвердженої наказом МВС України N 485-92 року; ведення в кожній черговій частині картотек власників вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, з метою своєчасної перевірки громадян, затриманих за різні правопорушення та орієнтування чергових нарядів міліції при виїзді їх на побутові конфлікти та за заявами про злочини.

2.7. УМВС України на транспорті за:

проведення спільно з адміністраціями залізниць і портів обстежень об'єктів дозвільної системи зі зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами, постійних перевірок громадян, які мають до них доступ; забезпечення активної роботи служби догляду щодо вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів, що незаконно перевозяться.

2.8. ДДАІ МВС України за:

організацію контролю за перевезенням вогнепальної зброї, вибухових матеріалів та інших небезпечних вантажів; проведення техогляду автотранспортних засобів, що використовуються для їх перевезення, погодження видачі дозволів на перевезення цих вантажів та здійснення заходів щодо заборони використання для цих потреб несправних та непристосованих автомобілів.

2.9. ДДСО МВС України за:

забезпечення засобами охоронної сигналізації об'єктів дозвільної системи, укомплектування підрозділів воєнізованої охорони особовим складом, спроможним за своїми діловими якостями та станом здоров'я забезпечити надійну охорону цих об'єктів.
( Пункт 2.10 виключено на підставі Наказу МВС N 806 від 16.07.2004 )

3. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі, на транспорті, відділу спецміліції МВС України:

3.1. Контроль за роботою із здійснення дозвільної системи та координації зусиль усіх служб міліції з питань запобігання і усунення порушень правил виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів та запобігання їх крадіжкам і використанню зі злочинною метою покласти на заступників начальників ГУМВС, УМВС України - начальників міліції громадської безпеки.

3.2. У місячний строк організувати вивчення цієї Інструкції працівниками, які забезпечують дозвільну систему, особовим складом адміністративної служби міліції, оперативних служб, підрозділів Державної служби охорони і державної пожежної охорони та слідчими. Прийняти від них заліки щодо знання вимог Інструкції.

У системі службової підготовки систематично провадити заняття з навчання організації роботи і контролю за об'єктами дозвільної системи, вивчення законодавства, наказів та інструкцій МВС України з цих питань.

3.3. Усю бланкову продукцію привести у відповідність з додатками до Інструкції та забезпечити нею органи внутрішніх справ.

3.4. Ретельно розібратися зі станом технічного укріплення і охорони об'єктів дозвільної системи, забезпечити обладнання їх охоронно-пожежною сигналізацією та хімічними засобами захисту. Категорично заборонити функціонування об'єктів, де не забезпечена надійна охорона вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, на які поширюється дозвільна система.

3.5. Зажадати від усіх працівників, на яких покладені функції із забезпечення дозвільної системи, якісного обстеження об'єктів дозвільної системи, своєчасного виявлення і вилучення мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї в осіб, які порушують порядок їх зберігання, реєстрації, використання або систематично допускають порушення громадського порядку, зловживають спиртними напоями або психічно хворі.

3.6. Підвищити вимоги до керівників підприємств, установ, організацій, закладів освіти, що використовують предмети і матеріали, на які поширюється дозвільна система, щодо забезпечення їх надійного зберігання, недопущення використання не за призначенням та зі злочинною метою. Про стан збереження предметів і матеріалів на об'єктах дозвільної системи регулярно інформувати органи виконавчої влади.

3.7. Вжити заходів до вдосконалення оперативного обслуговування об'єктів дозвільної системи.

3.8. Провадити службові розслідування за кожним випадком крадіжки вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пневматичної та холодної зброї, вибухових матеріалів, що перебувають на обліку органів внутрішніх справ, а також надзвичайних подій із застосуванням вказаних підконтрольних предметів, встановлювати причини й умови, які сприяли вчиненню таких злочинів та подій. Висновки службових розслідувань за такими фактами направляти до УДГБ МВС України у двотижневий строк.

3.9. Разом з органами виконавчої влади та зацікавленими відомствами провести широку роботу серед населення з роз'яснення нормативних актів, що регламентують порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання, реєстрації (перереєстрації) вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пневматичної та холодної зброї, вибухових матеріалів, які підпадають під дію дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також законодавства про відповідальність за його порушення, використовуючи можливості преси, радіо, телебачення.

3.10. До кінця 1998 року в межах граничної штатної чисельності ГУМВС, УМВС та наявної чисельності підрозділів дозвільної системи створити в управліннях, відділах адміністративних підрозділів міліції відділи, відділення дозвільної системи та ввести в кожному міськрайоргані внутрішніх справ посади інспекторів (старших) служби дозвільної системи.
( Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

3.11. Для прийому громадян, представників підприємств, установ і організацій, що звертаються з питань дозвільної системи в ГУМВС, УМВС, міськрайоргани внутрішніх справ, виділити окремі службові кабінети, обладнати їх охоронно-пожежною сигналізацією. При вході до службового кабінету працівника підрозділу дозвільної системи обладнати стенд із зразками документів, потрібних для одержання різних видів дозволів, витягами із законодавчих актів про відповідальність за порушення правил дозвільної системи, а також прізвищами, іменами та по батькові посадових осіб МВС, ГУМВС, УМВС, відповідальних за організацію роботи підрозділів дозвільної системи.
( Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

3.12. Про результати роботи по лінії дозвільної системи щорічно доповідати УДГБ МВС України до 5 січня та 5 липня згідно з додатком.

4. Ректору Національної академії внутрішніх справ України, інших вищих закладів освіти МВС України включити до програми навчання курсантів та слухачів вивчення цієї Інструкції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління адміністративної служби міліції МВС України генерал-майора міліції Білоконя М.В.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази МВС України від 25.03.93 N 164, від 28.04.95 N 265, від 10.06.95 N 372, від 03.09.96 N 635.

В.о. Міністра генерал-лейтенант міліції                                                                                                                                                     Л.В.Бородич

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України 21 серпня
1998 р. N 622

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів
( Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

I. Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України "Про міліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України", рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і громадян.
( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1008 від 06.09.2004 )

1.2. Міністерство внутрішніх справ роботу щодо здійснення дозвільної системи організує через свої структурні підрозділи міліції громадської безпеки (управління дозвільної системи та ліцензування Департаменту громадської безпеки МВС (УДГБ МВС), управління (відділи) адміністративної служби міліції головних управлінь МВС України в Криму, м. Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі, на транспорті (УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС, УМВСТ), управління МВС України на транспорті, відділ спеціальної міліції МВС України, старших інспекторів, інспекторів дозвільної системи, а також дільничних інспекторів міліції міськ-, райлінорганів внутрішніх справ.

1.3. Основними завданнями органів внутрішніх справ є запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду зброї (далі - пневматична) і холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо, надалі - холодна зброя), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, попередження випадків їх втрат, крадіжок, використання не за призначенням та з протиправною метою.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

1.4. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань та громадянами правил дозвільної системи органи внутрішніх справ здійснюють шляхом обстеження таких об'єктів, перевірки й надання згоди керівникам підприємств, установ і організацій та господарських об'єднань на укладення трудових договорів з громадянами на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів і матеріалів, проведення профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної системи, а також притягнення порушників до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій та господарських об'єднань в органах внутрішніх справ здійснюється відповідно до розпорядку, погодженого з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування не менше трьох раз на тиждень, у робочі, післяробочі години та в один із вихідних днів. Прийом громадян та представників підприємств, установ, організацій, а також надання їм консультацій та послуг з питань дозвільної системи реєструються в книзі обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи (додаток 1).
( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

1.6. Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи грунтується на суворому дотриманні законності. Посадові особи, які виконують ці функції, організовують свою роботу відповідно до законодавства, нормативних актів МВС України, а також згідно з цією Інструкцією.

2. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів та вибухових матеріалів, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи
( Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС N 292 від 13.04.99, N 615 від 26.06.2002 )

2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням дозволи на придбання, зберігання, перевезення й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, вибухових матеріалів вибухових речовин, засобів ініціювання; на відкриття та функціонування складів вибухових матеріалів, сховищ і баз, де вони зберігаються піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування; громадянам - дозволи на придбання, зберігання й носіння вогнепальної мисливської, холодної зброї, пневматичної зброї.
( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС N 292 від 13.04.99, N 615 від 26.06.2002, N 806 від 16.07.2004 )

2.2. Усі види дозволів (додатки 2-8, 43) на придбання, зберігання, перевезення та використання спеціально визначених предметів і матеріалів, а також відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, мають зберігатися в підрозділах дозвільної системи, у місцях, що виключають доступ до них сторонніх осіб.

