Чому ФБР рекомендує калібр 9×19mm Parabellum

| Амуніція та боєприпаси | Автор: Web admin

Ілюстративне фотоІлюстративне фото

За останнє десятиліття було досягнуто великих успіхів у технологіях розроблення пістолетних куль, завдяки чому калібр 9 мм нині є одним із найкращих серед найпопулярніших набоїв для самозарядних пістолетів, зокрема і для службової зброї.

Нижченаведений матеріал є перекладом доповіді Тренувального Відділу ФБР, Академії ФБР, м. Куантіко, штат Вірджинія, від 2014 року та розповідає про історію випробувань, поширені міфи, обґрунтовує перевагу використання набою 9×19mm Parabellum (9mm Luger) над іншими пістолетними набоями.

Рідко в правоохоронних агентствах піднімаються більш пристрасні дебати, ніж вибір калібру для службового пістолета. Багато хто висловлює свою думку, повторюючи стару приказку "більше краще", тоді як інші "чули про це одного разу", коли менший калібр зазнав невдачі, а більший калібр "зробив би набагато краще".

Деякі навіть вважають, що існує калібр, який забезпечить "зупинку з одного пострілу". Рішення щодо вибору боєприпасів особливо складні, тому що багато з відповідних питань, пов'язаних із пістолетами і боєприпасами, міцно вкорінені в міфі та фольклорі. Це досі актуально, як і 20 років тому.

Розгляд того чи іншого набою на предмет ефективності його бойового застосування складається з таких чинників, як місткість магазину пістолета, доступність набоїв, віддача під час стрільби, вага набою і його вартість. При цьому пістолет, яким співробітник поліції або агент ФБР найкраще володіє, незалежно від калібру, і буде для нього найкращим вибором.

Якщо співробітник стріляє більш купчасто і швидше з пістолета калібру 9 мм, ніж з пістолета під набій .45 ACP, то цей 9-мм пістолет для цього співробітника в реальній перестрілці покаже набагато кращі результати, ніж ніж пістолет більшого калібру.

Про що рідко говорять, але найактуальніше для обговорення калібру, є те, що куля розглядається для використання її потенціалу термінальної балістики.

Вибір кулі для службового патрона правоохоронних агентств повинен піддаватися інтенсивній перевірці та науковій оцінці, щоб вибрати найкращий варіант.

 • Десятиліттями в правоохоронних структурах тривали дебати про калібри.
 • Більша частина того, що є "загальновідомим знанням" про боєприпаси та їхній вплив.
 • Кулі - це те, що зрештою вражає противника, і саме кулі мають стати основою для обговорення того, який "калібр" є найкращим.
 • У всіх основних калібрах правоохоронних агентств існують кулі, які мають високу ймовірність того, що під час їхнього використання працівник зазнає поразки в перестрілці, і є кулі, які мають високу ймовірність того, що працівник вийде з неї переможцем.
 • Зупиняюча дія (stopping power) - це просто міф.
 • Єдиним найбільш важливим фактором ефективного ураження є глибина проникнення кулі в тіло людини. ФБР використовує службові патрони (law enforcement only) з глибиною проникнення кулі від 12 до 18 дюймів - від 30,5 до 45,7 сантиметрів.
 • Співробітники правоохоронних агентств під час перестрілок роблять 70-80 відсотків промахів від загальної кількості зроблених пострілів.
 • Сучасні кулі, розроблені починаючи з 2007 року, значно збільшили ефективність термінальної балістики (terminal ballistics) багатьох набоїв, які використовуються правоохоронними агентствами і належать до класу преміум (premium line). Переважно це стосується патрона 9×19mm Parabellum. 
 • 9×19mm Parabellum зараз пропонує вибір куль, які в однакових умовах тестування перевершують кулі .40 S&W (10×22mm) і .45 ACP (11.43×23mm) класу преміум, протестовані ФБР. 
 • 9×19mm Parabellum зараз пропонує більшу місткість магазину, меншу віддачу, меншу вартість і вищу надійність роботи серед прийнятих на озброєння ФБР пістолетів. 
 • Більшість стрільців ФБР швидші та точніші у стрільбі з пістолетів калібру 9 мм, ніж з пістолетів калібру .40 S&W аналогічних габаритів. 
 • Відмінності ранових каналів від куль класу преміум між калібрами 9 мм і 11,43 мм мінімальні. 
 • З огляду на сучасну конструкцію куль, співробітник може використовувати (за умови правильного вибору кулі) набій 9×19mm Parabellum з усім потенціалом термінальної балістики будь-якого іншого калібру пістолетних набоїв правоохоронних агенцій без будь-яких недоліків, які є у "великих" калібрів.

Було проведено багато так званих "досліджень", і з цього питання було наведено велику кількість статистичних даних. Дослідження, які включають тільки стрільби, не мають значення, оскільки мета співробітника правоохоронних агентств полягає в тому, щоб якомога швидше ліквідувати смертельну загрозу під час зіткнення.

