Первинний аналіз Законопроекту "Про вогнепальну зброю цивільного призначення"

| Політики та зброя, Законодавство, Легалізація КНЗ | Автор: Chornyi Ivan

"Закони пишуться для звичайних людей, тому вони повинні ґрунтуватися на звичайних правилах здорового глузду." - Томас Джеферсон

Первинний аналіз Законопроекту "Про вогнепальну зброю цивільного призначення" внесеного депутатом України Капліним С.М. / № реєстрації 1135 від 01.12.2014

Ознайомившись зі змістом вказаного законопроекту, можна стверджувати, що його було підготовлено нашвидкуруч, особами, які не дуже розуміються як на зброї, так і на нормотворчої діяльності.

І ось на чому базуються такі твердження:

Термінологія. Складається враження, що особи, які доклали руку до написання цього законопроекту, взагалі не мають поняття, що таке зброя та боєприпаси до неї.

Так, ст. 1 визначає, що:

1) вогнепальна зброя цивільного призначення (далі – зброя) – це будь-яка ручна нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, що використовується для самозахисту, захисту інших осіб та майна, мисливства і спорту, калібром від 4,5 мм до 20 мм (для гладкоствольної зброї калібром до 26,5 мм включно), яка вистрілює дробом, кулею чи іншим снарядом, і для проведення пострілу з якої використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні вибухової речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей), а також інша зброя, яка призначена або може бути трансформована для цього, крім кулеметів і гранатометів, а також зброї, випущеної до 1900р.

2) боєприпаси – це дріб, куля, інший снаряд, який використовується для здійснення пострілу з вогнепальної зброї.

Досить дивні, як на мене терміни, оскільки вони навіть між собою не узгоджуються!!! Не може гвинтівка або рушниця здійснити постріл, якщо їх зарядити саме "боєприпасами" у визначенні, наведеному у п. 2 ст. 1 вказаного законопроекту. Наявності - кулі, дробі (шроту) чи іншого снаряду, фізично не достатньо для пострілу з вогнепальної зброї.

Тобто, навіть поверхневе дослідження лише першої статті законопроекту свідчить про його якість, точніше про відсутність якісної нормотворчої праці над цим документом, який, як зазначають автори, має врегулювати таке значуще питання, як обіг зброї в Україні.

Крім того, як характеристика, яка відносить зброю до зброї цивільного призначення визначено напрямок використання зброї. Однак, якщо мій пістолет лежачі у сейфі, наразі не використовується для самозахисту чи спорту, він що - втрачає статус зброї цивільного призначення?

Аналіз ст. ст. 3-8 законопроекту наводить на думку, що його автори намагалися впорядкувати діяльність КМ України, МВС, МЮ, МОЗ та органів місцевого самоврядування, а аж ніяк не питання обігу зброї в України. Вказані статті свідчать, що автори законопроекту займаються лише окозамилюванням, роблячи все, щоб питання обігу зброї в Україні не було врегульовано законом, адже вони дають на відкуп органам виконавчої влади та місцевого самоврядування вирішення питань, які фактично має вирішити Закон.

Прикладом найвищого пілотажу законотворчості та юридичної техніки є наприклад такі сентенції, які наведені у законопроекті:

Під самозахистом у цьому законі розуміється застосування зброї, яке повинно відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, та наслідкам, що спричинені цим суспільно – небезпечним протиправним посяганням. (ст. 11).

Ви зрозуміли, що хотіли сказати автори цього законопроекту? Я, навіть декілька разів прочитавши, не зрозумів…, але маючи фахову освіту можу лише припустити, що автори мали на увазі адекватне співвідношення між посяганням та засобом його припинення, тобто - якщо вам плюнули на спину в автобусі, це не дає вам права застосувати зброю по відношенню до кривдника.

Однак, як на мене, закон має бути сформульований таким чином, щоб будь-яка особа мала змогу прочитавши його, зрозуміти його зміст та скеровувати свою поведінку відповідним чином, а не бігати щоразу до адвоката на консультацію перед застосуванням зброї задля самозахисту! Це нонсенс! Тим паче, що застосування зброї як правило має місце у стресовій ситуації.

Тим паче, самозахист в даному законопроекті обумовлений фактом порушення права, але вибачайте, якщо моє право на життя буде порушене, я не зможу реалізувати право на самозахист! Це ще один нонсенс.

Крім того, ч. 4 статті 11 законопроекту фактично звужує вже існуючи права особи на застосування зброї для самозахисту, обмежуючи її застосування лише випадком незаконного проникнення до житла, а от якщо до вас у автомобіль намагаються вдертися не досить дружелюбні персони, з намірами, які загрожують вашому життю і здоров'ю, застосовувати зброю зась! Ви ж не в своїй оселі…

Стаття 12 законопроекту намагається врегулювати питання здійснення права власності на зброю. Так, частина 4 вказаної статті визначає, що:
4) Зброя зобов'язує та не може використовуватися особою на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства та держави, завдавати шкоди довкіллю або культурній спадщині, а також не допускається зловживання правом на зброю в інших формах.

Нічого вас в такій сентенції не дивує? В мене, наприклад, виникає єдине запитання, а як же моє право на самозахист із зброєю в руках? Гарантоване мені попередньою статтею? Адже наступна, 12 статті, прямо забороняє мені завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян.

Тобто, в нападника стріляти не можна, тільки у повітря - так? Адже якщо вистрілити у нападника, я порушу його право на життя? Так чи ні? Хоча дехто з вас справедливо зазначить, що і у повітря стріляти не можна, особливо вночі, коли вас зустріли в темному провулку, адже постріл в повітря порушить права громадян на відпочинок!

