Проект Закону про цивільну зброю і боєприпаси

| Політики та зброя, Законодавство, Легалізація КНЗ | Автор: Web admin

Проект Закону про цивільну зброю і боєприпасиПроект Закону про цивільну зброю і боєприпаси

Проект

вносять народні  депутати України: Іллєнко А.Ю., Амельченко В.В., Артеменко А.В., Бордюг І.Л., Бублик Ю.В., Величкович М.Р., Висоцький С.В., Вітко А.Л., Вовк В.І., Головко М.Й., Кириченко О.М., Корчинська О.А., Кошелєва А.В., Купрієнко О.В., Левус А.М., Левченко Ю.В., Ленський О.О.. Лінько Д.В., Лозовой А.С., Ляшко О.В., Марченко О.О., Мосійчук І.В., Мушак О.П., Осуховський О.І., Парубій А.В., Попов І.В., Рибалка С.В., Рудик С.Я., Силантьєв Д.О., Скуратовський С.І., Шухевич Ю.Р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про цивільну зброю і боєприпаси

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від протиправних посягань, право на недоторканність та безпеку людини, її життя, здоров'я, честь та гідність, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу регулює правовідносини, що виникають при обігу в Україні зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та здоров'я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської безпеки, природи і природних ресурсів, зміцнення міжнародної співпраці в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням зброї.

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів і понять, що застосовуються в Законі 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Автоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок можна здійснити більше ніж один постріл.

Боєприпаси – патрони до нарізної та гладкоствольної вогнепальної зброї, інші пристрої одноразового використання, конструктивно призначені й технічно придатні для пострілу зі зброї відповідного виду. Не вважаються боєприпасами окремі компоненти спорядження патронів до вогнепальної зброї (шріт, картеч, кулі, пижі, прокладки, контейнери, капсулі, гільзи, порох).

Виробництво (виготовлення) цивільної зброї та боєприпасів – діяльність, пов'язана з випуском цивільної зброї та боєприпасів, основних та неосновних частин вогнепальної зброї та компонентів боєприпасів, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва. Цим терміном охоплюється діяльність фізичних осіб – власників  цивільної зброї по виготовленню боєприпасів з нових компонентів для власних потреб та для власної зброї.

Вогнепальна зброя і боєприпаси військового призначення – виготовлена або вироблена виключно для військових потреб вогнепальна зброя і боєприпаси.

Вогнепальна зброя – пристрій або предмет, сконструйований або пристосований для використання як зброя, з якого під впливом сили тиску, створюваної продуктами горіння хімічних речовин, можуть бути викинуті кулі, метальні елементи (снаряди) для механічного ураження цілі на відстані, або поданий звуковий чи світловий сигнал.

Вогнепальна зброя ручного перезаряджання – вогнепальна зброя з магазином/барабаном, яку необхідно перезаряджати після кожного пострілу за допомогою використання м'язової сили людини або механічного пристрою.

Володіння зброєю та боєприпасами – зберігання, розпорядження, носіння, забезпечення збереження, використання зброї та боєприпасів. 

Газова зброя – невогнепальна зброя, конструктивно призначена лише для ураження живих цілей шляхом використання хімічних подразнюючих речовин. Газові пістолети (револьвери) не належать до вогнепальної зброї.

Гладкоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, в якої напрямна частина каналу ствола по всій його довжині не має нарізів, які надають метальному елементу обертального руху. До гладкоствольної вогнепальної зброї також відноситься вогнепальна зброя, призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї, канал ствола якої містить нарізи в його кінцевій частині, або нарізи для покращення осипу дробового метального заряду.

Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя призначена для стрільби боєприпасами, спорядженими еластичними метальними елементами менш смертельної дії – пістолети та револьвери з внутрішнім діаметром ствола не більш як 10 міліметрів, спеціально сконструйовані та виготовлені, або перероблені для відстрілу боєприпасів, споряджених еластичними метальними елементами менш смертельної дії. Вимоги до боєприпасів, споряджених метальними елементами менш смертельної дії встановлює Міністерство охорони здоров’я України.

Господарська діяльність у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів – будь-яка діяльність,  у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) цивільної зброї та боєприпасів, торгівлею цивільною зброєю та боєприпасами, наданням послуг, виконанням робіт у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Громадське місце – територія або приміщення для потенційного перебування невизначеного кола  осіб з вільним доступом, доступом за плату, чи за запрошенням (вулиці, парки, сквери, громадський транспорт, громадські заклади, державні установи, будь-які будівлі чи їх частини загального користування, під'їзди, підземні переходи, стадіони, магазини тощо). Житло, домоволодіння та прибудинкова територія, яка перебуває у приватній власності фізичної особи, не є громадським місцем.

Дрібний ремонт – усунення несправностей, дефектів та/або заміна неосновних частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням. До дрібного ремонту також належить незначна обробка основних частин зброї шляхом їх полірування або шліфування, якщо це не змінює основних властивостей зброї.

Деактивована зброя (макети масо-габаритні) – зброя безповоротно приведена у непридатний для стрільби стан, у тому числі холостими патронами.

Додаткове обладнання до зброї – з'ємні або нез'ємні пристрої, спеціально створені або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певних законних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом). До додаткового обладнання належать у тому числі засоби зменшення гучності пострілу та сили віддачі, полум'ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, в тому числі оптичні приціли, оптично-електронні прицільні пристрої, приціли нічного бачення, освітлювальні пристрої тощо.

Демонстрування зброї – умисний публічний показ зброї, яка утримується в руках особи, або умисне та цілеспрямоване створення умов для сприйняття інформації про наявність зброї в елементах спорядження на особі, чи її одязі.

Довгоствольна цивільна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя калібром не більш як 20 міліметрів для нарізної зброї та калібром не більше 4-го – для гладкоствольної зброї, довжина ствола якої перевищує 300 міліметрів або загальна довжина якої перевищує 600 міліметрів та яка обладнана складним або нескладним прикладом.

Дозвіл на зброю – документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа має право на зберігання, носіння, транспортування і використання зазначеної в збройовій картці зброї, а також підтверджує, що фізична особа може придбати зброю відповідної категорії, що зазначений у дозволі, та боєприпаси до неї.

Дозвіл на спільну зброю – документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа має право на, носіння, транспортування і використання зброї, що належить члену його сім’ї, а також підтверджує, що фізична особа має право придбати боєприпаси до цієї зброї. Дозвіл на спільну зброю, окрім інформації, що вноситься до дозволу на зброю, містить відомості про власника зброї та одиницю зброї, що перебуває у спільному володінні. Дозвіл на спільну зброю не надає права відчужувати зброю.

Заняття стрільбою – діяльність, яка полягає у разовому, регулярному або систематичному виконанні вправ зі стрільби задля навчання, вдосконалення навичок стрільби та навичок поводження зі зброєю.

Заряджена зброя – зброя з боєприпасом в патроннику, в барабані, в невідокремлюваному магазині, або в приєднаному до зброї відокремлюваному магазині.

Зберігання – тримання в дозволеному місці зброї та боєприпасів з дотриманням встановлених вимог безпеки.

Збройова картка – документ встановленого зразка, що є додатком до дозволу на зброю та містить перелік зброї (номер, марку, модель та калібр), що перебуває у власності фізичної особи.
Зброя – пристрій або предмет, спеціально сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об'єкти та цілі.

Зона, вільна від зброї – будівля, приміщення, споруда, територія, на якій заборонено перебувати зі зброєю.

Імітаційні боєприпаси (холостий патрон) – боєприпаси без метального елементу (снаряду), які складаються з гільзи, капсуля, порохового заряду і пижа або без пижа для імітації пострілу з вогнепальної зброї.

Імітаційна зброя – електропневматична та пневматична зброя, призначена для спортивних та рекреаційних занять (пейнтбол, страйкбол (ейрсофт) тощо – пристрої, які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без заподіяння шкоди, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу.

Інструктор зі стрільби – особа, що має відповідне свідоцтво встановленого зразка, яке видає адміністрація стрілецького тиру або стрільбища.

Колекція зброї та боєприпасів (колекція) – це впорядковане зібрання зброї та боєприпасів, які мають історичну, наукову та культурну цінність, що використовується або може бути використана для експонування, наукової, дослідницької, практичної чи експертної роботи, або підвищення професійного рівня у зв’язку зі службовою діяльністю.

Комбінована вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, що має стволи як з нарізними, так і з гладкими каналами.

Компоненти боєприпасів – окремі складові частини спорядження патронів до вогнепальної зброї, а саме: метальні елементи (снаряди), метальні заряди, капсулі, гільзи, пижі, прокладки, контейнери тощо.

Короткоствольна цивільна вогнепальна зброя (пістолети та револьвери) – вогнепальна зброя калібром не більш як 13 міліметрів, довжина ствола якої не перевищує 300 міліметрів, а загальна довжина якої не перевищує 600 міліметрів, та яка не обладнана невід’ємним прикладом.

Місце постійного зберігання зброї – місце постійного проживання або реєстрації власника зброї.

Метальний елемент (снаряд) – компонент боєприпасів (куля, шріт, картеч тощо), призначений для ураження цілі.

Навчальна зброя – зброя призначена для навчання навичок поводження зі зброєю та холостих тренувань.

Нагородна зброя – персоніфікована зброя, що є відзнакою фізичної особи за особливі заслуги перед державою, державними органами та установами.

Нарізна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, напрямна частина каналу ствола якої по всій довжині містить нарізи, призначені для надання метальному елементу обертального руху під час пострілу. До нарізної вогнепальної зброї не належить вогнепальна зброя, яка призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї та яку в Україні класифіковано і сертифіковано як гладкоствольну вогнепальну зброю.

Нетверезий стан – стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, який є наслідком свідомих навмисних дій особи, які полягають у вживанні алкоголю, наркотичних, психотропних чи інших речовин, та які призвели до стану сп’яніння (порушення фізіологічних функцій організму та центральної нервової системи).
Носіння зброї та боєприпасів – носіння власником при собі зарядженої та готової до негайного використання зброї поза місцем її постійного зберігання.

Напівавтоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок не можна зробити більш ніж один постріл.

Обіг зброї або боєприпасів – виробництво або виготовлення, комплектування або ремонт, придбання або реалізація, колекціонування, експорт, імпорт зброї, її складових частин або допоміжних пристроїв, боєприпасів; нагородження зброєю; спадкування, облік, експонування на виставках, використання, застосування; використання зброї в тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, транспортування, пересилання, вилучення, відчуження, знищення, ввезення в Україну або вивезення з України.

Окремі види діяльності з цивільною зброєю та боєприпасами – будь-які не заборонені законодавством види діяльності власників цивільної зброї, які не охоплюються цим Законом та регулюються окремими законами, підзаконними нормативними актами, правилами та регламентами такої діяльності, наприклад, але не виключно: полювання, зайняття спортом тощо.

Органи  державної  реєстрації  прав на зброю – спеціально уповноважені органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на цивільну зброю та у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів.
Основні частини вогнепальної зброї – ствол, барабан, затвор, ствольна коробка, рамка пістолета (револьвера).

Охолощена зброя – зброя конструктивно призначена (перероблена або виготовлена) виключно для стрільби холостими патронами.

Патрон – боєприпаси в зібраному і готовому до використання вигляді.

Пересилання зброї та боєприпасів – переміщення між населеними пунктами поштою, багажем або за посередництва третіх осіб зброї, боєприпасів.

Переспорядження боєприпасів – виготовлення боєприпасів з використанням гільз, які раніше були відстріляні в складі інших боєприпасів та зберегли придатність до повторного використання після цього.

Постійне місце проживання – житловий будинок, домоволодіння, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає строком понад шість місяців на рік;

Придбання зброї та боєприпасів – набуття права власності на зброю, боєприпаси, основні частини зброї та компоненти боєприпасів.

Пневматична зброя – невогнепальна зброя, в якій куля чи іншій метальний елемент отримує спрямований рух під дією сили стиснутого газу або повітря.

Реалізація– продаж, обмін, дарування або передача іншим чином у власність або володіння іншій особі зброї, боєприпасів.

Ремонт зброї – усунення несправностей, дефектів, у тому числі шляхом заміни, суттєвої зміни, або обробки основних частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням. У будь-якому разі не належать до ремонту зброї дії її власника з покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певних законних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового обладнання до зброї та заміни неосновних частин вогнепальної зброї.

Розряджена зброя – зброя без боєприпасів в патроннику, барабані та невідокремлюваному магазині, або з від’єднаним відокремлюваним магазином.

Сигналізація– технічний пристрій для звукового, світлового чи в інший спосіб інформування про несанкціонований доступ до місця зберігання зброї, або приміщення, в якому зберігається зброя.

Сигнальна зброя – вогнепальна зброя, призначена для подачі звукового, світлового сигналу з використанням сигнального піротехнічного пристрою або сигнальних патронів.

Службова зброя – зброя, призначена для озброєння службових осіб, а також особового складу державних органів та установ, яким чинним законодавством України дозволено носіння, зберігання, застосування зазначеної зброї в цілях виконання покладених на них державою спеціальних функцій щодо захисту життя, здоров'я громадян, власності, інтересів держави, припинення протиправних посягань на них, охорони природи і природних ресурсів, цінних і небезпечних вантажів, спеціальної кореспонденції, а також зброя, призначена для озброєння працівників юридичних осіб, основним видом діяльності яких є охоронна діяльність.

Стрілецька спортивна організація – це зареєстроване в установленому законом порядку громадське об’єднання (федерація, асоціація тощо), статутною метою діяльності якого є розвиток та підтримка видів стрілецького спорту або стрілецьких спортивних дисциплін.

Стрілецький тир – спеціально обладнане приміщення, будова, споруда або територія, яка постійно використовується для занять зі стрільби.

Стрільбище – комплекс, який складається з двох або більше стрілецьких тирів та розташовується на окремій земельній ділянці.

Суб'єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа,  незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа-підприємець.

Транспортування зброї та боєприпасів – переміщення розрядженої зброї та боєприпасів власником поза місцем їх постійного зберігання у спосіб, який виключає негайне застосування зброї. Терміном транспортування зброї та боєприпасів охоплюється перенесення і перевезення зброї та боєприпасів.

Торгівля зброєю та боєприпасами – будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на зброю та боєприпаси.

Тюнінг зброї – дії, спрямовані на покращення зовнішнього вигляду зброї, ергономіки (користувацьких властивостей), адаптації до анатомії власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певного цільового призначення (самозахист, мисливство, зайняття спортом тощо) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового незйомного обладнання до зброї або заміни не основних частин зброї.

Цивільна зброя і боєприпаси – зброя і боєприпаси вітчизняного та іноземного виробництва, дозволені для цивільного обігу і володіння громадянами України, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями в цілях, не заборонених законодавством України.

Члени сім’ї власника зброї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

Усі інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях визначених законодавством України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює суспільні відносини, що

встановлюють правові підстави і порядок цивільного обігу зброї і боєприпасів до неї;

встановлюють порядок і підстави використання цивільної зброї і боєприпасів;
визначають права і обов'язки суб'єктів, діяльність яких пов'язана із цивільним обігом зброї та боєприпасів;

регламентують питання забезпечення безпечного обігу цивільної зброї і боєприпасів;

регламентують порядок організації курсів з підготовки власників зброї.

Дія цього Закону не поширюється на:

предмети і пристрої, які не сконструйовані або не пристосовані до застосування як зброя, але можуть бути так використані;

вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії за умови, що з неї не можна стріляти боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу;

збройні колекції музеїв;

зброю військового призначення та боєприпаси до неї, яка перебуває на обліку Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань;

службову зброю;

зброю та боєприпаси, які перебувають у власності держави і використовуються державними науковими та експертними установами для проведення наукових досліджень і експертиз;

промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані  виключно з передбаченою їх конструкцією метою;

ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;
військову техніку та її допоміжне обладнання;

іграшки або інші предмети, які своїм зовнішнім виглядом копіюють або нагадують зразки зброї, але такими не є;

сигнальні пристрої, в тому числі сигнальні пристрої, які входять в обов'язкове оснащення човнів, яхт, суден або літальних апаратів (тобто предмети або механізми конструктивно призначені виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигналу) і салютні патрони – патрони, які не мають снаряда та призначені для імітації стрільби, салюту чи подачі сигналу);

імітаційну зброю.

Стаття 3. Види зброї і боєприпасів

Зброя в Україні класифікується за призначенням, принципом приведення в дію, характеристиками каналу ствола, розміром, принципом подачі боєприпасів під час стрільби, конструкцією магазину, кількістю боєприпасів, які вміщуються у зброї, кількістю стволів, типом застосовуваних боєприпасів.

Зброя в Україні за цільовим призначенням поділяється на зброю самозахисту, мисливську зброю, спортивну зброю, колекційну зброю, нагородну зброю, імітаційну зброю, навчальну зброю, багатоцільову зброю, зброю військового призначення, службову зброю, охолощену зброю та деактивовану зброю.

Зброя в Україні  за принципом приведення в дію поділяється на пневматичну зброю, вогнепальну зброю, газову зброю, електрошокову зброю.

Зброя в Україні за характеристиками каналу ствола поділяється на гладкоствольну зброю, нарізну зброю, комбіновану зброю (зброю, до складу якої входить комбінація з нарізного та гладкого стволів).

Зброя в Україні за розміром поділяється на короткоствольну зброю та довгоствольну зброю.

Зброя в Україні за принципом подачі боєприпасів під час стрільби поділяється на самозарядну автоматичну зброю, самозарядну напівавтоматичну зброю, зброю ручного перезаряджання.

Зброя в Україні за кількістю боєприпасів, які вміщуються у зброї, поділяється на однозарядну та багатозарядну зброю.

Зброя в Україні за конструкцією магазину поділяється на зброю безмагазинну, багатозарядну зброю з невідокремлюваним магазином, багатозарядну зброю з відокремлюваним магазином.

Зброя в Україні за кількістю стволів поділяється на одноствольну та багатоствольну зброю.

Зброя в Україні за типом застосовуваних боєприпасів поділяється на зброю під патрони центрального займання та зброю під патрони бокового займання.

Боєприпаси в Україні класифікуються за призначенням, калібром, характеристиками ствола та за способом ініціації.

Боєприпаси в Україні за призначенням поділяються на боєприпаси до зброї військового призначення та боєприпаси до цивільної зброї.

Боєприпаси в Україні за характеристиками ствола поділяються на боєприпаси до нарізної зброї та боєприпаси до гладкоствольної зброї.

Боєприпаси в Україні за способом ініціації поділяються на боєприпаси центрального займання та боєприпаси бокового займання.

Стаття 4. Категорії цивільної зброї та боєприпасів

В Україні дозволені для цивільного обігу і володіння фізичними особами,  суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями такі категорії цивільної зброї та боєприпасів:

1) перша категорія – пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;

3) третя категорія – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

4) четверта категорія – короткоствольна нарізна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї; короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби боєприпасами, спорядженими еластичними метальними елементами менш смертельної дії та боєприпаси до неї.

Зброя першої категорії, а також охолощена та деактивована зброя перебуває у вільному цивільному обороті.

Зброя другої, третьої і четвертої категорії та боєприпаси до неї перебувають в обмеженому цивільному обороті, встановленому цим Законом.

Громадяни України набувають право власності на цивільну зброю другої, третьої та четвертої категорій, її основні частини та боєприпаси, а також компоненти боєприпасів до неї за наявності дозволу на зброю, який видається окремо на кожну категорію цивільної зброї, за винятком першої категорії.

Неосновні частини цивільної зброї та додаткове обладнання до неї перебувають у вільному обігу.

Кількість зброї певної категорії, яку має право придбати особа, що має дозвіл на зброю цієї категорії, та боєприпасів до неї не обмежується.

Обмеження місткості від'ємних та невід'ємних магазинів цивільної зброї та використання додаткового обладнання може бути встановлено виключно законами, які регламентують окремі види діяльності з цивільною зброєю, або регламентами (правилами) спортивних змагань.

Стаття 5. Заборонені до цивільного обігу зброя, боєприпаси та додаткове обладнання до зброї

В Україні заборонені для цивільного обігу і володіння фізичними особами, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями:

автоматична вогнепальна зброя;

вогнепальна зброя, перероблена таким чином, що змінено вид зброї за принципом приведення в дію метального заряду, характеристиками ствола або за принципом дії;

вогнепальна зброя, що імітує інший предмет;

вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів;

зброя, обладнана невід’ємними забороненими додатковими пристроями;

зброя та боєприпаси, в яких електрична напруга використовується для ураження цілі;
саморобна вогнепальна зброя;

зброя, перероблена таким чином, що ускладнює її криміналістичну ідентифікацію, в тому числі зброя з незаконно заміненими основними частинами;

зброя без ідентифікаційного маркування;

зброя, яка не відповідає вимогам щодо довжини ствола або загальної довжини зброї;
довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм;

боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей;

боєприпаси розривної або запалювальної (трасуючої) дії;

додаткове обладнання до зброї для відстрілу боєприпасів розривної та запалювальної дії;

пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;
вкладиші у стволи вогнепальної зброї;

гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії з внутрішнім діаметром ствола більш як 10 міліметрів;

короткоствольна нарізна вогнепальна зброя калібром більш як 13 міліметрів;

довгоствольна нарізна вогнепальна зброя калібром більш як 20 міліметрів;

довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром більше 4-го.

РОЗДІЛ II

Єдиний державний реєстр зброї України

Стаття 6. Єдиний державний реєстр зброї України

В Україні створюється та ведеться Єдиний державний реєстр зброї України (далі – ЄДРЗУ) – єдина державна інформаційна система,  що містить відомості про права на зброю,  а також про об'єкти та суб'єкти цих прав.

Відомості у Єдиному державному реєстрі зброї України  мають відповідати даним реєстраційної справи,  яка містить документовані записи  щодо  прав  на  зброю.  У разі їх розбіжностей пріоритет мають дані реєстраційної справи власника зброї.

Єдиний державний реєстр зброї України є  державною  власністю,  складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню.

Вилучення будь-яких  документів або частин Єдиного державного реєстру зброї України не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи  державної  реєстрації  прав на зброю, суб’єкти внесення інформації до реєстру забезпечують достовірність інформації, її захист від несанкціонованого  доступу,  оновлення, архівування та відновлення даних,  їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, оперативне  надання  витягів  про зареєстровані права та/або їх обтяження з Єдиного державного реєстру зброї України.

Придбана зброя реєструється в Єдиному державному реєстрі зброї України за місцем її продажу.

Знайдену зброю реєструють в Єдиному державному реєстрі зброї України органом  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, до якого надійшла заява про реєстрацію такої зброї.Інформацію про спільне володіння зброєю вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем видачі дозволу на спільну зброю.

Інформацію про заміну основних частин зброї вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, який видав дозвіл на заміну основних частин зброї.

Інформацію про зміну власника зброї внаслідок дарування чи спадкування вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації дарувальника або за місцем реєстрації спадкодавця.

Інформацію про втрату зброї, призупинення та припинення дозволу на зброю, довічне позбавлення права на зброю вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем видачі дозволу на зброю.

Одночасно з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі зброї України відомості про набуту зброю вносять у збройову картку власника.

Право власності громадян на придбану зброю та боєприпаси до неї виникає з моменту її реєстрації в Єдиному державному реєстрі зброї України з дотриманням умов, установлених цим Законом.

Стаття 7. Структура Єдиного державного реєстру зброї України

Єдиний державний реєстр зброї України складається з розділів,  які відкриваються на кожну одиницю зброї другої, третьої та четвертої категорії під час проведення державної реєстрації права власності на нього.

Кожний розділ Єдиного державного реєстру зброї України складається  з таких частин, які містять відомості про:

марку зброї;

модель зброї;

номер зброї;

калібр зброї;

дані для кулегільзотеки (первинний та повторний);

прізвище, ім’я, по батькові власника зброї (для юридичних осіб зазначається інформація про найменування особи, код ЄДРПОУ та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка фактично володітиме та користуватиметься зброєю);

інформацію про дозвіл та категорію дозволу на зброю;

інформацію про місце постійного зберігання зброї або зміну місця зберігання зброї;
інформацію про спільне володіння зброєю;

інформацію про призупинення та припинення дозволу на зброю, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю;

інформацію про тимчасове вилучення зброї, а також вилучення зброї у випадку позбавлення права на зброю;

інформацію про планові та позапланові перевірки умов зберігання зброї та боєприпасів.

Порядок  ведення  Єдиного державного реєстру зброї України визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Органи Єдиного державного реєстру зброї України

Систему органів єдиного державного реєстру зброї становлять:

Міністерство юстиції України;

Міністерство внутрішніх справ України;

органи державної реєстрації прав на зброю;

інші органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, визначені чинним законодавством;

суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють торгівлю цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї в установленому законодавством порядку.

Держателем Єдиного державного реєстру зброї України є Міністерство юстиції України.

Адміністратором  Єдиного державного реєстру зброї України є  державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення  Єдиного державного реєстру зброї України та відповідає за технічне і технологічне  забезпечення,  збереження  та захист даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі зброї України.

Стаття 9. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав на зброю

Міністерство юстиції України:

забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації прав;

здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;

затверджує статут державного підприємства – Адміністратора Єдиного державного реєстру зброї України, призначає та звільняє його керівника;

здійснює контроль за використанням та збереженням належного державному підприємству  (Адміністратору  ЄДРЗУ) майна;

здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 10. Повноваження Міністерства внутрішніх справ у реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав на зброю

Міністерство внутрішніх справ України:

вносить  в  установленому  порядку  пропозиції  щодо  її формування;

забезпечує функціонування та наповнення Єдиного державного реєстру зброї України;

організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав на зброю;

здійснює  керівництво  та  контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав на зброю;

надає інформацію про зареєстровані права, обтяження на зброю.

Стаття  11. Повноваження органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю

Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю:

забезпечують функціонування та наповнення Єдиного державного реєстру зброї України;

організовують роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав на зброю;

надають інформацію про зареєстровані права, обтяження на зброю;

забезпечують внесення інформації до Єдиного державного реєстру зброї.

Стаття 12. Суб’єкти господарської діяльності,  що здійснюють продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

Суб’єкти господарської діяльності,  що здійснюють продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

проводять  державну  реєстрацію  прав  на зброю;

забезпечують внесення інформації до Єдиного державного реєстру зброї України;

здійснюють інші  повноваження,  передбачені цим Законом та іншими  нормативно-правовими актами  України.