Незалежно від того, чи буде поранення смертельним, чи ні, це не має жодного значення доти, доки не буде усунуто загрозу смерті або серйозного поранення для співробітників правоохоронних агентств та третіх осіб.

Дослідження "зупиняючої дії" (stopping power) не мають значення, оскільки ніхто ніколи не міг визначити точні значення параметрів, що потрібні для ефективної зупинки рішучого супротивника, і навіть найбільші калібри пістолетів не здатні доставити таку силу.

Зупиняюча дія - це просто міф. Вивчення так званого "one shot stops", що використовується як інструмент для визначення ефективності того чи іншого пістолетного патрона, не має значення через нездатність враховувати психологічні особливості та через відсутність достатнього обсягу даних про конкретне місце влучання.

Коротше кажучи, протягом багатьох років проводилися великі дослідження для того, щоб "довести" перевагу одного патрона над іншими, використовуючи хибну методологію та/або упередженість як маніпулювання статистикою.

Щоб мати осмислене розуміння термінальної балістики куль пістолетних набоїв, потрібно мати справу тільки з фактами, які не заперечуються в медичному співтоваристві, тобто з медичними реаліями, і тими, що також є загальноприйнятими в рамках правоохоронних агентств, тобто в тактичних реаліях.

Медицина

Ураження центральної нервової системи (ЦНС) на рівні шийного відділу хребта (шиї) або вище (головний мозок) є єдиним засобом надійно викликати негайну втрату супротивником здатності до вчинення ворожих дій після потрапляння в нього кулі.

У цьому разі будь-який із калібрів, які зазвичай використовують у правоохоронних агентствах, незалежно від того, звичайна куля чи експансивна, буде достатнім з очевидних причин.

Крім ураження ЦНС, найнадійнішим засобом викликати негайну втрату противником здатності до вчинення ворожих дій є ураження кулею великих життєво важливих органів, що призводить до швидкої крововтрати. Простіше кажучи, місце влучання є найбільш важливим компонентом.

Фактори поранення, у порядку важливості, такі:

1. Проникна здатність

Куля повинна проникнути досить глибоко в тіло, щоб досягти великих життєво важливих органів, а саме серця, легенів, аорти, нижньої порожнистої вени, і меншою мірою печінки та селезінки, щоб викликати швидку крововтрату.

Вже давно медики, які працюють у сфері оцінки вогнепальних ран, встановили найефективніший діапазон проникнення, що дорівнює 12-18 дюймам, залежно від ваги, статури людини і кута входження кулі в тіло, наприклад через руку або плече.

Завдяки сучасним експансивним пістолетним кулям ця мета реалізується, хоча й більш ефективно з деякими кулями правоохоронних агентств, ніж інші.

2. Постійний рановий канал ("постійна порожнина")

Первинний рановий канал (первинна або постійна порожнина) виникає внаслідок розщеплення, розтрощення, роз'єднання і роздроблення тканин по осі польоту кулі. Діаметр і контур одного й того самого каналу на всьому протязі різні, що пов'язано з поведінкою снаряда й анатомічною характеристикою пошкоджених тканин.

Через еластичність більшості тканин людини та низьку швидкість пістолетних куль вже давно встановлено медичними фахівцями, які мають досвід оцінки вогнепальних ран, що під час візуального огляду ушкоджень під час розтину або під час операції неможливо визначити різницю між ранами, спричиненими кулями калібру від 9 мм до .45 ACP.

3. Тимчасова пульсуюча порожнина

Це складний феномен короткочасної післядії, що має місце після проходження високошвидкісного снаряда, що ранить (осколка, кулі тощо), крізь біологічні тканини та спричиняє зміни їхніх фізико-морфологічних властивостей уздовж раневого каналу.

Результатом цього явища можуть бути серйозні ураження внутрішніх органів, які віддалені від безпосереднього ранового каналу на значну відстань. Тимчасова пульсуюча порожнина виникає внаслідок передачі кінетичної енергії снаряда біологічним тканинам і розльоту їхніх фрагментів під дією його кінетики; зазвичай вона стає помітною під час дії на тканини уражаючими елементами, що мають швидкість понад 300 м/с.

Особливо сильно це проявляється при швидкостях понад 600 м/с, коли спостерігаються розриви тканин. При більш нижчих швидкостях пістолетних куль тимчасова порожнина не формується з достатньою швидкістю для такого ефекту, тому будь-яка різниця між калібрами пістолетних куль не має значення щодо тимчасової порожнини.

4. Фрагментація

Фрагментацію можна визначити як частини снаряда або вторинні фрагменти кістки, що виштовхуються назовні з постійної порожнини і можуть розірвати м'язові тканини, кровоносні судини та вразити інші органи.

Фрагментацію можна визначити як явище, при якому частини снаряда або вторинні фрагменти кістки виштовхуються назовні з постійної порожнини. Вони можуть розірвати м'язові тканини, кровоносні судини й уразити інші органи.

Фрагментація не проявляється достатньою мірою при ранах пістолетними кулями м'яких тканин через низькі швидкості таких куль. Коли відбувається фрагментація, фрагменти зазвичай знаходяться в межах одного сантиметра від постійної порожнини. З цих причин ефекти фрагментації при пораненнях пістолетними кулями, незалежно від калібру, вважаються несуттєвими.

