Хронологія невдалих спроб, або Історія неприйнятого Закону України "Про Зброю"

| Політики та зброя, Законодавство, Юридичні питання | Автор: Vladyslav Zbaranskyy

Закон України Закон України "Про зброю"

Інформаційна база даних "Законодавство України" офіційного веб-порталу Верховної Ради України зберігає інформацію про п'ятнадцять спроб ініціювання за період з 1995 року по вересень 2013 року розгляду законопроектів з питання регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї, жоден з яких так і не став відповідним Законом.

Нижче у хронологічному порядку наведена інформація про ті законопроекти, які залишили свій слід в історії законотворчої діяльності українського парламенту. Хочу зауважити, що в окремих випадках (наприклад, п. 7 цієї статті) один пункт охоплює два, або три законопроекти, які подавалися на заміну попередньо зареєстрованих із збереженням номеру початкового.

1. Проект Закону України "Про зброю", поданий Кабінетом міністрів України у 1995 році. Сам текст законопроекту, нажаль, в базі відсутній, але залишилася Постанова Президії Верховної Ради України "Про проект Закону України про зброю" N 338/95-ПВ від 5 червня 1995 року, якою цей законопроект внесений на розгляд Верховної Ради України. Подальша доля в інформаційній базі не прослідковується. Картка законопроекту також відсутня. Текст Постанови Президії Верховної Ради України.

2. Модельний закон про зброю, прийнятий на десятому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (Постанова N 10-11 від 6 грудня 1997 року). Це один з понад сотні модельних законопроектів, які були прийняті Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД протягом 1996-2011 р.р. з метою уніфікації законодавства держав-учасниць СНД в рамках діяльності міждержавних органів Співдружності. Цей документ, як і будь-який акт міжнародно-правового характеру, потребує ратифікації Верховною Радою України для набуття чинності на території нашої держави. Однак, як і більшість подібних модельних законопроектів Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД, він був залишений Верховною Радою України без руху. Текст цього законопроекту.

3. Проект Закону України "Про зброю", внесений народним депутатом України Недригайлом В.М. у 1997 році.
Текст законопроекту відсутній і єдиним підтвердженням його існування є Постанова Верховної Ради України "Про проект Закону України про зброю, внесений народним депутатом України Недригайлом В.М." N 682/97-ВР від 3 грудня 1997 року.
Відповідно до цієї постанови Комітету Верховної Ради України з питань законності і правопорядку доручено, з урахуванням обговорення Верховною Радою України внесених суб'єктами законодавчої ініціативи проектів Закону України про зброю, розробити і внести на розгляд Верховної Ради України у повторному першому читанні єдиний узгоджений проект Закону України про зброю.
Якщо уважно вчитатися в наведений текст, можна дійти висновку, що законопроект Недригайла В.М. на той момент, тобто на кінець 1997 року був не єдиним. Подальша доля законопроекту невідома.
Текст Постанови Президії Верховної Ради України.

4. Проект Закону про зброю № 1032-1 від 26.05.1998 р., поданий народним депутатом України Данильчуком О.Ю.
Відповідно до даних електронної облікової картки цього законопроекту, він до цього часу опрацьовується в Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а 18.06.2001 року йому на заміну внесено проект Закону України "Про зброю" № 1032-д (див. п. 7).
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його з картки законопроекту.

5. Проект Закону про зброю №1032-2 від 10.11.1998 р., поданий народними депутатами України Кармазіним Ю.А. та Мухіним В.В.
Законопроект повернуто на доопрацювання, а 18.06.2001 р. йому, як і в попередньому випадку на заміну внесено законопроект № 1032-д (див. п. 7).
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його за посиланням з картки законопроекту.

6. Проект Закону про зброю № 1032-3 від 06.07.2000 р., поданий народним депутатом України Біласом І.Г.
До складу авторського колективу входили сам Білас І.Г. та три співробітники Міністерства внутрішніх справ України. Законопроект опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією і був повернутий авторам на доопрацювання, а 18.06.2001 р. йому на заміну, як і у попередніх двох випадках, внесено законопроект № 1032-д (див. п. 7).
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його за посиланням з картки законопроекту.