При цьому документи - бланки дозволів та посвідчення, визначені в абзацах сімнадцятому, вісімнадцятому, двадцятому - двадцять третьому Переліку документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 року N 932, є документами суворого обліку (звітності).

Бланк посвідчення на право зберігання та носіння зброї може бути виготовлений з полімерних матеріалів (додаток 43) у вигляді пластикової картки й отримуватися на однакових умовах з іншим бланком посвідчення (додаток 5) на вибір заявника.

Дозволи на зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видані на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також дозволи на зберігання й носіння мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї громадянами видаються строком на 3 роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.

Відшкодування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків дозволів, здійснюється юридичними та фізичними особами, що їх отримують.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС N 615 від 26.06.2002, N 806 від 16.07.2004, в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 301 від 17.06.2008 )

2.3. Дозволи видаються:

2.3.1. Департаментом громадської безпеки МВС України на:

право ввозу з-за кордону та вивозу з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї, мисливського пороху, вибухових матеріалів міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням, а також іноземним фірмам на підставі міжурядових угод та договорів;

придбання, зберігання, носіння та вивезення (за 5 днів до виїзду) з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, та боєприпасів до зброї іноземним громадянам, а також ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України за погодженням з посольствами та іноземними представництвами країн, громадянами яких вони є, а з метою полювання, на конкретно визначений термін, також за клопотанням користувачів земельних ділянок і мисливських угідь;

відкриття та функціонування республіканських баз складів вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;
( Абзац четвертий пункту 2.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

зберігання і носіння нагородної зброї.

УДГБ МВС України, здійснюючи в повному обсязі функції дозвільної системи, може видавати й інші передбачені цією Інструкцією дозволи.

2.3.2. Управліннями (відділами) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі на:

відкриття та функціонування складів вибухових матеріалів і піротехнічних майстерень;

право ввезення з-за кордону та вивезення з України мисливської, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї громадянам України;

придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної вогнепальної зброї громадянам України;

придбання та зберігання відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї підприємствам, установам, організаціям.

Управління (відділи) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській області, УМВС України в областях та м.Севастополі, здійснюючи дозвільну систему, можуть видавати й інші передбачені цією Інструкцією види дозволів, крім дозволів, що належать до компетенції УДГБ МВС України.

2.3.3. Міськрайоргани внутрішніх справ на:

придбання і перевезення вибухових матеріалів і засобів підриву;

носіння і перевезення відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї;

придбання, зберігання і носіння громадянами України мисливської гладкоствольної вогнепальної, пневматичної, холодної зброї;

придбання, зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів правоохоронним органам, а також їх носіння працівникам цих органів.
( Пункт 2.3.3 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

2.4. Органи внутрішніх справ на транспорті відділи (відділення) спеціальної міліції, у межах своєї компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування об'єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання, зберігання, носіння, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, які зберігаються та використовуються на цих об'єктах.
( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

2.5. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони підписуються відповідно керівниками Міністерства внутрішніх справ України (МВС), головних управлінь МВС (ГУМВС), управлінь МВС (УМВС), управлінь (відділів) адміністративної служби міліції ГУМВС, УМВС, УВСТ, начальником управління дозвільної системи та ліцензування УДГБ МВС, а в міськ-, райлінорганах начальниками і скріплюються гербовою печаткою органів внутрішніх справ.
( Пункт 2.5 із змінами, внесними згідно з Наказами МВС N 292 від 13.04.99, N 615 від 26.06.2002 )

2.6. Дозволи на придбання, зберігання і носіння вогнепальної нарізної зброї громадянам України підписуються Міністром внутрішніх справ України, його першими заступниками, заступником - начальником міліції громадської безпеки або його першим заступником, начальниками ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі, а в разі їх відсутності, особами, що виконують згідно із наказом їхні обов'язки, та заступниками - начальниками міліції громадської безпеки.
( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

2.7. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, а також громадянам або за їх дорученням уповноваженим ними особам під розписку після пред'явлення паспорта чи інших документів, що засвідчують особу. У загонах воєнізованої охорони видача дозволів на зберігання відомчої зброї допускається на ім'я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.

2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання, носіння і використання зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та прийняття відповідних заліків. Вивчення проводиться фахівцями відповідних підприємств, установ, організацій, що згідно зі статутом мають на це право, за затвердженою МВС України програмою.

Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування провадять: УДГБ МВС України, ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі.

Матеріали про видачу дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування розглядає УДГБ МВС України.

Пункти створюються на підставі укладених між підприємством, установою, організацією та УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС договорів. До складу комісій з приймання заліків входять працівники дозвільної системи. За умови успішного складання заліку громадянам видається довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40).

Підставою для видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування є клопотання керівника підприємства, установи, організації, що подається за територіальною належністю до ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, в якому зазначаються найменування підприємства, установи, організації, код за ЄДРПОУ, місце і дата реєстрації, місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета звернення.

До звернення додаються:

- дані про наявність умов проведення навчання;

- дані про осіб, які відповідають за відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, мають доступ до зброї, яка використовується в пункті, викладають та охороняють його (особові листки з обліку кадрів), та медичні довідки, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, службовий телефон, номер та дата наказу про їх призначення;

- дані про місце проведення практичних стрільб, наявність для цього підстав;

- дані про наявність зброї та підстави її зберігання, при умові зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;

- квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг за видачу дозволу.

ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, до якого надійшло звернення на отримання дозволу, приймає його до провадження і перевіряє відповідність наданих матеріалів установленим вимогам.

Документи або матеріали за наслідками такої перевірки, договір між підприємством, установою, організацією і УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС та висновок про можливість видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, затверджений керівництвом УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС, надсилаються до УДГБ МВС України для подальшого провадження.

УДГБ МВС України перевіряє відповідність таких документів установленим вимогам, після чого готує висновок про видачу дозволу або відмову в його видачі. Висновок затверджується начальником УДГБ МВС України або його заступниками. У разі відмови у видачі дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначається підстава для такої відмови.
( Пункт 2.8 в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

2.9. За видачу дозволів утримується плата відповідно до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.95 N 1060, зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 49, а також постановою Кабінету Міністрів від 04.08.2000 N 1228.
( Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

2.10. Продовження терміну дії дозволів (перереєстрація) здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі. При цьому документи, які були надані при отриманні дозволу і не втратили юридичної сили, заново не надаються.

2.11. Громадяни України до або під час реєстрації, перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування відповідальності власників чи користувачів зброї (далі - договір страхування).

У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводиться.

При укладанні ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті договорів, угод, інших нормативно-правових актів щодо будь-якої взаємодії зі страховиками, які мають ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі - страхування відповідальності власників чи користувачів зброї), вони попередньо погоджуються з УДГБ МВС України.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 615 від 26.06.2002 )

3. Контроль за об'єктами дозвільної системи

3.1. Об'єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються щоквартально, а об'єкти, де зберігається та використовується велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), і базисні склади вибухових матеріалів - щомісячно. При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами проводиться за участю посадових осіб Державної служби охорони при МВС України, вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та органів державного пожежного нагляду МНС України.
( Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше одного разу на рік брати особисту участь у перевірці об'єктів дозвільної системи.

3.2. Не менше одного разу на рік, а, виходячи з оперативної обстановки, і частіше, об'єкти дозвільної системи повинні обстежуватися працівниками дозвільної системи та підрозділів охорони об'єктів спільно з представниками відповідних комітетів товариств сприяння обороні України, військових комісаріатів, органів освіти, інших зацікавлених відомств.

3.3. На підприємствах, в установах і організаціях, господарських об'єднаннях, де виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються предмети і матеріали, на які поширюється дозвільна система, перевіряються:

наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання підконтрольних предметів і матеріалів, відкриття та функціонування підприємств і майстерень, а також паспортів (на бази, сховища, склади ВМ, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих документів; згода на укладення громадянами трудових договорів на виконання робіт на таких об'єктах; дотримання пропускного режиму;

облік підконтрольних предметів, матеріалів, порядок видачі, приймання зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів (вибухових речовин, засобів ініціювання); їх списання після використання, повернення в місця постійного зберігання; правильність ведення відповідної службової документації;

придатність приміщень, де розташовані об'єкти дозвільної системи та зберігаються вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка, засоби підривання, - міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність замків, справність охоронної протипожежної сигналізації тощо;

стан технічного устаткування (складів, баз, сховищ), обладнання забороненої зони; справність світильників; розчищення території; наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак, засобів пожежогасіння, зв'язку з найближчими постами і органами внутрішніх справ;

стан охорони об'єктів, укомплектованість особовим складом, придатність його для охорони об'єктів та знання своїх обов'язків, організація служби стрільців, тривалість їх збору за сигналом "Тривога", порядок зміни і підміни, відповідність розміщення сил та дислокації постів, правильність ведення службової документації, а також планів оборони цих об'єктів у органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;

обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює перевезення небезпечних вантажів.