Взагалі шедевральна частина 6 статті 12. Як вам таке: Особа може за відплатним або безвідплатним договором передати належну їй зброю іншій особі, крім випадків, встановлених законом. Здійснення права власності на зброю, умови і порядок укладення та виконання правочинів зі зброєю регулюються актами цивільного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Ем… а дозвольте поцікавитися, цей законопроект у нас що мав врегулювати??? Дивимося преамбулу до нього і ось: …регулює правовідносини, що виникають щодо обігу в Україні вогнепальної зброї цивільного призначення та бойових припасів до неї. Так я не зрозумів, регулює, чи лише намагається? Навіщо в законі, який має регулювати правовідносини з обігу зброї в Україні, якісь банкетні норми, що відсилають до актів цивільного законодавства?

Аналіз статті 15 законопроекту свідчить про те, що для його авторів наявність та чинність папірця, який вони назвали Свідоцтво на володіння зброєю більш важливе, ніж ваше життя чи життя ваших рідних і близьких, адже право на самозахист зі зброєю в руках обумовлене "наявністю" та "чинністю" вищезгаданого папірця! Цікаво, як будуть кваліфікувати дії того, хто застрелить нападника, не маючи при собі чинного Свідоцтва? А того, хто зарубає нападника сокирою? На сокиру жодного Свідоцтва не потрібно… Як вам таке ось "піклування" про ваше життя і здоров'я з боку авторів законопроекту?

Стаття 16 - власник зброї зобов’язаний… вживати всіх заходів для запобігання заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб належною йому зброєю.

І знов те саме питання - а як же гарантоване нам цим законопроектом право на самозахист?!

Розділ 3 Законопроекту намагається регламентувати питання набуття права власності на зброю. Стаття 17 наприклад визначає, що:

Свідоцтво на володіння зброєю (далі – Свідоцтво) – це іменний документ, який видається продавцем покупцю та дає право його володільцю придбавати та використовувати зброю. Свідоцтво має індивідуально визначений характер та у спадщину не передається.

Уважно прочитали? Нічого не дивує? Ні? А якщо в кореспонденції зі ст. 12 ч. 6 цього законопроекту, де вказано, що: Особа може за відплатним або безвідплатним договором передати належну їй зброю іншій особі, крім випадків, встановлених законом. Здійснення права власності на зброю, умови і порядок укладення та виконання правочинів зі зброєю регулюються актами цивільного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Тобто, я, продаючи вам рушницю, маю виписати вам же й свідоцтво на володіння цією зброєю!!!?

Частина 4 ст. 17 визначає, що "За отримання (поновлення дії) Свідоцтва покупець сплачує збір в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сплачені кошти надходять до місцевого бюджету".

Чудово! Ось ми і знайшли те, заради чого намагаються цей законопроект протягти через Верховну Раду! І чхати його автори хтіли на те, що вони самі написали у ч. 1 статті 11 Законопроекту.

Нагадаю: "Кожна людина має право на зброю. Це право гарантується державою. Всі фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) мають рівне право на зброю. У реалізації цього права не може бути передбачено привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Напевне розробники пропустили певні слова в ч. 1 ст. 11 законопроекту… Вони мали на увазі, що "Кожна заможна людина має право на зброю". Так-так, адже 8500,00 грн. за папірець, який вам дозволить захищати своє життя за допомогою ефективного пристрою (який також не три копійки коштує), це такі дрібниці.

Стаття 19 визначає, що суб’єкт господарювання, який здійснює продаж зброї "це і швець, і жнець і на дудє ігрець", адже якщо Ви ще не забули, Свідоцтво на володіння зброєю у нас видає хто? Вірно - її продавець! А ось 19 стаття визначає, що такий суб’єкт ще і може навчати володінню зброєю! Ну а що, чому б ні! Я маю бажання продати якнайбільше зброї, отже я як найякісніше визначу особу, яка має право на її придбання, а ще і навчу її поводженню зі зброєю! Мені ж потрібно продати якнайбільше зброї! Як вам такий підхід? Ви згодні на такий механізм? Я — ні.

А ось ще одна цікавинка законопроекту. Пам'ятаєте, на початку я дивувався, що в авторів законопроекту не співвідносяться поняття "вогнепальної зброї цивільного призначення" та "боєприпасів". Читаємо статтю 23 законопроекту і бачимо що, власники зброї навіть мають право здійснювати перезаряджання боєприпасів ("релоад" - слово то яке розумне, напевне в Інтернеті підгледіли) і все б начебто добре.

Однак поясніть мені, яким чином фізично я можу зробити перезаряджання дробі, куль чи інших снарядів, які використовуються для здійснення пострілу з вогнепальної зброї. Адже жодного слова про патрон в терміні "боєприпаси" не йдеться… але в статті 23 гільзи таки згадуються, але не зрозуміло для чого, адже на думку авторів законопроекту, гільза не є складовою частиною "боєприпасу". Ви будете озброєні та надзвичайно небезпечні, якщо будете мати при собі рушницю та мішечок зі шротом! Нащо вам ті патрони взагалі здалися, ще постріляєте один одного!

Стаття 27 законопроекту намагається визначити порядок використання зброї, зазначаючи при цьому, що:

2. Право на використання зброї включає в себе право на застосування, зберігання, носіння, транспортування, перевезення, здійснення ремонту та модифікації зброї, а також інші права, які передбачені цим законом.

3. Використання зброї її власником допускається на об’єктах рухомого та нерухомого майна (зокрема, земельні ділянки, житлові будинки, квартири тощо), що належать власнику зброї на праві приватної власності, або перебувають у його володінні на інших законних підставах, а також для самозахисту і припинення злочинів – на вулиці та в інших громадських місцях.