7. Проект Закону про зброю № 1032-д від 15.06.2001 р., ініційований народними депутатами України Кармазіним Ю.А., Біласом І.Г., Данильчуком О.Ю. та Мухіним В.В., фактично поєднав три попередніх законопроекти (№№ 1032-1, 1032-2, 1032-3), але в результаті слухань на двох пленарних засіданнях Верховної Ради України в жовтні та листопаді 2001 року він був знятий з розгляду.
05.03.2002 р. йому на заміну до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією був поданий новий законопроект, який 07.03.2002 р. було відхилено Комітетом.
Із текстами обох редакцій законопроектів можна ознайомитися, завантаживши їх за посиланнями з картки законопроекту.

8. Проект Закону про зброю № 1171-1 від 02.10.2002 р. ініційований народними депутатами України Черновецьким Л.М. та Римаруком О.І.
Перш за все, привертає увагу той факт, що вперше з 1998 року головним комітетом для цього законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Найімовірніша причина цього у тому, що сфера дії законопроекту вперше охоплює нарівні з цивільною військову та службово-штатну зброю.
Законопроект повернуто на доопрацювання, а в подальшому йому на заміну внесено законопроекти № 1171 від 22.11.2002 (див. п. 9) та № 1171-2 від 08.10.2003 р. (див. п. 10).
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його за посиланням з картки законопроекту.

9. Проект Закону про зброю № 1171 від 22.11.2002 р. ініційований групою народних депутатів України Кармазіним Ю.А., Черновецьким Л.М., Нечипоруком В.П. та Римаруком О.І.
В картці законопроекту міститься посилання на дві редакції цього законопроекту: від 05.06.2002 р. та від 21.11.2002 р.
Проект цього Закону в результаті слухання на пленарному засіданні Верховної Ради України 03.04.2003 року 284 голосами "ЗА" був направлений на повторне перше читання. Загальні результати голосування і поіменне голосування.
Пропозиції щодо доопрацювання були враховані Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 30.10.2003 р., але подальша доля законопроекту невідома.
Із текстом законопроекту в обох редакціях можна ознайомитися, завантаживши їх за посиланнями з картки законопроекту.

10. Проект Закону про зброю № 1171-2 від 08.10.2003 р. ініційований групою народних депутатів України Вінським Й.В., Развадовським В.Й., Бульбою С.С., Королем В.М., Зубовим В.С.
В картці законопроекту міститься посилання на дві редакції цього законопроекту: від 09.12.2002 р. та від 02.10.2003 р. Головним комітетом визначено Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Законопроект в редакції від 09.12.2002 р. заслухано 03.04.2003 р. на пленарному засіданні Верховної Ради України та 158 голосами "ЗА" при 55 "ПРОТИ" (217 депутатів взагалі не голосували) відхилено. Результати цього голосування
04.03.2004 р. законопроект в редакції від 02.10.2003 р. було заслухано та знято з розгляду Комітету.
Із текстом обох редакцій законопроекту можна ознайомитися, завантаживши їх за посиланнями з картки законопроекту.

11. Проект Закону про зброю № 1171-д від 29.10.2003 р. ініційований народними депутатами України Бандуркою О.М. та Нечипоруком В.П.
Авторський колектив розробників законопроекту складався з 34 осіб. Це поки що найбільший колектив авторів серед усіх подібних законопроектів.
Проект цього Закону взято Парламентом за основу 04.03.2004 р. (302 голоси "ЗА"). Поіменне голосування
22.12.2005 р. цей законопроект було заслухано в другому читанні та знято з розгляду Парламенту ("За" 153 депутати, "Проти" - 0, "Утримався" - 1, не голосували - 255, всього зареєстрованих в залі "409"). Поіменне голосування.  
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його за посиланням з картки законопроекту.

12. Проект Закону про зброю 3069 від 22.08.2008 р. ініційований Народними депутатами України Грицаком В.М. та Пудовим Б.М. Інформація про авторів відсутня.
Законопроект було повернуто на доопрацювання, а 09.02.2009 року йому на заміну було внесено законопроект № 2105 (див. п. 13).
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його за посиланням з картки законопроекту.