3.4. На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково перевіряється організація відомчого контролю за схоронністю предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система.

3.5. У разі виявлення під час обстеження об'єктів порушень складаються відповідні акти (додатки 9, 10), в яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівництву органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт. У разі потреби один примірник акта надсилається в підрозділи охорони при органах внутрішніх справ.

У разі виявлення під час перевірки порушень порядку виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів і матеріалів, відкриття та функціонування окремих підприємств та майстерень порушники притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.

3.6. Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються: дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.

3.7. Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівникам органів внутрішніх справ, які приймають відповідні рішення, після чого вони підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.

4. Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень правил дозвільної системи

4.1. Згідно із п.22 статті 11 Закону України "Про міліцію" органам внутрішніх справ надано право:

анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин у разі невиконання встановлених правил користування і поводження з ними або недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати при потребі зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища тощо;

зупиняти повністю чи частково діяльність піротехнічних майстерень, в яких порушується облік піротехнічних виробів та не забезпечується безпека працівників або інших громадян;

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, видані громадянам, у разі порушення порядку її зберігання або використання та у випадках, передбачених п. 5.2 цієї Інструкції;

давати керівникам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань обов'язкові для них письмові вказівки щодо усунення порушень правил придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів, відкриття та функціонування підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система.

5. Надання згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, на які поширюється дозвільна система

5.1. Надання керівникам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань згоди на укладення трудових договорів із громадянами на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, здійснюється після всебічної і ретельної перевірки таких осіб на підставі листів керівників або ними уповноважених органів, які з цією метою подають в органи внутрішніх справ необхідні дані (список осіб із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, дати і місця народження і проживання, відомостей щодо попередньої трудової діяльності; висновок (довідку) медичної установи (ЛКК), що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, і сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду щодо наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов'язків; довідки встановленого зразка про складання заліків щодо знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування).

Органи внутрішніх справ не мають права давати згоду керівникам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань на укладення трудових договорів з громадянами на виконання таких робіт, а також видавати дозволи на придбання, зберігання і носіння вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї громадянам у разі:

наявності в особи медичних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов'язків та володіння зброєю;

наявності даних про систематичне порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря тощо;

пред'явлення такій особі обвинувачення про вчинення злочину, а також віддання до суду;

наявності непогашеної або не знятої у встановленому порядку з такої особи судимості за умисні злочини, а також за злочини, учинені із застосуванням вогнепальної зброї або вибухових матеріалів;

наявності умовного засудження такої особи з іспитовим строком;

наявності вироку суду стосовно особи, виконання якого відстрочено, або засудження її до виправних робіт;

відсутності довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування.

5.2. У разі наявності обставин, що перешкоджають одержанню згоди на укладення трудових договорів з громадянами на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, орган внутрішніх справ у письмовій формі в місячний строк із дня надходження матеріалів повідомляє про це керівників підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань та громадян.

6. Облік предметів і матеріалів, підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної системи)

6.1. Облік предметів і матеріалів, підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система, здійснюється в книзі обліку об'єктів дозвільної системи, які перебувають під контролем (додаток 11).

6.2. На кожний об'єкт дозвільної системи заводиться облікова справа, якій присвоюється реєстраційний номер. Облікові справи на об'єкти, які знаходяться на одному підприємстві, в установі, організації, господарському об'єднанні, ведуться окремо.

6.3. Облікова справа на об'єкт дозвільної системи складається із двох розділів:

у першому - зосереджуються матеріали, які стали підставою для відкриття об'єкта: листування, пов'язане з одержанням дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, перевезення, використання предметів і матеріалів, відкриття та функціонування підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система, корінці цих дозволів, платіжні доручення (квитанції) про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволів, копії актів перевірки, інформацій і подань про виявлені порушення і відповіді на них;

у другому - списки особового складу охорони, дані про осіб, які виконують роботи, пов'язані з виготовленням, ремонтом, зберіганням, придбанням, обліком, охороною, перевезенням і використанням підконтрольних предметів і матеріалів, матеріали перевірки зазначених осіб, дислокації постів охорони, довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування тощо.

6.4. Облікові справи зберігаються постійно у працівників дозвільної системи. У разі ліквідації об'єкта облікова справа здається в архів, а при передачі об'єкта під контроль іншого органу внутрішніх справ - пересилається останньому.

6.5. Управління (відділи) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі, УМВСТ та відділу спеціальної міліції щодо кожного органу внутрішніх справ ведуть контрольно-наглядові справи.

6.6. Контрольно-наглядові справи містять дані про працівників, які здійснюють дозвільну систему; списки об'єктів дозвільної системи із зазначенням їх відомчої належності, кількості в них зброї, звітні дані, доповідні записки про результати роботи органу внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи; матеріали перевірок, копії інформацій, подань про виявлені недоліки й відповіді на них.

7. Облік власників вогнепальної зброї

7.1. Облік власників мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 12). Відомості про наявність такої зброї в громадян заносяться в автоматизовану інформаційну систему (АІС) "Арсенал".

7.2. На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, пневматичною, а також холодною нагородною зброєю зброєю (крім відомчої зброї), заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної вогнепальної зброї ведуться в управліннях (відділах) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області УМВС України в областях, м. Севастополі, а на власників гладкоствольних мисливських рушниць, пневматичної та холодної зброї - у міськрайорганах внутрішніх справ.
( Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

7.3. Особова справа власника зброї містить такі документи:

письмове клопотання про видачу дозволу на право придбання, а також зберігання і носіння за кожну одиницю зброї окремо;

картку-заяву (додаток 13);

корінець дозволу на придбання зброї або інші документи, що засвідчують факт придбання зброї;

матеріали перевірки власника зброї, рапорт (додаток 14), довідки про перевірку за оперативними обліками, обліками медичних установ тощо;

платіжне доручення (квитанцію) про оплату послуг за реєстрацію (перереєстрацію) зброї;

копію договору страхування.
( Пункт 7.3 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

7.4. Особові справи власників вказаної зброї зберігаються у працівника, який здійснює дозвільну систему і для зручності користування розставляються в алфавітному порядку.

7.5. У чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека власників мисливської вогнепальної, пневматичної та холодної зброї (додаток 15), яка використовується для перевірки осіб, затриманих за різні правопорушення, а також для інформування нарядів міліції. Працівниками чергової частини може вестися комп'ютерний облік власників зброї.

7.6. У разі зміни постійного місця проживання власник такої зброї знімається з обліку органом внутрішніх справ, а його особова справа надсилається для взяття на облік в орган внутрішніх справ за новим місцем проживання. У разі вилучення зброї, добровільної її здачі в орган внутрішніх справ, продажу, смерті власника особова справа здається в архів, про що в журналі обліку, а також у АІС "Арсенал" робиться відповідний запис.

7.7. Контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, що належить громадянам, здійснюється органами внутрішніх справ у відповідності із суворим дотриманням законності. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами в домашніх умовах проводиться не рідше одного разу на рік. Про результати перевірки складається рапорт, який підшивається до особової справи власника. Вказівки працівників органів внутрішніх справ щодо забезпечення схоронності вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також пневматичної і холодної зброї є обов'язковими для її власників.

7.8. Облікові справи на об'єкти дозвільної системи, контрольно-наглядові справи на органи внутрішніх справ, особові справи власників мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, журнали обліку об'єктів дозвільної системи, власників мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї обліковуються і зберігаються в порядку, встановленому для документів службового користування.

II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і використання зброї та бойових припасів

8. Загальні положення

8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх справ, поширюється на бойову нарізну армійських зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, вихолощену, навчальну, несучасну стрілецьку, спортивну, мисливську нарізну, комбіновану і гладкоствольну вогнепальну зброю, бойові припаси до цих видів зброї, пневматичну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, холодну зброю (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, штики, штик-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань), що належать підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам.
( Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

8.2. Вогнепальною вважається зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші).