Стаття 13. Державний реєстратор прав на зброю 

Державним реєстратором прав на зброю виступає суб’єкт господарської діяльності,  що здійснює продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, в  установленому  законодавством порядку. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Державний реєстратор:

встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства;

встановлює відповідність повноважень  особи,  яка  подає  документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

встановлює наявність факту  виконання  умов  правочину,  з  якими  закон та/або  договір (угода)  пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення права на зброю або обтяження таких прав;

приймає  рішення  про  державну  реєстрацію  прав  та  їх обтяжень, про відмову в державній реєстрації, внесення змін до Єдиного державного реєстру зброї України;

відкриває і  закриває  розділи  Єдиного державного реєстру зброї України, вносить до них відповідні записи;

вносить відомості про набуту зброю  в збройову картку власника;

надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє у її наданні у випадках, передбачених цим Законом.

Втручання будь-яких  органів,  посадових  і  службових  осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного  реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

Стаття 14. Порядок ведення Єдиного державного реєстру зброї України

Державна реєстрація прав проводиться на підставі:

договорів, укладених у порядку, встановленому Законом;

рішень судів, що набрали законної сили;

інших документів,  що підтверджують  виникнення,  перехід, припинення  прав  на зброю,  поданих до органу  державної реєстрації прав на зброю разом із заявою.

Державна реєстрація обтяжень здійснюється на підставі:

встановленої  Законом  заборони користування та/або розпорядження зброєю;

рішень судів, що набрали законної сили;

інших актів відповідних  державних  органів  та  посадових осіб згідно із Законом;

договорів, укладених у порядку, встановленому Законом.

РОЗДІЛ ІІІ

Основи обігу цивільної зброї і боєприпасів

Стаття 15. Право власності на цивільну зброю і боєприпаси

Громадяни України, суб’єкти господарювання та стрілецькі спортивні організації мають право набувати у власність та відчужувати цивільну зброю та боєприпаcи в порядку, встановленому цим Законом.

Продаж цивільної зброї та боєприпасів в Україні здійснюють суб’єкти господарської діяльності, що мають відповідну ліцензію на цей вид діяльності.

Стаття 16. Дозвіл на зброю

Право на придбання цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії громадяни України набувають після одержання ними дозволу на зброю відповідної категорії. У дозволі вказується інформація про власника, а також зазначається категорія (категорії) зброї, яку особа має право придбати у власність.

Дозволи на зброю видаються без обмеження терміну дії. Порядок видачі дозволів, їх форму та форму збройової картки встановлює Кабінет Міністрів України.

Для придбання зброї першої категорії дозвіл на її придбання та дозвіл на зброю не потребується.

Придбання боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї, їх компонентів здійснюється за наявності дозволу на зброю. Фізична особа має право придбати лише боєприпаси та компоненти боєприпасів до зброї тієї категорії, на яку вона має дозвіл.

Патрони та метальні елементи до пневматичної, газової, охолощеної зброї, зброї під патрон «Флобера» калібром до 4,5 міліметра включно не належать до боєприпасів, і їх цивільний обіг не обмежується.

Компоненти боєприпасів до вогнепальної зброї продаються власникам цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії без обмежень.

Разом із дозволом на зброю особі видається збройова картка, в яку вноситься інформація про придбану особою зброю, номер, марку, модель та калібр. У разі заповнення всіх вільних полів збройової картки особі видається додаткова збройова картка.

Дозвіл на зброю видає орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації фізичної особи протягом п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.

Якщо заявнику відмовлено у видачі дозволу на зброю, то протягом трьох робочих днів він має бути письмово повідомлений про це з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення.

Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю 

Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України.

Для отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії громадянин зобов'язаний подати до органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем своєї реєстрації:

заяву за встановленою формою;

медичну довідку (висновок) закладу охорони здоров’я про те, що за фізичним та психологічним станом здоров'я особа може володіти зброєю;

довідку про проходження курсів власників зброї;

договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї;

оригінал та копію паспорта громадянина України;

документ, що підтверджує сплату послуг щодо видачі дозволу.

Після отримання дозволу на зброю громадянин України має право купувати зброю та боєприпаси до неї у суб’єкта господарської діяльності, який має ліцензію на цей вид діяльності.

Громадяни України, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, мають право для власних потреб купувати цивільну зброю за кордоном.

Порядок придбання зброї за кордоном встановлює Кабінет Міністрів України.

Цивільну зброю першої категорії можуть вільно придбати фізичні особи після досягнення 16-річного віку та юридичні особи.

Дозвіл на зброю другої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 18-річного віку.

Дозвіл на зброю третьої та четвертої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 21-річного віку.

Для отримання дозволу на зброю громадянами, враховуючи особливу відповідальність, яка покладається на власника зброї, встановлюється особливий порядок проходження медичного огляду для отримання довідки (висновку) закладу охорони здоров’я.

Порядок проходження медичного огляду та форму довідки встановлює Кабінет Міністрів України.

Громадяни, які мають намір придбати зброю вперше, повинні пройти курси з підготовки власників зброї, та по їх закінченні надати відповідну довідку до органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Порядок організації курсів власників зброї затверджує Кабінет Міністрів України.

Особа, яка має дозвіл на зброю певної категорії і бажає отримати право на зброю іншої категорії, повинна пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї. Кваліфікаційні курси проводяться на базі курсів власників зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії. Порядок проведення та проходження кваліфікаційного курсу встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 18. Відмова у видачі дозволу на зброю

Підставами для відмови у видачі дозволів на зброю є:

1) відсутність довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю або встановлення факту підроблення такої довідки;

2) відсутність довідки про закінчення курсів із підготовки власників зброї, або встановлення факту підроблення такої довідки;

3) рішення суду, яке набрало законної сили, про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за  порушення особою правил обігу зброї;

5) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення громадського порядку;

6) встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин;

7) перебування на профілактичному обліку у зв’язку з вчиненням особою насильства в сім’ї;

8) наявність непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості за особливо тяжкі злочини, тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості;

9) наявність рішення суду, яке набрало законної сили, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю;

10) недосягнення особою віку для володіння зброєю, встановленого цим Законом;
11) відсутність постійного місця проживання;

12) відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання зброї;

13) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Рішення про відмову у видачі дозволу на зброю виноситься органом  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, в письмовій формі та вручається заявнику.

Відмова у видачі дозволу на зброю не позбавляє особу права на повторне звернення за отриманням дозволу на зброю в разі зникнення підстав для відмови у видачі дозволу на зброю.

Відмову у видачі дозволу на зброю може бути оскаржено до суду.

Перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Підтвердження права на володіння зброєю

Підтвердження права на володіння зброєю здійснюється особою, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії, протягом п’яти років з дати отримання дозволу на зброю, або з дати попереднього підтвердження права на володіння зброєю.

Власники зброї другої та третьої категорії підтверджують право на володіння зброєю шляхом надання до органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю.

Власники зброї четвертої категорії підтверджують право на володіння зброєю шляхом надання до органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю, а також довідки про здачу кваліфікаційного іспиту власника зброї цієї категорії.

Кваліфікаційний іспит проводиться на базі курсів з підготовки власників зброї. Зміст кваліфікаційного іспиту та порядок його проходження визначає Кабінет Міністрів України.

У разі ненадання особою усіх необхідних документів у вказаний строк, дія дозволу на зброю призупиняється до надання документів, що підтверджують право на володіння зброєю, але на строк не більше 3 місяців з дати настання терміну підтвердження права на володіння зброєю.

По закінченні цього терміну та за відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю, дозвіл на зброю припиняється.

Інформація про підтвердження права на володіння зброєю вноситься до ЄДРЗУ.

Стаття 20. Призупинення та припинення дозволу на зброю

Дозвіл на зброю призупиняється в разі:

1) ненадання особою у строк, передбачений ч. 1 ст. 19 цього Закону, документів, які підтверджують право на володіння зброєю;

2) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

3) взяття на профілактичний облік у зв’язку з вчиненням власником зброї насильства в сім’ї;

4) неможливості протягом двох років перевірити умови зберігання зброї та боєприпасів через відсутність власника за місцем постійного проживання;

5) виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом.

Під час призупинення дозволу на зброю придбання зброї та боєприпасів особою, дозвіл на зброю якої зупинено, забороняється.

Дозвіл на зброю може бути відновлений за умови:

1) підтвердження права на володіння зброєю до прийняття рішення про його припинення;

2) закриття кримінального провадження, або набрання законної сили виправдувальним вироком суду по кримінальному провадженню, відповідно до якого особі повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

3) зняття власника зброї з профілактичного обліку у зв’язку з вчиненням насильства в сім’ї;

4) надання власником зброї можливості перевірити умови зберігання зброї та боєприпасів;

5) надання власником зброї інформації про усунення порушень умов зберігання зброї у строк, визначений цим Законом;

Інформацію про призупинення та відновлення дозволу на зброю вносить до ЄДРЗУ орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Дозвіл на зброю припиняється в разі :

1) закінчення, передбаченого ст. 19 цього Закону терміну підтвердження права на володіння зброєю та при відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю;

2) повторної втрати вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання;

3) добровільної відмови особи від дозволу на зброю на підставі його письмової заяви;

4) довічного позбавлення особи права на зброю рішенням суду, яке набрало законної сили;

5) смерті власника зброї.

6) встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин та направлення особи на примусове лікування від наркотичної залежності;

7) набрання щодо особи законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості;

8) призначення особі покарання у вигляді позбавлення волі, арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили;

9) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою за рішенням суду, яке набрало законної сили;

10) погіршення здоров'я особи до стану, який виключає можливість володіти зброєю, що підтверджено висновком закладу охорони здоров’я;

11) відсутності постійного місця проживання особи;

12) ненадання інформації власником зброї про усунення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів в строк, визначений цим Законом;

Припинення дозволу на зброю позбавляє власника права на володіння належною йому зброєю та боєприпасами.

У разі припинення дії дозволу на зброю власник, або його законний представник чи спадкоємець зобов'язані реалізувати зброю та боєприпаси у визначеному цим Законом порядку, або передати зброю до органів внутрішніх справ для її знищення.

Рішення про призупинення або припинення дозволу на зброю виноситься органом  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, в письмовій формі та вручається особі, стосовно якої воно винесене.

Припинення дії дозволу на зброю не перешкоджає особі звернутися до органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, для повторного отримання дозволу на зброю.

Призупинення та припинення дії дозволу на зброю може бути оскаржено до суду.

Стаття 21. Спільне володіння цивільною зброєю і боєприпасами

Члени сім’ї власника зброї, які проживають разом з ним, можуть спільно володіти та використовувати його зброю, за винятком права відчуження зброї. Спільне володіння здійснюється на підставі відповідного дозволу на зброю (дозвіл на спільну зброю). Кількість співвласників на одну зброю не обмежується.

Дозвіл на спільну зброю видається членам сім’ї власника зброї, які проживають з ним в одному помешканні або домоволодінні.

Дозвіл на спільну зброю втрачає дію, припиняється чи призупиняється у разі припинення або призупинення дозволу на зброю, виданого власнику зброї. В разі відновлення дозволу на зброю, дія спільного дозволу відновлюється.

Крім того, дозвіл на спільну зброю може бути припинений на підставі письмової заяви власника зброї, або письмової заяви особи, якій видано дозвіл на спільну зброю.

Для отримання дозволу на спільну зброю особа повинна подати в орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю,  за місцем свого постійного проживання заяву за встановленою формою, довідку (висновок) закладу охорони здоров’я про те, що за станом здоров'я вона може володіти зброєю, договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї, паспорт громадянина України та документ, що підтверджує оплату послуг щодо видачі дозволу. Претендент на дозвіл на спільну зброю повинен надати також письмову згоду власника зброї на використання його зброї на підставі дозволу на спільну зброю.

Видача дозволу на спільну зброю здійснюється в порядку та за умов, передбачених видачею дозволів на зброю.

Підтвердження права на володіння зброєю на підставі дозволу на спільну зброю здійснюється в порядку та за умов, передбачених ст. 19 цього Закону.
Коло прав та обов’язків співвласника зброї є аналогічним правам та обов’язкам власника зброї за винятком права розпорядження нею.

Дозвіл на спільну зброю надає співвласнику зброї право на придбання боєприпасів до спільної зброї. Продаж зброї на підставі дозволу на спільну зброю заборонений.
Інформація про спільне володіння зброєю,  його зупинення та відновлення вноситься в ЄДРЗУ за місцем видачі дозволу на спільну зброю.

Особи, що є співвласниками зброї, у разі порушення законодавства, що регулює цивільний обіг зброї, несуть індивідуальну відповідальність.

Стаття 22. Нагородна зброя

Громадянин України може бути нагороджений нагородною зброєю як відзнакою за особливі заслуги перед державою, державними органами та установами.

Особа, яка отримала зброю в нагороду, зобов'язана отримати дозвіл на відповідну категорію зброї в установленому Законом порядку.

До отримання дозволу на зброю, власник нагородної зброї має право виключно на зберігання цієї зброї за місцем свого проживання та не має права на її носіння, транспортування, а також придбання боєприпасів до неї.

Інформація про нагородну зброю підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру зброї України.

Стаття 23. Знайдена зброя

Особа, яка знайшла зброю, зобов’язана якнайшвидше, але не пізніше, ніж протягом доби, повідомити органи Міністерства внутрішніх справ України про факт знахідки зброї, місце знаходження зброї та інші обставини, пов’язані з її знахідкою.

Знайдена зброя підлягає вилученню органами Міністерства внутрішніх справ України для подальшої перевірки.

Особа, яка знайшла зброю, має право на реєстрацію цієї зброї за собою за умови наявності дозволу на зброю відповідної категорії, або отримання дозволу на зброю відповідної категорії у встановленому Законом порядку.

Особі відмовляється у реєстрації знайденої зброї, якщо в ЄДРЗУ міститься інформація про її власника, або є дані про те, що ця зброя була знаряддям, чи предметом вчинення злочину, або зброя перебуває в технічному стані, який не дозволяє її використання за цільовим призначенням, або зброя є забороненою до цивільного обігу та не може бути переробленою за рахунок особи, яка бажає зареєструвати її за собою, до стану, який дозволяє її цивільний обіг.

Порядок перевірки знайденої зброї щодо наявності підстав для її реєстрації за особою, яка її виявила, визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Особі, яка знайшла зброю та здала її до органів Міністерства внутрішніх справ України, сплачується винагорода. Особі, яка бажає зареєструвати знайдену зброю за собою, винагорода не сплачується.

Розмір винагороди та порядок її сплати визначається Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ IV

Особливості реалізації та припинення прав, пов’язаних з володінням цивільною зброєю і боєприпасами, а також здійснення діяльності, пов’язаної з обігом цивільної зброї

Стаття 24. Права та обов'язки власників цивільної зброї

Власники цивільної зброї мають право:

володіти зброєю та боєприпасами до неї в порядку, встановленому законодавством;

використовувати зброю та боєприпаси до неї в порядку, встановленому законодавством та в цілях, не заборонених законодавством;

розпоряджатися зброєю та боєприпасами до неї в порядку, встановленому законодавством;

самостійно здійснювати тюнінг, дрібний ремонт та обслуговування зброї;

Власники зброї зобов'язані:

дотримуватися вимог щодо носіння та транспортування зброї і боєприпасів до неї в порядку, встановленому законодавством;

забезпечувати належне зберігання зброї і боєприпасів до неї;

використовувати зброю та боєприпаси з дотриманням вимог безпеки;

протягом 30 днів повідомляти до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, про зміну постійного місця проживання, або зміну місця постійного зберігання зброї та боєприпасів;

своєчасно підтверджувати право на володіння зброєю;

забезпечувати доступ до місць зберігання зброї та боєприпасів співробітниками уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України, наділеними повноваженнями на здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, а також надавати для ознайомлення дозвіл на зброю.

Стаття 25. Відповідальність та обмеження прав власників цивільної зброї і боєприпасів

Право власності на цивільну зброю та боєприпаси може бути обмежене у випадках, передбачених цим Законом.

Рішення про вилучення зброї та боєприпасів, припинення, чи призупинення дії дозволу на зброю, відмову у його видачі, а також інше рішення, що обмежує права власників зброї та боєприпасів, передбачені цим Законом, повинно бути письмово оформлене уповноваженим на це органом (посадовою особою) з викладенням мотивів та підстав його прийняття і доведене до відома особи, щодо якої воно прийняте, протягом трьох діб з моменту його прийняття.

Таке рішення може бути оскаржене особою до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Забороняється застава зброї та боєприпасів чи їх обтяження у будь-який інший спосіб шляхом встановлення майнових прав на користь третіх осіб.

Стаття 26. Продаж та інше відчуження цивільної зброї і боєприпасів

Власник цивільної зброї, може продавати свою зброю та боєприпаси до неї  через суб’єкти господарювання, що мають відповідну ліцензію, у порядку комісійної торгівлі.

Власник цивільної зброї, може відчужувати її іншим громадянам України, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії. У цьому разі відчуження та передача зброї здійснюється безпосередньо в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем постійного проживання особи, яка відчужує зброю. При цьому інформація про зміну власника зброї вноситься до ЄДРЗУ та до збройних карток.

Громадянин України, який має у власності зброю, має право передати зброю органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для утилізації.

Власники зброї мають право відчужувати боєприпаси, якими вони володіють на законних підставах іншим громадянам, що мають дозвіл на зброю відповідної категорії.
Порядок комісійного продажу зброї суб’єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію, визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 27. Дарування цивільної зброї і боєприпасів

Власник цивільної зброї може здійснювати дарування зброї та боєприпасів, які перебувають у його власності, іншим особам відповідно до норм чинного законодавства.

Обдаровані особи, які не мають дозволу на зброю, зобов'язані отримати його у встановленому законом порядку протягом одного місяця з дня дарування.

До отримання дозволу на зброю, особа, що отримала зброю у подарунок має право виключно на зберігання цієї зброї за місцем свого проживання, із забезпеченням передбачених цим Законом умов зберігання, та не має права на її носіння, транспортування, а також придбання боєприпасів до неї.

Стаття 28. Спадкування цивільної зброї і боєприпасів

Набуття права власності на зброю та боєприпаси в порядку спадкування здійснюється за умови одержання спадкоємцем дозволу на зброю, передбаченого цим Законом в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі наявності у спадкодавця зброї та боєприпасів на момент відкриття спадщини, спадкоємці, близькі родичі, а також особи, які спільно проживали із спадкодавцем, зобов’язані передати таку зброю та боєприпаси на тимчасове зберігання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем знаходження такої зброї у десятиденний термін з дня відкриття спадщини.

У такий же термін спадкоємець, який має право і бажання набути у власність зброю та боєприпаси, повинен подати до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, заяву про її переоформлення на своє ім'я.

Стаття 29. Зберігання цивільної зброї і боєприпасів

Громадяни України, які мають дозвіл на зброю, мають право постійно зберігати її та боєприпаси до неї за місцем своєї реєстрації або постійного проживання.

Зброя другої, третьої та четвертої категорії, при відсутності її власника за місцем зберігання зброї, повинна зберігатися у сейфах (металевих шафах) для унеможливлення доступу до неї сторонніх осіб.

Сейф (металева шафа) для зберігання зброї повинен бути:

виготовлений з металу, товщиною щонайменше 1,5 мм;

обладнаний щонайменше одним запірним пристроєм (замком) механічної, електромеханічної, електричної та ін. дії;

у разі, якщо вага порожнього сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів менша ніж 30 кг і габаритні розміри сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів сукупно менші ніж 500 мм на 300 мм на 350 мм, такий сейф повинен бути позбавлений можливості його безперешкодного переміщення.

Боєприпаси до зброї другої, третьої та четвертої категорії повинні зберігатися у спосіб, який забезпечує їх безпечне зберігання та унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

Якщо місце постійного проживання відмінне від місця реєстрації, а також в разі зміни місця постійного проживання та зміни місця зберігання зброї та боєприпасів, власник зброї протягом 30 днів повинен повідомити про це до органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, для внесення цих даних до ЄДРЗУ.

Якщо у власності громадянина перебуває більш як п’ять одиниць вогнепальної зброї будь-якої категорії, окрім першої, власник зобов’язаний забезпечити місце зберігання зброї сигналізацією.

Власник зброї має право тимчасово зберігати зброю та боєприпаси за місцем своєї роботи в металевій шафі або сейфі у спосіб, що унеможливлює доступ до зброї та боєприпасів сторонніх осіб.

Перевірки дотримання умов зберігання зброї та боєприпасів здійснюють співробітники уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України, наділені повноваженнями на здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, не рідше двох разів на п’ять років.

На вимогу власника зброї чи особи, яка спільно володіє зброєю, перевірка місця зберігання зброї та боєприпасів проводиться в присутності щонайменше двох понятих із складанням особою, яка проводить перевірку, протоколу перевірки, у якому зазначаються її  результати. Протокол перевірки підписують особа, яка його склала, власник зброї та поняті. Примірник протоколу вручається власнику зброї.

У разі виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом, уповноважена особа, яка проводила перевірку, виносить припис про усунення виявлених порушень, який під розпис вручається власнику зброї та підлягає виконанню протягом 30 днів з моменту вручення.

Про усунення порушень умов зберігання зброї власник зобов’язаний в письмовій формі протягом зазначеного вище терміну повідомити уповноважену особу, яка внесла припис про усунення виявлених порушень.

Порядок здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 30. Носіння та транспортування цивільної зброї і боєприпасів

Громадяни України, які мають у законній власності зброю та боєприпаси, мають право на їх носіння.

Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії здійснюється у зручний для власника та безпечний для нього і оточуючих спосіб (кобурах, чохлах, сумках тощо), які надійно утримують зброю від випадіння назовні незалежно від їх положення відносно тіла.

Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії в громадських місцях повинно здійснюватися приховано від оточуючих, у спосіб, який унеможливлює випадкову втрату зброї та боєприпасів, чи заволодіння ними третіми особами, а також випадкове спричинення шкоди третім особам.

Відкрите носіння зброї та її безпідставна демонстрація в громадських місцях забороняється і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність.

Носіння зброї другої та третьої категорії поза межами житла, домоволодіння особи, стрілецького тиру, стрільбища допускається виключно у випадках зайняття окремими видами діяльності з цивільною зброєю. У всіх інших випадках носіння зброї другої та третьої категорії заборонено.

Правила носіння зброї при здійсненні окремих видів діяльності з цивільною зброєю визначаються відповідними законами, підзаконними нормативними актами, правилами, які регламентують такі види діяльності.

Носіння зброї допускається лише за наявності у власника при собі дозволу на зброю.

Носіння вогнепальної зброї в нетверезому стані є адміністративним правопорушенням, наслідком вчинення якого є вилучення усієї належної винній особі вогнепальної зброї, припинення дозволу на зброю та/або дозволу на спільну зброю із довічним позбавленням винної особи права володіти зброєю.

Власники зброї та боєприпасів мають право на їх транспортування.

Транспортування зброї та боєприпасів повинно здійснюватися у спеціально призначених для цього засобах (кобура, чохол тощо) у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим,  їх надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб. Зброя під час транспортування повинна знаходитися в розрядженому стані.

Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється.

Стаття 31. Ремонт цивільної зброї та заміна основних частин зброї

Ремонт цивільної зброї, у тому числі із заміною її основних частин, здійснюють виключно суб’єкти підприємницької діяльності, що мають відповідну ліцензію на такий вид діяльності.

Заміна основних частин зброї при ремонті здійснюється на підставі відповідного дозволу органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Дозвіл на заміну основних частин зброї видає орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю на підставі обґрунтованого клопотання власника зброї. У дозволі на заміну основних частин зброї зазначаються основні частини зброї, які підлягають заміні, або суттєвій зміні (зменшення довжини ствола внаслідок його пошкодження тощо).

До ремонту та заміни основних частин зброї не належить заміна власником зброї ствола до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї за умови, що такий ствол виготовлений виробником для встановлення на цю модель зброї та придбаний у передбаченому цим Законом порядку, а також заміна змінних дульних звужень (чоків) до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї.

Підставою для звернення з клопотанням про заміну основних частин зброї є така їх поломка, яка унеможливлює подальшу експлуатацію зброї без їх заміни, або суттєвої зміни, що підтверджується відповідним висновком спеціаліста.

Порядок проведення досліджень зброї та складення висновків спеціалістів встановлює Кабінет Міністрів України.

Особі може бути відмовлено у видачі дозволу на заміну основних частин зброї, якщо внаслідок їх заміни або суттєвої зміни зброя перестане відповідати вимогам законодавства щодо обігу цивільної вогнепальної зброї.

Якщо при ремонті була замінена основна частина зброї, на яку було нанесено ідентифікаційне маркування, про це повинно бути повідомлено орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для внесення відповідних змін у ЄДРЗУ.

Зброя із заміненими основними частинами, крім ствольної коробки, підлягає відстрілу для кулегільзотеки.

Стаття 32. Виготовлення та переспорядження цивільних боєприпасів

Власники цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорій мають право самостійно для власних потреб виготовляти та переспоряджувати боєприпаси для власної зброї, якщо ці боєприпаси не є забороненими в Україні.

Самостійне виготовлення та переспорядження боєприпасів до короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби боєприпасами, спорядженими метальними елементами менш смертельної дії, забороняється.

Виготовлення та переспорядження боєприпасів на продаж чи на замовлення суб’єктами господарської діяльності здійснюється на підставі відповідної ліцензії на такий вид діяльності.


Стаття 33. Тимчасове вилучення цивільної зброї і боєприпасів

Зброя і боєприпаси підлягають тимчасовому вилученню у власника у випадках призупинення дозволу на зброю, окрім випадків неможливості перевірити умови зберігання зброї та боєприпасів через відсутність власника за місцем постійного проживання, а також виявлення порушень умов зберігання зброї.

Зброя та боєприпаси вилучаються уповноваженими співробітниками органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Факт вилучення зброї і боєприпасів фіксується у відповідному протоколі, що складає особа, яка уповноважена на тимчасове вилучення зброї, та який підписують власник зброї та поняті. Другий екземпляр протоколу про вилучення зброї та боєприпасів, разом із належним чином оформленим рішенням, на підставі якого відбувається вилучення зброї, вручається під розписку власнику зброї. Зброя повинна вилучатися в присутності щонайменше двох понятих.

