Поради та рекомендації


Закон про зброю повинен вирішувати головне завдання - чітко встановити порядок придбання, володіння, зберігання та застосування зброї, а не перетворювати законодавчий акт на довідник з криміналістики.

 

Разом з цим, Закон повинен містити чітке визначення термінів, які вживаються у ньому для уникнення неоднозначних трактувань та колізій під час правозастосування.

 

Закон повинен мати зрозумілу та логічну структуру.

 

Норми Закону повинні викладатися максимально простою та доступною мовою та простими реченнями, які виключають неоднозначність трактування тієї чи іншої норми у залежності від вміння особи читати складні речення.

 

При написанні Закону необхідного уникати безпідставного використання бланкетних норм (норм, які відсилають до інших нормативних актів, або інших норм цього Закону).

 

При написанні будь-якого Закону для того, щоб досягнути його макисмальної дієвості треба постійно враховувати основоположний принцип: Люди схильні до опортунізму.


Просто кажучи, потрібно будь-яку людину вважати потенційним порушником Закону заради особистої вигоди. І закладати в Закони відповідні заходи протидії. З чітким розумінням того, що опортуністичність характерна для ВСІХ людей незалежно від їх віку, освіти, соціального чи матеріального стану, професії тощо.


Це не значить, що чесних та порядних людей не існує, але  безглуздо закладати в Закон передумову для його можливих порушень у майбутньому опираючись на переконання, що лише чесні та порядні люди контролюватимуть його реалізацію.


Закони пишуться на роки, десятиріччя та сторіччя і саме закладений у ньому механізм протидії можливим порушенням дозволяє Закону існувати без змін довгий час, незважаючи на зміну поколінь.