8.3. До бойової нарізної вогнепальної зброї належить зброя армійських зразків або виготовлена за спеціальними замовленнями (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо).

8.4. До несучасної стрілецької зброї належить вогнепальна і холодна зброя, яка знята з озброєння сучасних армії та виробництва, або та, що існує в одиничних екземплярах та малих партіях, а також зброя зазначеного вище типу, виготовлена в сучасних умовах спеціально для виставок (експонування) в одиничних екземплярах та малих партіях.

8.5. До вихолощеної зброї належить зброя армійських зразків, спеціально пристосована до стрільби холостими зарядами, з якої не можливо зробити постріл бойовим зарядом.

8.6. До учбової вогнепальної зброї належить нарізна зброя армійських зразків (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати і кулемети тощо), мисливська вогнепальна зброя приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї до стану, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

8.7. До спортивної вогнепальної зброї належать спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, які виробником передбачені для використання в спортивних цілях, а також гладкоствольні рушниці.

8.8. До мисливської вогнепальної зброї належать мисливські карабіни, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або у кінці ствола, мисливські рушниці з свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та мисливські малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів гладкоствольних рушниць повинна бути не менше 450 мм, а загальна довжина зброї не менше 800 мм.

8.9. До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони для гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.

8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів.

8.11. До холодної зброї належать пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м'язової сили людини чи механічного пристрою (може бути холодною ручною та холодною метальною).

8.12. До пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, належать такі пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, які виготовлені у встановленому законом порядку, конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, і технічно не придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї, унеможливлює здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами.
( Абзац перший пункту 8.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

До патронів належать патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до використання.
( Розділ 2 доповнено пунктом 8.12 згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99, із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

8.13. Порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання зброї та бойових припасів в міністерствах і відомствах, на підприємствах, в установах, організаціях і господарських об'єднаннях регламентується відомчими Інструкціями, узгодженими з МВС України.

9. Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, господарськими об'єднаннями і громадянами

9.1. Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові припаси, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, господарськими об'єднаннями і громадянами може бути придбана для:
( Абзац перший пункту 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб, яким за родом служби законодавством дозволено носіння вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;
( Абзац другий пункту 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

науково-дослідних потреб;

навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і спеціальної підготовки);

спортивних потреб;

промислового та любительського полювання; захисту життя, здоров'я, житла та майна громадян;

використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;

експонування в музеях, на виставках;

колекціонування.

Дозволи на придбання та зберігання і носіння зброї пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів для вказаних потреб видаються тільки за наявності законодавчого або нормативного акта про надання права працівникам міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій, громадянам користуватися нею при виконанні службових обов'язків, мати у власності - після проходження такими особами навчання згідно з п. 2.8 цієї Інструкції та здачі заліків.
( Абзац пункту 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

При цьому на роботу, пов'язану з використанням зброї при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями виконувати такі роботи.

9.2. Вогнепальна зброя і бойові припаси армійських зразків отримуються централізовано через Міністерство оборони України. Для придбання зброї і бойових припасів підприємства, установи, організації та господарські об'єднання надсилають свої заявки до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до підпорядкування. Узагальнені заявки міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади подають до МВС України не пізніше 20 липня. В окремих випадках такі заявки можуть бути надіслані господарськими об'єднаннями за погодженням з ГУМВС, УМВС УВСТ, відділом спецміліції безпосередньо до МВС України. МВС України узагальнює заявки, складає зведені відомості і не пізніше 1 вересня надсилає їх до Міністерства оборони України.

З відповідного дозволу органу внутрішніх справ така зброя і боєприпаси до неї можуть бути придбані в Департаменті ресурсного забезпечення МВС України.
( Пункт 9.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

9.3. У заявках вказуються найменування кожної організації для якої передбачено придбання зброї і боєприпасів, поштовий індекс і адреса, мета придбання, а також загальна кількість необхідної зброї і бойових припасів. Заявки повинні бути затверджені керівниками міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань і скріплені гербовою (простою) печаткою. До них додаються також відомості про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 16).

9.4. Перед відправленням заявок до міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади вони мають бути узгоджені також із ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спецміліції за місцезнаходженням чи місцем обслуговування підприємства, установи, організації, господарського об'єднання і скріплені гербовою печаткою або печаткою з відбитком "Дозвільна система". До прийняття рішення про узгодження заявки ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділ спецміліції, орган внутрішніх справ перевіряють потребу в зброї і бойових припасах за діючими табелями і нормами озброєння, наявність і придатність приміщення для зберігання зброї тощо.

9.5. Міністерство оборони України один раз на рік згідно зі зведеною заявкою Міністерства внутрішніх справ України, що надійшла, висилає міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням наряди на одержання вогнепальної зброї і бойових припасів зі складів військових округів (оперативних командувань). На підставі зазначених нарядів органи внутрішніх справ видають підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням дозволи на їх придбання та перевезення.

9.6. Спортивні гвинтівки, пістолети і револьвери, мисливська нарізна і гладкоствольна вогнепальна, пневматична і холодна зброя, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, бойові припаси купуються на заводах-виготовлювачах, у підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, які мають ліцензії на реалізацію такої зброї за дозволами, виданими органами внутрішніх справ.
( Пункт 9.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

9.7. Воєнізована охорона озброюється карабінами, пістолетами та револьверами за нормами, зазначеними в додатку 17. Озброєння її іншими видами вогнепальної зброї (автоматами тощо) допускається в кожному окремому випадку тільки за узгодженням із МВС України.

9.8. Сторожова охорона озброюється, як правило, гладкоствольною вогнепальною, або пневматичною зброєю. За погодженням з МВС, ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спеціальної міліції допускається використання для такої охорони і нарізної вогнепальної зброї за умови суворого дотримання встановлених вимог.

9.9. Кількість і вид вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, необхідних для озброєння співробітників, яким вона належить за родом виконуваної роботи (касири, інкасатори, працівники спеціального зв'язку, державних податкових адміністрацій, природоохоронних органів і лісової охорони, інших правоохоронних органів за переліком, установленим Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", авіаційного та залізничного транспорту тощо), залежно від характеру здійснюваної охоронної діяльності, штатної чисельності зазначених працівників встановлюються керівниками зацікавлених міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з МВС України згідно з нормами зброї і боєприпасів, що передбачаються для озброєння воєнізованої охорони і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (додаток 17).
( Пункт 9.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС N 292 від 13.04.99, N 806 від 16.07.2004 )

9.10. У вищих, середніх та професійно-технічних закладах освіти, організаціях ТСОУ дозволяється зберігати учбову вогнепальну зброю, перероблену на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї для використання в навчальних цілях.

9.11. Учбова зброя повинна мати:

сегментний виріз на казенній частині ствола знизу (і ПК-41 - зверху);

наскрізний проріз на початку каналу ствола з виходом його в ділянку патронника завширшки 4 мм і завдовжки в АК та РКК - 48 мм, СКС - 38 мм, ПК - 41 - 51 мм, РПД - 48 мм, ДК та ДКТ - 65 мм, СГД - 60 мм, КК-52 мм, у карабінів зразка 1938 і 1944 років - 57 мм;

спиляний бойок у всіх зразках зброї;

спиляні курок (АК, РКК, АКТ, СКС, СГД) чи стояк затворної рами (РКД) у місці удару по ударнику;

вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДК, ДКМ, КК), який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї на учбову;

проточку на казенній частині ствола (ПК-41, ДК, ДКМ, КК) для входження обмежувача ствола, що виступає, усередину ствольної коробки;

наскрізні поздовжні пази в передній частині ствола зверху та в кришці ствольної коробки.

У вищих закладах освіти на військових кафедрах може також зберігатися бойова зброя армійських зразків, приведена в стан, який виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

9.12. Вогнепальна зброя і бойові припаси для навчальних цілей (учбових стрільб) закладам освіти за наявності дозволу органу внутрішніх справ видається Міністерством оборони України, військовим округом (оперативним командуванням), військкоматами і комітетами товариств сприяння обороні України згідно з нормами, встановленими Міністерством оборони України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.