У ході вилучення зброї здійснюються фотофіксація та детальний опис стану зброї і встановленого додаткового обладнання.

Тимчасово вилучена зброя та боєприпаси підлягають поверненню власнику в разі відновлення дозволу на зброю. Зброя та боєприпаси повертаються протягом 3 робочих днів з моменту відновлення дозволу на зброю. Про повернення зброї та боєприпасів складається відповідний акт, до якого заноситься інформація про стан зброї та перелік додаткового обладнання, встановленого на зброї на момент повернення, а також перелік та кількість боєприпасів, які повертаються.

Стаття 34. Відстріл цивільної зброї для кулегільзотеки

В Україні ведеться інформаційна кулегільзотека слідів, що залишаються на кулях та гільзах, відстріляних з вогнепальної зброї. Порядок ведення кулегільзотеки визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Цивільна вогнепальна зброя, яка вперше реєструється за громадянином, має бути відстріляна для отримання необхідних даних для кулегільзотеки. Обов’язок відстрілу зброї покладається на суб’єкта господарювання, який має відповідну ліцензію на продаж зброї, а інформацію про відстріл зброї орган виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, вносить до ЄДРЗУ.

Відстріл зброї, яка перебуває у власності громадянина, у тому числі при проведенні експертиз під час кримінального провадження, здійснюється у присутності власника зброї.

Порядок відстрілу зброї визначає Міністерство внутрішніх справ України.

Стаття 35. Тимчасова передача цивільної зброї і боєприпасів

Передача зброї другої, третьої, четвертої категорії та боєприпасів до неї власником третій особі, яка не має дозволу на зброю або не має дозволу на зброю відповідної категорії, забороняється за винятком випадків:

тимчасової передачі для ознайомлення зі зброєю в межах тирів та стрільбищ, а також у помешканні чи іншому володінні власника зброї у його присутності;

тимчасової передачі зброї та боєприпасів під час проведення спортивних змагань зі стрільби спортсменам – членам спортивних організацій в межах тирів та стрільбищ, на яких проводяться змагання;

тимчасової передачі зброї та боєприпасів неповнолітнім членам сім’ї власника зброї з 12-річного віку батьками в межах тирів та стрільбищ у їх присутності та під їх відповідальність.

Дозволяється тимчасова передача для транспортування зброї та боєприпасів другої, третьої, четвертої категорії власником цієї зброї третій особі, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії на термін не більше ніж три доби. Факт передачі зброї для транспортування оформлюється актом, в якому вказується місце, дата і час передачі зброї, її марка, номер і модель. Акт складається в двох примірниках, зброя транспортується разом з дозволом на зброю та копією збройової картки. При поверненні зброї власнику складається аналогічний акт.

Власник зброї має право передати зброю на зберігання юридичній особі, яка має ліцензію на такий вид діяльності та відповідні умови для зберігання зброї. Факт передачі оформлюється актом, в якому вказуються місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель, акт складається в трьох примірниках, один з яких протягом двох робочих днів подає власник зброї за місцем його постійного проживання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для внесення відповідних даних про зміну місця зберігання зброї в ЄДРЗУ.

У разі тривалого (понад три місяці) відрядження, або проходження військових зборів чи строкової служби у Збройних Силах України, а також за наявності інших поважних причин, власник зброї, з дозволу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, має право передати власну зброю на тимчасове зберігання, без права користування, особі, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії.

Факт передачі оформлюється актом, в якому вказується місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель, акт складається в присутності уповноваженого співробітника органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем видачі дозволу на тимчасове зберігання. Акт складається в трьох примірниках, один з яких залишається в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю та служить підставою для внесення відповідних даних про зміну місця зберігання зброї в ЄДРЗУ.

Тимчасове отримання громадянином у користування зброї та боєприпасів, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, допускається у таких випадках:

отримання зброї та боєприпасів для ознайомлювальної стрільби в тирі і на стрільбищі – у присутності інструкторів тирів та стрільбищ та виключно в їх межах;

отримання зброї та боєприпасів для участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях в тирі і на стрільбищі – членам стрілецьких спортивних організацій – у присутності спортивних суддів, інструкторів та тренерів з виду спорту та виключно в межах тирів і стрільбищ;

отримання зброї та боєприпасів для проїзду до місця проведення змагань та участі у спортивних заняттях та змаганнях – членам українських стрілецьких спортивних організацій, за наявності у них дозволу на відповідну категорію зброї. За відсутності такого дозволу, зброя та боєприпаси транспортуються до місця проведення змагань уповноваженою особою стрілецької спортивної організації, про що не пізніше як за п’ять робочих днів до транспортування зброї та боєприпасів повідомляється до відповідного уповноваженого органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Порядок транспортування такої зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.

Тимчасова передача фізичним особам цивільної зброї та боєприпасів, які належать суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з обігом цивільної зброї та боєприпасів, допускається виключно в формі прокату зброї при наданні послуг стрілецьких тирів та стрільбищ на умовах, визначених цим Законом.

РОЗДІЛ V

Застосування зброї

Стаття 36. Застосування цивільної зброї і боєприпасів власниками

Власники зброї мають право застосовувати зброю для захисту себе чи інших осіб від злочинних та інших протиправних посягань; затримання осіб, що безпосередньо вчинили злочин (готуються його вчинити) чи щодо яких є обґрунтована підозра у вчиненні ними злочину, а також в разі крайньої потребі у випадках, передбачених статтями 36 і 39 Кримінального кодексу України.

Не тягне за собою кримінальної відповідальності застосування громадянином зброї для захисту від нападу особи або групи осіб (дві чи більше особи), або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше володіння особи (включно із транспортним засобом), або інше місце законного тимчасового перебування особи, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Особа має право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

Зброя застосовується громадянами як крайній захід для:

1) захисту від злочинних посягань на життя і здоров'я, житло та майно – власне чи інших громадян;

2) захисту від нападу на приміщення підприємства, організації, установи чи суб'єкта господарювання, де вони працюють чи законно перебувають;

3) затримання особи, яку застали при вчиненні злочину і яка намагається втекти;

4) знешкодження тварин, що безпосередньо загрожують життю чи здоров’ю людей;

5) попередження про намір застосувати зброю (постріл вгору), а також для подачі сигналу тривоги та виклику допомоги.

Перед тим, як застосувати зброю, громадянин зобов’язаний подати чітко визначене попередження про її застосування щодо особи, проти якої буде застосовано зброю (словесне попередження та/або постріл вгору), за винятком випадків, коли таке попередження неможливе внаслідок раптового виникнення небезпеки, або явної загрози життю людей (людини) або спричинення інших тяжких наслідків.

Забороняється застосовувати зброю щодо жінок з явними ознаками вагітності, неповнолітніх, коли їх вік відомий або очевидний, інвалідів, пересування та рухи яких обмежені, осіб похилого віку, крім випадків вчинення вищевказаними особами збройного чи групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, окрім випадків вчинення ними неправомірних дій, які загрожують життю чи здоров’ю людей.

Відповідальність за незаконне застосування зброї встановлюється чинним законодавством.

При враженні людини внаслідок застосування зброї, особа, яка застосувала зброю, повинна негайно викликати швидку медичну допомогу для пораненого, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події, сповістити органи внутрішніх справ про застосування зброї.

Особа, яка правомірно застосувала зброю, не підлягає кримінальній відповідальності та не зобов’язана відшкодовувати збитки (моральні та/або матеріальні), які завдано внаслідок застосування нею зброї. Обов'язок щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок правомірного застосування зброї, покладається на особу (осіб), яка вчинила протиправні дії, що призвели до застосування зброї чи на спадкоємців таких осіб.


Стаття 37. Зони, вільні від зброї

У приміщеннях та на території державних, комунальних підприємств, установ та організацій, що визначені Кабінетом Міністрів України, діють зони, вільні від зброї.

У будівлях, приміщеннях, спорудах та на територіях недержавної форми власності статус зони, вільної від зброї, встановлюється за рішенням власника.

Усі місця входу до зони, вільної від зброї, та/або межі її території повинні бути позначені відповідними інформаційними знаками, розташованими на видному місці.

Зона, вільна від зброї, повинна бути забезпечена озброєною охороною та охоронюваним місцем для тимчасового зберігання зброї. Вимоги щодо створення та обладнання зон, вільних від зброї, визначаються Міністерством внутрішніх справ України.

У разі, якщо не забезпечені умови щодо наявності озброєної охорони у місці, яке позначене як зона, вільна від зброї, та/або якщо відсутнє охоронюване місце для тимчасового зберігання зброї, яка належить відвідувачам (працівникам тощо), така будівля, споруда, приміщення чи територія не є зоною вільною від зброї, незважаючи на будь-які позначення чи рішення уповноважених органів влади (власника).

Стаття 38. Колекціонування та експонування зброї і боєприпасів

Громадяни України мають право колекціонувати зброю та боєприпаси з додержанням вимог законодавства.

Громадяни України мають право експонувати власну зброю з додержанням вимог законодавства. Експонування проводиться на підставі разового дозволу уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України.

Експонована зброя повинна зберігатися в замкнених чи закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах або надійно бути прикріплена до підлоги, стіни або іншої будівельної конструкції. Експоновані боєприпаси повинні знаходитися в замкнених або закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах.

Порядок експонування зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.


РОЗДІЛ IV

 Стрілецькі тири та стрільбища, загальні вимоги щодо заняття стрільбою та проведення спортивних змагань зі стрільби


Стаття 39. Стрілецькі тири і стрільбища

Для заняття стрільбою з метою поліпшення навичок володіння зброєю, стрілецьким спортом, проведення спортивних стрілецьких заходів, здійснення навчання громадян стрільби, проведення навчання власників зброї та ознайомлювальної стрільби, а також здійснення іншої діяльності, пов’язаної із заняттям стрільбою, в Україні створюються та функціонують стрілецькі тири та стрільбища.

Діяльність з надання послуг стрілецькими тирами та стрільбищами здійснюється на підставі відповідної ліцензії на такий вид господарської діяльності. Ліцензію на право надавати послуги стрілецького тиру та/або стрільбища видає Міністерство юстиції України. Вимоги щодо відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, а також технічні вимоги до них визначаються виключно Ліцензійними умовами, які затверджує Міністерство юстиції України.

Стрілецькі тири і стрільбища можуть бути передані в оренду виключно суб’єктам господарювання або стрілецьким спортивним організаціям, які отримали ліцензію, що дає право на надання послуг стрілецького тиру та/або стрільбища.

Стрілецькі тири і стрільбища, на яких проводяться спортивні змагання, повинні бути побудовані та обладнані згідно з вимогами до правил видів спорту або до правил спортивних дисциплін, що встановлюють стрілецькі спортивні організації.

Для зберігання зброї та боєприпасів стрілецькі тири та стрільбища повинні бути обладнані відповідним сховищем. Якщо зброя і боєприпаси у стрілецькому тирі чи на стрільбищі не зберігаються – обладнання сховища для їх відкриття і функціонування не потребується.

Стрілецькі тири та/або стрільбища можуть надавати послуги із тимчасового зберігання зброї та боєприпасів громадян, юридичних осіб, спортивних стрілецьких організацій, що є її власниками, за умови обладнання сховища для зберігання зброї та боєприпасів, відповідно до ліцензійних умов, які встановлені для діяльності з надання послуг з тимчасового зберігання зброї та боєприпасів, які належать стороннім особам. При цьому суб’єкти господарювання або спортивні стрілецькі організації, що мають право надавати послуги стрілецького тиру та/або стрільбища на підставі відповідної ліцензії, не повинні отримувати ліцензію на здійснення діяльності з надання послуг з тимчасового зберігання зброї та боєприпасів, що належить стороннім особам. Відповідальність за збереження зброї та боєприпасів, що передані на тимчасове зберігання, покладається на зберігача.

Стрілецькі тири та/або стрільбища мають бути обладнані інформаційним стендом з вимогами безпеки, правилами внутрішнього розпорядку та даними осіб, що відповідають за проведення стрільб. Адміністрація стрілецького тиру та стрільбища має право встановлювати додаткові вимоги безпеки.

Вимоги цього Закону не поширюються на тири і стрільбища відомчого та військового призначення.

Стаття 40. Організація курсів з підготовки власників зброї

Громадяни, які бажають придбати зброю, повинні опанувати засади законодавства України про зброю, правила безпечного поводження зі зброєю, знати її технічні характеристики, а також мати практичні навички поводження зі зброєю.

Для забезпечення належного рівня опанування громадянами навичок поводження зі зброєю та боєприпасами в Україні створюються та функціонують курси з підготовки власників зброї.

Курси повинні включати в себе теоретичну частину щодо знання основ законодавства про обіг цивільної зброї, про правила безпечного поводження з нею, матеріально технічну частину зброї та практичну частину. Проходження курсів закінчується екзаменом, який приймає представник органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, та представник організації, де проводяться курси.

Курси з підготовки власників зброї створюються та функціонують на базі стрілецьких тирів та/або стрільбищ.

На базі курсів власників зброї проводяться кваліфікаційні курси щодо поводження зі зброєю відповідної категорії та приймаються регулярні кваліфікаційні іспити власників зброї четвертої категорії. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії.

Порядок створення курсів з підготовки власників зброї та кваліфікаційних курсів, а також порядок їх функціонування встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 41. Прокат і використання зброї в стрілецькому тирі та на стрільбищі

Суб’єкти господарювання мають право надавати зброю та боєприпаси в прокат у порядку, передбаченому цим Законом, за умови наявності в них ліцензії на надання послуг стрілецького тиру та/або стрільбища та лише в межах тирів чи стрільбищ, де вони здійснюють свою господарську діяльність.

Перед отриманням зброї в прокат особа повинна ознайомитися з вимогами безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також з правилами внутрішнього розпорядку стрілецького тиру, стрільбища. Організація проведення інструктажів з вимог безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами покладається на суб'єкта господарської діяльності, що здійснює діяльність з надання послуг стрілецького тиру та/або стрільбища.

З метою отримання прокатної зброї особа має надати документ, що посвідчує особу.

Особи, які отримують зброю в прокат, несуть відповідальність за збереження зброї, а також її правомірне і безпечне використання. Прокатна зброя може використовуватись тільки під керівництвом інструктора зі стрільби, або тренера з відповідного виду спорту.

Самостійно використовувати зброю, отриману в прокат, можуть тільки особи, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, або є інструкторами зі стрільби, тренерами з відповідного виду спорту, або членами спортивних стрілецьких організацій.

Після використання, прокатна зброя підлягає негайному поверненню уповноваженій особі, що здійснила її видачу.

Винесення прокатної зброї за межі (територію) стрілецького тиру, стрільбища забороняється.

Стаття 42. Інструктор зі стрільби

Інструктором зі стрільби стрілецького тиру або стрільбища може бути особа, що має дозвіл на зброю, знає законодавство, що регулює оборот цивільної зброї, та має відповідні стрілецькі навички.

Інструктор зі стрільби виконує такі функції:

організовує та контролює хід занять зі стрільби;

контролює відповідність стану стрілецького тиру або стрільбища вимогам безпеки;

контролює додержання правил безпеки стрільцями;

вживає всіх необхідних заходів для недопущення нещасних випадків при поводженні зі зброєю.

Стаття 43. Продаж боєприпасів у стрілецькому тирі, на стрільбищі

У стрілецькому тирі та/або на стрільбищі дозволяється продаж боєприпасів до прокатної зброї. Отримання окремої ліцензії на торгівлю боєприпасами при цьому не вимагається.

Боєприпаси до прокатної зброї можуть бути продані особі, яка не має дозволу на зброю, однак у цьому випадку винесення боєприпасів за межі (територію) стрільбища забороняється, а невикористані боєприпаси підлягають відплатному поверненню за ціною придбання.


Стаття 44. Зберігання зброї і боєприпасів під час спортивних змагань та занять зі стрільби 

Зброя і боєприпаси, які доставлені на місце проведення спортивних змагань та занять зі стрільби, можуть бути тимчасово передані на тимчасове зберігання до сховища стрілецького тиру та/або стрільбища.

У разі відсутності у стрілецькому тирі та/або на стрільбищі сховища для зберігання зброї та боєприпасів, їх надійне зберігання власник зброї (спортсмен) забезпечує самостійно.

Стаття 45. Загальні вимоги безпеки при проведенні спортивних змагань та спортивних занять

Будь-які спортивні змагання, спортивні заняття та спортивні тренування повинні розпочинатися з інструктажу з техніки безпеки поводження зі зброєю та боєприпасами. Відповідальність за проведення інструктажу покладається на керівника спортивних змагань та спортивних тренувань.

Збереження спортсменами власної зброї та боєприпасів під час змагань та спортивних занять забезпечується ними самостійно.

Збереження зброї та боєприпасів, які належать стрілецьким спортивним організаціям, під час змагань та спортивних занять забезпечується уповноваженими особами цих організацій.

У ході змагань та спортивних занять зброя повинна бути розрядженою за виключенням безпосереднього виконання вправ спортсменами під контролем судді чи іншої уповноваженої особи.

Зброя під час змагань та спортивних занять переноситься територією стрілецького тиру та стрільбища у розрядженому стані стволом догори або у спеціально призначених для цього засобах (кобурах, чохлах тощо).

Додаткові вимоги безпеки визначають організатори змагань та адміністрація тирів і стрільбищ та мають бути доведені до учасників змагань і спортивних занять та/або глядачів, інших відвідувачів тирів і стрільбищ під розпис.

РОЗДІЛ VII

Господарська діяльність у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів

Стаття 46. Господарська діяльність у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів

Господарською діяльністю у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів є будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, яка пов'язана з виробництвом (виготовленням), розробкою та/або конструюванням цивільної зброї та/або боєприпасів, торгівлею ними, наданням послуг чи виконанням робіт, які прямо стосуються обігу зброї та боєприпасів.

Цим Законом встановлюється виключний перелік видів господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів, які підлягають ліцензуванню.

Стаття 47. Види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів, що підлягають ліцензуванню

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів:

виробництво, ремонт цивільної вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальної зброї під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра, виробництво основних частин цивільної вогнепальної зброї;

виробництво боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на продаж, переспорядження боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на замовлення.

розробка та/або конструювання цивільної зброї та/або боєприпасів;

торгівля цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальною зброєю під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра;

надання послуг стрілецьких тирів та/або стрільбищ;

тимчасове та/або постійне зберігання зброї та боєприпасів.

Діяльність стрілецьких спортивних організацій, якщо вона не пов’язана із перерахованими вище видами господарської діяльності, ліцензуванню не підлягає.

Інші види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів ліцензуванню не підлягають.

Ліцензія, яка засвідчує право на надання послуг стрілецьких тирів та/або стрільбищ надає право її власнику на проведення діяльності щодо тимчасового та/або постійного зберігання зброї та боєприпасів, на виготовлення та переспорядження боєприпасів для власних потреб, а також право на організацію та проведення курсів підготовки власників зброї за умови відповідності вимогам ліцензійних умов для кожного з видів господарської діяльності, що ліцензуються.

Ліцензія, яка засвідчує право на виробництво цивільної зброї та боєприпасів, надає право її власнику на здійснення діяльності з розробки та/або конструювання цивільної зброї та боєприпасів за умови відповідності вимогам ліцензійних умов для кожного з видів господарської діяльності, що ліцензуються.


Стаття 48. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування обігу цивільної зброї і боєприпасів, що підлягають ліцензуванню

Органом ліцензування у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів є Міністерство юстиції України, яке затверджує ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів та порядок контролю за їх додержанням.

Контроль за виконанням ліцензійних умов здійснює Міністерство внутрішніх справ України.

РОЗДІЛ VIII

 Володіння та користування цивільною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України. Тимчасове ввезення цивільної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України 

Стаття 49. Володіння та користування цивільною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, мають право на володіння цивільною зброєю і боєприпасами тільки першої категорії.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, мають право на тимчасове користування зброєю і боєприпасами другої, третьої та четвертої категорії на умовах тимчасового отримання зброї, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, під час участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях, а також на умовах отримання зброї в прокат у стрілецькому тирі чи на стрільбищі.

Стаття 50. Тимчасове ввезення цивільної зброї і боєприпасів на територію України

Іноземці мають право на тимчасове ввезення на територію України належної їм цивільної зброї і боєприпасів для полювання, участі в виставкових заходах та у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях.

Тимчасове ввезення іноземцями належної їм цивільної зброї і боєприпасів в Україну здійснюється при наявності у них відповідного дозволу на зброю та на підставі запрошення організатора полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань, а також дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів, виданого уповноваженим органом МВС України.

Термін тимчасового ввезення іноземцями цивільної зброї та боєприпасів на територію України не може перевищувати 14 календарних днів з дати перетину митного кордону України.

Митне оформлення тимчасового ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Зброя, тимчасово ввезена на територію України, повинна постійно зберігатися за місцем проведення полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань.

Носіння такої зброї поза межами місця проведення полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань заборонено.

Форма дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї і боєприпасів іноземцями на територію України встановлюється уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 51. Тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України

Громадяни України мають право на тимчасове вивезення з території України належної їм цивільної зброї і боєприпасів для полювання та участі у виставкових заходах, спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях.

Тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з України здійснюється при наявності у громадянина України відповідного дозволу на зброю та на підставі запрошення організатора полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань, а також дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів, виданого відповідним органом іноземної держави, на територію якої вивозиться зброя та боєприпаси.

Митне оформлення тимчасового вивезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

РОЗДІЛ IX

 Державний та громадський контроль у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів, відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу та використання зброї і боєприпасів

Стаття 52. Громадський контроль у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів

Діяльність органів державної влади та управління в сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів повинна здійснюватися на засадах публічності, гласності та відкритості.

З метою захисту прав та законних інтересів власників зброї в Україні створюються та діють громадські об’єднання власників зброї, які здійснюють свою діяльність на підставі статуту.

Порядок створення та діяльності громадських об’єднань власників зброї визначається відповідно до положень законодавства України про громадські об’єднання.

Громадські об'єднання власників зброї в межах своїх повноважень представляють і захищають законні інтереси своїх членів, надають їм організаційну, юридичну та іншу допомогу, здійснюють громадський контроль за реалізацією положень цього Закону органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.

Для забезпечення громадського контролю у сфері обігу цивільної зброї при Кабінеті Міністрів України створюється Громадська рада з обігу цивільної зброї, до складу якої включаються представники всеукраїнських громадських об’єднань власників цивільної зброї та всеукраїнських стрілецько-спортивних організацій.

Стаття 53.  Повноваження органів державної влади та управління у сфері обігу зброї і боєприпасів

Кабінет Міністрів України реалізує державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів, бере участь у підготовці нормативно-правових актів у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів та відповідно до цього визначає:

правила придбання, зберігання, обліку та перевезення зброї і бойових припасів підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють господарську діяльність у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів;

порядок розгляду заяв громадян про видачу дозволу на зброю;

порядок видачі дозволів на зброю, їх форму та форму збройової картки встановлює;

порядок проходження медичного огляду та форму довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю;

порядок придбання спортивної зброї спортивними стрілецькими організаціями, а також зброї для навчальних потреб;

порядок придбання громадянами України зброї за кордоном;

порядок створення курсів з підготовки власників зброї та кваліфікаційних курсів, а також порядок їх функціонування та порядок складання кваліфікаційних іспитів на отримання дозволу на зброю окремої категорії;

зміст регулярних кваліфікаційних іспитів власників зброї четвертої категорії та порядок їх проходження;

порядок експонування зброї та боєприпасів;

порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї;

розмір та порядок сплати винагороди за здачу знайденої зброї;

порядок здійснення Міністерством внутрішніх справ України контролю за дотриманням правил та умов обігу цивільної зброї та боєприпасів.

порядок здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів;

порядок вилучення зброї та боєприпасів у власників та порядок реалізації вилученої зброї;

порядок комісійного продажу зброї та боєприпасів;

перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається;

Уповноважений орган Міністерства внутрішніх справ України в межах своєї компетенції:
контролює дотримання правил придбання цивільної зброї та боєприпасів;

контролює  дотримання правил транспортування цивільної зброї та боєприпасів;

контролює дотримання правил носіння цивільної зброї;

контролює дотримання правил зберігання цивільної зброї та боєприпасів фізичними особами;

контролює дотримання умов зберігання та обліку цивільної зброї і боєприпасів суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями;

здійснює контроль за виконанням ліцензійних умов у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів;

визначає вимоги щодо створення та обладнання зон вільних від зброї;

встановлює порядок ведення кулегільзотеки;

вирішує інші питання, які віднесені Конституцією України та законами України до його повноважень.

Стаття 54. Державний контроль у сфері обігу та використання цивільної зброї і боєприпасів

Державний контроль у сфері обігу та використання зброї і боєприпасів  здійснює уповноважений орган Міністерства внутрішніх справ України відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України мають право:

а ) проводити огляд зброї і боєприпасів у місцях їх виробництва, продажу, зберігання та знищення;

б) призупиняти та припиняти дозволи на зброю у випадках, передбачених цим Законом;

в) вилучати (оплатно чи безоплатно), а також знищувати в установленому законодавством порядку зброю;

г) при виявленні порушень встановлених правил виносити обов'язкові для виконання приписи про усунення цих порушень;

ґ) входити на територію об'єктів і в місця зберігання зброї та боєприпасів (у житло – за згодою власника зброї або на підставі рішення суду) для проведення службових перевірок умов їх зберігання.

д) тимчасово вилучати зброю та боєприпаси у власника у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 55. Відповідальність за порушення у сфері обігу та використання цивільної зброї і боєприпасів

Громадяни України, винні у порушенні законодавства в сфері обігу та використання зброї і боєприпасів, несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Суб’єкти господарювання, винні у порушенні законодавства у сфері обігу та використання цивільної зброї і боєприпасів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Стаття 56. Гарантії прав власників цивільної зброї і боєприпасів

Закріплені у цьому Законі права громадян України щодо володіння зброєю і боєприпасами не можуть бути обмежені, звужені або погіршені.