Психологія

Будь-яке обговорення зупинки озброєного супротивника стрільбою з пістолета має включати психологічний стан супротивника. Ефекти болю часто ігноруються тими, хто дістав поранення, через інстинкт виживання, реакції всередині організму, вплив наркотиків або алкоголю, у разі крайнього гніву або агресії.

Ті, хто вирішують зупинитися одразу після пострілу в тулуб, роблять це зазвичай через усвідомлення того, що дістали кульове поранення і можуть загинути, незалежно від калібру, швидкості або конструкції кулі. Слід також зазначити, що психологічні потрясіння не можна переоцінити.

Тактичні реалії

Місце влучення має першорядне значення. Відсоток влучань співробітників правоохоронних агентств під час перестрілок у середньому становить лише 20-30 відсотків від загальної кількості зроблених пострілів.

З огляду на реальність того, що місце влучання є першорядним, і це є важкодосяжною метою з урахуванням безлічі змінних під час зіткнення з озброєним супротивником, калібр, що використовується, має максимізувати ймовірність влучання в життєво важливі органи.

Типові результати перестрілок за участю співробітників правоохоронних агентств призводять тільки до одного або двох хороших влучень у тулуб противника. Це вимагає, щоб будь-яка куля, що вражає тулуб, мала максимальну ймовірність досить глибокого проникнення в тіло для ураження життєво важливих органів.

Лабораторія Ballistic Research Facility провела випробування, в якому порівнювали пістолети Глок однакового розміру калібрів .40 S&W і 9×19mm Parabellum для визначення переваги в точності і швидкості влучань одного калібру відносно іншого.

На сьогоднішній день більшість учасників дослідження стріляли швидше і точніше за допомогою пістолетів Glock калібру 9 мм.

Висновок

У той час як деякі правоохоронні агентства останніми роками перейшли з 9 мм на більші калібри, вони роблять це завдяки зменшенню місткості магазину, відчутнішій віддачі та з урахуванням адекватного вибору куль, без помітного підвищення ефективності термінальної балістики.

Інші правоохоронні організації повертаються до патрона 9×19mm Parabellum завдяки перевагам, що забезпечуються новими технологіями розробки куль, надаючи своєму персоналу найкращі шанси вижити в перестрілці.

Це досягається за рахунок того, що озброєні 9-мм пістолетами з новими набоями, які споряджаються сучасними високоефективними кулями, можуть робити швидші і точніші постріли за умови більшої місткості магазину свого пістолета (зброя аналогічного розміру) та за ефективності термінальної балістики, якої можна очікувати від будь-якого калібру пістолетних набоїв, що використовуються в правоохоронних організаціях.

З огляду на вищевикладені реалії і той факт, що численні виробники боєприпасів тепер випускають службові 9 мм набої преміум-класу, які споряджають новими кулями, що мають високу ефективність дії по цілі, перехід на 9×19mm Parabellum тепер можна розглядати як вирішальну перевагу.

На основі матеріалів looserounds.com і FBI Academy Caliber Specific Ammunition Trial.

* * *

Стати членом УАВЗ

Допомогти УАВЗ

Web admin Автор: Web admin11198,1 Переглядів: 440 , Коментарів: 3 - 2 +
1,0 1 -1 2
Коментарів (3)

 • 18.08.2023 10:19
  #
  - 2 +

  В принципе да, всё так и есть! Существуют таки патроны, обеспечивающие лучшие показатели по термальной баллистике и надёжности перезарядки, тот-же .357SIG, например...Но, стоят ли все его преимущества - значительного уменьшения ёмкости магазина (при более сильной отдаче!)?...Есть ещё и такой патрон, как 5,7Х28 (Почему в данном исследовании его не учитывали вообще - тайна зело велика есть!)...

 • 21.08.2023 17:05
  #
  - 1 +

  Співробітники правоохоронних агентств під час перестрілок роблять 70-80 відсотків промахів - Переглянувши не один ролик про поліцію США охоче в це вірю, але говорить це про єдине - рівень стрілецької підготовки. Намагаються взяти не вмінням, а кількісттю! Можу довести твердження особисто навіть з Макарова!

 • 21.08.2023 19:49
  #
  - 2 +

  Згоден з Генадієм, огляд не враховував патрони "вбивць поліцейських" навіть у бронежилетах а це 5,7Х28 який саме і зроблений для заміни 9х19, я думаю при достатній масовості його виробництва щезне єдиний недолік це вартість. По іншим показникам він перевершує і 9мм і більші калібри.При стрільбі набоєм SS190 з P90 на дистанції 25 м, куля заглибилася у балістичний гель на глибину 25 см після проходження через кевларовий бронежилет другого ступеню захисту, при меньшій віддачі і більшій кучності. А початкова швидкість в 700 м/с робить ігші вражаючі дива.


Будь ласка, залогіньтесь щоб мати можливість коментувати