Найширші повноваження, чи не так? Але є декілька але:
- полювати я маю у себе в квартирі чи в автомобілі? Адже на вулиці я можу використовувати зброю лише для самозахисту чи припинення злочинів.
- підвищувати вправність зі стрільби та майстерність у володінні зброєю - також у себе вдома чи в авто?
- а що означає застосування зброї? Хто пояснить?

З огляду на вказані вище АЛЕ, вбачається, що стаття 28 суперечить приписам статті 27 законопроекту, або автори вважають, що всі власники зброї є власниками також тирів чи стрільбищ. Не згодні? Тоді почитайте статтю 27 та 28 законопроекту.

Статті 29-34 законопроекту досить цікаві для ознайомлення, однак не зважаючи на це я не побачив регламентації найголовнішого - регламентації застосування зброї. Все зарегулювали - носіння, зберігання, ремонт та модифікацію, однак жодним словом не обмовилися про застосування зброї! Взагалі! Напевне на думку авторів законопроекту це неважливе питання, є ж більш серйозні - збір коштів за Свідоцтва на володіння зброєю.

Також в законопроекті є і інші цікавості, однак не хочу їх навіть читати, оскільки поданий законопроект не має бути прийнятий, тому що він не спроможний визначити та врегулювати питання обігу та застосування зброї в Україні, а намагається лише створити умови для збору коштів і за своєю суттю є дискримінаційним.

Також цей витвір законотворчого мистецтва свідчить про відсутність у його авторів навіть поверхневого уявлення про те, що таке зброя, для чого вона потрібна в першу чергу і як має виглядати закон за його будовою та змістом.

Цей витвір епістолярного жанру не має стати Законом!

З повагою,
адвокат Чорний І. Т.

Chornyi Ivan Автор: Chornyi Ivan186,9 Переглядів: 5260 , Коментарів: 81 - 17 +
0,68 1 -1 25
Коментарів (81)

 • 08.12.2014 14:27
  #
  - -5 +

  Автор потратил энергию на анализ законопректа. ЗАКОНОПРОЕКТА. Но, почему-то, вместо стиля деловой критики выдал нагорА текст наполненный эмоциями, и суть всего,- принимать воообще нельзя!
  Не стоит так горячиться. Конструктив появляется там, где есть обсуждение, а не огульное обвинение.
  Понятно, что есть моменты, которые будут выглядть в Законе иначе, чем в проекте, но в целом направление верное и радикально изменяет наше совковое восприятие.

 • Круто. А где закон от УАВЗ? Тут вот человек суетится, что-то пишет... криво, косо - это уже другой разговор, однако этот его проект на рассмотрении в Раде. А был ли закон от УАВЗ на рассмотрении в Раде? Или всё ограничилось его придумыванием?

  • 08.12.2014 15:23
   #
   - 0 +

   вы чи слепой чи с луны свалились

   • Я говорю "где закон УАВЗ на рассмотрении в Раде?" Толку мне с того, что он придуман? Сам факт существования проекта, который никто не чешется проталкивать дальше, погоды не делает.

    • 08.12.2014 15:58
     #
     - 1 +

     да, видимо ни то ни другое, а кое что третье, но правила сайта запрещают это озвучить

  • Насколько я знаю, типочки в ВР его не зарегистрировали, еще в прошлом созыве. Как думаете - почему? Нет-нет, никакого мусорского лобби нет, ни в коем случае.

 • 08.12.2014 14:36
  #
  - 11 +

  Ну на подобный бред без юмора и эмоций реагировать нельзя. Ничего это кардинально не меняет так как никто не будет всерьез воспринимать подобную профанацию, а за слишком радикальные постулаты похерят всю идею в целом.

  • 08.12.2014 21:41
   #
   - 3 +

   ІМХО для цього цей "законопроект" і був написаний... щоб дескредитувати самі ідею вільного носіння зброї.... Мол, тут он навіть не знають шо таке патрон і для чого їм зброя.. а вже усі рвуться її купувати!!!

 • На сколько я понял текст закона, Свидетельство выдаётся пожизненно. Я согласен заплатить ОДИН РАЗ 8500 грн. и больше не ходить в разрешиловку за перепродлением. А если учесть что у многих из нас по нескольку стволов, купленных в разные сроки, - перепродление становится сущим мучением.

  • 08.12.2014 14:40
   #
   - 16 +

   це досить великі гроші навіть для одного разу.

   • Если это даст возможность больше не видеть лишний раз их мерзкие взяточные рожи, то... :)
    Один раз купить эту книжечку, а потом туда новые стволы вписывать - всего делов. Одно разрешение на все будущие покупки. Звучит заманчиво.

    • 08.12.2014 15:51
     #
     - 7 +

     А якщо у діда ТОЗ 63 з 64 року, ціна якого по вазі металолому, то йому що 8500 доплатить за нього? І в чому ж тут реялізація права кожного на зброю?

     • Если у деда ТОЗ мохнатого года, то у деда соответственно есть и разрешение на него, а, значит, ему Свидетельство дадут бесплатно. Читайте текст.

    • 08.12.2014 21:44
     #
     - 2 +

     не думаю что этой суммой всё ограничится

  • 08.12.2014 14:40
   #
   - 4 +

   окей, а если нужно купить гладкий ствол за 1500 грн? Может тогда ну его это разрешение тем более что этим же проектом отменяется уголовное наказание по 263-й статье для гражданского оружия(даже незарегистрированного).

  • 08.12.2014 15:11
   #
   - 0 +

   Теперішнім власникам зброї свідоцтво видається безкоштовно. А от майбутнім нажаль доведеться платити.

  • Вот чтоб вы не сомневались, что они свою кормушку так просто не сдадут. После принятия такого эпичного решения следующее будет направлено на очередное доение ширнармасс. Кстати, я вот продлеваю два свои ствола, и заплатил 18 грн ) Не считая медкомиссии, конечно.

