Corporate Security Professionals Association of Ukraine, m. Kyiv

Corporate Security Professionals Association of Ukraine, m. Kyiv

Rating 0.0
Location
Україна, м. Київ
Website
http://corporatesecurity.org.ua/
Topics
Legal & Law Issues, Legal aspects
About
ГО «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України» створено з метою координації професійної діяльності її членів у сфері корпоративного управління та корпоративної безпеки.

Асоціація є неприбутковою та неурядовою організацією, основними напрямками діяльності якої є: сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі безпеки бізнесу; вжиття заходів щодо організації діяльності на постійній та тимчасовій основі колективів фахівців та експертів з метою дослідження проблем корпоративної безпеки; сприяння розвитку технологій інформаційної безпеки, запобігання шахрайству; а також сприяння підвищенню рівня інвестиційної привабливості українського бізнесу через вдосконалення корпоративних відносин.

Одним з найважливіших пріоритетів роботи Асоціації є законотворчий напрямок. В найближчий час Асоціація зосередить свої зусилля на розробці та просуванні декількох законопроектів, а саме: «Про цивільну зброю і боєприпаси»; «Про приватні військові компанії»; «Про комерційну таємницю»; «Про приватну розшукову діяльність»; «Про трансплантологію».

З метою стандартизації підходів та обміну досвідом, Асоціація проводить семінари та конференції з актуальних питань корпоративної безпеки, а також серії освітніх лекцій для колишніх співробітників органів внутрішніх справ, з метою адаптації їх бачення корпоративної безпеки до вимог ринку.
Administration
Web admin
Authors
Web admin, Andriy Manoryk