13. Проект Закону про обіг зброї невійськового призначення № 2105 від 09.02.2009 р. ініційований Народними депутатами України Мойсиком В.Р., Грицаком В.М., Прокопчуком Ю.В. та Пудовим Б.М. Інформація про авторство відсутня.
В картці законопроекту міститься посилання на дві редакції цього законопроекту: від 20.02.2008 р. та від 09.02.2009 р. Головним комітетом визначено Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, оскільки до сфери дії цього закону було включено не лише цивільну, але й слубову зброю.
14.04.2010 р. цей законопроект було прийнято в першому читанні та включено до Порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 6 вересня 2012 року, але до цього часу не розглянуто.
Можливо це пов'язане з тим, що 12.12.2012 р. у Верховній Раді України був зареєстрований новий законопроект № 0885 з такою ж назвою та за того ж складу ініціативної групи. (див. п. 14).
Цікаво, що за прийняття цього законопроекту в першому читанні було віддано 318 голосів "за" з 422-х присутніх і лише 1 голос "проти". Результати поіменного голосування.  
Із текстами обох редакцій законопроекту можна ознайомитися, завантаживши їх за посиланнями з картки законопроекту.

14. Проект Закону про обіг зброї невійськового призначення № 0885 від 12.12.2012 р. поданий ініціативною групою народних депутатів України Мойсиком В.Р., Грицаком В.М., Прокопчуком Ю.В. та Пудовим Б.М. Інформація про авторський колектив відсутня.
В картці законопроекту міститься посилання на три редакції цього законопроекту: від 20.02.2008 р., від 09.02.2009 р. та від 12.12.2012 р.
За даними офіційного порталу Верховної Ради України цей законопроект з 27.12.2012 опрацьовується в Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Із текстами редакцій законопроектів можна ознайомитися, завантаживши їх за посиланнями з картки законопроекту.

15. Проект Закону про дозвільну систему у сфері поводження із спеціально визначеними видами зброї, бойовими припасами до неї, засобами індивідуального захисту та активної оборони, вибуховими матеріалами промислового призначення № 3066 від 09.08.2013, поданий до Верховної Ради України Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. 18.09.2013 р.
Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України надано висновок про можливість розгляду цього законопроекту у першому читанні та прийнятті його за основу за умови обов’язкового врахування висловлених зауважень і пропозицій.
Фактично, це самий неоднозначний законопроект у порівнянні з усіма попередніми. По-перше, до кола його регулювання, окрім зброї, віднесено засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, протиударні та броньові щити та інші засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України), а також засоби активної оборони, які законопроектом не визначені, але із змісту статті 7 вбачається, що мова йде про пістолети і револьвери (пристрої) вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, тобто, про "травматичну" зброю. А, по-друге, цим законопроектом вперше встановлюється спеціальний режим регулювання обігу деактивованої (охолощеної) зброї, який аналогічний до вогнепальної зброї. Що цікаво, цим законопроектом не передбачається право громадян на володіння засобами індивідуального захисту.
Із текстом законопроекту можна ознайомитися, завантаживши його за посиланням з картки законопроекту.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що за останні вісімнадцять років у Верховній Раді України було здійснено щонайменше п'ятнадцять спроб прийняття закону про регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї, які відображені у двадцять одній редакції відповідних законопроектів. Припускаю, що у період з 1991-1994 р.р. такі спроби також здійснювалися неодноразово, але про них можна дізнатися лише з паперового архіву Верховної Ради України.

У всіх цих законопроектах немає згадки про право громадян на короткоствольну вогнепальну зброю самозахисту, але при цьому авторами майже усіх законопроектів піднімається питання про надання громадянам права на, так звану, "травматичну" вогнепальну зброю самозахисту, тобто короткоствольну вогнепальну зброю під боєприпаси несмертельної дії, ефективність якої в цілому досить низька, а непоодинокі наслідки її застосування все ж ставлять під сумнів її несмертельність. При цьому, в останні роки до такої зброї застосовується "сором'язливий" термін - "пристрої".

Звичайно, кожна нормальна людина скаже: "Краще хай така псевдо-зброя, ніж ніякої", і буде права. Але як пояснити цю гру термінами та нав'язливе бажання законотворців дати громадянам саме такий ненадійний та малоефективний засіб самозахисту? Патологічним страхом перед словами "пістолет" чи "револьвер", самообманом, чи спробою у такий спосіб назавжди поховати надію на легалізацію повноцінної короткоствольної вогнепальної зброї самозахисту?

Далі буде.