 • 08.12.2014 14:38
  #
  - 8 +

  Иван, спасибо что уделил время и систематично разложил по полкам.

 • 08.12.2014 15:02
  #
  - 3 +

  Мій прогноз- нічого нинішня ВР не прийме.
  Ні цей закон, ніякий інший - не прийме у сприяливому для законослухняних громадян вигляді.
  Нинішній владі (як і всім попереднім) - "нераби" не потрібні.
  Будуть волати про закони ЕС, велику кількість незареєстрованої зброї, війну, не поскупляться на ток шоу "савіків2 - але Закон не приймуть.
  P.S. Буду радий помилитись...

  • 08.12.2014 15:15
   #
   - 8 +

   Їжачок - пташка горда, доки не копнеш - не полетить.

   Якщо зберемось під ВР, і ввічливо попросимо - приймуть. Головне щоб було якомога більше людей.

   • Угу... а потом про тебя в газете напишут, что ты "агент Кремля, дестабилизирующий обстановку в стране"...

  • 08.12.2014 18:47
   #
   - 2 +

   Согласен на 100%.

 • 08.12.2014 15:18
  #
  - 7 +

  Ну вот и дождались первой "официальной реакции" УАВЗ относительно "конкурирующего закона".

  Как же все печально... Такой высер...

  Возможно адвокат Чорний І. Т. откроет и прокоментирует первую редакцию законопроетка УАВЗ? ;)

  Авторы, кстати, принимают конструктивную критику и признают за собой ошибки. В том числе и описанные в "данной" критике.

  Но не суть.
  Главное что после полуторонедельного "мороза" со стороны УАВЗ относительно нового законороекта, первой появляется ЭТА статья.
  Не просто информация к размышлению, а именно пропитанная эмоциональная критика,
  Как неожиданно!!! Правда?!
  Вобщем, для меня, с позицией УАВЗ - все ясно.
  Год кормить рассказами про "вот вот", "наш проект", "да мы его примем", "вот только зарегистрировать не можем...
  Не получилось.
  Что ж бывает, "враги не дремлют" и все такое.
  Тут неожиданно появляется зарегистрированный законопроект, от "коллег", "конкурентов" (нужно подчеркнуть).
  И вместо того что бы бодро отреагировать, радостно впрячься в общую уздечку, доработать согласно своему опыту и своим взглядам - ТИШИНА!
  После которой - вот эта статья...

  Вот он - "виразник інтересів української озброєної спільноти."
  Молодци!

  PS. Обсуждение недочетов и комментарии от одного из авторов - см. ipsc.in.ua

  • 08.12.2014 16:01
   #
   - 13 +

   Данная статья не является «официальной реакцией» Ассоциации. Это – личное мнение автора, которое он выражает в выбранной им форме.
   Если появится «официальная информация», то она будет подписана мною или руководством УАВЗ.

   • 08.12.2014 16:10
    #
    - 3 +

    Отлично. Не сомневался. :)
    Потому и взял в кавычки "официальная реакция".

    Но вы, как администратор, может соизволите прокоментировать-развеять наши опасения?
    А именно - почему так долго и упорно замалчивалась информация о законопроекте?
    Почему не проходили пре-модерацию ВСЕ упоминания от разных людей о законопроекте?
    Почему именно эта статья является первым и единственным упоминанием на офф. сайте УАВЗ данного законопроекта?

  • 08.12.2014 19:13
   #
   - 2 +

   Каплин не коллега и не конкурент. Он САБОТАЖНИК И ПРОВОКАТОР. Прежде занимал должности в Донецке по линии силовиков. Цель его законопроекта не дать нам право на оружие, а максомально дескридитировать все оружейное сообщество в глазах равнодушных граждан.
   смотрите интервью www.youtube.com
   Балашов тож на подарк, но Каплин по сравнению с ним просто дегенерат

  • 08.12.2014 20:44
   #
   - 1 +

   И кто говорит о эмоциональной критике :)? Так как вы выступаете в защиту этого закона, прокомментируйте пожалуйста...
   Стаття3. Крім того, норми цього Закону не поширюють свою дію на:
   3) службову зброю, яка перебуває на озброєнні правоохоронних органів, органів державної безпеки, державних органів, служб і підрозділів із спеціальними функціями;

   • 08.12.2014 21:27
    #
    - 1 +

    Я не выступаю в защиту какого либо закона в принципе!
    Я выступаю за совместную выработку ЛУЧШЕГО закона.
    И потому позиция УАВЗ - мне не ясна.
    Я принимал участие в обсуждении и закона УАВЗ и сейчас тоже самое с законом от УСА.
    Первая редакция закона от УАВЗ тоже была не конфетка. Сколько копий поломали, сколько правок внесли.
    Меня он вполне устраивал.
    Жаль что пока движений по нему не видно.
    Сейчас вижу зарегистрированный проект от УСА.
    Там тоже много чего интересного и уж фантастически либерального как по мне, но так же куча ляпов на данном этапе.
    Радует, что люди идут на диалог и выслушивают замечания.
    Мне намекнули, что вскоре будет новая подправленная редакция.
    Посмотрим.
    Получится у них принять такой закон, что ж... В Украине станет одно из самых либеральных оружейных законодательств.
    Получится у УАВЗ - отлично! Тоже хороший закон.
    Мне просто не нравиться как резко "обосрали" проект от УСА.
    Заодно обвинили во всех мыслимых заговорах.
    Вон даже на самого депутата в коментах наехали. :)

    Вместо совместной конструктивной работы.

    По п.3.
    А что неясного то?
    Закон регламентирует исключительно ГРАЖДАНСКОЕ оружие.
    Ведомственное проходит по другим законам и требованиям. Как то так.

