Military-patriotic center "Warrior-patriot", m. Ivano-Frankivsk

Military-patriotic center "Warrior-patriot", m. Ivano-Frankivsk

Rating 0.0
Location
Україна, м. Івано-Франківськ
Website
http://zbroya.info/uk/partner/patriot/
Topics
Surviving, Learning, Military Tourism, Competitions, First Aid, Firearms Safety
About
Основною метою Центру є сприяння військово-патріотичному та культурно-правовому виховання молоді: створення умов для підвищення фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, вивчення історії, пропаганда та сприяння розвитку українських військових традицій, формування у молоді громадської свідомості щодо захисту демократичних основ та національних інтересів держави.

Основними завданнями Центру є:

- формування національно-патріотичної свідомості молоді та громадян;

- формування здорового способу життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян, які є членами Центру;

- визначення основних напрямків удосконалення допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді міста та області;

- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку фізичної та психологічної підготовки молоді міста та області до захисту Вітчизни;

- визначення методів співпраці та узгодження спільних дій Центру з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської обласної ради, Управліннями та відділами Івано-Франківської міської ради, та Івано-Франківської обласної ради, військовим комісаріатом міста, військовими частинами та іншими органами влади і місцевого самоврядування Івано-Франківської області, Радою ветеранів міста, іншими громадськими об’єднаннями щодо військово-патріотичного виховання молоді міста.

Для виконання мети та статутних завдань, Центр в установленому законом порядку:

- організує та проводить військово-патріотичні ігри, військово-історичні походи при наявності відповідних погоджень та дозволів, бере участь у їхньому матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів;

- разом із Управлінням освіти Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківської обласної ради, відділом культури та спорту організовує військово-патріотичні табори, аналізує та підводить підсумки їхньої роботи;

- сприяє виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів з питань розвитку військово-патріотичного виховання;

- сприяє організації виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної атрибутики Центру;

- для виконання своїх статутних завдань може створювати робочі органи – комітети, комісії тощо;

- може створювати підприємства, госпрозрахункові установи та організації, діяльність яких буде направлена на виконання статутних завдань Центру;

- через засоби масової інформації і власні видання інформує громадськість про мету і завдання Центру та його діяльність.

Контактний телефон: (094) 814-3007
Members
Dennis Kudin
Administration
Web admin
Authors
Dennis Kudin