Стаття 57. Вилучення зброї і боєприпасів

Після припинення дозволу особи на зброю усі наявні в її власності зброя та боєприпаси підлягають невідкладному вилученню у власника у випадках припинення дозволу на зброю внаслідок:

закінчення, передбаченого ст. 19 цього Закону терміну підтвердження права на володіння зброєю та при відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю;

повторної втрати вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання;

довічного позбавлення особи права на зброю за рішенням суду, яке набрало законної сили;

смерті власника зброї;

встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин та направлення особи на примусове лікування від наркотичної залежності;

набрання щодо особи законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості;

призначення особі покарання у вигляді позбавлення волі, арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили;

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою за рішенням суду, яке набрало законної сили;

відсутності постійного місця проживання особи;

ненадання інформації про усунення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів у строк, визначений цим Законом.

Вилучені зброя і боєприпаси передаються на зберігання до уповноваженого органу МВС України для подальшої передачі на реалізацію у визначеному цим Законом порядку, або її знищення.

У разі припинення дозволу на зброю з інших, ніж зазначено вище, передбачених цим Законом підстав, особі надається триденний термін для реалізації зброї і боєприпасів у визначеному цим Законом порядку на підставі окремого разового дозволу, який видає орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Якщо по закінченні цього терміну зброя і боєприпаси не будуть реалізовані або передані на реалізацію у визначеному цим Законом порядку, вони підлягають вилученню та передачі на зберігання до уповноваженого органу МВС України для подальшої передачі на реалізацію чи знищення.

Вилучена зброя може бути передана для знищення при наявності письмової згоди на це особи, в якої вилучили зброю, її законного представника чи спадкоємця.

У разі оскарження власником рішення про припинення дозволу на зброю до суду вилучена зброя і боєприпаси зберігаються в уповноваженому органі МВС України до прийняття судом остаточного рішення та набрання цим рішенням законної сили.

Порядок вилучення зброї і боєприпасів та порядок реалізації вилученої зброї і боєприпасів встановлює Кабінет Міністрів України.

РОЗДІЛ X

Дія міжнародних договорів

Стаття 58. Міжнародні угоди у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів

Правову основу міжнародної співпраці у сфері обігу зброї становлять міжнародні договори України, укладені відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

Якщо міжнародною угодою, ратифікованою в Україні, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародної угоди.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Встановити, що раніше видані (до дати набрання чинності цим Законом) дозволи на придбання, на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, термін дії яких на момент набрання цим Законом чинності не закінчився, є чинними до закінчення терміну їх дії та підлягають заміні на дозволи на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою – без проходження медичного огляду, курсів власників зброї, кваліфікаційних курсів.

При цьому особи, які отримали дозвіл на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою, зобов’язані перший раз підтвердити право на володіння зброєю, в порядку, визначеному статтею 19 цього Закону у строк, що не перевищує трьох календарних років з дати отримання дозволу на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою.

У разі, якщо протягом трьох років з дати отримання дозволу на зброю за спрощеною процедурою особа отримала дозвіл на зброю іншої категорії в загальному порядку, підтвердження права на зброю, дозвіл на яку було отримано за спрощеною процедурою, не потребується.

Власник зброї має право на заміну дозволу на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до закінчення терміну дії такого дозволу.

Уся наявна у власності громадянина зброя підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру зброї України під час заміни дозволів.

Термін дії дозволу на придбання вогнепальної зброї, який було видано до дати набрання чинності цим Законом, може бути подовжено за письмовою заявою особи, на ім'я якої він виданий. Подовження строку дії дозволу на придбання вогнепальної зброї має відбуватися в порядку, що діяв на час його видачі.

3. Особи, які на день набрання чинності цього Закону незаконно зберігають зброю та/або боєприпаси, зобов’язані у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону,  заявити в органи внутрішніх справ про таку зброю та/або боєприпаси.

3.1. Заявлені зброя та боєприпаси вилучаються органами внутрішніх справ, ставляться на облік і перевіряються на предмет їх викрадення, використання в злочинних цілях та інших випадків їх незаконного набуття, за наслідками перевірки органами внутрішніх справ приймається одне з таких рішень:

а) повернути громадянину зброю і боєприпаси з видачею дозволів на їх зберігання і носіння відповідно до вимог цього Закону;

б) вилучити зброю з виплатою її оціночної вартості на момент вилучення за наявності обставин, що перешкоджають відповідно до цього Закону громадянину набути право власності на пред'явлену цивільну зброю;

г) вилучити пред'явлені зброю і боєприпаси без виплати їх вартості в таких випадках:

1) зброя і боєприпаси значаться як викрадені, тобто є предметом злочину;

2) зброя була використана в злочинних цілях, тобто є знаряддям злочину;

3) зброя та боєприпаси зазнали переробки, внаслідок чого становлять підвищену небезпеку при їх зберіганні, носінні, транспортуванні, застосуванні та використанні.

3.2. Порядок пред'явлення зброї і боєприпасів, вилучення, постановки на облік, перевірки, продажу та інших дій відповідно до цього Закону встановлює Кабінет Міністрів України.

3.3. Особа, яка добровільно заявила про зброю і боєприпаси, що незаконно зберігаються у неї, відповідно до вимог цього Закону, звільняється від кримінальної та інших видів відповідальності, якщо в її діях не міститься іншого складу злочину.

4. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):

- ч. 5 ст. 36 викласти в такій редакції:

«5. Не тягне за собою кримінальну відповідальність застосування громадянином зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу особи або групи осіб (дві чи більше особи), або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше володіння особи (включно із транспортним засобом), або інше місце законного тимчасового перебування особи, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.»

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

- доповнити новою статтею 174-1 такого змісту:

«Стаття 1741. Порушення встановлених вимог щодо обігу цивільної зброї та боєприпасів
Втрата вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторна втрата вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та довічним позбавленням права володіти зброєю.

Продаж, обмін, дарування або передача іншим чином боєприпасів до вогнепальної зброї у власність або володіння особи, що не має відповідного дозволу на зброю  –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всіх боєприпасів, що були відчужені та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до одного року.

Носіння вогнепальної зброї в нетверезому стані –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі, та довічним позбавленням права володіти зброєю.

Порушення правил носіння і транспортування зброї і боєприпасів, а саме відкрите носіння зброї, транспортування зарядженої зброї, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до трьох років.

Неповідомлення власником зброї у встановлений законом термін до органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, про зміну постійного місця проживання, або зміну місця постійного зберігання зброї та боєприпасів –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення власника зброї від надання доступу до місць зберігання зброї та боєприпасів співробітниками органів внутрішніх справ, наділеними відповідними повноваженнями, для здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка

Втрата вогнепальної зброї внаслідок вчинення третьою особою неправомірних дій відносно власника, що підтверджено відповідним кримінальним провадженням, втрата вогнепальної зброї внаслідок стихійного лиха, катастрофи, масових заворушень, терористичних актів та бойових дій не підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 та 2 цієї статті.

Примітка

Власник зброї має право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Ці дії не підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 5 цієї статі.

Ненавмисна, або випадкова демонстрація зброї не підпадає під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 5 цієї статті.

Примітка

Не є ухиленням власника зброї від надання доступу до місць зберігання зброї та боєприпасів відмова надати дозвіл на входження в житло та перебування в ньому співробітникам органів внутрішніх справ, які не наділені відповідними повноваженнями, для здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів.»

3) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160):

- частину першу статті 7 після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:

«9-1) страхування цивільно-правової відповідальності власників вогнепальної зброї;»

4) У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299):

- частину 1 ст. 9 «Види господарської діяльності,  що підлягають ліцензуванню» після пункту 12) доповнити пунктами 13), 14), 15), 16), 17), 18)  та викласти їх в такій редакції:

«13) виробництво, ремонт цивільної вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальної зброї під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра, виробництво основних частин цивільної вогнепальної зброї;

14) виробництво боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на продаж, переспорядження боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на замовлення;

15) розробка та/або конструювання цивільної зброї та/або боєприпасів;

16) торгівля цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальною зброєю під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра;

17) надання послуг стрілецьких тирів та/або стрільбищ;

18) тимчасове та/або постійне зберігання зброї та боєприпасів.»

- з частини 3 ст. 9 «Види господарської діяльності,  що підлягають ліцензуванню» виключити пункти:

«1) виробництво та  ремонт  вогнепальної  зброї  невійськового
призначення  і  боєприпасів до неї,  холодної зброї,  пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту  кулі  понад
100 метрів на секунду,  торгівля вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї,  холодною зброєю, пневматичною
зброєю  калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду»;

«40) діяльність,  пов'язана  з  наданням  послуг  стрільбищами
невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів».

5) У Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23 ст. 176)

- пункт 5 ст. 18 «Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв’язку з масовими порушеннями громадського порядку» викласти в такій редакції:

«5) тимчасове вилучення у підприємств, установ і організацій навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;»

6. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси»

1. Обґрунтування необхідності ухвалення проекту Закону

Конституцією України проголошено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла. Обов'язок держави – захищати життя людини (ст.ст. 3, 27, 29, 30 Конституції України).

Нагальною потребою є ухвалення законів, спрямованих на виконання вищевказаних статей Конституції України, у тому числі Закону, який врегульовує питання забезпечення громадянами нашої держави захисту свого життя та здоров'я, а також  життя та здоров'я навколишніх від злочинних посягань за допомогою вогнепальної зброї.

Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Переважна більшість розвинених країн світу (усталених демократій) надали таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості насильницьких злочинів проти особи та злочинів проти власності. Світовими лідерами у володінні населенням вогнепальною зброєю є США, Швейцарія та Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 100 осіб. В Україні цей показник становить 5,5 одиниці.

Досвід Прибалтики, Грузії та Молдови переконує, що надання права громадянам на цивільну вогнепальну зброю протягом року з моменту ухвалення відповідних законів знижує вуличну злочинність на 50–70%. Водночас введення жорстких правил і обмежень щодо володіння цивільною зброєю у Великій Британії призвело до стрімкого зростання кількості злочинів: на 88% злочинів з використанням насильства, на 101% озброєних пограбувань, на 105% зґвалтувань та на 24 % вбивств (зростання за 5 років).

На сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн, обіг короткоствольної вогнепальної зброї дозволений у більшості країн Європи, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.

Досвід вищезазначених країн засвідчує, що офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних злочинів менш ніж у 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.

Зважаючи на те, що держава наразі не в змозі убезпечити своїх громадян від злочинних посягань, володіння громадянами вогнепальною зброєю буде стримувальним фактором для значної частини злочинців.

Крім того, вже сьогодні громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 2 млн. одиниць, а, за даними МВС України, протягом 2012 року було вчинено всього 48 злочинів із використанням легальної зброї (включно з необережними злочинами та випадками перевищення меж необхідної оборони), тобто 0,0024% від загальної кількості легальної вогнепальної зброї в Україні.

Разом з тим, за даними організації Small Arms Survey (Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї у світі, в Україні в нелегальному обігу перебуває понад 3 млн. одиниць вогнепальної зброї.
Незважаючи на таку кількість зброї в обігу, ці правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами МВС України та інших міністерств і відомств.

Чинні нормативні акти МВС України, що регламентують обіг вогнепальної зброї в державі, фактично дублюють основні положення колишнього радянського законодавства. Переважна більшість норм є тепер анахронізмом та не регламентує навіть усталених суспільних відносин у сфері обігу зброї. Так, дотепер відсутній єдиний державний реєстр власників зброї, не визначені правові підстави діяльності стрілецьких спортивних організацій, немає будь-якої класифікації сучасної зброї тощо.

Відсутня узгоджена термінологія та класифікація, що призводить, з одного боку, до вільного трактування і неузгодженості, а з другого - створює підґрунтя для зростання корупції у цій сфері.

Такий стан речей не може ані забезпечити нормальне врегулювання цих вже наявних суспільних відносин, ані гарантувати громадянам, що їх право на володіння зброєю не буде узурпуватися з боку влади в майбутньому.

Водночас необхідно врахувати, що зосередження всіх важелів впливу в руках одного органу виконавчої влади, як у цьому випадку у сфері МВС України, створює підґрунтя до розвитку бюрократизму та зростання корупції у сфері обігу цивільної зброї.

Брак правового забезпечення режиму контролю у сфері обігу вогнепальної зброї і бойових припасів, застарілість наявної нормативної бази не дозволяють громадянам ефективно та в законний спосіб реалізувати своє право на захист, а органам державної влади ефективно контролювати обіг цивільної зброї.

Така правова ситуація також заважає розвитку економічних відносин та розвитку стрілецького спорту в державі.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Головною метою ухвалення Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси» є законодавче врегулювання придбання, зберігання та використання громадянами зброї. Норми проекту Закону спрямовані, перш за все, на гарантування конституційного права громадян України на захист свого життя, здоров'я і власності.

Крім того, Закон має впорядкувати вже наявні правовідносини у сфері обігу цивільної зброї, які до цього часу не врегульовані, або суперечливі, регламентувати та запровадити нові правовідносини, які сприятимуть розвитку громадянського суспільства, економіки та спорту, подоланню корупції, зменшенню нелегальної зброї та поступового її виведення з тіньового обігу.

Ухвалення цього Закону також підніме рівень довіри громадян до держави.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від злочинних посягань, право на недоторканні та безпеку людини, її життя, здоров'я, честі та гідності, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу, а також на основі природного права кожної людини на життя, встановлює право на володіння зброєю та боєприпасами, визначає умови, порядок та правила придбання зброї і боєприпасів громадянами, володіння ними, їх зберігання, переміщення, використання та застосування, позбавлення права на володіння зброєю та її вилучення, регламентує порядок організації курсів з підготовки власників зброї, а також визначає перелік повноважень органів державної влади та управління у сферах обігу зброї та боєприпасів і надання послуг, пов'язаних із використанням зброї та боєприпасів.

Закон складається з 10 розділів і регулює усі сфери цивільного обігу та використання зброї і боєприпасів в Україні, починаючи від набуття права на зброю, її придбання, використання, господарської діяльності у цій сфері, закінчуючи міжнародною співпрацею у цій галузі.

До того ж, Закон не лише лібералізує обіг короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, але й посилює відповідальність за її незаконне використання, а також регламентує обіг пневматичної зброї, яка на сьогодні перебуває у вільному нерегламентованому обігу і через це часто використовується з хуліганською метою.

Закон запроваджує чітку класифікацію зброї та боєприпасів у цивільному обігу, розмежовує види зброї за режимом їх обігу, а також визначає види та категорії зброї, забороненої до цивільного обігу.

Встановлює чіткі вимоги щодо набуття громадянами права на зброю.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання 

За відсутності базового регуляторного Закону, у цій сфері діє велика кількість неузгоджених підзаконних нормативних актів, які або породжують колізії норм права, або залишають суттєві прогалини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Відсутність чіткої законодавчо встановленої класифікації та термінології не дозволяє узгодити підзаконні нормативні акти та сприяти розвитку законних суспільних відносин у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Сьогодні у зазначеній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про фізичну культуру та спорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про об’єднання громадян» тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Ухвалення та реалізація цього Закону потребують виділення незначних коштів з Державного бюджету України виключно для створення Єдиного державного реєстру вогнепальної зброї, якого нині не існує.

Усі інші витрати можуть повністю покриватися за рахунок надходжень від обов’язкових платежів, які сплачують власники зброї під час реалізації своїх прав у цивільному обігу зброї.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення зазначеного Закону цілком відповідає інтересам держави та суспільства, враховує європейське законодавство та досвід, дає можливість врегулювати на законодавчому рівні питання набуття та володіння громадянами зброї для захисту свого життя та здоров'я від злочинних посягань, а також життя та здоров'я оточуючих.
Реалізація цього Закону суттєво знизить рівень злочинності в країні, зокрема, дасть змогу зменшити кількість тяжких злочинів та злочинів проти власності.

Сприятиме економічному зростанню у галузі виробництва та торгівлі  цивільною зброєю та боєприпасами, а також надання послуг населенню в цій сфері, що позитивно вплине на створення нових робочих місць та зростання надходжень до Державного бюджету України.

Крім того, Закон слугуватиме розвитку сучасного стрілецького спорту та зростанню спортивного престижу України на міжнародному рівні.

* * *

Порівняльна таблиця

Порівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблиця

 

* * *

СПИСОК АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
проекту Закону України
«Про цивільну зброю і боєприпаси»

1. Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України.

2. Амельченко Василь Васильович – народний депутат України.

3. Артеменко Андрій Вікторович – народний депутат України.

4. Андрікевич Надія Володимирівна – помічник-консультант народного депутата України.

5. Біленко Олексій – юрист.

6. Бордюг Інна Леонідівна – народний депутат України.

7. Бублик Юрій Васильович – народний депутат України.

8. Величкович Микола Романович – народний депутат України.

9. Висоцький Сергій Віталійович – народний депутат України.

10. Вітко Артем Леонідович – народний депутат України.

11. Вовк Віктор Іванович – народний депутат України.

12. Галасюк Віктор Валерійович – народний депутат України.

13. Головко Михайло Йосифович– народний депутат України.

14. Гризодуб Ярослав – адвокат, молодший партнер адвокатського об’єднання «Збаранський і партнери».

15. Забелін Олег – адвокат.

16. Збаранський Владислав – адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Збаранський і партнери».

17. Зінченко Олександр – юрист.

18. Кириченко Олексій Миколайович– народний депутат України.

19. Корчинська Оксана Анатоліївна – народний депутат України.

20. Котяхов Олександр  – віце-президент ВГО "Всеукраїнська федерація прикладних стрілецьких видів спорту".

21. Кошелєва Альона Володимирівна – народний депутат України.

22. Кударенко Степан Вікторович – адвокат.

23. Купрієнко Олег Васильович – народний депутат України.

24. Левус Андрій Мар’янович – народний депутат України.

25. Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України.

26. Ленський Олексій Олексійович – народний депутат України.

27. Лінько Дмитро Володимирович – народний депутат України.

28. Лозовой Андрій Сергійович – народний депутат України.

29. Ляшко Олег Валерійович  – народний депутат України.

30. Львович Сергій – Президент ВГО "Всеукраїнська федерація прикладних стрілецьких видів спорту".

31. Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України.

32. Мельничук Сергій Петрович – народний депутат України.

33. Міщенко Андрій Миколайович – народний депутат України 7-го скликання.

34. Мосійчук Ігор Володимирович – народний депутат України.

35. Мушак Олексій Петрович – народний депутат України.

36. Ольшанський Олександр – голова комітету з електронної комерції Інтернет-ассоціації України.

37. Осуховський Олег Іванович – народний депутат України.

38. Парубій Андрій Володимирович – народний депутат України.

39. Педченко Віталій – інструктор ГО «Спортивний стрілецький клуб «Практика».

40. Попов Ігор Володимирович – народний депутат України.

41. Портянко Павло – адвокат, віце-президент ГО «Спортивний стрілецький клуб «Практика».

42. П’ятак Іван Іванович – адвокат.

43. Рибалка Сергій Вікторович – народний депутат України.

44. Рудик Сергій Ярославович – народний депутат України.

45. Силантьєв Денис Олегович – народний депутат України.

46. Сиротюк Юрій Миколайович – народний депутат України 7-го скликання.

47. Скуратовський Сергій Іванович – народний депутат України.

48. Учайкін Георгій – голова наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї".

49. Хаврюченко Андрій – член опікунської ради ВГО «Українська асоціація власників зброї».

50. Чижмарь Юрій Васильович – народний депутат України.

51. Чорний Іван – адвокат адвокатського об'єднання «Головань і Партнери».

52. Шабовта Сергій – Президент Української федерації професіоналів безпеки.

53. Щедрін Олександр – адвокат, директор ТОВ «Юридична фірма «Щедрін та партнери».

54. Шухевич Юрій-Богдан Романович – народний депутат України.

55. Янченко Станіслав – головний редактор електронного ЗМІ: www.travmatik.com.

Web admin Автор: Web admin11277,2 Переглядів: 36796 , Коментарів: 243 - 27 +
1,0 1 -1 27
Коментарів (243)

 • 10.12.2014 18:08
  #
  - 5 +

  Ух.
  А тезисно можно, что изменилось с последнего проекта?

  • 10.12.2014 19:58
   #
   - 5 +

   Підтримую, яку зброю можна буде купити, зі скільки років, і як отримати дозвіл, в один абзац.

  • 10.12.2014 20:23
   #
   - -18 +

   Та ни хрена существенного, нарезной короткоствол не разрешен.
   Немного изменен порядок получения травматов и все.
   Обсасывать дальше этот недозакон смысла нет.

   • 10.12.2014 20:27
    #
    - 11 +

    Ви хоч читали закон? Короткоствол відноситься до 4 категорії.

    • 10.12.2014 20:45
     #
     - -15 +

     ----Зброя другої, третьої і четвертої категорії та боєприпаси до неї перебувають в обмеженому цивільному обороті, встановленому цим Законом.----

     Так что не светит она обычным гражданам как и не светила раньше

     • 10.12.2014 20:51
      #
      - 5 +

      За Вашою логікою цей закон забороняє і довгоствол. Бо саме 3 категорія це довгоствол. Почитайте уважно закон.
      Все там нормально з КС для населення

      • 10.12.2014 20:56
       #
       - -14 +

       так он и раньше был разрешон, как и короткоствол для определенных лиц,
       Так что ничего существенного в нем не изменилось
       гладкоствол и длинноствольный нарезняк как был разрешон так и остался,
       травматы как были разрешены так и остались
       нарезной короткоствол как был ограничен так и остался
       так в чем существенное изменение?????

       • 10.12.2014 20:59
        #
        - 7 +

        Повторюю останній раз - КС за цим законом дозволений для звичайних громадян.

        • 10.12.2014 21:01
         #
         - -14 +

         Я вам еще раз процитирую закон
         ---Зброя другої, третьої і четвертої категорії та боєприпаси до неї перебувають в обмеженому цивільному обороті, встановленому цим Законом.----

         ОБМЕЖЕНОМУ вы читать умеете???

         • 10.12.2014 21:04
          #
          - 6 +

          Я читати вмію. Тому й навів як контраргумент Вашій логіці. Тому шо за Вашою логікою і 3 категорія є в ОБМЕЖЕНОМУ цивільному обороті. 3 категорія це нарізний довгоствол. Тому Ваша логіка хибна. Обмежена не означає недоступна. Обмежена - це тільки для тих хто пройшов відповідні курси на відповідну категорію.

          • 10.12.2014 21:05
           #
           - -15 +

           длинноствольный нарезняк имеет определенные ограничения, но его можно купить, а вот короткоствол по етому закону гражданам давать не собираются, а в итоге и смысла обсуждать етот закон нету.

           • 10.12.2014 21:07
            #
            - 9 +

            Ви праві. Припинимо його з Вами обговорювати. Це схоже немає сенсу.

            • 10.12.2014 21:08
             #
             - -15 +

             когда нарезной короткоствол разрешат продавать хотябы так как нарезной длинноствол то ето будет прорыв, а так пиар и суета

             • 10.12.2014 23:48
              #
              - 14 +

              Ты дебил или да? Человек тебе сказал, что можно короткоствол..
              Я потратил 2 часа что бы прочитать весь законопроект, а сколько строчек прочитал ты?

              • 11.12.2014 00:38
               #
               - -22 +

               Кому можно придурок????
               Ты что не можешь отличить все население от ограниченного количества? Ты прочитай КОМУ разрешено и завали свой ротик, по тому что ТЫ в эту категорию не входишь как и 99% остальных граждан.

               • 11.12.2014 01:21
                #
                - 6 +

                Cт17 Роздил 3 читай

               • 12.12.2014 12:45
                #
                - 12 +

                Грубо, на примере объясню. По новому закону, длинноствол получается так - обычный гражданин как обычно получает разрешение, покупает длинноствол, вписывает его в карточку. Короткоствол покупается так же как и длинноствол - получаешь разрешение, покупаешь короткоствол, вписываешь в карточку.
                Ограниченное количество населения - это те, кто может получить разрешение, т.е. совершеннолетние дееспособные граждане. Сумасшедшие с диагнозом, рецидивисты и т.п. - им по прежнему будет нельзя, и ничего такого в этом нет. Депутатом теперь тоже быть не обязательно. В этом и есть отличие.

                • 12.12.2014 15:32
                 #
                 - -4 +

                 То есть вы хотите сказать что нарезной короткоствол можно будет купить любому адекватному человеку?
                 А не ограниченному числу граждан типа судей прокуроров, ментов и вояк??

                 • 12.12.2014 15:37
                  #
                  - 9 +

                  Законопроект как раз об этом. Во всяком случае, для получения разрешения на четвертую категорию там ничего такого экстра не прописано, стандартная комплектация - 25 лет, справка, курсы обучения.
                  Если не запорят в парламенте и не изуродуют подзаконными актами, то да.

                  • 12.12.2014 15:51
                   #
                   - -10 +

                   А вы уверены что они не появятся ПОТОМ, уже в процессе обсуждения куда общественность допущена уже не будет? Уже в виде носки мелким шрифтом?

                   • 25.02.2017 13:33
                    #
                    - 1 +

                    Обратись к психиатру, тебе нужна помощь специалиста...

  • категории:
   А – старая первая, пневмат до 4,5 до 100 м/с и слабые луки/арбалеты до 20 кг
   разрешение не надо
   В – травмат, пневмат выше 4,5 мм и 100 м/с, флобер, луки/арбалеты свыше 20 кг, с 21 года
   С – пистолеты/КНЗ, с 27 лет, но нужно владеть B/С1/D 6+ лет
   С1 – колюще/режущее, с 21 года
   D – длинный гладкоствол, с 21 года
   D1 – длинное нарезное, с 27 лет, но нужно владеть B/С1/D 6+ лет
   E – автоматы, нарезное выше .50 калибра, шладкие выше 27 мм и много другого нельзя

   глушаки нельзя
   носить оружие с собой нельзя

   защищаться можно, даже от копов, если те явно ввергают в опасность окружающих

   что-то забыл, но вот главное что мозг запомнил )

   • 20.02.2020 14:55
    #
    - 0 +

    Вы проектом закона не ошиблись? Тем более в редакции 2014 (!!!) года.

    Хотя бы вскользь ознакомились, прежде чем такую пургу писать.
    Достаточно хотя бы. "Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю "

 • 10.12.2014 20:09
  #
  - 16 +

  Поздравлять пока рано, но тем не менее я рад и горд за наше оружейное сообщество, которое смогло благодаря самым активным ее членам зарегистрировать многострадальный законопроект, несмотря на все попытки властей ставить палки в колеса.
  "Гуртом, як то кажуть, і батька легше бити".
  Ура!

 • 10.12.2014 20:39
  #
  - 2 +

  Я щось так і не поняв про надзвичайний стан? Так і не викинули пункт що при НС менти забирають зброю?