 • 08.12.2014 15:44
  #
  - 1 +

  Щось з опери "шеф всё пропало"! Це звичайне критиканство, а може такий освічений на законах адвокат запропонує свої правки, чи на це замовлення не було? досить патякать, зроби щось корисне!

 • 08.12.2014 15:49
  #
  - -1 +

  Вот именно таким образом и война в стране началась. Раскол во имя единой, казалось бы, цели.

 • 08.12.2014 15:52
  #
  - 2 +

  Можливо, закон не досконалий, але все ж краще представленого УАВЗ. Сума внеску звичайно завелика і її треба зменшити до розумних меж. У будь-якому випадку ви платите її один раз і більше не бачите "дозволителів". "Дозвільники" кістьми ляжуть проти цього закону, ми позбавляємо їх доходу, а у кожного з них сім'я і дружина, що потребує грошей. Замість критики допоможіть доопрацювати закон, щоб він пройшов Раду, або слабо визнати, що ваш закон гірше? Закон про зброю має будуватися на таких базових принципах: Мій дім - моя фортеця; Людина яка порушила ваші права автоматично позбулася і своїх; Дозволено все, що не заборонено. Невідворотність покарання (незаконно вбив людину сядь у в'язницю). Ні яких умов із зберігання зброї, крім одного; якщо внаслідок недбалого зберігання зброї стався злочин, людина повинна отримати за це термін.

  • 08.12.2014 16:10
   #
   - 12 +

   Сума внеску повинна бути економісно обгрунтована, в противному випадку Ст. 11 п.1 "Кожна людина має право на зброю... У реалізації цього права не може бути передбачено привілеїв чи обмежень за ... соціального походження, майнового стану, ... або іншими ознаками." - получаеться що держава не реалізовує право людини, а продає їй його. Так можна і за паспорт громадянина просить тисяч по 10!!! А що- він же на все життя!!!

   • 08.12.2014 16:22
    #
    - 1 +

    Згоден, сумма повинна покривати тільки витрати на оформлення і ні якого прибутку. Чи погодяться з цим виробники закону або як завжди запанує наша жадібність.

    • 08.12.2014 16:32
     #
     - -3 +

     Вобщето не только само оформление.
     А содержание баз данных, по которым вас проверять будут. которые еще организовать и запустить в работу нужно - за счет дырявого бюджета?

     Данная норма - разрешение за деньги, общепринятая мировая практика. Суммы разные.
     В той же США - вобще в несколько этапов, в зависимости от желаний клиента.
     И цены там под 10000 уе были на автоматическое, если мне склероз не изменяет.

     Да, высоковато однако, тоже так считаю.
     Но судя по мотивам авторов - такой себе "отсев" неблагонадежных, что ли.
     Кто РЕАЛЬНО хочет - тот накопит. А разные нарики и алкашня - не насобирают.
     Типа так, как я понял .

     • 08.12.2014 18:35
      #
      - 1 +

      Как владелец огнестрельного оружия в США могу сказать следующее по городу Нью Йоку. Если будешь оформлять одновременно разрешение на пистолет и винтовку сэкономишь $90.00 за отпечатки пальцев если будешь это делать по этапно прийдется платить за отпечатки пальцев 2 раза. Тупо но таков закон! Следующее, если ты заплатил и тебе не дали по какой-либо причине разрешение ( судимость и тд и тп) деньги не возвращаются! По памяти на вскидку скажу что все вместе это стоило около $800.00 притом что за отпечатки пальцев я платил дважды! "Корочки" выдаются 2 отдельно на пистолет отдельно на ружье. Пистолет вписывается в разрешение для пистолета а ружье или карабин не вписывается в разрешение для карабина и ружья .

     • 08.12.2014 22:57
      #
      - 3 +

      Слежу за полемикой на сайтах и ФБ:
      народ стонет,- 8500 очень дорого,
      УСА отвечает,- ладно, снизим до 2-х мин зарплат,
      народ,- так это ж почти 2,5 тыщиии,
      УСА спрашивает,- сколько должно быть?
      народ,- 176 грн
      УСА,- откуда такая цифра?
      народ,- а я сейчас платил за продление...
      Раки по три рубля...., но вчера!

      • 08.12.2014 23:19
       #
       - 1 +

       Да... Нам бы пожирней и понаваристей, да за бесплатно.
       Реально чуть ли не первый вопрос который я для себя сформулировал - откуда вдруг возьмутся все те базы, по которым авторы проекта хотят, что бы нас проверяли продавцы?
       В США, не сам продавец проверяет, а отсылает запрос в соответствующие органы.
       Хотя для покупателя, да - продавец его проверяет.

       Вдруг нужно изыскать деньги из бюджета, что бы создать эти базы, поддерживать их, организовать общегосударственный доступ. Изменить законодательство что бы продавцы имели доступ к эти базам. (А это как не крути закрытые базы - и по линии МВД, и по линии МЗО)

       Так что вполне вероятно - те деньги и можно направить в бюджет для создания и поддержания таких баз.
       Тем более, что авторы предлагают их отчислять в местные бюджеты.
       Тут хрен как сядешь на общую кормушку что бы своровать. :)

       Сумма да, неслабая.
       Но как видим УСА прислушивается, слава богу.

       • 09.12.2014 10:37
        #
        - 0 +

        По великому рахунку, яка різниця хто провіряє, якщо це робиться якісно і добросовісно. Продав не тому - забрали ліцензію, і торгуй носками чи насінням... А от швидкості добавиться, бо саме продавець зацікавлений продать.