9.13. У театральних і циркових виставах використовується бутафорська зброя. У виняткових випадках з цією метою, за погодженням з органами внутрішніх справ, може бути використана непридатна для стрільби або вихолощена вогнепальна зброя. Для захисту артистів від нападу хижих звірів під час циркових вистав застосовується короткоствольна зброя армійських зразків. Такі заходи безпеки встановлюються в законодавчому порядку з ініціативи Міністерства культури України та за погодженням з МВС України.

9.14. Вогнепальна зброя, що використовується кіностудіями для кінозйомок, має бути приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан, придатний для стрільби тільки холостими патронами, про що повинен бути відповідний акт. Умови зберігання і використання зброї під час зйомок погоджуються керівниками знімальних груп з місцевим органом внутрішніх справ.

9.15. Для експонування в музеях і на виставках міномети, артилерійські гармати, танки, літаки з навчальним стрілецьким озброєнням відпускаються Міністерством оборони України, військовим округом (оперативним командуванням) без дозволу органу внутрішніх справ. Інша зброя може бути придбана тільки за дозволом органу внутрішніх справ. Забороняється використовувати з цією метою зброю, знайдену в місцях минулих боїв, подаровану або передану громадянами і не зареєстровану в органі внутрішніх справ.

9.16. Вогнепальна зброя, що надходить до музеїв, перед експонуванням має бути перероблена в майстернях з ремонту зброї у стан, непридатний для стрільби, шляхом:

свердлення відтулини діаметром не менше 5 мм у казенній частині зброї без ушкоджень написів і тавра;

вилучення чи спилення бойка.

Набої до стрілецької зброї можуть експонуватися в музеях тільки розрядженими (без пороху).

9.17. Підставою для видачі дозволу на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів та боєприпасів є:
( Абзац перший пункту 9.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

клопотання керівника підприємства, установи, організації та господарського об'єднання, у якому зазначається кількість вогнепальної зброї і боєприпасів, що купується, номер та термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта;

акт про придатність приміщення, де зберігатимуться вогнепальна зброя та боєприпаси, що складається комісією з представників органу внутрішніх справ (міліції і пожежного нагляду) та зацікавленої організації;

наказ керівника підприємства, установи, організації чи господарського об'єднання про призначення особи, відповідальної за придбання вогнепальної зброї і бойових припасів (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання), довідка (висновок) медичної установи (ЛКК), що така особа за станом здоров'я може виконувати цю роботу, копія договору страхування, довідка про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;
( Абзац четвертий пункту 9.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

копія контракту, наряду на одержання (придбання) зброї та бойових припасів;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на придбання вогнепальної зброї і бойових припасів.

10. Перевезення зброї і бойових припасів, які належать організаціям

10.1. Дозвіл на перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і бойових припасів, а також пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів видається за письмовим клопотанням керівника підприємства, установи, організації та господарського об'єднання, в якому зазначаються:
найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер зброї), що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення, термін;

відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання. дані про зброю, якою буде озброєна охорона), копія договору на охорону;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення зброї і боєприпасів.
( Пункт 10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

10.2. Перевезення вогнепальної, холодної, та пневматичної зброї, а також мисливського пороху, заряджених мисливських та спортивних патронів, боєприпасів до зброї армійських зразків, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим транспортом. Керівник організації для супроводження цього вантажу повинен призначити не менше двох осіб, озброєних відомчою вогнепальною зброєю. А в разі її відсутності охорона здійснюється працівниками Державної служби охорони. Під час перевезення мисливської вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), а також зброї армійських зразків - відомчої, службово-штатної, спортивної вогнепальної (понад 15 одиниць), набоїв до зброї армійських зразків та спортивної зброї (10000 штук і більше), споряджених до гладкоствольної зброї набоїв (20000 штук, 50 кг пороху і більше), охорона здійснюється виключно працівниками Державної служби охорони. Для перевезення мають бути виділені криті автомашини, а при перевезенні пороху - підлога кузова автомашин встилається повстю, кошмою або іншим відповідним матеріалом. Зброя і боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.
( Абзац другий пункту 10.2 виключено на підставі Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 ) ( Пункт 10.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

10.3. Кількість боєприпасів, пороху, що перевозиться ручним багажем залізницею, водним і повітряним транспортом, не повинна перевищувати такої ваги:

набоїв до вогнепальної зброї всіх калібрів - 10 кг;

бездимного пороху і виробів із нього - 10 кг;

виробів із димного пороху - 5 кг;

димного пороху - 5 кг;

капсулів - 5 кг.

У дозволі на перевезення ручного вантажу зазначається тільки нетто вантажу (металеві гільзи, ящики і упаковка до ваги вантажу не включаються).

10.4. Пересилання поштою вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, бойових припасів, пороху, ударно-спускових механізмів у зібраному стані, стволів забороняється.
( Пункт 10.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

10.5. Відповідальні за перевезення зброї і бойових припасів посадові особи спортивних делегацій (команд) після прибуття в пункт проведення стрілецьких змагань (навчальних зборів) зобов'язані негайно здати привезену ними зброю і бойові припаси разом з дозволом на перевезення для тимчасового зберігання в спеціально обладнане приміщення на місці проведення змагань (навчальних зборів). Забороняється зберігання зброї і бойових припасів у місцях розміщення делегацій (команд), готелях, гуртожитках, спортивних таборах та інших місцях відпочинку. На період зборів (змагань) особи, що відповідають за збереження зброї на місці їх проведення, зобов'язані щодня перед здаванням зброї під охорону перевіряти наявність всіх одиниць вогнепальної зброї у відповідності з книгою обліку, видачі і прийняття зброї і боєприпасів (додаток 18).

10.6. Без дозволів органів внутрішніх справ перевозиться відомча вогнепальна зброя та боєприпаси, на які є відповідні дозволи на зберігання в межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані.

10.7. Відповідальність за перевезення та зберігання зброї, ввезеної для полювання іноземними громадянами, покладається на керівників мисливських господарств.

Зберігання такої зброї здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за місцем проведення полювання, і обов'язковим погодженням з територіальним органом внутрішніх справ.

11. Зберігання, облік і використання зброї та бойових припасів

11.1. Вогнепальна, пневматична, холодна зброя, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони придбані підприємствами, установами, організаціями та господарськими об'єднаннями з метою, зазначеною в п.9.1 цієї Інструкції, належить до відомчої. Забороняється використовувати її не за призначенням, з метою не передбаченою статутними завданнями, передавати стороннім особам, продавати окремим громадянам, зберігати у місцях проживання працівників, за винятком випадків, передбачених у п.11.15, 11.16 цієї Інструкції.
( Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.2. Передача відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і бойових припасів, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів із однієї організації в іншу, незалежно від відомчої належності, проводиться тільки за дозволами органів внутрішніх справ. Організація, яка здійснила передачу зброї або бойових припасів, зобов'язана в п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, що були передані, кількість і калібр бойових припасів. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї для його переоформлення.
( Пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.3. Керівники підприємств, установ, організацій упродовж десяти днів із дня придбання, отримання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів зобов'язані одержати в органі внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання та використання.
( Пункт 11.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.4. Підставою для видачі дозволу на право зберігання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів є клопотання керівника підприємства, установи і організації, господарського об'єднання, в якому зазначається:

кількість придбаної зброї, система, бойова чи навчальна, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;

наявність умов для надійного зберігання зброї (опис приміщення, технічних засобів захисту, наявність охорони, акт обстеження тощо);

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про працівників охорони (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність та довідки (висновки) медичної установи (ЛКК), що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, копії договорів страхування, довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;
( Абзац четвертий пункту 11.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

наказ керівника організації про призначення особи (осіб), відповідальної за зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів;

платіжне доручення (квитанція) банку про перерахування плати за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання зброї.

У разі відкриття нового об'єкта, призначеного для зберігання зброї, акт про придатність приміщення складається комісією, до складу якої входять представники органів внутрішніх справ (дозвільної системи, Державної служби охорони, пожежного нагляду, інших зацікавлених міністерств і відомств) і організації, що відкриває об'єкт.
( Пункт 11.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.5. Відомча вогнепальна зброя і бойові припаси до неї зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким вимогам:
бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими гратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армованою сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки із дощок, зміцнених сталевими гратами;

мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні - дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - гратчасті залізні. Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні гратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм, завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10 - 12 мм і завдовжки не менше 120 - 150 мм;

мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві грати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю, віконницями. Кінці прутів грат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці повинні замикатися на навісні замки.