  • 10.12.2014 20:42
   #
   - 11 +

   Все розібрався. Було 5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної
   і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і
   організацій - також навчальної військової техніки, вибухових,
   радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих
   хімічних речовин;
   Стало
   тимчасове вилучення у підприємств, установ і організацій навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;»

   • 10.12.2014 20:50
    #
    - 6 +

    А вилучення під час воєнного стану не змінили. Чому?

    • 10.12.2014 20:57
     #
     - 7 +

     Я так зрозумів що це право на вилучення будь-якої зброї. Не обовязково зареєстрованої.

     Стаття 15. Зміст заходів правового режиму воєнного стану

     12) вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси,
     холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також
     навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і
     матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

     Хоча фіг я віддам свою пушку. Замахаються забирати

     • 10.12.2014 21:59
      #
      - 19 +

      Зачем, тогда, этот пункт оставлять, если его никто выполнять не собирается? И кто мне деньги вернет за моё оружие? И смысл его отдавать, если как раз защита себя и семьи становится актуалной как никогда? Неправильный пункт. Или я чего-то не понял?

      • 10.12.2014 22:35
       #
       - 10 +

       Звичайно неправильний. Якраз тоді зброя буде дуже актуальна. Бо повилазять тьма мародерів і іншого лайна

 • 10.12.2014 20:52
  #
  - 4 +


  Все так і залишилося. Тонни коментарів відправляли для покращення законопроекту, а безтолку. От як бути із пневматичною зброєю калібру 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу ПОНАД 100 м/с?

  1) перша категорія – пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

  2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;

  • 11.12.2014 14:17
   #
   - 1 +

   Тож обратил внимание "до 100 м\с" ... буду ржать когда Закон примут с "маленькими " изменениями- уберут короткоствол, но заставят ВСЕ воздушки регистрировать, я пневмата со скоростью меньше 110 м\с не знаю...

   • 17.02.2015 23:36
    #
    - -1 +

    По поводу "я пневмата со скоростью меньше 110 м\с не знаю" — hunter.rozetka.com.ua.

    • 18.02.2015 22:01
     #
     - -2 +

     Мож прынцыпиальную разницу мне обьяснить по скорости 95 и 100 мс? детские пистоли с пластмасовыми шариками тож под лицензию? и главное,- Учайкин и ко как рыба об лед по энтому вопросу.

    • 18.02.2015 22:07
     #
     - -2 +

     Мож прынцыпиальную разницу мне обьяснить по скорости 95 и 100 мс? детские пистоли с пластмасовыми шариками тож под лицензию? и главное,- Учайкин и ко как рыба об лед по энтому вопросу. Забыл спасибо те сказать шо просветил меня в вопросе

     • 18.02.2015 22:31
      #
      - 0 +

      1. И между 100 и 110 принципиальной разницы нет. И между 110 и 120 принципиальной разницы нет. Продолжать?..
      2. На брудершафт мы вроде не пили.

      • 18.02.2015 22:35
       #
       - -2 +

       в инете на "ты" по умолчанию, простиТЕ если своим обращением я шото там травмировал неокрепшее.

       • 19.02.2015 00:13
        #
        - 0 +

        Вы Интернетом когда начали пользоваться? Ась? (Я — WWW практически с момента его появления; Gopher, которого вы, скорее всего, уже не застали, — с 1991 или 1992 г.; электронной почтой — с 1989 г.)
        Это я к тому, что у вас, поди, травмировалка ещё не выросла.

       • 19.02.2015 00:16
        #
        - 0 +

        Да, и ещё кое-что забыл добавить: название страны в профиле исправьте, пожалуйста. А то ведь сразу видно неокрепшие мозги...

        • 19.02.2015 02:26
         #
         - -2 +

         Не я то поломал. А то шо ты постарше ну( дык поздравляю.

 • 10.12.2014 21:11
  #
  - 6 +

  Насколько понял,пневматика калибром до 4,5мм(включительно) и с начальной скоростью полёта пули выше 100 м/с не попадает ни в одну категорию.Опять недоработка?А ведь такой большинство.

  • 17.02.2015 23:40
   #
   - 2 +

   Для устранения этой недоработки достаточно было написать:
   "2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя, що має калібр понад 4,5 мм АБО швидкість польоту метального елементу понад 100 м/с".
   Т.е. превышение любого из двух пределов (калибр или скорость) автоматически означает вторую категорию.
   Я понимаю, что авторы имели в виду именно это. Но написали они действительно другое, и с точки зрения формальной логики образовалась такая пневматика, которая не попадает ни в одну из категорий.

   • 17.02.2015 23:54
    #
    - 3 +

    Неправильно-ИМХО большинство пневмы 4,5 имеет нач. скорость более 100м\с(даже пистолеты).Когда стартовал проэкт народного закона,мы это обсуждали.Для исправления достаточно во второй категории не оговаривать скорость пневмы,оставить калибр-понад 4.5мм.Только вот видно составители не читают комментарии.

    • 17.02.2015 23:56
     #
     - 3 +

     Да и в 1-й категории убрать упоминание о скорости.

 • 10.12.2014 22:02
  #
  - 11 +

  Перечитываю. Простите, может мое субъективное мнение, но огромное количество пунктов, которые казались мне "спорными" исходя из комментариев участников ресурса, и... и они таковыми и остались. Я не хочу никого обвинять - но разве можно называть такой законопроект "общим", "который писался "всем скопом", если то что вызывало массу претензий осталось не измененным?

  Так же страшным гвоздем (не только здесь, наверное) являются пункты, написанные исходя из морального комплекса "типа правильно". Например - ношение оружия в нетрезвом виде (вот снова веет "душком" системы разрешений запретов, где сам факт ношения это нарушение) - админка, конфискация и т.д. И многи скажут - ну это же правильно! А я поправлю, это как раз "типа правильно". Это как запрет на продажу алкоголя после 22, в чем-то схоже. Мы говорим вроде как о нивелировании коррупционных составляющих и пресечению угрозы жизни и здоровью граждан, а на деле такими пунктами поощряем и то и другое. "Выпил не садись за руль" - некорректное сравнение. А вот сколько ППСников и гопников начнут дежурить у злачных заведений - остается только догадываться. Но дежурить они буду сотрудничая - не поимеют первые, так вторые поимеют.

  Я не буду говорить о "сырости" доопрацюванни" - наи депутаты и сами могут так донаопрацевувать что мы и не узнаем законопроектов. Странно другое, повторюсь - ничего из памятной мне критики от участников сообщества не могу найти в законопроекте - как было так и осталось не смотря ни на что.

  • 10.12.2014 22:33
   #
   - 0 +

   Самі розумієте що "випив" це поняття відносне -можна випить 1oz, а можна 0.5l суть поняття не змінюється але форма...І "Випив не сідай за руль" - це те ж саме, в чому тут некоректність? Культура споживання, алкоголю у нас дуже низька, так само як і поріг терпимості.

   • 11.12.2014 09:55
    #
    - 4 +

    Вам пытались сказать, что в некоторых пунктах правильнее заменить "ношение" на "применение" -суть обстановки одна и та же, деяния в корне разные.

    • 11.12.2014 10:20
     #
     - 4 +

     Дякую, я вмію читати. "А вот сколько ППСников и гопников начнут дежурить у злачных заведений - остается только догадываться. Но дежурить они буду сотрудничая - не поимеют первые, так вторые поимеют." - А цим що мені хотіли сказать?
     "Носіння зброї та боєприпасів – носіння власником при собі зарядженої та готової до негайного використання зброї поза місцем її постійного зберігання."
     Є поняття транспортування зброї - якщо людина іде додому "з запахом", а пістолет чи револьвер розряджений лежить в портфелі то я такрозумію вона його транспортує.

     Мене цікавить пункт "Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється."
     Панове з УАВЗ - коли ви організовуєте свої заходи до якої категорії відносяться вони? До якої категорії відносяться заходи IPSC? - хіба вонине не масово спортивні.

     • 11.12.2014 10:38
      #
      - 2 +

      А насчет ППСников и гопников я хотел сказать, что выпивший человек - потенциально жетва либо первых либо вторых. Сначала ППСники проверят не может ли он приступить к самообороне в случае чего, и если может - то админка, конфискация оружия и т.д., или человек законопослушен, он разрядил пистолет, спрятал его в рбкзак, и вместе с ним, а так же кошельком, телефоном и прочая отдал гопникам, т.к. применить оружие не успеет - ППСники это подтвердят...

      • 11.12.2014 10:52
       #
       - 0 +

       Я це зрозумів. Але все ж таки погодтесь наші права накладають на нас певні обовязки.

    • 11.12.2014 10:35
     #
     - 0 +

     Все верно, а так же еще можно добавить "демонстрацию" еще раз.

   • 11.12.2014 10:34
    #
    - 0 +

    В чем некорректность?
    Во-первых, вы можете приехать в бар на собственном авто, а уехать на такси/вызвать "трезвого водителя", попросить друга, припарковать у бара. С пистолетом этого всего не случится.

    Ну и соль некорректности сравнения в том что не стоит сравнивать право на передвижение на авто и право на защиту жизни и здоровья. Они не сравнимы.

    • 11.12.2014 11:03
     #
     - 0 +

     :) "Во-первых, вы можете приехать в бар на собственном авто, а уехать на такси/вызвать "трезвого водителя", попросить друга, припарковать у бара. С пистолетом этого всего не случится." - непоганий варіант в захисті від ПеПсів. Хоча, нажаль, не виключаю корупційну складову.
     "Ну и соль некорректности сравнения в том что не стоит сравнивать право на передвижение на авто и право на защиту жизни и здоровья. Они не сравнимы." - що до цього, то коректність якраз в тому, що зростає небезпека водіння/носіння для других та третіх осіб, випадковий перехожий, невлучний постріл і все таке - про що й думать страшно - це про ту ж нашу відповідальність.

     • 11.12.2014 11:20
      #
      - 4 +

      Давайте на секунду представим, что человек в состоянии транспортировать автомобиль, а не только наоборот. Ну, или представим что езда на велосипеде в нетрезвом виде запрещена так же как и на авто. Так вот. Ничего страшного в том что вы опираясь на велосипед пойдете домой спать. И если бы машину можно было бы спрятать во внутренний карман пиджака и идти отсыпаться - ничего предосудительного в этом не было бы.

      Если мы рассматриваем любого человека как потенциально виновного - грош цена закону, законопроекту и нам с вами. По такой логике изначально не нужно разрешать оружие - постреляют все друг друга и т.д. Нет уж, простите, даже выпившим (особенно выпившим ночью возвращаясь домой) я хочу иметь право на самозащиту.

      • 11.12.2014 11:43
       #
       - 0 +

       Ми говоримо про одне й те ж. Як людина, я вас прекрасно розумію.
       Я нижче написав, що коли ви вийдете з бару і пістолет буде розряджений - без магазину, ви його транспортуєте пістолет в кобурі. магазин в руці (чи в кармані), при навику застосувати на 1с довше, ніж просто достать, але спроба застосувати за призначенням, це буде те ж саме що спроба сісти на велосипед. чи достать з кишені автомобіль - дозвіл заберуть назавжди навіть коли суду доведете, що ви дійсно обороняли себе.
       А щодо потенційно винуватого то це якраз те що й з автомобілем. Ніхто не хоче щоб на нього чи його близького наїхав автомобіль керований некерованим водієм, так само ніхто не хоче щоб його підстрелив, хтось хто цілився в злодія та непопав... Ну десь так.

 • Що я помітив серед нових змін так це:
  1. Забрали обмеження на термін володіння зброєю, в попередній редакції було 4 роки і потім потрібно було поновлювати. тепер отримав право за збр і до упора))
  2. Понизили вікові рамки по відношенню до різниз категорії зброї, раніше на 4у кат. вік був 25 років, тепер 21, на 1у кат. був 18, тепер 16
  3. Прописали скільки конкретно часу дається органам для видачі нам дозволу, а саме 5 днів. Надіюсь ця стаття виключить момент коли буде затягуватись видачі дозволів і довідок.
  4. Добавився розділ про сейфи, раніше його взагалі не було.
  5. "Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється." З'явився ось такий пунку, як на мене неадекватний. Получається якби в часу Майдану діяв цей закон, то люди всеодно б не мали право на носіння зброї і захисту від тітушок і снайперів. І взагалі ідеш ти собі просто по місту, а тут бах мітинг на площі про який ти не знав і все тепер ти порушник!!! так я розумію цей пункт. Поправте мене якщо ні.
  6. Добавились "Прикінцеві Положення".
  7. Я не знайшов а ні слова про суму 8500грн за курси.

  • 10.12.2014 22:29
   #
   - 1 +

   Ввели підтвердження права на володіння через кожні 5 років (мед. довідка і курси для КС).

  • 10.12.2014 23:08
   #
   - 1 +

   8500грн за дозвіл - це в зовсім іншому законопроекті, написаному зовсім іншими людьми.

 • 10.12.2014 22:50
  #
  - 10 +

  Шановні друзі.
  За пару днів ми підготуємо стислий огляд основних положень законопроекту і викладемо тут для ознайомлення.
  Що стосується коментарів "коротко твоя не можна, бо є термін "обмежений обіг" пояснюю.
  Цей термін взято з Цивільного кодексу і він означає є аналогом словосполучення "регламентований обіг" і цим відрізняється від не регламентованого нічим, тобто вільного обігу.
  А коментатору, який підняв цей кіпіш, я хотів би порадити спочатку вникати в суть питання, а потім висловлювати свою категоричну думку.
  Отже, за пару днів буде варіант в тезах.

  • 10.12.2014 23:26
   #
   - 4 +

   Пане Владиславе, а хоча б із пневматикою ситуацію виправите? Я вже не кажу про деякі інші положення, які фактично погіршують існуючі права власників зброї (конфіскація при нетверезому стані, при чому процедура визначення стану сп'яніння не визначена, конфіскація і довічна заборона після повторної втрати (а якого біса держава накладає руки на приватну власність і право при відсутності доведеної шкоди?)).

 • 10.12.2014 22:56
  #
  - 0 +

  Розряджена зброя – зброя без боєприпасів в патроннику, барабані та невідокремлюваному магазині, або з від’єднаним відокремлюваним магазином.

  Совсем непонятный пункт. без боеприпасов в патроннике или с отсоединенным магазином - это как?

  Пистолет с присоединенным магазином без патрона в патроннике считается разряженным? Если да, то зачем "або з від’єднаним відокремлюваним магазином"? Если нет, то нужно это уточнить в конце пункта.

  • 11.12.2014 09:38
   #
   - 0 +

   Пістолет з приєднаним спорядженим магазином вважається зарядженим незважаючи є патрон в патроннику чи ні.

   • 11.12.2014 10:39
    #
    - 0 +

    Ну, собственно именно этих слов не хватает в самом законопроекте.

    • 11.12.2014 11:08
     #
     - 0 +

     :) Там же те саме тільки, розряджений і відєднанний.

     • 11.12.2014 11:16
      #
      - 0 +

      Нет там "и", там "або" и вполне можно растолковать как "либо без патрона в патроннике, либо с отсоединенным магазином".

      • 11.12.2014 14:05
       #
       - 0 +

       ну ти даєш :)
       "Розряджена зброя – зброя без боєприпасів в патроннику та невідокремлюваному магазині, або з від’єднаним відокремлюваним магазином."
       Опустили револьвери - так зрозуміліше?

     • 11.12.2014 11:18
      #
      - 0 +

      Щодо питання бару, то якщо пістолет у вас в кобурі без патрона в патроннику та магазину, а споряджений магазин в кармані, чи де інде, то вин не несете а транспортуєте зброю.

      Поправте, якщо я не правий.

      • 11.12.2014 12:37
       #
       - 0 +

       Так это авторам нужно дать четкий ответ - критерии относительно размыты как по мне.

 • 10.12.2014 23:12
  #
  - 3 +

  Боже, поможи!

 • 10.12.2014 23:49
  #
  - 0 +

  Ну что, лед тронулся, господа присяжные заседатели? )) Есть небольшой нюанс: ст. 30 Носіння та транспортування цивільної зброї і боєприпасів, абзац 5 "...Носіння зброї другої та третьої категорії поза межами житла, домоволодіння особи, стрілецького тиру, стрільбища допускається виключно у випадках зайняття окремими видами діяльності з цивільною зброєю. У всіх інших випадках носіння зброї другої та третьої категорії заборонено."
  Исходя из этого абзаца если я не занимаюсь "окремими видами діяльності", то я не имею права вообще транспортировать свой нарезной карабин? Как мне добраться со своим карабином от квартиры к тиру пострелять и обратно?

  • 11.12.2014 00:11
   #
   - 0 +

   Транспортирование (в чехле, разряженным) разрешено, Вы просто не можете ходить где попало с расчехленным стволом.

 • 11.12.2014 08:25
  #
  - 8 +

  Розумом розумію що цей закон більш дороблений юридично - ніж від УСА. Але - по ходу не буде реформи дозвільної. Це знов потрібно кланятися в дозвільній. За цим законом вони мають тепер повно повноважень - вплоть до обшуків 2 рази на 5 років. Через весь закон протягнуто корупційну складову у вигляді тирів де будуть проводитися навчання. Зуб даю - право на проведення такого навчання отримають прикормлені тири. Дуже жорсткий контроль. Нам далеко ще до ліберальних законів інших країн.

  • 11.12.2014 11:37
   #
   - 1 +

   не переживайте по поводу "обшуків"
   ст. 30 конституции вас в этом вопросе защищает
   я уже лет 7 владею нарезным - ни разу ментов в моей квартире не было
   и ничего.........

 • 11.12.2014 12:40
  #
  - 3 +

  Опять непонятки... Вот у меня есть пневматический пистолет калибром 4,5 мм (не "до" и не "понад", а ровно), скорость 140 м/с. К какой категории он относится? В нынешнем законе все предельно понятно, зачем было усложнять?..

 • 11.12.2014 13:17
  #
  - 3 +

  Стаття 5. Заборонені до цивільного обігу зброя, боєприпаси та додаткове обладнання до зброї
  .....
  автоматична вогнепальна зброя;
  ЧОМУ?
  .....
  зброя, яка не відповідає вимогам щодо довжини ствола або загальної довжини зброї;
  ЯКИМ САМЕ ВИМОГАМ?
  ....
  довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм;
  ЧОМУ? Навіщо заборона, якщо дозволено короткоствол?
  ....
  пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;
  ЧОМУ?

  • 11.12.2014 13:25
   #
   - 2 +

   За довжину взагалі ідіотські норми. Тому шо ті ж АР-15 з довжиною ствола 10 дюймів в США прирівнюються до пістолетів. Яка проблема була всі шо менше 600 мм прирівнювати до 4 категорії?

   • 11.12.2014 14:21
    #
    - -1 +

    Взагалі не зрозуміло, навіщо ці 3 категорії? Чому не одна-єдина?

    Хіба людина, що безпечно користується пістолетом, не дасть ради рушниці? Чи пневматиці?

    Чи медичні вимоги до них різні?

  • 11.12.2014 14:17
   #
   - 0 +

   а для чого вам автоматична зброя?

   • 11.12.2014 14:21
    #
    - 2 +

    в законопроекті УСА просять дозволити автоматичну зброю з 18 років, окрім кулеметів.
    От не розумію для чого автоматичну, а якщо припустити, то не розумію чому окрім кулеметів. От чим так суттжві відрізняеться АКМ від РПК?

   • 11.12.2014 14:40
    #
    - 0 +

    А для чого вам зброя?

    • 11.12.2014 16:13
     #
     - 0 +

     Використовую гладкий ствол для полювання, спорту (тарілки).
     В планах нарізний для полювання.
     Дозволять - куплю КС в більшості для розважальної стрільби, та не доведи Бог, самозахисту.

     • 11.12.2014 16:30
      #
      - 4 +

      А мені потрібна автоматична зброя для захисту сім'ї
      Що за звичка дурна - все забороняти?

      • 11.12.2014 16:35
       #
       - -3 +

       5 балів.
       А може ракетницю з ядерною ракеткою.

       • 11.12.2014 16:52
        #
        - 2 +

        Можна все звести до абсурду, висміяти.

        Ядерна зброя не придатна для самозахисту, бо знищує разом зі злочинцями і того, хто захищається, і його родину, і його нас.пункт :-)

        А автомат якраз нормально "катить", тим більше, що по Україні розпливається маса автоматичної зброї із війни

        • 11.12.2014 17:01
         #
         - -3 +

         Та я не вимміять, так настрій підняти.
         Цей пункт я не підтримую. І не підтримую, в першу чергу через небезпеку для оточуючих, а тако ж, тому що уявляю куди вони стрілятимуть в переривах між безпосередньо захистом.

         • 11.12.2014 17:24
          #
          - 7 +

          Зброя взагалі...того...як його?....небезпечна для навколишніх
          Стріляє бува...
          Треба все заборонити - і буде людям щастя. А то понапиваються, і як почнуть "шмаляти" одне в одного, наркомани....
          А зі злочинцями боротися - найняти більше ментів. Вони довели вже - впораються

   • 12.12.2014 12:25
    #
    - 6 +

    "Для чого вам автоматична зброя" - это вопрос из коммунистичесского прошлого. Аналогично: Зачем вам личный автотранспорт? Ездите на трамвае - вы никого не задавите и не будете загрязнять окружающую среду.
    Как вариант: люди просто не хотят платить цену от тысячи долларов за кастрированный АК-74 3-й категории, в то время, как со складов МО это же оружие согласно перечню КМУ продается отдельным юрлицам по цене от 400 грн. Решение о продаже этого же оружия непосредственно гражданам по цене 5000 грн привело бы к увеличению реальных доходов бюджета (для расходов на армию), устранению коррупционной составляющей, росту обороноспособности страны. В итоге гражданин получил нормальное оружие и заплатил в бюджет его реальную стоимость - все довольны.

    • 12.12.2014 12:41
     #
     - 2 +

     Згоден. Також треба передбачити можливість легалізації автоматичної зброї вивезеної з АТО. Інакше вони просто осядуть десь, на випадок ПП, якщо не потраплять до рук криміналу.

    • 12.12.2014 16:57
     #
     - 1 +

     Більше того, я не розумію, як можна забороняти щось, без підстав, озвучених як не у самому законопроекті, то хоч у поясненнях його авторів?

 • 11.12.2014 13:33
  #
  - 3 +

  Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю

  Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України.
  ЧОМУ "несудимі"? Вони не мають права на самозахист?
  ...
  Для отримання дозволу ... громадянин зобов'язаний подати ....

  оригінал та копію паспорта громадянина України;
  ЯКУ КОПІЮ? Що за совок? Нащо їм копія?
  ....
  документ, що підтверджує сплату послуг щодо видачі дозволу.
  ОВА! Тобто наперед передбачаємо, що за наше право ще й платити треба буде!

 • 11.12.2014 13:42
  #
  - 3 +

  Стаття 18. Відмова у видачі дозволу на зброю

  Підставами для відмови у видачі дозволів на зброю є:
  .....
  4) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення особою правил обігу зброї;
  (Що за "відомості"? У кого "наявність"?)
  5) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення громадського порядку;
  (аналогічно)
  6) встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин;
  (Ким встановлено цей факт? Сусіди пліткують?)

  7) перебування на профілактичному обліку у зв’язку з вчиненням особою насильства в сім’ї;
  (оце буде на раз-два використовуватися, щоб позбавити зброї потрібних людей, адже на цей облік ставлять автоматично, без суду)

  • 11.12.2014 13:43
   #
   - 4 +

   сюди ж
   "13) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України."
   Простір для зловживань безмежний

 • 11.12.2014 13:44
  #
  - 0 +

  Стаття 19. Підтвердження права на володіння зброєю

  Повністю ідіотична стаття

  • 11.12.2014 14:36
   #
   - -4 +

   Дьявол в деталях, я не верю что нам хотят разрешить короткоствол(- пистолет слово хоть и есть в законе но относится к травмату и газовому ,- буду ржать если короткоствол не разрешат, а ВСЕ воздушки заставят регистрировать или не ржать(. а ще казали шо у нас закон шо дышло...

 • A P
  11.12.2014 14:29
  #
  - 3 +

  Оставлял в другой ветке этот комент но вижу тут он более уместен.
  "Дозвіл на зброю видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації фізичної особи"

  Ребят, а много у нас людей живет по месту регистрации??
  Почему не поместу постоянного проживания? показал договор аренды, получи разрешение, а так нет, нужно будет ехать в другую область, что бы получить разрешение, и не один раз, может пора отходить от совковой "регистрации", а крымчанам и другим которые переехали, что делать?

 • 11.12.2014 17:36
  #
  - 10 +

  Шановні коментатори.
  Вдячний за те, що вичитуєте законопроект і знаходите в ньому прогалини, неточності і бліх.
  Особливо вдячний тим, хто коментуючи, тримається в рамках пристойного.
  Усі, хто працював і працює над законопроектом, робить це на громадських засадах, за рахунок власного вільного часу, або за рахунок часу викроєного робочого часу, тому поставтеся з розумінням, будь ласка.
  Я зараз не маю можливості відповісти на усі коментарі і дати роз'яснення по всім статтям, наразі потрібно підготувати стислий огляд основних положень, порівняльні таблиці для комітетів Верховної Ради, тощо.
  Щодо коментарів " я вже писав - не врахували", повірте, все, що, після оприлюднення першої редакції законопроекту, прислали на е-мейл, було вичитане і на 90% враховано. З деким з дописувачів за браком часу навіть телефоном тоді обговорювали пропозиції і варіанти їх реалізації в законопроекті.
  Потім свої правки вносили ще й депутати від "Свободи", яка в минулому скликанні Парламента підтримувала наш законопроект.
  Але, очевидно, що такі колізії, як наприклад, розмежування пневматичної зброї на категорії, чи місця прописки/реєстрації, в зареєстрованій редакції законопроекту залишилися.
  Їх, звичайно, потрібно виправити і це будемо робити надалі під час опрацювання в комітетах і між слуханнями в сесійній залі. На мою думку, ми маємо десь місяць-півтори часу.
  Я передбачаю, що ми ще отримаємо немало правок і коментарів безпосередньо в Парламенті.
  Тому, в мене велике прохання.
  Якщо бажаєте допомогти дієво - формулюйте, будь ласка, свій варіант норми закону на базі вже існуючої, або, якщо пропонуєте нову норму, то намагайтесь написати її цілком. Це прискорить роботу.
  Я попрошу пана Учайкіна надати окремий е-мейл для таких пропозицій, бо тут інколи досить важко читати і вибирати суть.
  Що стосується автоматів для особистої самооборони, - то це, вибачте, фантазії.
  Провідні армії світу в своїх настановах зменшують сферу використання автоматичного вогню в бою.
  Крім того, хочу нагадати, що відповідно до концепції УАВЗ про посилення обороноздатності держави, передбачається розробка, або участь в розробці окремого законопроекту про, умовно, "Ополчення", в якому саме і хочемо передбачити наявність автоматичної зброї у володінні громадян - членів такого ополчення.