     • 09.12.2014 10:33
      #
      - 0 +

      а як же ст. 11 п.1? В ній говориться, що право мають всі, і ніякого відсіву не може бути, а 8500 це саме відсів за соціально майновим станом. Про нариків і алкашів вже говорили не один раз, не всі вони бідні і не всі вони потребують зареестрованої зброї.

      • 09.12.2014 11:37
       #
       - -1 +

       А цена оружия - не фильтр? Если в США цена современного пистолета 600-900 долларов, то у нас она будет не менее 1000-1500. Так давайте тогда вообще будем малоимущим за счет бюджета предоставлять субсидии на покупку оружия и боеприпасов. Делать скидки на стрельбищах. А что, все же должны иметь право...

       • 09.12.2014 11:47
        #
        - 5 +

        Та ні вибачте, зброя це майно. яке можна реалізувать. І коже може вибирати або ТОЗ 63 за 500 грн. або Блазер Ф3 за 120 000 грн. А 8500 це право на самооборону, що в деяких випадках, рівносильно праву на життя, а відтак випливає що за право на життя треба платить 8500!

      • 09.12.2014 12:06
       #
       - 1 +

       Вы как бы не путайте права и возможности.
       Я так же имею право на покупку Мерса... но вот возможность.. ;)

       Согласно последним данным - УСА изменяет норму с 8500 до двух мин. зарплат. Т.е. порядка 2500 или сколько там сейчас гривен?

    • 08.12.2014 16:44
     #
     - 0 +

     Сума повинна бути чимось обгрунтована і відповідно необходно пояснити, як буде використовуватися цей фонд. Я ж сподіваюся це не просто "Благодійний внесок громаді за право...".
     Знаючи пана Капліна (з мого округу), може 500 мінімумів це - порив думки (фантазії)... :). Але в будь якому випадку цікаво, що ініціатива ішла саме від блоку ПП. Поживемо побачимо! - вибачте за тавтологію.

   • 09.12.2014 16:08
    #
    - 1 +

    Так у нас і на зброю ціни не обгрунтовані. Форти які виробляють в Україні собівартістю 300 400 грн продають по 12000. Де осідають надприбутки.

  • 10.12.2014 12:53
   #
   - -1 +

   Чому взагалі потрібен "дозвіл"? Що за дурниця!
   Це безумовне і природне право - захищати себе і своїх близьких, свою свободу!

   Чому якісь чинуші мають вирішувати, чи я гідний такого права чи ні? Це абсурд!

   Якщо людина не визнана судом психічно хворою і недієздатною, а також не вчинила насильницьких злочинів - вона має просто заходити в магазин і купувати, або ж купувати "з рук", а продавець має безкоштовно перевірити, чи є покупець у базі даних "психів і злочинців". От і все, просто, як 2+2=4

 • 08.12.2014 16:34
  #
  - 14 +

  От читаю комєнти і прозрєваю. Типу з дорослі люди, колєгі, так сказать...
  Шановні, питання не в тому, що проект УСА "кращий", "хоч щось подали" і "об"єднати зусилля".

  Перше і головне: проект УСА - це не документ взагалі, це бозна що. Не може юридичний документ мати таку структуру і стільки ляпів.
  Отже, його не приймуть - 100%. Бо в ньому од початку закладені ляпи, він не життєздатний.
  Розумієте? Не приймуть. З цілком об"єктивних причин.

  Друге. "Гдє проект УАВЗ, ці хоч шось подали".
  Якщо, шановні, перед тим як писати, хоч трохи поцікавитись питанням - то ви напевно знали б, що проект УАВЗ подавали вже давно. І що причиною відмови у реєстрації проекту була наявність проекту на цю ж тему від мусорів. І що ціною чималих зусить і витративши купу часу його вдалося зняти.

  А тепер питання: хто і навіщо так оперативно написав і зареєстрував свій проект, який вже одразу 100% непрохідний. Чи не для того, щоби це було приводом відмовити у реєстріції проекту УАВЗ по тій же причині - типу "є ж проект"?

  Третє. "Об"єднати зусилля".
  Вибачте, а з ким? Ви до них на сайт заходили? Де їх знайти, де їх офіс, хто їх представляє? Хоча б контактну особу покажіть. До кого звертатися?
  І головне - чому це вони не з нами об"єднуть зусилля? Про підготовку проекту УАВЗ знала вся стрілкова спільнота. Я зі своїми друзями і форумчанами дійсно обговорював цей проект, вносилися правки.
  Про це говорили по ТВ.
  І тут бац - через пів року після написання нашого, УСА приносить якийсь проект, який ні з ким не обговорювався, ніхто про нього не чув.
  Так чому це вони не об"єдналися з нами, якщо хотіли зайнятися законотворчою діяльністю? Часу буле купа.

  • 08.12.2014 16:56
   #
   - -4 +

   Воооот! Вот они "подковерные" игры во все красе!

   "Перше і головне: проект УСА - це не документ взагалі, це бозна що. Не може юридичний документ мати таку структуру і стільки ляпів."

   Так доработайте! Совместными усилиями! УАВЗ вы или кто?!

   " І що причиною відмови у реєстрації проекту була наявність проекту на цю ж тему від мусорів. І що ціною чималих зусить і витративши купу часу його вдалося зняти."

   Прекрасно знаем!
   Сняли?! Молодци! Почему свой не зарегистрировали после стольких мучений?

   "А тепер питання: хто і навіщо так оперативно написав і зареєстрував свій проект, який вже одразу 100% непрохідний. Чи не для того, щоби це було приводом відмовити у реєстріції проекту УАВЗ по тій же причині - типу "є ж проект"?"

   Интриги, расследования!
   Инсинуации...

   "Вибачте, а з ким? Ви до них на сайт заходили? Де їх знайти, де їх офіс, хто їх представляє? Хоча б контактну особу покажіть. До кого звертатися?"