Грати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін (перегородок) виконуються з сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під охорону Державної служби охорони органів внутрішніх справ у встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

мати протипожежні засоби та опис майна, в який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і якою печаткою опечатуються. У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні грати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які виключають можливість проникнення через ці системи. Створи в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

11.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) з вогнепальною, пневматичною, холодною зброєю і бойовими припасами має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї і бойових припасів, дублікат - у опечатаному пеналі повинен зберігатися в керівника організації, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї.

11.7. Вогнепальна зброя і бойові припаси мають зберігатися в металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Дверці шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями. На дверцях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї за номерами. Допускається зберігання вогнепальної зброї у важких сейфах, які мають внутрішні замки.
( Абзац другий пункту 11.7 виключено на підставі Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

11.8. Забороняється спільне зберігання зі зброєю і боєприпасами навчально-наочних приладів, спортивного реманенту, інших предметів, окрім пневматичної зброї калібру 4,5 мм і початковою швидкістю менше 100 метрів за секунду, радіостанцій і дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у відгородженій залізними гратами частині кімнати для зберігання зброї. Боєприпаси до вогнепальної зброї мають зберігатися в окремому від зброї металевому ящику, в шафі. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змазування зброї зберігаються у спеціально відведених для цього місцях, окремо від зброї і боєприпасів.

11.9. В управліннях, відділах і філіях Національного, державних і комерційних банків України зброя і боєприпаси зберігаються в залізобетонних коморах, сейфах або металевих шафах. За браком комор допускається зберігання зброї і боєприпасів (у разі наявності охоронної сигналізації, виведеної на пульт централізованого нагляду органів внутрішніх справ) у залізобетонних внутрішніх або вбудованих шафах (касах) чи у важких сейфах. На вузлах зв'язку (ПТВЗ), у фельд'єгерській службі, підприємствах та підрозділах спецзв'язку допускається зберігання зброї і боєприпасів у важких сейфах.

11.10. Експонування вогнепальної і холодної зброї допускається в зачинених вітринах і на стендах, обладнаних автономною сигналізацією з установкою датчиків на кожній вітрині або стенді, з виведенням дзвінка до сторожа (вахтера) і на пульт відомчої охорони.
У разі експонування зброї на відкритих вітринах і стендах датчиками охоронної сигналізації має бути заблокована кожна одиниця зброї.

11.11. У професійно-технічних закладах освіти дозволяється зберігати не більше 5 малокаліберних гвинтівок, а у середніх закладах освіти - не більше 3 малокаліберних гвинтівок на 100 учнів.
Забороняється зберігання малокаліберних гвинтівок у середніх, професійно-технічних, вищих закладах освіти і первинних організаціях товариств сприяння обороні України з числом членів у них менше 100, малокаліберних пістолетів - у середніх, професійно-технічних та вищих закладах освіти, районних і міських комітетах товариств сприяння обороні України з кількістю членів у них менше 500.
Допускається за узгодженням з органами внутрішніх справ спільне зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів, які належать первинним організаціям товариств сприяння обороні України підприємств, установ, організацій та господарських об'єднань, у кімнатах для зберігання зброї, команд (загонів) ВОХОР.
В організаціях товариств сприяння обороні України, спортивних товариствах та закладах освіти, які не мають створених на підставі ліцензій (дозволів) органів внутрішніх справ стрілецьких тирів, зберігання зброї, крім навчальної, забороняється.

11.12. Для зберігання відомчої зброї і бойових припасів, які належать різним організаціям, закладам освіти, обладнуються пункти централізованого зберігання. Такі пункти можуть бути утворені на базі спортивно-стрілецьких клубів, тирів, сховищ зброї середніх, професійно-технічних та вищих закладів освіти, загонів (команд) ВОХОР, товариств сприяння обороні України тощо.
У пункті централізованого зберігання зброя і бойові припаси зберігаються відповідно до вимог, установлених п.11.5 цієї Інструкції. Передача зброї на пункт централізованого зберігання оформлюється актом. Кожній організації, яка зберігає там зброю і боєприпаси, повинні бути виділені окремі металеві шафи або бокси, які опечатуються або опломбовуються двома печатками (пломбами) з відбитками назви організації, яка зберігає там зброю і боєприпаси, і адміністрації пункту централізованого зберігання зброї.
Ключі від металевих шаф або боксів зберігаються у відповідальних осіб організацій, які здали зброю, дублікати ключів - у адміністрації пункту централізованого зберігання в металевих сейфах (шафах).
Дозвіл на зберігання наявної зброї і боєприпасів у пункті централізованого зберігання видається органами внутрішніх справ на ім'я керівника організації, на базі якої утворений пункт централізованого зберігання.

11.13. У загонах (командах) ВОХОР, сторожової охорони, організацій вогнепальна зброя і бойові припаси (у тому числі резервні) зберігаються відповідно до вимог, викладених у п.11.5 цієї Інструкції. У разі неможливості обладнання кімнати для зберігання зброї сигналізацією із виводом на пульт централізованого нагляду органів внутрішніх справ вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост.

11.14. Бойові припаси, використані на навчальні цілі (практичні стрільби), у спортивних змаганнях або в результаті застосування зброї під час несення служби, а також загублені списуються за актом (додаток 19) із залученням роздавально-здавальних відомостей (додатки 20, 21), а в разі потреби - матеріалів службового розслідування причин застосування зброї або втрати боєприпасів. Акт складається не пізніше наступного дня після застосування чи втрати - затверджується керівником організації і повинен зберігатися в особи, яка відповідає за зберігання зброї. Копія акта в той же день передається до органу внутрішніх справ, який видав дозвіл на зберігання зброї та боєприпасів. Списання відповідно фіксується в книзі обліку зброї.

11.15. Допускається зберігання відомчої гладкоствольної мисливської зброї за погодженням з органами внутрішніх справ за місцем проживання сторожів у період сезонної охорони садів, виноградників, пасік, баштанів, полів, господарських об'єднань, пастухів при випасах худоби, на відгінних пасовищах тощо, а також під час охорони господарських об'єктів за відсутності поблизу місць постійного зберігання зброї. Зазначена зброя зберігається в місці проживання цих осіб відповідно до вимог, викладених у п.12.12 цієї Інструкції. Після закінчення сезонних робіт зброя повинна бути здана в місце її постійного зберігання.

11.16. За узгодженням з органами внутрішніх справ допускається зберігання відомчої нарізної і гладкоствольної вогнепальної зброї (пістолетів, револьверів, рушниць) і боєприпасів до неї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів за місцем проживання працівників правоохоронних органів. При цьому нарізна вогнепальна зброя повинна зберігатися у міцно прикріплених до підлоги або стіни металевих ящиках (шафах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.
( Пункт 11.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.17. Територіальними органами внутрішніх справ за клопотанням керівників підприємств, установ, організацій видаються індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї (карабінів, пістолетів, револьверів, рушниць) інкасаторам, працівникам спеціальною зв'язку, особовому складу охорони, іншим працівникам організацій для супроводження грошових сум, цінностей, спецвантажів під час перевезення і в разі потреби на носіння зброї поза об'єктом, що охороняється, працівникам правоохоронних органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів. При цьому в дозволі робиться відмітка "відомчий".

Органом внутрішніх справ на транспорті та підрозділом внутрішніх справ, підпорядкованим відділу спецміліції, такі дозволи видаються особовому складу воєнізованої охорони об'єктів, що ними обслуговуються.

До клопотання керівників організацій додаються такі документи:

список осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження та проживання, відомості про попередню трудову діяльність, довідки (висновок) медичної установи (ЛКК), що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи;

копії договорів страхування таких осіб;

довідки про складання особами заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;

копія наказу керівника організації про призначення осіб для супроводження грошових сум, цінностей, спецвантажів тощо;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за одержання дозволу на носіння зброї.

В клопотанні обов'язково зазначається мета отримання дозволу.

Орган внутрішніх справ упродовж місяця з дня надходження клопотання і документів розглядає їх і видає індивідуальні дозволи, а в разі відмови - письмово повідомляє про це керівництво підприємства, установи, організації чи господарського об'єднання.
( Пункт 11.17 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС N 292 від 13.04.99, N 615 від 26.06.2002 )

11.18. Індивідуальні дозволи на право носіння відомчої вогнепальної зброї поза об'єктом видаються МВС, ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спецміліції, органом внутрішніх справ з обов'язковим проставленням у них штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків", а у всіх інших випадках проставляється штамп "Є дійсний під час виконання службових обов'язків в межах території об'єкта, що охороняється".

