Розділ І. Загальні положення

Ст. 1 Сфера дії Закону

 

Цей Закон:

- встановлює правові підстави і порядок цивільного обороту, введення в цивільний оборот, перебування в цивільному обороті і вилучення з цивільного обороту зброї і боєприпасів до неї,

- визначає права і обов'язки суб'єктів, діяльність яких пов'язана із  зброєю та боєприпасами,

- регламентує питання забезпечення безпечного обігу зброї і боєприпасів,

- визначає вимоги до стрілецьких тирів, стрільбищ та стрілецьких комплексів,

- регламентує порядок надання послуг з навчально-тренувальної та розважальної стрільби, організації курсів з підготовки власників зброї, а також організації навчально-тренувальної стрільби та спортивних змагань зі стрільби,

- встановлює принципи, підстави і порядок здійснення державного і громадського контролю у вказаних сферах.

 

Цей Закон розповсюджується на будь-яку зброю та боєприпаси, які можуть перебувати у власності фізичних осіб - громадян України, осіб без громадянства, які проживають на території України, іноземних громадян, які перебувають на території України, та юридичних осіб недержавної форми власності.

 

Цей Закон не розповсюджується на:

 

1) предмети і пристрої, які не сконструйовані або не пристосовані до застосування в якості зброї, але можуть бути використані в такій якості;

 

2) вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії при умові, що з неї не можна стріляти боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу. 

 

3) зброю, остаточно та безповоротно приведену в непридатний для стрільби стан, якщо це підтверджено відповідним висновком спеціально уповноваженого органу;

 

4) вибухові матеріали, піротехнічні вироби та пускові пристрої до них;

 

5) колючо-ріжучі предмети та предмети ударно-дробильної дії, виготовлені для використання в домашньому господарстві або побуті;

 

6) збройні колекції державних та комунальних музейних установ;

 

7) зброю військового призначення та боєприпаси до неї, яка перебуває на озброєнні армії та сил правопорядку;

 

8) службову зброю, яка перебуває на озброєнні правоохоронних органів, органів державної безпеки, державних органів, служб і підрозділів із спеціальними функціями, а також підрозділів відомчої та позавідомчої охорони та боєприпаси до неї;

 

9) зброю та боєприпаси, які знаходяться у власності держави та використовуються державними експертними установами для проведення експертиз;

 

10) промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії, або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані  виключно з передбаченою їх конструкцією метою;

 

11) зброю для підводного полювання та боєприпаси до неї;

 

12) ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;

 

13) стартову (шумову) зброю;

 

14) військову техніку та її допоміжне обладнання;

 

15) іграшкову зброю;

 

16) імітаційно-тренувальну і навчальну зброю та боєприпаси до неї;

 

17) муляжі та макети зброї і боєприпасів;

 

18) сигнальні пристрої, в тому числі сигнальні пристрої, які входять в обов'язкове оснащення човнів, яхт, суден або летательних апаратів, і салютні патрони (сигнальний пристрій — предмет або механізм, конструктивно призначений виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигнала; салютний патрон — патрон, який не має снаряда та призначений для імітації стрільби, салюта чи подачі сигналу).

 

Віднесення моделей предметів та пристроїв до зброї та до конкретної категорії зброї здійснюється спеціально уповноваженим державним органом та виключно на підставі затверджених, оприлюднених та таких, що перебувають у постійному вільному для ознайомлення доступі нормативно-правових актів (методик, інструкцій, тощо).

На діяльність суб'єктів із спеціальним статусом, пов'язану з обігом зброї, розповсюджуються закони, які регламентують їх діяльність, за виключенням випадків, встановлених цим Законом.

 

Якщо міжнародними договорами, стороною яких є Україна, передбачені інші норми та правила, ніж встановлені цим Законом, правила та норми міжнародних договорів застосовуються виключно в тій частині, яка не погіршує та не ускладнює становище законних  власників зброї.

 

Положення цього Закону узгоджені з Директивою № 91/477/ЕЭC Ради Європейського Союзу "Про контроль за придбанням зброї та володінням зброєю".

 

Ст. 2 Повноваження органів державної влади та управління у сфері обігу зброї та боєприпасів та засади громадського контролю

 

Ст. 3 Основні терміни, які застосовуються в Законі