  • 11.12.2014 22:57
   #
   - 1 +

   "Куй железо не отходя от кассы" - сразу отпишусь здесь, чтобы Вам было проще найти
   - вопрос о включении короткоствольного гладкоствольного орудия в третью категорию (не для ношения, искл. спорт, охота, домашняя самооборона)

   - вопрос дульнозарядного оружия. может я здесь всем надоел с этим, но закон не ради КС все же, а ради объективного общего оружейного законодательства, которое, несомненно, не должно исключать из рассмотрения данный тип оружия.

   • 12.12.2014 23:52
    #
    - 1 +

    - травматик в 3-тю каьегорію- не бачу поки що способу, як розмежувати.
    - дульнозарядна зброя - Ви праві, прогалина. Давайте пропозиції.

   • 12.12.2014 23:53
    #
    - 2 +

    - травматик в 2-гу категорію- не бачу поки що способу, як розмежувати.
    - дульнозарядна зброя - Ви праві, прогалина. Давайте пропозиції.

   • 12.12.2014 23:53
    #
    - 1 +

    - травматик в 2-гу категорію- не бачу поки що способу, як розмежувати.
    - дульнозарядна зброя - Ви праві, прогалина. Давайте пропозиції.

    • 14.12.2014 01:22
     #
     - 0 +

     Я говорю не о травматике, а о гладкоствольнок короткоствольном оружии как таковом. Речь идет о таких вещах как Рем ХР-100, Томсон/Сентер Энкор, а так же о тех-же дульнозарядных вариантах пистолетов и револьверов.

     Общую схему по дульнозарядному с удовольствием завтра напишу, укажите пожалуйста электронку куда это сбросить.

    • 16.12.2014 22:34
     #
     - 0 +

     Шановний пане Збаранський! Якщо є така можливість, запросіть мене хоч раз на зібрання редакційної колегії з приводу питання дульнозарядної зброї.

  • 11.12.2014 22:59
   #
   - 0 +

   прошу прощения, по первому вопросу поправка - во вторую категорию

  • 12.12.2014 11:51
   #
   - 2 +

   Так сказать "по горячим следам" - первая часть:
   Стаття 3. Види зброї і боєприпасів
   1) перша категорія – пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

   - перша категорія - пневматична зброя калібру до 4,5 мм ВКЛЮЧНО; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

   2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;

   - друга категорія - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;

   Обмеження місткості від'ємних та невід'ємних магазинів цивільної зброї та використання додаткового обладнання може бути встановлено виключно законами, які регламентують окремі види діяльності з цивільною зброєю, або регламентами (правилами) спортивних змагань.

   - видалити взагалі, бо - що то за закони такі, які регламентують окремі види діяльності з цивільною зброєю?! Знову - що за потенційні обмеження?

   • 12.12.2014 23:59
    #
    - 2 +

    По пневматиці вже прийнято до уваги. Щодо найбільш точного формулювання є дискусія. Буде, або теперішній варіант формулювання з 622-го Наказу, або такий, як пропонуєте Ви.

    Спеціальні закони, які регламентують окремі види діяльності, це: "Про полювання", "Про фізичну культуру і спорт", "Про охоронну діяльність", в перспективі "Про ополчення".
    В мисливському законі, наприклад, вже є встановлені обмеження. Якщо прибрати цю норму, - виникне колізія.
    Якщо внести зміни ще й до нього, - отримаємо додаткове відомство-опонента.

    • 13.12.2014 12:09
     #
     - 3 +

     Про пневматику - хорошо что обратили внимание. Формулировка должна быть четкой, ибо из-за нее потом будут страдать сотни тысяч нормальных законопослушных граждан.
     Теперь про "специальные" законы - я не зря указал этот момент. Мое мнение - в основном законе, который призван регулировать гражданское оружие, его оборот, использование и применение, закладывается изначально фундамент для дальнейших инсинуаций вокруг этой темы. Законопроект скажем так "громкий" - люди следят, мониторят, могут и недовольство свое показать. Посему в дальнейшем, если предположить что законопроект принят, вносить изменения в закон не будут. Но что потом мешает депутатам "озабоченным" своим собственным спокойствием и благополучием внести изменения в "специальные" законы и ограничить емкость магазинов?! Охотников и так ограничили 4 патронами (вопрос опять же - а почему именно 4, а не 5 или 3?!), если мне память не изменяет. Потом могут и "спортсменов" загнать в угол. Что мешает потом принять поправки в законы так, что вообще оставить один патрон в ружье, и все... Паранойя, но весьма вероятная в нашей стране, не так ли?!

     • 15.12.2014 20:36
      #
      - 2 +

      Довго розмірковував над цим і змушений погодитися.
      Дійсно, не варто давати привід)

      • 15.12.2014 22:38
       #
       - 3 +

       Это хорошо :) Спасибо Вам!
       Насчет формулировки можно к примеру так - "Місткість від'ємних та невід'ємних магазинів цивільної зброї встановлюється виключно виробником зброї. Можливі тимчасові обмеження лише при проведенні спортивних змагань у відповідності до регламенту (правил)."

  • 12.12.2014 11:52
   #
   - 3 +

   часть 2:

   Стаття 5. Заборонені до цивільного обігу зброя, боєприпаси та додаткове обладнання до зброї
   В Україні заборонені для цивільного обігу і володіння фізичними особами, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями:

   зброя, яка не відповідає вимогам щодо довжини ствола або загальної довжини зброї;
   довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм;

   - видалити взагалі бо - яким вимогам? Хто буде ці вимоги прописувати/контролювати?! Чого боїтеся?!

   боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей;

   - видалити взагалі, бо під цей критерій підпадають всі набої для полювання із збільшеними навісками пороху (читай - для посилення пробивної дії), кулями зі сталі, кулями експансивної дії тощо. Навіщо це?! Боїмося за "доблестную" міліцію в бронежилетах?! Або якщо залишати цей пункт, то наприклад таким: боєприпаси, спеціально сконструйовані для 100% ураження захищених цілей типу "людина в бронежилеті" 3-ого класу та більше на відстані не менше за 50 метрів.

   Стаття 7. Структура Єдиного державного реєстру зброї України

   дані для кулегільзотеки (первинний та повторний);

   - дайте уточнення щодо гладкоствольної зброї, наприклад - дані для кулегільзотеки вогнепальної нарізної зброї (первинний та повторний);

   • 13.12.2014 00:07
    #
    - 2 +

    Мова про вимоги визначені у розділі про терміни: "короткоствольна, довгоствольна".
    Поправка до розгляду приймається.
    Я не вважаю, що перелік того, чого я боюся, буде тут цікавий)

    По боєприпасах - видалити неможливо, бо і за міліцію, і за тілоохоронців і за громадян у броніках теж...
    Але й запропоноване Вами формулювання не годиться, бо відсилає до ДТСУ, які є підзаконними актами. Сьогодні в ДТСУ до 3-го класу одні вимоги, завтра інші...

    По кулегільзотеці - не зрозумів пропозицію. Уточніть, будь ласка.

    • 13.12.2014 11:55
     #
     - 1 +

     Вопрос про "боязнь" был риторический. Вернемся к боеприпасам - при той формулировке что указана в законопроекте, любые "самокруты" с увеличенной навеской пороха/дроби уже могут считаться запрещенными. Так же и с пулями - стальные пули имеют изначально большую пробивную способность, чем свинцовые, так что и они тоже попадают в раздел "запрещенных". Вот пример - пуля DDuplex Monolit 32:
     www.berkut.com.ua

     Я к чему веду - формулировку нужно либо менять, либо убирать вообще. Иначе, после принятия закона, будет очередная юридическая коллизия - запрета продажи патронов такого рода нет, а запрет на применение есть, и потом начнется - проверки, контроль, штрафы, суды и прочее...
     Посему я и акцентирую на этом внимание. Но исходя из Вашей позиции, не могу придумать более точную формулировку, чтобы и был запрет, и не было идиотизма в этом запрете.
     Насчет гильзотеки - какие именно данные будут вноситься в пуле-гильзотеку по гладкоствольному оружию?! Насколько я знаю сейчас гладкоствол не вносится в гильзотеку вроде бы?!

     • 15.12.2014 20:34
      #
      - 2 +

      Зрозумів Вас. Будемо думати над формулюванням.

      Щодо кудегільзотеки та гладкоствольних боєприпасів - на гільзі залишаються сліди екстрактора, еджектора, бійка, зеркала затвораьі патронника.

      • 15.12.2014 22:47
       #
       - 1 +

       Ясно, спасибо за ликбез про следы на гильзе и прочее.
       По поводу формулировки - мое мнение - "ВІЙСЬКОВІ (АРМІЙСЬКІ) боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей". Если мы ведем речь о законопроекте про ГРАЖДАНСКОЕ оружие, то думаю уточнения "военные (армейские) боеприпасы" будет достаточно.

  • 12.12.2014 11:53
   #
   - 4 +

   часть 3:

   Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю
   Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України.

   - щодо "несудимі громадяни України" - потребує уточнення щодо тяжкості злочину, бо дуже тут проявляється дискримінація - судимі що, не потребують права на самозахист?! Чи не маєть права на охоту?!

   Дозвіл на зброю другої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 18-річного віку.
   Дозвіл на зброю третьої та четвертої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 21-річного віку.

   - на мою думку потрібно уточнити - "дозвіл на зброю.... отримати.... встановленому ЦИМ Законом".

   Для отримання дозволу на зброю громадянами, враховуючи особливу відповідальність, яка покладається на власника зброї, встановлюється особливий порядок проходження медичного огляду для отримання довідки (висновку) закладу охорони здоров’я.
   Порядок проходження медичного огляду та форму довідки встановлює Кабінет Міністрів України.

   - чому порядок "особливий"?! Чим таким цей порядок повинен відрізнятися від медичного огляду скажімо при отриманні посвідчення водія?! Чому порядок МЕДИЧНОГО огляду повинен встановлювати Кабінет Міністрів, а не МОЗ України наприклад?! Як на мене, то при "особливому медичному огляді" є таке гарне поле для коррупції. Навіщо ці перепони?! Людина повинна, як на мене, мати три довідки - від нарколога, що вона не стоїть на обліку у якості наркоману; від психіатру, що людина не стоїть на обліку у якості психічно-хворого; від окуліста - що людина принаймні бачить куди вона планую стріляти.

   Особа, яка має дозвіл на зброю певної категорії і бажає отримати право на зброю іншої категорії, повинна пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї. Кваліфікаційні курси проводяться на базі курсів власників зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії. Порядок проведення та проходження кваліфікаційного курсу встановлює Кабінет Міністрів України.

   - навіщо? Чому такому, наприклад, на курсах по "нарізному" навчать власника "гладкоствола"? Навіщо знову і знову громадян обкладати поборами?!

  • 12.12.2014 11:55
   #
   - 5 +

   часть 4:

   Стаття 18. Відмова у видачі дозволу на зброю
   Підставами для відмови у видачі дозволів на зброю є:
   4) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення особою правил обігу зброї;

   - поясніть мені це як?!

   5) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення громадського порядку;
   7) перебування на профілактичному обліку у зв’язку з вчиненням особою насильства в сім’ї;

   - знову ж таки - це як? Розшифруйте, бо при такому формулюванні - це знову ж таки гарне поле для хабарів.

   8) наявність непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості за особливо тяжкі злочини, тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості;

   - Ст. 17 вже вказано - судимі не мають права. А тут ви пишите про підстави щодо відмови - наявність непогашеної або не знятої - гарний юрист цим формулюванням загоне в глухий кут суд щодо видачі дозволу "раніше судимому". Або видалити зовсім - судимий - не маєш права ВЗАГАЛІ, або переробити на кшталт - "наявність непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості, наявність судимості в минулому". Це якщо Ст. 17 залишати. А ящо там змінити так як я пропоную, то тоді тут залишити як є.

   12) відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання зброї;

   - оце знову - "необхідні умови". Ну що за маніакальне намагання контролювати все і всіх?! Які такі умови?! Наскільки мої умови зберігання є "необіхними"?! Видалити взагалі цей пункт.

   Перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається, затверджується Кабінетом Міністрів України.

   - знову ж таки - навіщо Кабінету Міністрів давати право вирішувати щодо компетенції МОЗ?! І знову ж таки - насікльки такий перелік буде обгрунтованим та об'єктивним?!

  • 12.12.2014 11:55
   #
   - 5 +

   часть 5:

   Стаття 19. Підтвердження права на володіння зброєю
   Підтвердження права на володіння зброєю здійснюється особою, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії, протягом п’яти років з дати отримання дозволу на зброю, або з дати попереднього підтвердження права на володіння зброєю.
   Власники зброї другої та третьої категорії підтверджують право на володіння зброєю шляхом надання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю.
   Власники зброї четвертої категорії підтверджують право на володіння зброєю шляхом надання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю, а також довідки про здачу кваліфікаційного іспиту власника зброї цієї категорії.
   Кваліфікаційний іспит проводиться на базі курсів з підготовки власників зброї. Зміст кваліфікаційного іспиту та порядок його проходження визначає Кабінет Міністрів України.
   У разі ненадання особою усіх необхідних документів у вказаний строк, дія дозволу на зброю призупиняється до надання документів, що підтверджують право на володіння зброєю, але на строк не більше 3 місяців з дати настання терміну підтвердження права на володіння зброєю.
   По закінченні цього терміну та за відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю, дозвіл на зброю припиняється.
   Інформація про підтвердження права на володіння зброєю вноситься до ЄДРЗУ.

   - знову "добрий день система"... Поясніть мені - навіщо мені потрібно ПІДТВЕРДЖУВАТИ СВОЄ ПРАВО НА ЗБРОЮ?! Що такого в мене може змінитися за 5 років?! А чому тоді не 7?! Або 3?! То може щорічно нехай "лохи" толпами йдуть до "системи" і заразом до лікарень, та несуть гроші! Якщо людина змінила свою думку щодо володіння зброєю - вона сама її продасть, і в встановленному порядку закриє всі питання щодо документації. Якщо людина потрапить на облік до психіатру або наркологу, то в установленому порядку ці відомості пройдуть куди треба і тоді потрібно буде прийняти рішення щодо обмеження прав на володіння, чи в примусовому порядку через суд закриття цих прав... Видалити всю статтю!

   • 12.12.2014 17:09
    #
    - 2 +

    Це просто годівниця для чиновників, розслабтеся, цю статтю вони точно не викинуть із закону

    • 13.12.2014 11:56
     #
     - 2 +

     Да я то как раз и понимаю. Но, раз есть конструктивный диалог с разработчиками законопроекта, то попробовать то можно :)
     Хотя и прекрасно понимаю ВСЮ глубину этой кормушки в масштабах страны...

  • 12.12.2014 11:55
   #
   - 5 +

   часть 6:
   Стаття 20. Призупинення та припинення дозволу на зброю
   Дозвіл на зброю призупиняється в разі:
   1) ненадання особою у строк, передбачений ч. 1 ст. 19 цього Закону, документів, які підтверджують право на володіння зброєю;
   3) взяття на профілактичний облік у зв’язку з вчиненням власником зброї насильства в сім’ї;
   4) неможливості протягом двох років перевірити умови зберігання зброї та боєприпасів через відсутність власника за місцем постійного проживання;
   5) виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом.

   - видалити, бо я знаю, що у правовій державі є ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНУВАТОСТІ. І я не маю жодного бажання, щоб моє житло перевіряв міліціянт (який напевно може захотіти з мене грошей, бо в нього є інструмент для впливу на мене); я не розумію, хто, яким чином та наскільки ЗАКОННО може людину поставити на ПРОФІЛАКТИЧНИЙ облік щодо насилля в сім'ї (до того ж ПРОФІЛАКТИЧНИЙ); я не розумію ще раз, чому я повинен ПІДТВЕРДЖУВАТИ СВОЄ ПРАВО НА ЗБРОЮ тощо.

   Дозвіл на зброю може бути відновлений за умови:
   1) підтвердження права на володіння зброєю до прийняття рішення про його припинення;
   3) зняття власника зброї з профілактичного обліку у зв’язку з вчиненням насильства в сім’ї;
   4) надання власником зброї можливості перевірити умови зберігання зброї та боєприпасів;
   5) надання власником зброї інформації про усунення порушень умов зберігання зброї у строк, визначений цим Законом;

   - видалити!

   Дозвіл на зброю припиняється в разі :

   1) закінчення, передбаченого ст. 19 цього Закону терміну підтвердження права на володіння зброєю та при відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю;
   10) погіршення здоров'я особи до стану, який виключає можливість володіти зброєю, що підтверджено висновком закладу охорони здоров’я;
   12) ненадання інформації власником зброї про усунення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів в строк, визначений цим Законом;

   - видалити!

   Рішення про призупинення або припинення дозволу на зброю виноситься органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, в письмовій формі та вручається особі, стосовно якої воно винесене.

   - доброго дня коррупція! Такі рішення повинен виносити лише суд! Видалити!

  • 12.12.2014 11:56
   #
   - 2 +

   часть 7:
   Стаття 24. Права та обов'язки власників цивільної зброї
   Власники зброї зобов'язані:
   протягом 30 днів повідомляти до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, про зміну постійного місця проживання, або зміну місця постійного зберігання зброї та боєприпасів;
   своєчасно підтверджувати право на володіння зброєю;
   забезпечувати доступ до місць зберігання зброї та боєприпасів співробітниками уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України, наділеними повноваженнями на здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, а також надавати для ознайомлення дозвіл на зброю.

   - видалити!

   Стаття 25. Відповідальність та обмеження прав власників цивільної зброї і боєприпасів
   Право власності на цивільну зброю та боєприпаси може бути обмежене у випадках, передбачених цим Законом.
   Рішення про вилучення зброї та боєприпасів, припинення, чи призупинення дії дозволу на зброю, відмову у його видачі, а також інше рішення, що обмежує права власників зброї та боєприпасів, передбачені цим Законом, повинно бути письмово оформлене уповноваженим на це органом (посадовою особою) з викладенням мотивів та підстав його прийняття і доведене до відома особи, щодо якої воно прийняте, протягом трьох діб з моменту його прийняття.

   - видалити. Такі рішення повинен приймати лише суд у встановленному порядку!

  • 12.12.2014 11:57
   #
   - 5 +

   часть 8:
   Стаття 29. Зберігання цивільної зброї і боєприпасів
   Зброя другої, третьої та четвертої категорії, при відсутності її власника за місцем зберігання зброї, повинна зберігатися у сейфах (металевих шафах) для унеможливлення доступу до неї сторонніх осіб.

   - видалити! Навіщо тоді людині помпова рушниця 12 калібру із всіма документами для захисту своєї оселі та сім'ї, коли вона повинна зберігатися лише у сейфі?! Тобто, коли, не дай Боже, до будинку будуть вдератися грабіжники, дружина не може скористатися рушницею, бо та, при "відсутності власника" повинна бути у сейфі...

   Сейф (металева шафа) для зберігання зброї повинен бути:
   виготовлений з металу, товщиною щонайменше 1,5 мм;

   - це навіщо?! Міліціянти будуть по домівках бігати із штангенциркулем та міряти стінки сейфів?! Видалити!

   Боєприпаси до зброї другої, третьої та четвертої категорії повинні зберігатися у спосіб, який забезпечує їх безпечне зберігання та унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

   - це як саме, "у спосіб"?! Пропоную - "Боєприпаси до зброї другої, третьої та четвертої категорії повинні зберігатися разом із зброєю".

   Якщо місце постійного проживання відмінне від місця реєстрації, а також в разі зміни місця постійного проживання та зміни місця зберігання зброї та боєприпасів, власник зброї протягом 30 днів повинен повідомити про це до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, для внесення цих даних до ЄДРЗУ.

   - навіщо?!

   Якщо у власності громадянина перебуває більш як п’ять одиниць вогнепальної зброї будь-якої категорії, окрім першої, власник зобов’язаний забезпечити місце зберігання зброї сигналізацією.

   - навіщо?! Щоб "КОБРА" або "ДСО" гроші заробляли?! Що саме принципово зміниться, із встановленням сигналізації?! Видалити!

   Власник зброї має право тимчасово зберігати зброю та боєприпаси за місцем своєї роботи в металевій шафі або сейфі у спосіб, що унеможливлює доступ до зброї та боєприпасів сторонніх осіб.

   - "Власник зброї має право тимчасово зберігати зброю та боєприпаси за місцем своєї роботи у спосіб, що унеможливлює доступ до зброї та боєприпасів сторонніх осіб"

   Перевірки дотримання умов зберігання зброї та боєприпасів здійснюють співробітники уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України, наділені повноваженнями на здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, не рідше двох разів на п’ять років.
   На вимогу власника зброї чи особи, яка спільно володіє зброєю, перевірка місця зберігання зброї та боєприпасів проводиться в присутності щонайменше двох понятих із складанням особою, яка проводить перевірку, протоколу перевірки, у якому зазначаються її результати. Протокол перевірки підписують особа, яка його склала, власник зброї та поняті. Примірник протоколу вручається власнику зброї.


   • 28.01.2015 16:58
    #
    - 1 +

    Поддерживаю насчёт толщины стенок сейфа/шкафа. Вы этим законом сильно "удружите" владельцам недорогих сейфов. У них толщина стенок в паспорте заявляется 1,2 мм.

  • 12.12.2014 11:57
   #
   - 3 +

   часть 9:
   У разі виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом, уповноважена особа, яка проводила перевірку, виносить припис про усунення виявлених порушень, який під розпис вручається власнику зброї та підлягає виконанню протягом 30 днів з моменту вручення.
   Про усунення порушень умов зберігання зброї власник зобов’язаний в письмовій формі протягом зазначеного вище терміну повідомити уповноважену особу, яка внесла припис про усунення виявлених порушень.
   Порядок здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.

   - ну і навіщо?! Знову добридень "система"?! Видалити!

  • 12.12.2014 12:17
   #
   - 3 +

   часть 10:
   Стаття 30. Носіння та транспортування цивільної зброї і боєприпасів
   Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії в громадських місцях повинно здійснюватися приховано від оточуючих, у спосіб, який унеможливлює випадкову втрату зброї та боєприпасів, чи заволодіння ними третіми особами, а також випадкове спричинення шкоди третім особам.

   - пропоную - "Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії в громадських місцях повинно здійснюватися у спосіб, який унеможливлює випадкову втрату зброї та боєприпасів, чи заволодіння ними третіми особами, а також випадкове спричинення шкоди третім особам". Що такого у тому, що всі навкруги будуть знати, що людина озброєна? Вона має психічне здоров'я, не є наркоманом, навпаки, чим більше буде накруги озброєних спокійних людей, тим більше будуть всі інші спокійнішими.

   Відкрите носіння зброї та її безпідставна демонстрація в громадських місцях забороняється і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність.

   -чому саме так?!

   Носіння зброї другої та третьої категорії поза межами житла, домоволодіння особи, стрілецького тиру, стрільбища допускається виключно у випадках зайняття окремими видами діяльності з цивільною зброєю. У всіх інших випадках носіння зброї другої та третьої категорії заборонено.

   - пропоную видалити, тим самим дозволити носіння не тільки КСВЗ, а й всі інші ЛЕГАЛЬНІ варіанти зброї. Чому знову є намагання обмежити людей в можливості користуватися своїми правами?!

   Правила носіння зброї при здійсненні окремих видів діяльності з цивільною зброєю визначаються відповідними законами, підзаконними нормативними актами, правилами, які регламентують такі види діяльності.

   - які саме?! Потрібна конкретика щодо "певних відів діяльності".

   Транспортування зброї та боєприпасів повинно здійснюватися у спеціально призначених для цього засобах (кобура, чохол тощо) у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, їх надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб. Зброя під час транспортування повинна знаходитися в розрядженому стані.

   - пропоную - "Транспортування зброї та боєприпасів повинно здійснюватися у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим". Все інше - надмірний необгрунтований контроль.

   Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється.

   - чого боїмося?! Видалити!

  • 12.12.2014 17:06
   #
   - 2 +

   Я радий за "провідні армії світу" і за таємниче "Ополчення", але не бачу причин забороняти звичайним громадянам володіти автоматами чи автоматичними пістолетами.

   По-перше, чим звичайний громадянин гірший за "ополченця"?
   По-друге, в разі потреби громадянин зможе піти у військо чи те ж саме "ополчення" зі своєю власною, пристріляною, звичною і , головне, БЕЗКОШТОВНОЮ для бюджету зброєю.

   Ви не навели жодного аргументу для заборони, крім вашої особистої оцінки "для самооборони не годиться". Цікаво, все таки, для війни годиться, а для самооборони раптом ні

 • 11.12.2014 21:31
  #
  - 1 +

  А тим часом на 2+2 вже почалася травля збройних законів. Геращенко на всю країну поклявся не допустити прийняття цих законів.

  • 11.12.2014 21:57
   #
   - 1 +

   вот собака жирная !
   настоящий враг народа !
   (2+2 не смотрю, но вам верю..........)

  • 11.12.2014 23:13
   #
   - 0 +

   Как называлась программа и примерно в котором часу транслировалась?

   • 12.12.2014 07:07
    #
    - 2 +

    Це були якісь вечірні новини година так 9. Сюжет від журналіств був про цей новий закон від УСА. В такому висміючому жанрі. Мовляв можна буде піти купити збро будь-кому. Як правило такі передачки журналісти знімали в висміючому тоні про якихось зірок чи хабарників. Потім показали Геращенка який заявив шо в нас і зараз з 18 років можна купити глаткоствол. А пістолети бачте то інше - має певна культура поведінки. Народ не готовий. Закон назвав фарсом і сказав що докладе зусилль шоб його не прийняли.