   Т.е. вам фамилии подавшего депутата не достаточно?
   Ок. Я дал ссылку на форум, где присутствует один из авторов. Пообщайтесь. Задайте эти же вопросы в лоб!
   Поддержим если что ;)

   Покуда, ОПЯТЬ таки - очередная "неоцифиальная" позиция УАВЗ ясно прослеживается.
   Как это не прискорбно.

   PS. Мне, как простому обывателю, абсолютно "до лампочки" (С) кто разрабатывает и кто подает закон. Главное суть и содержание.
   Мог бы влиять на ситуацию - влиял бы.
   Я вижу законопроект, я вижу его ляпы, я обсуждаю его, и в меру понимания пытаюсь его подправить.
   Вижу ответную реакцию автора...
   И вижу "неофициальную" реакцию УАВЗ...

   • 08.12.2014 17:01
    #
    - 4 +

    нет, я - не УАВЗ.
    Вы вольны видеть все, что вам заблагорассудится, ДОБ (2,5-диметокси-4-бромамфетамин) в помощь

 • 08.12.2014 17:25
  #
  - 0 +

  Кстати... (транслирую с другого форума)
  Авторы проекта предполагают разрешение АВТОМАТИЧЕСКОГО оружия. о_О

  Ну это... как бы... я за попкорном что ли... :)

  To Oleksandr Fedoryachenko:
  1. Не хами
  2. Я вот только от вас узнал что это проект УСА.
  Странно, что вы при этом задаетесь вопросом с кем сотрудничать и к кому обращаться.
  Та вот же, прям на сайте - Адреса для листування: 01034, Україна, Київ, вул. Прорізна, 9 :)

  • 08.12.2014 17:37
   #
   - 1 +

   100%, знайти депутата Капліна, з власною приймальнею, (унас навіть пересувана їздить-автобус) знайти т-а-ак важко. Принаймні для досягнення спільної цілі спробувати можна було б. Якщо звичайно цілі однакові...

   • 08.12.2014 19:03
    #
    - 7 +

    Я не вижу у них цели сотрудничать.
    Еще раз, зачем в спешке писать и двигать недоделанный законопроект, если уже есть готовый, написанный грамотно и поддерживаемый стрелками. Никто от них не обратился и не предложил сотрудничать.
    Это все выглядит как раз как попытка не пропустить законопроект от УАВЗ и в очередной раз перенести вопрос "на доопрацювання"

    • 09.12.2014 09:44
     #
     - 1 +

     Чесно кажучи, для самого загадка такий поспіх, та ще й від Капліна. Начебто раніше не було в нього такого пориву і ПП тоже мовчали.
     Якщо говорити про кінцеву ціль, то мені, як "споживачу", чесно кажучи, всерівно хто писав проект, головне що там. Як я розумію, є ціль і досягати її потрібно загальними зусиллями.
     А образи - те взяли, моє не взяли, широкому загалу до того місця. Нам потрібен результат.
     Зв"яжіться з розробниками і запропонуйте свої послуги, викладіть міркування і бачення. .

     • 09.12.2014 09:56
      #
      - 0 +

      ще раз. якщо там десь літери з попереднього посту погано читаються.

      кінцева ціль того проекту, як то виглядає на даний момент - це не прийняття його, а збивання УАВЗівського. і "обідкі" тут ну до чого.

  • 08.12.2014 19:00
   #
   - 0 +

   перед тем как "тыкать" незнакомым людям, неплохо бы обосновать предъявы из пред идущего поста, ага.

 • Думаю,при таком количестве ляпов и несоответствий этот проэкт даже рассматривать серъезно не будут! Такое впечатление,что его разрабатывали вообще не юристы,а так,не пойми,кто!Плюс-люди,крайне неосведомленные в оружейной терминологии.Может,весь смысл-тянуть время,и не пропустить жизнеспособный вариант?

 • 08.12.2014 19:13
  #
  - 9 +

  Прочитал оба законопроекта - от УСА и от УАВЗ... Что могу сказать - оба законопроекта не доработаны. Сугубо мое личное мнение - оба законопроекта учитываю на 90% пожелания определенных кругов, и на 10% владельцев оружия. Бегло аргументирую:
  Законопроект УСА лоббирует интересы "коммерсантов" - разрешение за 8500,00 грн, обучение владению оружием, разрешение выдает "продавец" и много другого.
  Законопроект от УАВЗ - лоббирует интересы "системы" - разрешение выдает разрешитель, контроль, проверки, продление разрешения, медицинские осмотры и опять же много другого.

  Ряд вопросов к руководству УАВЗ (ежели оно читает эти вопросы):
  1. Почему бы не скооперироваться, и не взять все самое лучшее из одного и другого законопроекта, и не сделать третий?!
  2. Может быть пора убрать вообще из законотворчества такой анахронизм как "предел самообороны, превышение пределов самообороны" - какие могут быть "пределы" в вопросах защиты жизни?!
  3. Почему вы пытаетесь запретить открытое ношение оружия?! Что за идиотизм - "переноска оружия в чехле, ношение скрытое"?!

  Однако, к моему огромному сожалению, ни один законопроект не пройдет - сугубо мое личное мнение. Сложившейся системе государственной власти в целом, и каждому ее участнику (от участкового до президента) в частности, совсем не нужны вооруженные граждане, которые могут постоять за себя не только в плане самообороны себя и своего жилья/имущества, но и в вопросах узурпации власти и прочего...