Закон відхиленоЗакон відхилено

1,0 1 -1 16
Коментарів (18)

 • 23.09.2013 10:24
  #
  - 8 +

  Виникає питання доцільності існування держави, яка не забезпечує громадянам елементарних прав.

 • 23.09.2013 12:46
  #
  - 7 +

  Скажу відверто - дуже корисний матеріал. Ще жодного разу ніхто не аналізував ситуацію з цього боку.
  Збаранський - iMolodets!!!

 • 23.09.2013 13:06
  #
  - 1 +

  Рано или поздно короткоствол легализуют. Нужно, что бы какого-то олигарха этот бизнес-проек заинтересовал.

  • 23.09.2013 13:45
   #
   - 3 +

   Дело не в олигархах.ЭТО НУЖНО ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ.

   • 23.09.2013 13:53
    #
    - 6 +

    Представителей граждан украины, в верховной раде нет...
    Поэтому надежда только на чью-то жадность из власть имущих…

 • 23.09.2013 14:50
  #
  - 2 +

  Лично мои шкурные интересы еще и смущает постоянный момент "атипової" зброи, в условиях попытки жестко регулировать холостое оружие. Понятно, хотят еще подзаработать на реконструкторах 1-й и 2-й Мировых Войн, но вот тем, кому любы-дороги мушкеты-аркебузы (как мне например), придется становится олигархом и покупать себе разве что только оригинал, в том время как в странах с нормальным законодательством дульнозарядное огнестрельное оружие уже давно воспринимается как простое хобби, ведь использование его для самообороны, равно как и для криминального умысла, мягко скажем, бессмысленно учитывая наличие у граждан нарезного короткоствольного оружия...

  • 23.09.2013 17:00
   #
   - 7 +

   Ну понятно!
   Ведь если всем реконструкторам РАЗДАТЬ дульнозарядное оружие - они перестреляют друг друга!

   • 23.09.2013 17:12
    #
    - 9 +

    Да, рубка макетам ХО не дает нужных результатов)))

   • 23.09.2013 23:15
    #
    - 6 +

    Неправильно! Спочатку вони понапиваються, а вже потім перестріляють один-одного)

    • 23.09.2013 23:38
     #
     - 6 +

     "... а якщо хтось не зовсім буде вбитий, тоді той сам дострелить себе своїм пістолем..." (с) Козак Василь

    • 23.09.2013 23:49
     #
     - 1 +

     так, алкоголь вычеркиваем

 • 23.09.2013 15:39
  #
  - 0 +

  Запомним это число.

 • 23.09.2013 21:55
  #
  - 3 +

  Розмова депутата зі своїм помічником:
  - Сергію Генадійовичу, Ви депутат вже 5 скликання, а ще ніякого законопроекту не запропонували.
  - Та коли ж я його запропоную, коли в мене справи в бізнесі та й не розумію я нічого в законотворчості.
  - А Ви законопроект "Про зброю" подайте. Приймать його ніхто не буде звісно, а прізвище Ваше засвітиться. Зможете потім виборцям розповісти про свою "бурну" діяльність в Верховній Раді.
  - Ну добре. Накидайте там якусь маячню, а я підпишу..

 • 23.09.2013 22:42
  #
  - 0 +

  Кстати, из этих 15 законопроектов был хоть один путный? КНО не в счет.

  • 23.09.2013 23:14
   #
   - 4 +

   Це буде темою другої частини статті. Порівняльний аналіз усіх більш-менш значимих законопроектів.
   Одразу скажу, що у деяких з них досить є толкова класифікація зброї за видами.
   А взагалі, якщо їх переглядати по хронології, навіть по діагоналі, - можна побачити наскільки погіршилася культура законотворчості. Останній законопроект - то взагалі шедевр "юридичної думки". Змішались в купу коні, люди...

   • 23.09.2013 23:17
    #
    - 2 +

    М-да, если бы квалификация чиновников была конкурентной - отсев бы работал.
    А так...кто заставит их быть грамотнее? даже старательные люди засыхают в той Системе.
    Выборная система хороша, но пока чиновник безлик, ответственность размазана по всем...

   • 24.09.2013 19:18
    #
    - 0 +

    чекаю на продовження... задається продовження буде суттєвим ривком до творення Закону про зброю


Будь ласка, залогіньтесь щоб мати можливість коментувати