    • 12.12.2014 10:18
     #
     - 0 +

     Не переживайте, з такою ряшкою Геращенко років зо 5 протягне - і інфаркт

     • 12.12.2014 11:49
      #
      - 1 +

      как показывает жизнь, сволочи и подонки зачастую живут долго
      а откуда вообще этот хряк взялся !?

      • 12.12.2014 12:34
       #
       - 3 +

       То все йде від Авакова. Походу з цим міністром МВС нам нічого не світить.

       • 12.12.2014 13:00
        #
        - 2 +

        Ну а від кого ж, сам два пістолети носить зате іншим зась, бо боїться, що перестріляють тих кого назнача сам.
        Цікаво що там із призначенням Згуладзе?

        • 12.12.2014 13:07
         #
         - 3 +

         Моя думка така - потрібні реформи по прикладу Грузії. Нажаль Аваков ці реформи блокує. На пару з Геращенком висміюють Згуладзе. Ниють шо тре бабки на МВС. Так вперьод звільняйте кадри МВС в рази і дозволяйте людям зброю. І бабки зекономлять на ЗП і народ себе захистить від злочинності

      • 14.12.2014 14:42
       #
       - 0 +

       Геращенко это половой партнер Авакова, а вы что не знали, у него ж на морде написано - ПИДАР, ну и как любой пидар не женат,детей нет, живет с мамой...

    • 12.12.2014 16:17
     #
     - 4 +

     Вчера по 1+1 в новостях ТСН в 19.30 тоже был сюжет про закон от УСА. И тоже в таком ключе что все граждане Украины сирые, убогие, психи и алкаши и оржуие им ни в коем случае разрешать нельзя. И жирный хряк Геращенко засветился. Пообещал костьми лечь, но не допустить принятие этого закона. А учитывая, что 1+1 (и насколько мне известно 2+2 тоже) собственность Коломойского, то понятно откуда ноги растут. Не хочет Беня, чтоб простой народ вооружался. Оно и понятно. При принятии закона сложнее будет рейдерством заниматься.

  • 12.12.2014 12:49
   #
   - 3 +

   А коли фотографуватися з обдарованим зброєю так перший і либиться наче йому пузо лоскочуть.

  • 12.12.2014 13:14
   #
   - 2 +

   Може хто знає, в Геращенка є нагородна зброя?

 • Зато они очень любят награждать наградными стволами,и потом пиариться ,фотографируясь с награжденными!Мудак!

 • Месяца полтора назад Георгий Учайкин и Антон Геращенко принимали участие в телепрограмме по вопросу легализации оружия.Там виден уровень ''компетенции и знаний'' советника в данном вопросе!

  • "Геращенко енд Аваков"-вы что хотите чтоб они просто так отдали один из источников своего пропитания-разрешительную систему МВД??? Или кто то верит что направления-ГАИ, "девочки", "наркотики", "разрешительная" и т.д. не подпитуют высшее руководство МВД??? Есле их просить о том чтоб они сжалились и дали нам право-ничего не будет. Надо ТРЕБОВАТЬ...причем внятно и громко.

   • 24.01.2015 00:19
    #
    - 1 +

    направления-ГАИ, "девочки", "наркотики", "разрешительная" -- "казино"

 • 12.12.2014 17:15
  #
  - 0 +

  Я розумію, що депутати і "норот" ще "не готові до ліберального збройового законодавства".

  Але хоч явні годівниці на зразок ліцензування стрільбищ і магазинів, перереєстрації що 5 років, ліцензування "курсів" треба прибрати.

  І ще цікаво, як закон має вплинути на сьогоднішні ментовські націнки на зброю і боєприпаси, якщо ліцензуватиме все МВС?

 • 13.12.2014 00:16
  #
  - 2 +

  Дякую за коментарі та зауваження.
  Не встиг на усі відповісти сьогодні, нажаль.
  Завтра продовжу.

  Отже, електронна поштова скринька для надсилання пропозицій zakon(собачка)zbroya.info

  Павло Пастушенко - я просив вчора КОНСТРУКТИВНО критикувати.
  І перечитати законопроект уважно непогано було б, бо МВС нічого не може ліцензувати відповідно до нього. Ліцензує Мінюст, а контролює МВС.

  • 13.12.2014 12:12
   #
   - 0 +

   Я с Вашего позволения, продублирую все свои замечания на указанный Вами адрес.

  • 15.12.2014 12:31
   #
   - 0 +

   Для общего обозрения дублирую здесь высланное на почту предложение по правка касательно дульнозарядного оружия

   1. До розділу 1 ст. 1 додати:
   Дульнозарядна зброя - вогнепальна зброя, непридатна до стрільби унітарними боєприпасами, заряджання метальним елементом та пороховим зарядом якої проводиться безпосередньо у ствол, барабан чи від’ємну казенну частину зброї.

   2. З розділу 1 ст. 2
   З параграфу "вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії за умови, що з неї не можна стріляти боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу;" прибрати "та її копії"


   3. Додати в закон заборону на вихолощення зброї виготовленої до 1870 року, згідно з законом про збереження культурної спадщини.

   4. Розділ 1 ст.5
   Після "саморобна вогнепальна зброя;" до дати "2-4 категорії"
   Після "зброя без ідентифікаційного маркування;" додати "2-4 категорії"

   5. Розділ 1 стаття 4

   До абзацу "1) перша категорія – пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;" додати "довгоствольна гладкоствольна дульнозарядна зброя, не призначена для зайняття окремими видами діяльності"

   До абзацу "2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;" додати "дульнозарядна гладкоствольна короткоствольна зброя, довгоствольна гладкоствольна дульнозарядна зброя, що призначена для зайняття окремими видами діяльності"

   Пояснення:
   Довгоствольна гладкоствольна дульнозарядна довгоствольна зброя може бути у вільному користуванні, так як її застосування в умисних кримінальних цілях малоймовірно і малоефективне. Окремо ж розробити охолощену зброю такого типу конструктивно неможливо без підвищення рівня її небезпеки (дульнозарядна зброя для холостої стрільби має бути позбавлена будь-яких зайвих елементів у каналі ствола) Виключення становить дульнозарядна довгоствольна зброя для зайнять окремим видами діяльності (полювання, спорт), яка має підлягати ліцензуванню та реєстрації.
   Що стосується дульнозарядної нарізної довгоствольної та короткосвтольної зброї, то вона може бути віднесена до 3-ї та 4-ї категорії, але виходячи з тексту законопроекту, статті не потребують доповнень.

   • 15.12.2014 20:23
    #
    - 1 +

    Дякую Вам.

    • 16.12.2014 16:19
     #
     - 0 +

     Ще невеличкий апдейт, зовсім вилетіло з голови(

     Ст.1 Доабзацу
     "Імітаційна зброя – електропневматична та пневматична зброя призначена для спортивних та рекреаційних занять, (пейнтбол, страйкбол (ейрсофт) тощо – пристрої, які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без заподіяння шкоди, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу."

     Додати "імітаційна дульнозарядна зброя (з товщиною ствола до 1мм, без фіксованої заглушки з казеної частини ствола")

  • 15.12.2014 12:52
   #
   - 0 +

   И в догонку:
   Так же предлагаю включить в законопроект:   До 2-ї категорії додати "короткоствольна гладкоствольна зброя"   Речь не о травматике, а о спортивных и охотничьих пистолетах. Т.к. они будут принадлежать к 2-й категории, то к ношению будут запрещены.

 • 13.12.2014 00:27
  #
  - 7 +

  Згадав ще кілька претензій до закону:
  1) Навіщо в законопроекті прописані обмеження щодо боєприпасів та їх виготовлення? Патрони без зброї не стріляють, а зброя регулюється законом, цього як на мене достатньо;
  2) Чому заборонили глушники для короткоствольної зброї? Куля після проходження глушника якось видозмінюється? Нарізи щезають чи її неможливо ідентифікувати? Виходить висміюємо домогосподарок за їх позицію щодо зброї взагалі, а самі під впливом стереотипів забороняємо глушники до пістолетів,і тільки через те що ними в фільмах користуються злочинці;
  3) Можливо передбачите зміни до закону «Про мисливське господарство та полювання», або додасте статтю в даний закон, аби надати людям можливість тренуватися не тільки в тирах, а й безлюдних місцях поза містом. Можна скласти перелік вимог, які обов'язково має дотримуватися стрілець.

  П.С. Даним законом Ви обмежуєте тільки чесних і законослухняних людей. Всім іншим цей закон, та всі його обмеження - до лампочки.

  І ще одне. Ми, Українці, дуже свободолюбивий народ, і все що нас обмежує, на підсвідомому рівні відштовхуємо. Саме тому, мені наприклад більше симпатизує закон від УСА незважаючи на його безглуздість в деяких місцях. Хоча буду радий прийняттю будь-якого з цих двох законів.

 • 14.12.2014 14:40
  #
  - 2 +

  Яценюк и Аваков(читай Беня) категорически против идеи КС в массы и что с этим делать я не знаю(

 • 15.12.2014 00:38
  #
  - 2 +

  "Заборонені до цивільного обігу зброя, боєприпаси та додаткове обладнання до зброї... саморобна вогнепальна зброя;"

  Может нужно уточнение? Зачем, например, запрещать самодельное оружие под патрон Флобера?

  • 15.12.2014 20:19
   #
   - 1 +

   Ви праві, згоден.
   Киньте в пошту, будь ласка.
   Бо я з телефона зараз в інеті і ні компа, ні ноута нема з собою.

 • 15.12.2014 00:40
  #
  - 0 +

  З.Ы. Понятию "саморобна зброя" нет определения в законопроекте - можно ли официально запрещать то, что точно не установлено законодательно?

  • 15.12.2014 20:20
   #
   - 1 +

   Погоджуюся.
   Це теж в пошту напишіть, будь ласка.

 • 15.12.2014 11:48
  #
  - 2 +

  2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;

  Трохи перебрали. Якщо я хочу придбати "воздушку" в якої на вихлопі 305 м/с треба дозвіл. Це ноусенс. Цей закон нічого не змінив. Влада як боялася давати людям зброю так і боїться. Ось побачите, що навіть при прийнятті даного закону "простий смертний" не зможе купити собі короткоствол який буде коштувати 15-20 тис. грн. Якщо буде коштувати принаймі 1,5 тис. грн. - люди куплять. Дозвіл теж треба фінансово спростити. Це якесь здирство. Якщо ми хочемо до Європи то закони мають бути відповідного рівня та їх виконання, а поки що маємо "совок" в державі та в головах.

  • Закон вполне европейский, при внесении правок (особенно минимизирующих контроль и влияние МВД). Европейскии процедуры отличаются достаточно большим уровнем бюрократии. Что касается цен на оружие-это да, во многой мере это иммущественный ценз на владение. В молдове, странах балтии-не такой уж и большой процент владеет оружием. Скажем так-право на оружие, и особенно КС, это право требуемое средним классом, тем кому есть что защищать. И этот фактор должен учитываться теми, кто имееет властный вес для принятия закона. В очередной раз кинув, заговорив, кастриров эту тему-властьимущии плюнут в душу самой пасионарной, креативной и действенной в своей самоорганизации части обществу...тем кто дал волонтерское движение, добровольческое, журналисткое и т.д.Потеряв расположение этой части нашего общества в угоду голосам инфантильных "домохозяек"(на которых и ориентированы антиоружейные пассажи Геращенко и ему подобным чинушам), эта власть обречена. Боятся им надо не законных стволов, а банальной веревки.

  • 15.12.2014 20:06
   #
   - 2 +

   Щодо пневматики, зауваження вже враховані.

   Що стосується вартості зброї, то закон такі речі не може регулювати в державі з ринковою економікою.
   Можу сказати, що ціновий рай на зброю є тільки в США. Там надзвичайно конкурентний ринок.
   В Європі ситуація не така райдужна. Глок-17, наприклад, - 800-900 Євро.
   Але, переконаний, вітчизняна зброя все ж повинна бути набагато доступнішою.
   І так би воно було, якби не величезна корупційна складова, яка збільшує вартість кінцеву в рази.
   До речі, мета створення громадської ради, яку зараз почали активно критикувати опоненти нашого законопроекту, полягає, в тому числі, і в контролі за зловживаннями ціною зброї для громадян.

  • 15.12.2014 20:17
   #
   - 1 +

   Написав Вам відповідь, але вона чомусь відобразилася під наступним коментарем.

 • 15.12.2014 18:03
  #
  - 1 +

  1) Пневматику калибра 4,5 в первой категории, НЕ вписывать скорость полета пули. Пистолет на углекислотном балончике, стреляет БОЛЬШЕ 100 м.с.и уже попадает в четвертую категорию ????
  2) Оплата за разрешение, должна быть ЧЕТКО указана сумма, дабы небыло сколько хочу, сколько и беру.

  • 15.12.2014 19:52
   #
   - 1 +

   В законах точна сума ніколи не вказується. Закони пишуться на роки, а інфляція зараз щоденна.

   • 24.01.2015 00:13
    #
    - 0 +

    Сумму можно прописать в необлагаемых минимумах.

  • 15.12.2014 20:12
   #
   - 1 +

   По пневматиці вже врахували.

 • 15.12.2014 18:50
  #
  - 2 +

  Друзі!
  У мене сталося незаплановане відрядження, тому сьогодні напишу коротко.
  Ще раз від імені усіх авторів дякую за зауваження, пропозиції, коментарі.
  Ще раз хочу запевнити вас - конструтивні і слушні зауваження проігноровані не будуть.
  Для оптимізації роботи ще раз прошу надсилати пропозиції на електронну пошту.
  Дублювання тут зайвим теж не буде, якщо, наприклад, лист не дійде, чи загубиться.
  Для загальної зручності ми вирішили зробити відкриту таблицю з правками в Google Docs.
  Ви зможете відслідковувати внесення змін і правок в режимі реального часу.
  Посилання на таблицю надам по поверненню з відрядження наприкінці тижня.

 • 15.12.2014 19:36
  #
  - 3 +

  Щодо змін.
  Виправлення "бліх", помилок, суперечностей, а також зміна формулювання норм на кращі (наприклад, пневматика в категоріях) будуть вноситися без обговорення на редакційній раді.
  Доповнення, які не ламають структуру законопроекту, такі, як, наприклад, дульнозарядна зброя, теж будуть вноситись без будь-яких додаткових обговорень.
  Суттєві зміни, які ламають структуру, скасовують чи суттєво видозмінюють існуючі норми, будуть винесені на обговорення редакційної ради.

  • не расматривался вопрос "слияния" двух законопроектов УАВЗ и Каплина? чтобы взять лучшее из обоих (либерализм каплинского и прописаную терминологию УАВЗ) и прейти к одному знаменателю, а то может получится что война двух законопроетов в итоге даст возможность "похоронить" оба.

   • 15.12.2014 20:47
    #
    - 1 +

    Ми не воюємо з законопроектом, про який Ви пишете.
    Ми вносимо поправки, які пропонує спільнота, в той законопроект, який вже розробляли за участі громадськості.
    Каплін, наскільки мені відомо, жодного разу не виявляв зацікавленості чи бажання співпраці.
    Це враховуючи, що писати законопроект ми почали 12 вересня 2013 року.

 • 15.12.2014 20:56
  #
  - 3 +

  Доброго времени суток!С магазинным КС всё понятно!Но как быть с РЕВОЛЬВЕРАМИ? У которых патрон в патроннике всегда?Я имею в виду Ношение?

 • 16.12.2014 11:10
  #
  - 1 +

  у разі, якщо вага порожнього сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів менша ніж 30 кг і габаритні розміри сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів сукупно менші ніж 500 мм на 300 мм на 350 мм, такий сейф повинен бути позбавлений можливості його безперешкодного переміщення.
  1) Это значит, что сейф 1350Х350Х250 и весом 25 кг. Не должен быть прикреплен к полу или стене ?? Или любой сейф до 30 кг. обязательно должен быть пришит к полу или стене ??
  2) Можно ли сейф, который легче 30 кг. утяжелить до 35-40 кг. например свинцом или другим материалом ??

 • 17.12.2014 15:31
  #
  - 1 +

  Але ящо це закон про цівільну зброю, то він не може виключати холодну зброю. Її теж треба якось дозволити тим, кому вона необхідна.
  В загалі, дано визначення різної зброї, а правила встановлені не для всіх визначень.

 • 19.12.2014 02:18
  #
  - 3 +

  Немного лирики (сорри за оффтоп)

  Прочитал. Проникся. Дело доброе. Однако.
  Данный закон может вылиться как в реализацию одной из свобод, так и в попытку навешивания дополнительного ярма на шею законопослушного гражданина.
  Пока что он нечто среднее между этими данностями, т.к. требует доработки в направлении дерегуляции и упрощения некоторых своих положений.
  Если закон доработан не будет, то вменяемые граждане продолжат жить так, как они живут сейчас, т.е. вне сферы действия законов, регламентирующих оборот оружия.
  Нелегальный ствол стоит недорого, контрафактных патронов более чем достаточно, в случае применения незарегистрированного оружия его владельца отследить малореально. Да, это риск, это незаконно. Зато просто.
  Итак, потребитель урожая с законодательного поля, культивируемого данным законом – все еще законопослушный гражданин Украины. Если многочисленные неудобства во время реализации им своих прав на владение оружием сведут на нет выгоды от наличия таких прав – закон работать не будет.
  Поэтому закон должен привлекать, а не отпугивать.
  Компромиссы с противниками такого закона или желающими создать дополнительную базу наполнения бюджета за счет неоправданных дополнительных оплат должны быть минимальны.

  Объясню с точки зрения психологии обычного человека. Пять лет назад я был весьма рад возможности приобретения травматика ПМ по фиктивной журналисткой ксиве. Также радовал меня и АКМ с кастрированной автоматикой. Сейчас мне все это кажется смешным.
  Разум уже не воспринимает полумеры и размытость критериев. Сейчас мне даром не нужны всякие травматики под сомнительные документы. Только хардкор. Документы? Не обязательно, разве что если недорого и без заморочек.

 • 06.01.2015 19:29
  #
  - 2 +

  Мене зацікавили деякі протиріччя.
  Розділ 3
  Стаття 16. Дозвіл на зброю
  Дозволи на зброю видаються без обмеження терміну дії. Порядок видачі дозволів, їх форму та форму збройової картки встановлює Кабінет Міністрів України.

  В цьому головне перше речення. А далі йде заперечення.

  Стаття 19. Підтвердження права на володіння зброєю
  Підтвердження права на володіння зброєю здійснюється особою, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії, протягом п’яти років з дати отримання дозволу на зброю, або з дати попереднього підтвердження права на володіння зброєю

  РОЗДІЛ IV
  Стаття 24. Права та обов'язки власників цивільної зброї
  Власники зброї зобов'язані:
  своєчасно підтверджувати право на володіння зброєю;

  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  Власник зброї має право на заміну дозволу на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до закінчення терміну дії такого дозволу.

  Як зрозуміти такі протиріччя? Напевне це зроблено навмисне,щоб потім можна було знову качати з людей гроші. Причому фактично на законних підставах.

  • 24.01.2015 00:10
   #
   - 0 +

   Еще неточность - дозвил на (володиння, застосування, зберигання, носиння?) зброю.
   Это - юридический документ, тут надо быть почетче в определениях

 • 23.01.2015 23:51
  #
  - 0 +

  "Відкрите носіння зброї та її безпідставна демонстрація в громадських місцях забороняється і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність."

  ПОЧЕМУ?

 • 24.01.2015 00:03
  #
  - 0 +

  "Носіння вогнепальної зброї в нетверезому стані є адміністративним правопорушенням, наслідком вчинення якого є вилучення усієї належної винній особі вогнепальної зброї, припинення дозволу на зброю та/або дозволу на спільну зброю із довічним позбавленням винної особи права володіти зброєю."--

  оббирать пьяных - святое дело?

 • 24.01.2015 00:06
  #
  - -2 +

  "кулегiльзотеку" убрать вообще.

  • 08.02.2015 21:10
   #
   - 0 +

   Ну хорошо, пускай будет, раз она Вам так нравится.

 • 24.01.2015 00:08
  #
  - 0 +

  Затянутый закон. Собрали все "инструкции", "вказивкы", приказы, упоминания в законах и подзаконных актах плюс
  добавили ереси.

 • Может "посвященные" скажут на каком этапе процесс? На сайте ВР по законопроекту еще даже вывод эксперного управления рады нету...

 • 27.01.2015 12:29
  #
  - 0 +

  і як там законопроект поживає?

  • Геращенко обещал же не допустить, вот и не допускает))) телом своим мощным лег поперек законопроекта))) Слишком многие хотят его задвинуть под "сукно", заговорить и спустить на тормозах.

 • 28.01.2015 10:50
  #
  - 2 +

  Насчет гизьзотеки. Меня заминусовали, а таки напрасно. Убийца (преступник) на этапе планирования преступления может, например, пойти на стрельбище, тир. Насобирать гильз после конкретного товарища. Или просто после кого-то. А стрелять через кулечек. И набросать чужие гильзы, внесенные в гильзотеку. Это раз. Второе- все владельцы с этим сталкивались, это регулярные "контрольные отстрелы" - рассадник коррупции и поборов. Куда проще с целью наполнения бюджета облагать налогом единицы оружия, находящиеся во владении. Естественно, платеж должен быть небольшой. И можно было при создании закона использовать опыт стран с высокой оружейной культурой - например, США. Большинство статей на сайте - о США. И о либеральности в отношении оружия. Но закон писали нелиберальный.

 • 06.02.2015 11:10
  #
  - 6 +

  Осилил чуть больше половины этого образчика бюрократического "новояза". предлагаю свой, альтернативный вариант проекта ЗУ "об оружии".
  "Любое лицо, достигшее совершеннолетия, проживающее законно и постоянно на территории Украины, имеет право СВОБОДНО приобретать, хранить, распоряжаться и пользоваться любым оружием, кроме минометно-артиллерийского и ракетного, а также, имеющего боеприпасы взрывного действия".
  И все. Иначе получается как всегда: "Научитесь плавать - тогда нальем в бассейн воды." Всякие бредни насчет наркоманов с пистолетами - это к доктору. У наркомана единственная мысль - как набрать денег на дозу, а не на пистолет. Насчет "трезвости-нетрезвости" - в УК все есть. Если на чей-то взгляд статей, предусматривающих ответственность за убийство, грабеж, бандитизм в УК не хватает - то именно их и надо дополнять, а не пихать все это в закон об оружии. И никаких требований ни к ношению, ни к хранению, ни к подготовке не нужно. Никто не покупает автомобиль для хранения в нем консервов и никто не садится за руль, не умея нажимать на педали и переключать передачи. Точно так же, не пойдет старушка тратить свои гробовые на пистолет. Люди САМИ должны понимать последствия ВСЕХ своих действий. Те, кто этого не понимает, пополняют таблицу "естественного отбора". И никуда от него не деться - люди как гибли, так и будут гибнуть от скудоумия. И никакими законами этот процесс не остановить. Недавний пример - в российскую армию призвали олигофрена, который вырезал большую армянскую семью. Уж казалось бы, прежде, чем доверить человеку в армии оружие, его должны проверить и перепроверить. Однако ж... Так зачем еще плодить кормушки для "ментов"???

 • 06.02.2015 11:34
  #
  - 7 +

  Чувствую, надо бы добавить немного обоснования. Привожу пример из собственной биографии. Будучи курсантом военного училища в Харькове, я, как член спортивной секции по стрельбе, ИМЕЛ ПРАВО получения из оружейки закрепленных за мной двух револьверов и пистолета во время, предусмотренное распорядком дня для тренировок. Я их получал, брал ЛЮБОЕ количество патронов (в них ограничений не было) и шел в тир, расположенный в подвале здания казармы. Но тир иногда был занят (к примеру, зачетными стрельбами). Тогда я клал свой арсенал в портфель и ехал на трамвае в загородный открытый тир, где и тренировался столько, сколько считал нужным. И мне, 20-ти летнему пацану, как-то не приходило в голову не то, что сберкассу грабануть, а и по воронам пострелять. Так и дотренировался до КМСа. Я и тогда боялся тюрьмы и сейчас на седьмом десятке ее боюсь. Те же, кто тюрьмы НЕ БОИТСЯ, попадут туда по любому, независимо от наличия-отсутствия оружия. Так это было в сплошь тоталитарное советское время!!! Демократия, вроде бы, предполагает бОльшую свободу. Хотя царские офицеры оружие носили СВОБОДНО (это был один из элементов формы одежды), а советские - только в наряде. Кстати, при царе револьверы продавались в ЛАВКАХ безо всяких разрешений. Их даже барышни носили в ридикюлях.

 • 06.02.2015 11:50
  #
  - 5 +

  И еще небольшая ремарка. Можно смело предположить, что нынче в Украине на руках у населения имеется немалое количество всякого оружия. С точки зрения СЕГОДНЯШНИХ представлений, все эти люди - преступники. Принятие либерального (от слова "либерти" - свобода) закона об оружии, все эти стволы легализуются. Таким образом, значительная часть народа переходит из разряда преступников в разряд законопослушных граждан. Разве для страны это плохо??? А менты пусть учатся РАБОТАТЬ профессионально и "ищут не там, где светло, а там, где потеряли ". И становятся, наконец, полицейскими, т.е. ЗАЩИТНИКАМИ народа, а не власти.

 • 08.02.2015 21:32
  #
  - 1 +

  Было бы неплохо кроме полной лицензии (fire arm license)(разрешения, дозвола) выделить отдельно (разрешить) людям владеть оружием. Хранить (без права ношения). Например - отец владел оружием. Есть несовершеннолетние дети (сын). Отец умирает/трагически погибает (например, на войне).
  Забрать у сына отцово оружие? Лишить памяти? Пусть оно будет на "збериганни" в той же полиции или неважно где, придумайте. 18 лет, получил лицензию, принял оружие.
  Опять же, продавцы оружейных магазинов, служащие тиров. Как быть с ними?
  Владеть автомобилем может хоть двухлетний ребенок. Распоряжаться (продать, подарить) может дееспособный совершеннолетний. Пользоваться - водить авто, может человек, имеющий права (driving license). При этом не обязательно ему становиться владельцем. Наследники-как быть с ними?
  Я считаю, что, раз уж это Закон, то в нем должны быть прописаны все нюансы, в том числе эти. С уважением, надеюсь на понимание.

  • 09.02.2015 05:45
   #
   - 0 +

   Я не зря указал в своем "проекте" на СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ людей. Общество и никто иной определяет момент возникновения дееспособности своих членов, а стало быть, их ответственности. Порядок наследования оружия вполне может регламентироваться отдельным нормативным актом. Считаю, что записывать его в "скрижаль" совершенно не обязательно. Право на оружие является одним из неотъемлемых прав СВОБОДНОГО человека. Если бы это не было так, то человек не выжил бы как вид. Невооруженный человек слабее хищника.