11.19. Касирам та іншим працівникам установ системи міністерств фінансів і зв'язку, а також Національного, державних і комерційних банків України, які здійснюють зберігання грошей і цінностей, у робочий час, коли приміщення не охороняється, за погодженням з органами внутрішніх справ допускається видача відомчої вогнепальної зброї з наявної в організації, без права носіння поза об'єктом.

11.20. Для охорони цінностей, які перевозяться в поштових вагонах відділами (відділеннями) перевезення пошти при вокзалах, начальникам поштових вагонів та їх заступникам видається по одному пістолету (револьверу) із числа відомчої вогнепальної зброї, про що робиться запис у дорожніх відомостях. З прибуттям поштового вагона в кінцевий пункт зброя передається на тимчасове зберігання у відділ (відділення) перевезення пошти цього пункту, а після повернення - здається у відділ (відділення) перевезення пошти, який видав зброю.

11.21. Працівники воєнізованої охорони, які супроводжують вантажі, після прибуття в пункт призначення і закінчення роботи, пов'язаної з охороною вантажу, здають відомчу вогнепальну зброю на тимчасове зберігання в кімнату для зберігання зброї ВОХОР організації, яка прийняла вантаж або в місцевий орган внутрішніх справ.

11.22. Мисливські господарства із числа наявної у них відомчої мисливської нарізної і гладкоствольної зброї можуть з дозволу органу внутрішніх справ видавати її на сезон мисливцям-аматорам, які уклали договір на поставку хутра чи м'яса дичини. Клопотання про видачу індивідуальних дозволів на використання відомчої зброї зазначеним особам надсилаються в органи внутрішніх справ за один місяць до початку мисливською сезону. До нього обов'язково додаються документи, передбачені п.11.17 цієї Інструкції.

11.23. В організаціях, які використовують зброю і боєприпаси, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони постійно мають вестись книги обліку зброї і боєприпасів на підприємствах, в установах, організаціях, які пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печаткою місцевого органу внутрішніх справ (додаток 22).
( Пункт 11.23 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.24. Облік видачі і прийняття вогнепальної зброї та боєприпасів, що видаються працівникам охорони на час несення служби, здійснюється в книзі обліку видачі і прийняття зброї. Видача відомчої зброї повинна здійснюватися за окремими розпорядженнями, вказівками керівників підприємств, установ, організацій.

11.25. Непридатна для подальшого використання відомча вогнепальна, пневматична, холодна зброя і боєприпаси до неї, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони здаються безкоштовно підприємствами, установами, організаціями та господарськими об'єднаннями в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або зберігання. Така зброя органами внутрішніх справ у місячний строк здається на склади озброєння управлінь (відділів) тилового та матеріально-технічного забезпечення МВС, ГУМВС УМВС та УВСТ, а підрозділами відділу спецміліції до ГУМВС, УМВС за територіальністю. Окремі частини та вузли цієї зброї за згодою її власників можуть передаватися (продаватися) підприємствам, які займаються підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї.
( Пункт 11.25 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 від 13.04.99 )

11.26. Зайва, але придатна для подальшого використання відомча вогнепальна, пневматична, холодна зброя, боєприпаси до неї, належні організаціям, здаються за місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші організації з дозволу органів внутрішніх справ. Зайва, але придатна для подальшого використання навчальна вогнепальна зброя армійських зразків здається за місцем її отримання.

11.27. Відповідальність за стан обліку, зберігання і правильне використання зброї та боєприпасів несуть керівники організацій, а в загонах воєнізованої охорони - начальники загонів (підрозділів), які в разі крадіжки або втрати зброї і боєприпасів зобов'язані негайно повідомити про це місцевий орган внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для зняття з обліку викрадених зброї і боєприпасів є висновок посадової особи, яка проводить слідство або дізнання, затверджений начальником органу внутрішніх справ чи його заступником.

12. Придбання, зберігання і перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів, пневматичної та холодної зброї громадянами

12.1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. N 2471-12 "Про право власності на окремі види майна" правом придбання мисливської гладкоствольної зброї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, а мисливської нарізної зброї - 25-річного віку, на холодну та пневматичну зброю - 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність. У разі наявності трьох і більше одиниць вогнепальної, пневматичної зброї, арбалетів приміщення (будинок, квартира тощо) або сейф (шафа) для її зберігання повинні бути обладнані охоронною сигналізацією, автономною або з виводом на ПЦН органів внутрішніх справ.
( Абзац другий пункту 12.1 виключено на підставі Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.2. Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської нарізної, комбінованої, гладкоствольної, пневматичної зброї, арбалетів громадянами подаються такі документи:

письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;

заповнена картка-заява;

медичний висновок лікувального закладу про відсутність протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї;

копію договору страхування;

довідка про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування;

платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу;

довідка про наявність чи відсутність судимості.
( Пункт 12.2 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

Для одержання дозволу на придбання інших видів холодної зброї, її сучасних копій (катани, мечі, шаблі, кортики, кинджали тощо) з метою їх колекціонування громадяни в органи внутрішніх справ за місцем проживання подають заяву та квитанцію про оплату послуг за видачу дозволу.

Дозволи на придбання зброї видаються громадянам органами внутрішніх справ після пред'явлення паспорта або документа, який засвідчує особу. Невикористані дозволи мають бути повернені в органи внутрішніх справ.
( Пункт 12.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.3. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання, зберігання мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої вогнепальної, пневматичної і холодної зброї одержують після подання відповідного рапорту, довідки з місця роботи, платіжного доручення (квитанції) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу та заповненої картки-заяви.
( Пункт 12.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.4. Придбана громадянами гладкоствольна, нарізна, комбінована мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя протягом десяти днів з дня придбання має бути зареєстрована в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання, носіння.

12.5. Для одержання дозволу на зберігання, носіння вогнепальної мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої та пневматичної зброї, арбалетів власниками в органи внутрішніх справ подаються:

письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;

три фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за реєстрацію зброї;
( Абзац п'ятий пункту 12.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

копію договору страхування, якщо такий не надавався при отриманні дозволу на придбання зброї.
( Пункт 12.5 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган внутрішніх справ за місцем проживання:

дублікат дозволу з відміткою магазину про реалізацію такої зброї або інші документи;

кольорові фотографії зброї розміром 15 х 15 см.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на зберігання такої зброї. В дозволі ставиться штамп "колекція".

У разі потреби перевезення такої зброї (для участі у виставках тощо) органи внутрішніх справ видають дозволи на її перевезення.

Мисливські ножі придбаються громадянами з дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання і носіння мисливської вогнепальної зброї, а також арбалетів, що використовуються громадянами виключно для полювання. При цьому в дозволі на право зберігання і носіння зброї магазином робиться відмітка про реалізацію такого ножа.

При перереєстрації зброї (продовженні терміну дії дозволу на її зберігання і носіння) власниками в органи внутрішніх справ подається:

- письмове клопотання про продовження терміну дії дозволу;

- медична довідка про відсутність протипоказань, які перешкоджають володінню зброєю;

- копію договору страхування;

- платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату послуг за перереєстрацію зброї.
( Пункт 12.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці), органами внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання без зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України.

12.7. Для одержання дозволу на зберігання нагородної зброї власником в орган внутрішніх справ подаються такі документи:

письмове клопотання;

заповнена картка-заява;

оригінал або засвідчена в нотаріальному порядку копія документа про нагородження зброєю;

три фотокартки розміром 3 х 4 см;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за видачу дозволу;

особи, нагороджені зброєю главами іноземних держав, главами урядів, іншими офіційними особами, які мають на це право, подають завірену копію офіційного перекладу документа про нагородження зброєю.
( Пункт 12.7 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.8. Генерали, адмірали і офіцери Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають нагородну зброю, при звільненні в запас або відставку зобов'язані в місячний термін зареєструвати таку зброю в органах внутрішніх справ за місцем проживання і одержати дозвіл на її зберігання.
( Пункт 12.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.9. Подарована мисливська нарізна, гладкоствольна вогнепальна, пневматична та холодна зброя може бути зареєстрована, якщо особа, якій вона подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація такої зброї відбувається відповідно до вимог, встановлених п.12.5 цієї Інструкції.

