0

Принципи та засади

Громадський проект Закону України "Про Зброю" розробляється на засадах публічності, відкритості, добровільності. Участь у розробці Законопроекту є відкритою та доступною для усіх зацікавлених представників суспільства.

 

1. З огляду на те, що Статтею 3 Конституції України встановлено, що: “Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, цей Закон має надати людям право на ефективний захист свого життя, здоров'я, честі та гідності, а також життя, здоров'я, честі та гідності членів своєї сім'ї, своїх рідних та близьких усіма законними засобами самозахисту.

 

2. З огляду на те, що в Статтею 24 Конституції України встановлено, що: “Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”, цей Закон має чітко визначити право усіх законослухняних психічно здорових громадян України на володіння зброєю та встановити чіткі критерії для одержання такого права.

 

3. З огляду на те, що Статтею 27 Конституції України встановлено, що: “Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людиниКожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань”, цей Закон має чітко визначити підстави для використання зброї з метою захисту життя і здоров'я від протиправних посягань, коло обов'язків власника зброї при її застосуванні з метою захисту, а також коло обов'язків Держави щодо створення умов для ефективної  реалізації права на озброєний захист життя і здоров'я від протиправних посягань.

 

4. З огляду на те, що Статтею 17 Конституції України встановлено, що: “Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу”, цей Закон має створити передумови для зміни військової доктрини і Стратегії національної безпеки України та створення ефективного народного ополчення, основою якого є свідомі озброєні громадяни.

 

5. З огляду на те, що Статтею 41 Конституції України встановлено, що: "Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним", - цей Закон повинен чітко визначити підстави для використання зброї з метою захисту приватної власності від протиправних посягань, коло обов'язків власника зброї при її застосуванні з метою захисту своєї приватної власності, а також коло обов'язків Держави щодо створення умов для ефективної  реалізації права на озброєний захист приватної власності протиправних посягань, в тому числі внесення необхідних змін в чинне законодавство, яке регламентує питання забезпечення права приватної сласності та гарантій її недоторканості. 

 

6. Закон "Про зброю" повинен:


- чітко розмежувати зброю у цивільному обороті та зброю заборонену до цивільного обороту;

 

- запровадити чітку і зрозумілу класифікацію зброї у цивільному обороті за її цільовим призначення, технічними характеристиками та функціональними особливостями, а також передбачити можливість багатоцільового використання зброї її власником (для самооборони, полювання, спорту);


- чітко встановити порядок придбання, володіння, зберігання та застосування зброї;


- не обмежувати кількість зброї, яка може перебувати у власності громадянина, при наявності умов для її надійного зберігання;


- встановити чіткі та вичерпні вимоги до громадян України, які бажають отримати право на володіння зброєю;


- встановити чіткі вимоги щодо отримання власниками зброї навичок безпечного поводження зі зброєю та чіткі і зрозумілі критерії перевірки наявності та рівня таких навичок (атестації);


- встановити, що право громадянина на зброю має не тимчасовий характер, періодичні перевірки технічного стану зброї не повинні вимагати її періодичної перереєстрації, а перевірка наявності та рівня навичок безпечного поводження зі зброєю (атестація) не вимагатиме повторного отримання дозволу;


- передбачити  механізм тимчасового призупинення Права на володіння зброєю та визначити чіткі підстави і критерії для застосування такого механізму;


- чітко встановити підстави та порядок позбавлення Права на володіння зброєю;


- створити дієву та прозору систему підготовки майбутнього власника зброї: вивчення матеріальної частини, юридичні аспекти володіння Зброєю та її застосування, одержання навичок безпечного поводження зі зброєю;


- чітко визначити повноваження державних органів щодо контролю за цивільним обігом зброї;


- забезпечити встановлення особливого порядку судового розгляду усіх  випадків, пов'язаних із застосування зброї з метою самозахисту, а саме виключно Судом присяжних;


- забезпечити виключення із законодавства поняття - "межі необхідної оборони", яке по суті нівелює базове права на самозахист. Можлива тільки "необхідна (адекватна) оборона". Усе, що за її межами, в залежності від наслідків - вбивство з необережності, заподіяння тілесних ушкоджень певного ступіню тяжкості;


- забезпечити право на приховане носіння зброї з метою самозахисту;


- встановити чіткі межі та критерії тюнінгу зброї та релоадингу боєприпасів;

 

- регламентувати питання функіонування цивільних тирів та стрільбищ;

 

- врегулювати питання тимчасового вивезення громадянами України власної (спортивної та мисливської) зброї за кордон та тимчасового ввезення іноземцями цивільної (спортивної та мисливської) зброї в Україну без зайвих бюрократичних процедур

 

- не допустити позбавлення, чи звуження прав існуючих власників зброї, які законно володіли зброєю, до введення в дії цього Закону. Закон не повинен мати зворотної сили в частині, яка стосується раніше набутого громадянами законного права на володіння зброєю;

 

- передбачити процедуру внесення змін до відповідних законодавчих документів та підзаконних актів, які стосуються обігу зброї та суперечать цьому Закону;


- врахувати нормативні акти Європейського Союзу.

 

- створити механізм громадського контролю за діяльністю системи ліцензування/атестації власників зброї.

 

- з урахуванням досвіду іноземних держав запровадити в законопроекті визначення "зон вільних від зброї" з одночасним створенням механізму захисту життя та здоров'я людей в таких місцях.


 

Чинна редакція Принципів та засад проекту Закону України "Про зброю" затверджена на засіданні Редакційної Ради 24.10.2013 р. (Протокол №1)


Відповідно до рішення Редакційної ради, п. 6 Принципів та засад залишається відкритим для внесення необхідних доповнень.