   • 09.02.2015 15:21
    #
    - 1 +

    Несовершеннолетний не может пользовать, распоряжаться и нести ответственность. Но наследовать может. Я считаю, что лучше прописать эти нюансы в "скрижали", чем они станут объектом манипулирования, злоупотребления и коррупции. Ведь сам смысл написания данного законопроекта - это собрать воедино все регулирующие записи, которые разбросаны по различным документам и находятся в компетенции разных инстанций.
    "Порядок наследования оружия вполне может регламентироваться отдельным нормативным актом. " - нотариус начнет решать, испугается оружия и скажет - "идите в милицию, пусть они" - милиция скажет - а, нигде не написано, конфискуем. Вечером начальник РОВД дарит малолетнему сыну карабин с гравировкой "за взятие Донецка"
    Имею печальный опыт общения с нотариусами, милицией и другими чиновниками. облеченныи беспредельной властью, а обтекаемые, размытые формулировки и/или пробелы в законах не позволяют Гражданину успешно ими (законами) воспользоваться для защиты своих прав.
    Ну как-то так.

    • 09.02.2015 15:43
     #
     - 3 +

     Моя точка зрения такова - ЗУ "Об оружии" является КОНСТИТУЦИОННОЙ нормой. Право на оружие - такое же неотъемлемое право свободного человека, как право на жизнь. Просто вносить изменения в Конституцию сегодня довольно проблематично, а закон нужен уже СЕГОДНЯ. Потому что завтра оружие может понадобиться КАЖДОМУ. Все нюансы по поводу наследования и прочего могут быть прописаны позже, причем необязательно в законе, вполне достаточно подзаконного акта.

 • 13.02.2015 12:15
  #
  - 0 +

  Сергей Каплин такая лапочка. В своём законопроекте предлагает брать 8500 грн на оформление Свидетельства при покупке оружия. В этом законопроекте ничего такого не притаилось?

 • 20.02.2015 17:56
  #
  - 1 +


  "Носіння зброї другої та третьої категорії поза межами житла, домоволодіння особи, стрілецького тиру, стрільбища допускається виключно у випадках зайняття окремими видами діяльності з цивільною зброєю. У всіх інших випадках носіння зброї другої та третьої категорії заборонено." - це як??? Якщо на мене на вуліці нападе якесь лайно, то як захищатись? Який сенс від зброї другої категорії? Ноусенс якийсь. Носіння треба дозволити лише приховане. Нападник 100% буде зі зброєю. Так що зверніть на цей нюанс увагу.

 • 08.03.2015 13:19
  #
  - 0 +

  Перепрошую, може хтось відповісти, а на якій стадії зараз знаходиться законопроект? І, чи взагалі, можливе його розглядання Радою, чи його настигне доля попередніх законопроектів?

 • 19.03.2015 10:08
  #
  - 0 +

  Завис проект. Ігнорують нас. Може б - в столицю на чай-каву зібратися, поговорити про життя-буття, тихо-мирно погуляти, про 1135-1 нагадати?

 • Интересно,когда проэкт таки попадет в сессионный зал и будет поставлен на голосование??? Вряд-ли в ближайшем будущем...

 • 23.03.2015 09:58
  #
  - 2 +

  Шановні панове! Дозволю собі звернутися з критикою представленого проекту "Закону про зброю ...". Перше зауваження - проект надмірно громіздкий, а, отже, НЕ буде вивчений громадянами. Це, звичайно ж, моя приватна думка. Друге. Чомусь з проекту виключена категорія осіб, які не являющася громадянами України. Вони що, не мають права на самозахист? Я іноземний громадянин, але проживаю ЗАКОННО і постійно на території України. Чому відносно мене застосована дискримінаційна міра? Третє і найголовніше. Право на зброю є таким же невід'ємним правом будь-якої людини, як і право на життя. Власне, володіння зброєю і є одним із способів реалізації права на життя. Отже, НЕ должнобить ніяких ДОЗВОЛІВ на володіння зброєю. Регламентуватися повинні тільки правила його застосування. Зрозуміло, що мова йде про людей, які досягли повноліття. Я склав альтернативний законопроект, набагато більш простий і зрозумілий. Але не знаю, як мені представити його тут на обговорення. Прошу допомоги в цій справі.

  • 29.03.2015 16:38
   #
   - 0 +

   Возможно, Вы сможете опубликовать свой проект на этом ресурсе в качестве блога.

   • 07.04.2015 19:52
    #
    - 0 +

    Я не очень "продвинутый пользователь", поэтому не знаю, как это сделать. Подскажите, пожалуйста. "Рыба" проекта у меня давно написана.

 • 31.03.2015 00:52
  #
  - -2 +

  З урахуванням того, що даний законопроект викликає спротив в ВР, КМ та АП, то можливо варто піти на компроміс і добиватись для початку малого, а з часом і цей законопроект може отримати підтримку курівництва держави.

  Моя пропозиція така:

  Внести поправки в існуючий ЗУ "Про зброю", а саме до Статті 11. Придбання зброї самооборони в пуктправо на придбання короткоствольної вогнепальної зброї індивідуального захисту та боєприпасів до неї додати такі категорії осіб, як військовослужбовці, люди обізнані з державною таємницею, волонтери-учасники бойових дій...

  Це дозволить значно лібералізувати право на зброю в Україні з урахуванням кількості всл (я не тільки про учасників АТО). Але саме їм та волонтерам ця зброя може знадобитись для захисту себе та своїх близьких від загроз, що можуть походити від терористів.

  • В Україні на сьогодні не існує Закону про зброю! Ніякого! Введення вийнятків для нових "окремих категорій" громадян на кшталт учасників АТО,волонтерів та тому подібне призведе до утворення нових "каст обраних" та нової статті корупційних доходів для певних осіб та відомств.

   • 06.04.2015 12:06
    #
    - 1 +

    Я мав на увазі не лише учасників АТО, а усіх військовослужбовців - людей які пройшли курс підготовки та мають хоч якийсь досвід її застосування. Це послужить додатковою популяризацією служби в армії.

    До того ж де логіка? В армії солдату видають автомат/кулемет/карабін (не говорячи про іншу не індивідуальну зброю), а повернувшись з армії потрібно отримувати отримувати дозвіл на "легшу" зброю, отримувати довідку про вивчення матеріальної частини зброї і правил поводження з нею, коли це все вивчається в армії.

    Я навпаки за те, щоб скоротити кількість інстанцій, хоча б для певних категорій населення, що може зменшити можливість корупційних доходів для певних осіб та відомств, а з часом можливо нам вдасться добитися "2-ї поправки" до Конституції України.

    • 07.04.2015 20:07
     #
     - 2 +

     У нас в училище преподавал "научный коммунизм" один очень уважаемый полковник. Так вот, на ежегодных стрельбах он исхитрился прострелить собственную ягодицу!. Служба в армии не есть основание для пользования оружием. Но это так, к слову. Вообще - владение человеком (подчеркиваю - любым человеком!) оружием есть его неотъемлемое право, такое же как право на жизнь, свободу и неприкосновенность. Его не надо РАЗРЕШАТЬ !!! Нужен простой регламент обращения оружия без каких-либо разрешений и справок!

 • Було б добре,якби громада мала свіжі новини щодо стану справ з просування Проекту у ВР.

 • 30.04.2015 12:36
  #
  - 0 +

  В законе, по моему мнению, необходимо уточнить Структуру ЄДРЗУ. Она не точная. Необходимо разбить Реестр владельцев оружия и Реестр огнестрельного оружия.
  К примеру:

  Стаття 7. Структура Єдиного державного реєстру зброї України

  Єдиний державний реєстр зброї України складається з двох реєстрів:
  - Реєстр власників зброї складається з повних відомостей про власника зброї:
  - Реєстр вогнепальної зброї складається з розділів, які відкриваються на кожну одиницю зброї другої, третьої та четвертої категорії під час проведення державної реєстрації права власності на нього.

  Реєстр власників зброї містить:
  - прізвище, ім’я, по батькові власника зброї (для юридичних осіб зазначається інформація про найменування особи, код ЄДРПОУ та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка фактично володітиме та користуватиметься зброєю);
  - інформацію про дозвіл та категорію дозволу на зброю;
  - інформацію про місце постійного зберігання зброї або зміну місця зберігання зброї;
  - інформацію про спільне володіння зброєю;
  - інформацію про призупинення та припинення дозволу на зброю, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю;
  - інформацію про тимчасове вилучення зброї, а також вилучення зброї у випадку позбавлення права на зброю;
  - інформацію про планові та позапланові перевірки умов зберігання зброї та боєприпасів.

  Реєстр вогнепальної зброї містить:
  - марку зброї;
  - модель зброї;
  - номер зброї;
  - калібр зброї;
  - дані для кулегільзотеки (первинний та повторний);
  - реєстраційний номер власника зброї:
  - інформація про дію права власності на зброю.

 • 23.05.2015 17:43
  #
  - 2 +

  "1) перша категорія – пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

  2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; газова зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;"

  А если у меня пневматика 4.5мм и скорость 280м\с это какая категория 1 1/2 или 3/2. Господи, где вы таких экспертов писателей берете?
  Год уже владельцы пневматики пишут, чтобы вы хотя бы действующие стандарты МВД в области пневматического оружия почитали. Заставь дураков богу молится.

 • 06.06.2015 17:54
  #
  - 2 +

  Не побачив у законі луків, арбалетів, шабель та іншої холодної зброї. Мабуть, потрібно прописати в преамбулі, що цей закон стосується лише вогнепальної та пневматичної зброї. До речі, як щодо електромагнітної зброї, в якій куля розганяється електромагнітним імпульсом?

 • 16.06.2015 08:53
  #
  - 1 +

  За дорученням народного депутата України О.Л. Шевченко Навчально-науковою лабораторією НДІ Вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та ДНД Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, підготвлені розгорнуті пропозиції та зауваження на данний законопроект. Повністю підтримуючи необхідність прийняття такого нормативного акту, висловили пропозиції щодо його вдосконалення. З повагою. Завідувач лабораторією д.ю.н. професор П.Л. Фріс

  • 25.06.2015 19:06
   #
   - 0 +

   Павел, приветствую Вас!!
   Если есть возможность, подскажите - есть ли возможность прочитать замечания и предложения обычным гражданам?
   Если да - то подскажите, где найти эту информацию.

   Спасибо!

  • І де можно ознайомитися зі згаданими пропозиціями???

 • 24.06.2015 22:32
  #
  - 0 +

  Прошу сразу прощения за возможно неграмотное составление вопроса.
  Пожалуйста подскажите, по нынешнему законодательству требуется ли разрешение на ношение, перевозку автомобилем автоматическое оружие для страйкбола, с электроприводом. Что в свою очередь досконально копирует внешней вид и весовую категорию настоящих боевых прототипов (к примеру АК74). Боеприпасы использует пластмассовые шары 6 мм и весом от 0,12 до 0,43 грамм. Заранее спасибо.

 • 07.07.2015 01:20
  #
  - 0 +

  youtu.be

  Несколько вопросов по ссылке :
  1. Сколько им лет?
  2. Что говорит законопроект о таком?
  3. Сколько лет им дадут по действующему законодательству?

 • 27.08.2015 09:49
  #
  - 0 +

  Законопроект полное говно, почти ничего не меняющий в сравнении с существующей системой - разрешительной. В общем - для рабов.

 • 29.08.2015 11:19
  #
  - 0 +

  Подавали цей законопроект до ВР? Якщо є петиція, то дайте будь-ласка прямий лінк, оскільки на сайті petition.president.gov.ua - я цю петицію не знайшла.

  • 25.09.2015 13:14
   #
   - 0 +

   Право на легализацию полностью поддерживаю, в законе не понравилось:
   1. Свободное ношение пневмитики и травматов: ни пластиковая пуля, ни шарик не дают (или сильно усложняют) идентификацию ствола. Удобнейший инструмент для гопников.
   Предлагаю оставить его в качестве спортивного, с запретом его ношения.
   2. Схема продажи: отстреливает продавец. Это накладно для продавца - для качественного снятия пули/гильзы для пулегильзотеки ему необходим специальный сканер, специалист при нем. В любом случае, (из здравого смысла) ствол покупатель сможет получить только после того, как продавец получит подтверждение из пулегильзотеки: скан получен, его качество удовлетворительное.
   Предлагаю "повесить" отстрел на производителей/импортеров во взаимодействии с МВД, в оборот выпускать уже отстрелянные стволы.
   3. Курсы подготовки. Создание потенциально коррупционного органа, не гарантирующего результат. Аналогия с водительскими курсами. Мне трудно представить, что человек, купивший ствол за 200-300у.е. - не пройдет такие курсы добровольно.
   Предлагаю, для получения разрешения на приобретение - ограничится экзаменом (тестом) по ТБ и оружейному законодательству, оставив способ подготовки к нему на усмотрение гражданина.

 • 02.11.2015 16:58
  #
  - 1 +

  У меня складывается чувство что приняв данный законопроект у нас свободно модно будет ходить с автоматом, а за ножи будут сажать в тюрьмы. Я написал пару петиций по этому поводу, поддержите или напишите свои более корректные с юридической точки зрения. Благодарю

  itd.rada.gov.ua

  petition.president.gov.ua

 • 13.01.2016 21:28
  #
  - 0 +

  Хтось може скинути текст закону, де регламентується мінімальний зір для успішного проходження медогляду, для отримання зброї. Бо перелопатив увесь інтернет, і для України 0 інформації. В Росії сказано, що 0.5 і 0.5, або 0.7 і 0.2. А в нас - ніякої інформації. Буду дуже вдячний.

 • 22.07.2016 12:27
  #
  - 1 +

  Ну и нафик там ограничение на 600мм длинны оружия??? В этом пункте был смысл когда полностью запрещалась КНО. Бред, блин(

 • 20.08.2016 13:25
  #
  - 0 +

  Прочітав уважно зоконопрект. Вцілому повністю схвалюю. Але залишились деякі моменти які на мою думку треба виправити.
  1)Якщо таки екзамен на безпечне володіння зброєю видається один раз на все життя, то чі не доцільніше в тих хто служив в армії і є в військовому квитку запись про закріпленну зброю вважати що такі цей екзамен вже здали?
  2) Якщо треба така безліч довідок та всі вони платні,перекласти оплату цих довідок на того кому вони потрібні, на МВС адже тому хто хоче придбати зброю вони не потрібні, тому доцільніше розділити на двох.

 • 07.10.2016 12:02
  #
  - 1 +

  Прочитав уважно законопроект. Супер. Але в законопроекті нічого не говориться про холодну зброю. Я вважаю що термін як холодна зброя потрібно зовсім вивести з обігу. Так як і сокира, лопата, мачете можуть бути ХЗ.

  • 17.10.2016 19:49
   #
   - 0 +

   Нет! НЕ могут, читайте внимательно определение ХЗ!

 • 14.11.2016 14:01
  #
  - 0 +

  Коментар до Стаття 27. Дарування цивільної зброї і боєприпасів

  Стаття говорить що Власник зброї може подарувати її будь-кому на власний розсуд : наркоману, осудженому і тп, Далі йдуть вимоги до обдарованого, що він повинен зберігати її вдома і ...

  на практиці це означає, що Власник зброї не несе відповідальності за її подальше долю і буде багато випадків "дарування" в обмін на готівку.

  пропозиція для усунення проблем: подарована зброя передається на зберігання .... до отримання обдарованим Дозволу на відповідну категорію зброї.

 • 15.11.2016 11:16
  #
  - 0 +

  Пропоную Вашій увазі кілька коментарів до проекту Закону «Про зброю»

  Коментарі :
  ________________________
  Стаття 27. Дарування цивільної зброї і боєприпасів

  Стаття говорить що Власник зброї може подарувати її будь-кому на власний розсуд : наркоману, осудженому і тп, Далі йдуть вимоги до обдарованого, що він повинен зберігати її вдома ...

  на практиці це означає, що Власник зброї не несе відповідальності за її подальше долю і буде багато випадків "дарування" в обмін на готівку.

  Пропозиція для усунення проблем: подарована зброя передається на тимчасове зберігання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, до отримання обдарованим Дозволу на відповідну категорію зброї.

  ________________________________________________________

  Стаття 29. Зберігання цивільної зброї і боєприпасів

  Вимоги щодо зберігання зброї в "металевій шафі" 1,5 мм товщиною металу, ітп - перевірка умов зберігання зброї - пережиток совка.

  Можна давати рекомендації, а в Законі такі речі недоцільно прописувати.
  Власник відповідає за зберігання, а яким чином він це робить - його проблема.
  Хтось купує замки на спускові механізми, хтось зберігає вдома карабін, а затвор зберігає на роботі. Це особиста справа кожного, Закон не повинен прописувати власнику як утримувати його майно. Тримати автомобіль в кам'яному в півтора цегли товщиною гаражі - не серйозно.

  В іншому випадку - мають бути вагомі підстави для того, щоб до власника зброї приходили "співробітники МВС" та вимагали допустити до інспектування умов зберігання зброї. та прописана процедура, яка не дозволить безпідставно турбувати громадян.
  ________________________________________________________________

  Стаття 30. Носіння та транспортування цивільної зброї і боєприпасів

  Носіння зброї допускається лише за наявності у власника при собі дозволу на зброю - пережиток минулого совка, недоцільно.
  Особа, що може попросити Дозвіл (поліцейський) може успішно уточнити в базі даних хто є власником зброї за номером.
  Потрібно лише документ, що підтверджує особу.

  Пропонована редакція :
  Носіння зброї допускається лише за наявності у власника при собі документу, що посвідчує особу (Паспорт, посвідчення водія, інші передбачені Законом документи)


  Також не зрозуміло, чому я не можу сходити на концерт, чи прийняти участь в стрілецьких змаганнях (масових заходах) з свою зброєю, чи чому я стану порушником, якщо пройду з своєю зброєю біля якогось пікету.
  Цей абзац доцільно вилучити.
  _____________________________________________________________________

  Стаття 36. Застосування цивільної зброї і боєприпасів власниками

  Не чітко прописано цивільну відповідальність, зокрема не згадується страховий поліс по цивільній відповідальності.
  при наявному тексті "цивілку" купуєш при купівлі зброї, через рік/місяць чи як там в полісі цивілки буде передбачено, він закінчується і виникають додаткові проблеми.
  Потрібно доопрацювати момент, щоб забезпечит

 • 23.11.2016 11:58
  #
  - 1 +

  1.Фізична особа - поняття фізичної особи настільки мрачне, що його краще взагалі не вживати без чіткого пояснення (наприклад: фізична особа підприємець), тому в законопроекті, а є надія, що це стане законом, пропоную вживати термін "громадяни України", а для осіб без громадянства та іноземців визначити порядок окремим пунктом.
  Наприклад: "Дозвіл на зброю – документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа" - фізична особа замінити на "громадянин", або "особа"...
  2."В Україні заборонені для цивільного обігу і володіння фізичними особами, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями:
  -автоматична вогнепальна зброя;" - а) в суді який би виносив дійсно справедливі і підзаконні рішення без проблем доводиться, що я є громадянином України, а не якоюсь незрозумілою "фізичною особою" і цей пункт мене не стосується(це в доповнення пункту першого); б) це законопроек посягає та обмежує мої права і свободи, а саме обмежуючи право володіти тим чим я до цього міг володіти. Право володіти автоматичною зброєю має бути, але аби скористатись тим правом мають бути встановлені найжорсткіші умови.
  3. "Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України." - дієздатність це не правоздатність, дієздатність залежить від фізичного стану людини. Наприклад: громадянин який є інвалідом 1ї-групи не є дієздатним, його ніколи не визнають дієздатним(він і сам того не схоче), тому він і позбавляється права володіти, а вся проблема його недієздатності в тому, для прикладу, що на війні йому відірвало ноги, але в решті людина як людина, громадянин України з такими самими правами як і решта.

  Законопроект хороший і потрібний, але є багато неточностей якими можна маніпулювати, їх потрібно усунути.

 • 21.01.2017 15:00
  #
  - 0 +

  Уже 2017г., а воз на месте. Хочу узнать: насколько действенно подписать петицию по ссылке e-dem.in.ua, если положительно, то предлагаю всем неравнодушным присоединиться.

 • 16.02.2017 22:02
  #
  - 0 +

  Газовое оружие надо отнести к первой категории!!! а вообще ПРОЕКТ ЗАКОНА нуждается в небольшой доработке и коррекции!!!

 • 21.02.2017 15:12
  #
  - 1 +

  Оба закона (1135 и 1135-1) включены в повестку шестой сессии, пруф w1.c1.rada.gov.ua, см. Додаток 20.02.2017.

 • 13.03.2017 15:17
  #
  - 1 +

  Мабуть в найближчому "столітті" очікувати на прийняття даного законопроекту марно, а час не чекає, тому як компромісний варіант , пропоную наполягати на прийнятті закону для законопослушних громадян України хоча б на травматичну зброю. Давайте зробимо акцент на такому компромісі .

 • 11.08.2017 18:21
  #
  - 1 +

  А вот мне интересно, кто-то собирается фиксить баг с тем, что пневматика 4,5 мм со скоростью пули более 100 м/с никуда не попадает? По-моему, учитывая, что она сейчас в свободном обороте, это нужно сохранить. Потому что если её отнести ко второй категории, то у тех, у кого она уже есть будут лишние хлопоты. А я как-то не слышал про массовые преступления с применением пневматических ружей)))

 • 27.12.2017 13:12
  #
  - 0 +

  Дана версія закону не бере до уваги явним чином метальну зброю: луки, арбалети. Цікавість до цієї зброє зростає. Сам мав нагоду блочний лук придбати із зусиллям більше 40 кг (вважається зброєю). Незрозуміло як таку зброю реєструвати, перевозити, зберігати.
  Як регулюється законом використання стріл з мисливськими вістрями.
  Луки і арбалети не включені до списку дозволеної для полювання зброї.

 • 20.02.2020 18:32
  #
  - 1 +


  Стаття 18. Умови отримання фізичними особами Дозволу на відповідну категорію зброї

  1. Право на отримання Дозволу на відповідну категорію зброї В, С1 та D мають дієздатні, психічно здорові громадяни України, які досягли 21-річного віку, не мають судимості за будь-які злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального кодексу України та/або не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

  2. Право на отримання Дозволу на відповідну категорію зброї С та D1 мають дієздатні, психічно здорові громадяни України, які досягли 27-річного віку та не менш, як шість років мають у законному користування зброю або Дозвіл на відповідну категорію зброї, яка віднесена цим Законом до категорій В та D, та не мають судимості за будь-які злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального кодексу України та/або не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

  Пропозиції:
  Вказані обмеження неохідно виключити з Закону. В запропонованому вигляді навіть штраф за неправильне паркування автомобіля (або будь-яке порушення ПДР) буде використано як привід для відмови у видачі дозволу.
  Це при тому, що цілий ряд адміністративних правопорушень не мають нічого спільного з володінням та користуванням зброєю (перш за все мисливською).
  Також, ряд кримінальних правопорушень (наприклад категорія службових) не можуть бути приводом для відмови у набутті права володіння та користування зброєю.

  Стаття 19. Відмова фізичній особі у видачі Дозволу на відповідну категорію зброї
  1. Підставами для відмови фізичній особі у видачі Дозволу на відповідну категорію зброї є:
  (…)
  - наявність судимості за вчинення кримінального правопорушення, у тому числі судимості, яка погашена чи знята у встановленому законом порядку, крім реабілітованої;
  (За Конституційним принципом та загальними нормами права, особа яка відбула покарання, після погашення чи зняття судимості вважається не судимою. Ця особа нічим не відрізняється від інших, які взагалі не притягались до відповідальності)
  - притягнення особи до адміністративної відповідальності протягом останнього року;
  (виключити з Закону. Дивись пропозиції до ст.18. Взагалі, якийсь драконівські положення. Складається таке враження, що текст Закону прописували в МВС, СБУ та прокуратурі).

  Стаття 21. Призупинення, припинення дії Дозволу на відповідну категорію зброї для фізичної особи
  1. Дія Дозволу на відповідну категорію зброї призупиняється в разі:
  (…)
  2) повідомлення особі про підозру у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
  (Згідно положень п.3) ч.2 ст.131 КПК України тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом (мається на увазі: правом керування ТЗ або правом володіння зброєю) відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження і відповідно до процедури передбаченої тим самим КПК може бути застосовано відносно особи, якій повідомлено у встановленому законом порядку про підозру, виключно слідчим суддею або судом.

  • 21.07.2020 18:26
   #
   - 0 +

   спеціяльно зареєструвався для підтримки цієї пропозиції -
   призов до лав ЗСУ здійснюється у відношенні повнолітніх осіб, тобто в армії людина має право застосовувати зброю в рамках чинного законодавства, а в цивільному житті - ні?
   До того ж вікові обмеження для повнолітніх осіб вважаю дискримінацією за віком.

   Також прошу звернути увагу на пункти про носіння зброї - за законом людина має право здійснювати захист будь-якими засобами якщо стосовно неї здійснюється напад озброєнною особою чи групою осіб (озброєнних?) - як громадянин зможе реалізувати своє конституційне право якщо він чи вона знаходяться поза межами стрільбищ\власних домогосподарств\тощо?

   Не зовсім зрозуміле питання інклюзивності - якщо з психічними і психологічними розладами, а також деякими генетичними хворобами - все ясно, то можливо вартувало б захистити інші категорії людей з "інвалідністю" від можливої дискримінаційної відмови у праві на зброю?

 • 21.02.2020 11:46
  #
  - 0 +

  Стаття 28. Зберігання цивільної зброї та боєприпасів
  Вимоги до сейфу (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
  (Що за безглуздя, сейф і в Африці сейф.)

 • 08.07.2021 01:14
  #
  - 0 +

  Хотілося б почути коментарі УАВЗ щодо законопроекту 5708, який був зареєстрований у ВР 25.06.2021.
  Після того як у ВР був зареєстрований законопроект 4335 УАВЗ зареєструвала альтернативний законопроект 4335-1.
  Тому досить дивно те що досі немає коментарів УАВЗ з приводу законопроету 5708, хоча він є навіть гіршим за законопроект 4335.


Будь ласка, залогіньтесь щоб мати можливість коментувати