 • 08.12.2014 19:17
  #
  - 4 +

  люди, просто смотрите интервью с Каплиным. его законопроект-- просто подстава!
  www.youtube.com

  • 08.12.2014 21:15
   #
   - 3 +

   Не осилил все интервью. Первые 20 минут меня не убедили, что Каплин юлит. Наоборот, Балашов был крайне некооректен, постоянно перебивал его вопросами, совершенно не касающимися темы разговора. У меня вообще возникло впечателние, что я слушаю не шоу-программу с вполне определенной темой, а предвыборные дебаты. Каплин протупил, что не отсек этот оффтопик с самого начала и в нем увяз. Но за 20 минут просмотра я увидел проблему в Балашове (хотя и в чем-то симпатизирую ему), а не в Каплине по вопросу легализации.

   • 09.12.2014 12:36
    #
    - 0 +

    В кінці теледебатів, які проводилися ще до виборів до ВР, представник партії 5.10 (можливо і сам Балашов) заявив що вони за вільний обіг зброї. А тут вже виявляється що Балашов проти. Як на мене партія яка готова говорити все, що хочуть почути громадяни, лише для проходження в ВР - не заслуговує на довіру.

 • 08.12.2014 20:10
  #
  - 2 +

  Мы, хохлы, остаемся хохлами. Обсуждение перешло из плоскости поиска лучшего варианта в плоскость взаимных обвинений.
  Факт- Каплин имеет право законодательной инициативы, УАВЗ нет, и не имеет лобби в Зраде. Тут ничего не поделаешь. Нужно искать взаимопонимание, в противном останется приказ 622 и все будут в ж пе, а менты при кормушке и базе владельцев, которую сразу продадут оккупанту. Мы придем к согласию стоя под стенкой перед командой,-Пли! ???

 • Жаль,не озвучена официальная позиция УАВЗ по данному вопросу.

 • 08.12.2014 20:55
  #
  - -3 +

  8500 грн.- это не такая уж и большая сумма,учитывая то,что боеприпасы , само оружие,сейф ,кобура и т.д. само по себе не дешевое удовольствие. (Плюс обучение, тренировка, мишени в тире и т.д.) .Не надо раздавать оружие тем,кто не может обеспечить его надлежащее хранение и эксплуатацию. На мой взгляд не расписана процедура предоставления продавцу права на продажу оружия. Кто и каким образом это будет делать? С этого надо начинать. У продавца должна быть лицензия на право заниматься такой деятельностью. А кто ее выдает? На каком основании? А тир,ремонтная мастерская должны быть? А кто составляет и обслуживает базу данных?

 • 08.12.2014 21:31
  #
  - 5 +

  При всій повазі до УАВЗ але навіть їх закон далеко не ідеальний. До сих пір я так і не побачив жодної реакції нашої асоціації. Це шо ревність? Чи що? Асоціація зайняла дуже пасивну позицію. По поводу законопроекту зареєстрованого до ВР - так він має проблеми - але він ближче до нормального закону ніж позиція УАВЗ. І я б хотів не війни між законами - а нормального співпраці. І хотів би щоб моя асоціація адекватно спрйимала би суперників. При всій повазі - але корупційна складова в зареестрованого закону менша.

 • 08.12.2014 21:52
  #
  - 6 +

  Каплін - депутат від Блока Петра Порошенка.... цим все сказано...

  Якщо ви не можете протидіяти певним процесам - значить їх треба очолити!! так вони і роблять...

 • 08.12.2014 21:54
  #
  - 9 +

  Але при цьому всьому.. при всій кричущій неграмотності і попри усі ті ляпи в Законопроекті...ТРЕБА ІТИ НА КОНТАКТ І ЛІПИТИ З ДВОХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ОДИН НОРМАЛЬНИЙ ЗАКОН!

 • Я, наверное, один из немногих, кто читал оба проекта. проект УАВЗ, возможно, не совершенен. Даже, скорее всего, он и есть несовершенный.

  Но вот этот, каплинский... Это, пардон, тихий ужас. Кроме того, что написал автор статьи, там есть и другие косяки. Перечислять их... Не знаю, ИМХО, достаточно того, что написал автор.

  Такие инициативы, как уса-каплинские, заслуживают эвтаназии. Как в известном анекдоте - "чем такого лечить, проще нового сделать".

 • 10.12.2014 13:02
  #
  - 1 +

  Нам не потрібен "дозвіл" на зброю, нам потрібне лише закріплення природного права захищати себе, близьких і свободу у Конституції.

  Мені не потрібен шматок ламінованого паперу чи пластику, не потрібно комусь щось платити(які послуги я натомість отримаю, хто пояснить, за що саме я плачу 8500 чи ще якусь висмоктану з х.. суму?), не потрібно, щоб ментовські контори монопольно торгували зброєю, "вчили" нею користуватися, обмежували імпорт і виробництво, забороняли власноруч вдосконалювати свою власність, споряджати набої тощо.

  Держава для людей, а не люди для держави

 • 10.12.2014 15:52
  #
  - 0 +

  Я смотрел это интервью, Каплин конечно подготовился не очень хорошо, но он хоть, что - то говорил в наших интересах. Я лично знал Балашова еще с юности, он всегда был кидалой и стал бизнесменом благодаря отцу жены. Для него все, у кого денег меньше, чем у него нищие. Кинул людей в Днепропетровске и сбежал в Киев. Если Балашов придет во власть, он никогда нам оружие не даст мы для него нищее быдло.

 • 10.12.2014 16:06
  #
  - 6 +

  Хм УАВЗ свій закон подали w1.c1.rada.gov.ua

  • 10.12.2014 17:30
   #
   - 5 +

   Гідна реакція на законопроект від 01.12.2014!
   Може ж таки спільними зусиллями буде прийнятий закон.

 • 18.12.2014 22:16
  #
  - 0 +

  Так что с пневматикой?
  Опять перепутали буквы и вырезали целый класс "оружия".


Будь ласка, залогіньтесь щоб мати можливість коментувати