12.10. Спортсмени-стрільці можуть користуватися закріпленою за ними спортивною нарізною та холодною зброєю тільки в межах стрілецьких тирів або стрільбищ без права зберігання її за місцем проживання. Гладкоствольна зброя може видаватися на зберігання за місцем проживання членам і кандидатам в члени збірної команди України, майстрам спорту, кандидатам у майстри спорту і першорозрядникам із стендової стрільби у разі одержання ними в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання зброї. Зазначена зброя зберігається цими особами відповідно до вимог, викладених у п.12.12 цієї Інструкції.

12.11. Для навчання практичній стрільбі громадян, які виявляють бажання придбати зброю, дозволяється використання мисливської вогнепальної зброї, яка належить іншим громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки на стрільбищах, мисливських стендах і в інших спеціально відведених місцях, ліцензованих МВС України, в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання згідно з програмою, визначеною МВС України.

Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в установленому порядку в органах внутрішніх справ, для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові припаси до неї. Реалізація бойових припасів здійснюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензії, видані МВС України, та через Департамент ресурсного забезпечення МВС України на підставі дозволів на придбання певного виду боєприпасів, виданих Департаментом громадської безпеки МВС України. Увезення в Україну боєприпасів до нагородної зброї здійснюється на підставі дозволів на придбання та ввезення бойових припасів, виданих Департаментом громадської безпеки МВС України.
( Пункт 12.11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

Для отримання дозволу на придбання, увезення бойових припасів до нагородної зброї її власник подає до Департаменту громадської безпеки МВС України:
( Пункт 12.11 доповнено абзацом третім згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

письмове клопотання про видавання дозволу на придбання, увезення бойових припасів із зазначенням їх кількості;
( Пункт 12.11 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

копію дозволу на зберігання нагородної зброї;
( Пункт 12.11 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

платіжне доручення (квитанцію) установи банку про оплату послуг за отримання зброї.
( Пункт 12.11 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом МВС N 806 від 16.07.2004 )

12.12. Зброя, боєприпаси до неї, що належать громадянам, мають зберігатися за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо) у період проживання, в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї. При цьому зброя має бути в розрядженому стані.
( Абзац перший пункту 12.12 в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

У виняткових випадках допускається з дозволу органів внутрішніх справ тимчасове зберігання зброї без права її використання в іншого дорослого члена сім'ї або найближчого родича, а в разі їх відсутності - в інших громадян на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. На період тимчасового зберігання зброї особі, яка прийняла її на зберігання, органи внутрішніх справ видають дозвіл з позначкою "на тимчасове зберігання без права користування".

12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя має бути у розрядженому стані (для напівавтоматичної зброї відсутність патрона в патроннику). У всіх випадках під час перенесення або перевезення зброї, боєприпасів до неї власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння зброї.
( Пункт 12.13 в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.14. Вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами - тільки за дозволом МВС України.

Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це право, здійснюється за дозволами МВС України.
( Пункт 12.14 доповнено абзацом другим згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.15. Допускається оформлення в органах внутрішніх справ документів на передачу мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї від одного власника іншому. Це здійснюється за місцем обліку зброї, яка передається працівником дозвільної системи в присутності її власника та особи, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання цього виду зброї. При цьому марка, калібр і номер зброї, що передається, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреса колишнього власника вписуються в дозвіл і в дублікат дозволу на придбання. Записи завіряються підписом начальника органу внутрішніх справ і печаткою. Дублікат дозволу повертається новому власникові для постановки зброї на облік за місцем проживання. Одночасно на підставі здійсненої передачі зброї вносяться відповідні записи в книгу обліку власників про зняття зброї з обліку. Також відповідні зміни про цю зброю вносяться в АІС "Арсенал".

12.16. Власник зброї у разі зміни місця проживання зобов'язаний звернутися до органу внутрішніх справ із проханням щодо зняття її з обліку, вказавши при цьому нову адресу. Після прибуття на нове місце проживання власник зобов'язаний у десятиденний строк (у прикордонній місцевості протягом 24 годин) поставити на облік особисту зброю в місцевому органі внутрішніх справ.

12.17. У разі смерті власника, нагородна, нарізна вогнепальна та інша зброя армійських зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, пневматична та холодна зброя протягом п'ятиденного терміну здається в органи внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести місяців). Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у власності, вона може бути зареєстрована на його ім'я у встановленому порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які можуть мати або мають право на зберігання зброї, вона ними повинна бути в місячний строк продана або подарована особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї.

Якщо хтось із спадкоємців бажає стати власником нагородної зброї, остання, у разі можливості її законного перебування у власності громадян, може бути оформлена відповідно до вимог абзацу першого цього пункту.

Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя (пістолети, револьвери) може бути залишена у власності спадкоємців після приведення її у стан, не придатний для стрільби в майстернях з ремонту зброї (довідка про переробку повинна знаходитися в особовій справі власника). Така зброя вважається колекційною і в дозволі на її зберігання ставиться штамп "колекція". Для одержання дозволу на її зберігання в орган внутрішніх справ подаються документи:

письмове клопотання;

заповнена картка-заява;

документ, що свідчить про спадщину;

дозвіл на право зберігання нагородної зброї померлого;

три фотокартки розміром 3х4 см;

копію договору страхування;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за видачу дозволу.
( Пункт 12.17 в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

12.18. Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя, що визнана комісією з визначення технічного стану зброї непридатною для подальшого користування (не підлягає ремонту), не реєструється (не перереєстровується) і в місячний строк власником здається в органи внутрішніх справ безкоштовно для знищення або робиться в майстернях з ремонту зброї непридатною для стрільби і знімається з обліку. Така зброя для використання її окремих частин та вузлів може за згодою власників зброї передаватись (продаватись) установам, що займаються підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї.

12.19. У разі втрати або крадіжки зброї власник зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ.

12.20. Вогнепальну, пневматичну, холодну зброю (у тому числі нагородну) згідно з законодавством може бути вилучено в громадян органами внутрішніх справ за допущені порушення правил її зберігання, перевезення і користування, а також в інших випадках, передбачених цією Інструкцією.
Про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної та холодної зброї органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної, чи холодної зброї, який затверджується начальником органу внутрішніх справ (додаток 23). У висновку викладаються підстави і мотиви прийняття такого рішення.

12.21. У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання зброї вона, а також бойові припаси до неї в 15-денний строк передаються власниками чи їхніми представниками на комісійний продаж або можуть бути подаровані особі, що має дозвіл на придбання такої зброї.
Якщо власник зброї у вказаний строк відповідного рішення щодо її реалізації не прийняв, вона вилучається і передається в комісійну торгівлю з поверненням власнику її вартості після продажу.

12.22. Вогнепальна, пневматична і холодна зброя, а також бойові припаси, що належать особам, які притягуються до кримінальної відповідальності, зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття остаточного рішення слідчих органів або суду щодо кримінальної справи. Якщо стосовно зазначеної особи кримінальна справа закрита або судом винесений виправдувальний вирок, зброя, а також дозвіл на її зберігання повертаються власникові.

12.23. Для визначення технічного стану щодо наявності основних ушкоджень мисливської вогнепальної зброї, які враховуються при реєстрації (перереєстрації) (додаток 24) в кожному районі, місті, при органах внутрішніх справ створюються комісії з числа працівників дозвільної системи, мисливських інспекторів, техніків зі зброї, експертів-криміналістів, інших знавців зброї, склад яких затверджується рішенням місцевих державних адміністрацій чи органів місцевого самоврядування.

12.24. Генерали, адмірали, офіцери Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державного комітету у справах охорони державною кордону України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України при звільненні в запас або відставку з правом носіння військової форми зберігають кортики без дозволу органів внутрішніх справ. У разі смерті власника кортики здаються родичами у військові комісаріати або в органи внутрішніх справ за місцем проживання власника.

12.25. При здачі до органів внутрішніх справ вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, що може перебувати у власності громадян України, для подальшої реєстрації в особисте користування, оформлення документів здійснюється в порядку, передбаченому п.12.5 цієї Інструкції. При цьому обов'язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї по обліках МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.

Web admin Автор: Web admin11263,2 Переглядів: 20096 , Коментарів: 1 - 0 +
Коментарів (1)

  • Будь-ласка, оновіть текст Інструкції - до наказу неодноразово вносилися зміни, зокрема виключена необхідність надавати довідку про відсутність судимості, обладнання охоронною сигналізацією, тощо


Будь ласка, залогіньтесь щоб мати можливість коментувати