Механізм обговорення та розробки Законопроекту


На офіційному сайті проекту оприлюднюється відповідний розділ із початковою інформацією про Законопроект.

 

Модератори профільних ресурсів-партнерів повинні забезпечити появу теми про початок розробки Законопроекту та обговорення його положень та статей на відповідних профільних ресурсах, де сам Модератор може бути як обраний користувачами, так і призначений власником ресурсу (залежить від форми управління на конкретному ресурсі-партнері).

 

Користувачі профільних ресурсів-партнерів протягом 20 днів мають можливість висловити свої зауваження та пропозиції до Законопроекту та його частин і статей (надалі за текстом - Тема обговорення) як безпосередньо на власному ресурсі, так і на офіційному сайті проекту після відповідної реєстрації.

 

Завдання Модератора - підтримувати дискусію на підпорядкованому ресурсі-партнері з метою виявлення та узагальнення найбільш слушних та конструктивних пропозицій по Темі обговорення.

 

Через 20 днів, ресурс-партнер має висловити свої кінцеві пропозиції та зауваження до Теми обговорення через свого Модератора. Для чого Модератор ресурсу-партнера, спираючись на колективне рішення свого ресурсу, вносить відповідні зміни та пропозиції безпосередньо в текст Теми обговорення на офіційному сайті проекту.

 

З огляду на те, що аналогічні дії вчиняють Модератори усіх ресурсів-партнерів, в тексті Теми обговорення з'являється певна кількість правок, змін та пропозицій.

Супермодератор профільного ресурсу при участі Модераторів ресурсів-партнерів визначає остаточний варіант тексту Теми обговорення протягом 3-х днів.


Оновлений текст Теми обговорення викладається на офіційному сайті Проекту та завчасно передається членам Редакційної ради для ознайомлення.

 

У разі об'єктивної неможливості у визначенні остаточного тексту Теми обговорення Редакційній раді передається декілька узгоджених варіантів.

 

Голова Редакційної ради призначає наступне засідання Редакційної ради для остаточного обговорення та затвердження відповідної Теми обговорення у вигляді відповідних норм чи статей Законопроекту, не пізніше ніж через 30 днів після попереднього засідання.

 

Усі засідання Редакційної ради проводяться у онлайн-режимі з трансляцією у мережі Інтернет, із завчасним повідомленням спільноти про це.

 

Під час засідання Редакційної ради відбувається обговорення Теми, внесення пропозицій, та затвердження остаточного тексту Теми, про що складається відповідний протокол засідання Редакційної ради, який підписується усіма присутніми її членами.

 

Затверджений Редакційною радою текст Теми обговорення публікується на офіційному сайті Законопроекту з приміткою "затверджено" без можливості його редагування.

 

Подальші зміни в затверджений текст Законопроекту можуть вноситись виключно за рішенням Редакційної ради та при наявності ґрунтовних підстав для цього (явна суперечність між розділами Законопроекту, невідповідність Конституції України, висновки експертної оцінки профільного комітету Верховної Ради України, тощо).