Закон України "Про цивільну зброю та боєприпаси" (проeкт)

| Законодавство, Легалізація КНЗ | Автор: Web admin

Custom Crimson Carry IICustom Crimson Carry II

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від противоправних посягань, право на недоторканість та безпеку людини, її життя, здоров'я, честі та гідності, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу регулює правовідносини, що виникають при обігу в Україні вогнепальної зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та здоров'я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської безпеки, природи і природних ресурсів, зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням зброї.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів і понять, що застосовуються в Законі

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Автоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок можна здійснити більше ніж один постріл.

Багатозарядна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя обладнана від'ємним або невід'ємним магазином/барабаном, з якого здійснюється механічна подача патронів для здійснення наступних пострілів.

Боєприпаси – патрони до нарізної та гладкоствольної вогнепальної зброї, інші пристрої одноразового використання, конструктивно призначені й технічно придатні для пострілу зі зброї відповідного виду. Не вважаються боєприпасами окремі компоненти спорядження патронів до гладкоствольної вогнепальної зброї (шріт, картеч, кулі, пижі, прокладки, капсулі, гільзи).

Вибуховий пристрій – засіб, що забезпечує вибух в певному місці і в певний час або в результаті конкретного впливу (підривні засоби, заряди і пускові пристрої детонатори).

Вибухова речовина – хімічна сполука або суміш хімічних сполук, яка під впливом зовнішніх факторів швидко реагує з виділенням великої кількості газу або теплової енергії.

Виробництво (виготовлення) – діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

Військова піротехніка – виготовлений спеціально для військових потреб військовий піротехнічний пристрій або піротехнічний виріб одноразового використання.

Вогнепальна зброя і боєприпаси військового призначення – виготовлена або вироблена виключно для військових потреб вогнепальна зброя і боєприпаси.

Вогнепальна зброя – пристрій або предмет, сконструйований або пристосований для використання в якості зброї, з якого під впливом сили тиску, створюваної продуктами горіння хімічних речовин, можуть бути викинуті кулі, метальні елементи (снаряди) або шкідливі, подразнюючі речовини для механічного, термічного, хімічного або іншого ураження цілі на відстані, або поданий звуковий чи світловий сигнал.

Вогнепальною зброєю згідно з цим Законом вважаються також основні частини вогнепальної зброї.

Вогнепальна зброя ручного перезаряджання – вогнепальна зброя з магазином/барабаном, яку необхідно перезаряджати після кожного пострілу за допомогою використання м'язової сили людини або механічного пристрою.

Володіння зброєю та боєприпасами – зберігання, розпорядження, носіння, забезпечення збереження, використання зброї та боєприпасів.

Газова зброя – невогнепальна зброя, конструктивно призначена лише для ураження живих цілей шляхом використання подразнюючих речовин. Газові пістолети (револьвери) не відносяться до вогнепальної зброї.

Гладкоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, в якої напрямна частина каналу ствола по всій його довжині не має нарізів, які надають кулі обертального руху.

Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами меншсмертельної дії – пістолети та револьвери спеціально сконструйовані та виготовлені для відстрілу боєприпасів, споряджених еластичними набоями меншсмертельної дії.

Господарська діяльність – будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Громадське місце – територія потенційного місцезнаходження людей, куди кожен може потрапити вільно, за плату чи за запрошенням (вулиці, парки, сквери, громадський транспорт, громадські заклади, державні установи, будь-які будівлі чи їх частини, під'їзди, підземні переходи, стадіони, магазини тощо).

Дрібний ремонт – усунення несправностей, дефектів та/або заміна не основних частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням. До дрібного ремонту також відноситься незначна обробка основних частин зброї шляхом їх полірування або шліфування, якщо це не змінює основних властивостей зброї.

Деактивована зброя (макети масо-габаритні) – зброя безповоротно приведена у непридатний для стрільби, в тому числі холостими патронами, стан.

Додаткове обладнання до зброї – з'ємні або нез'ємні пристрої спеціально створені або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певних законних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом). До додаткового обладнання відносяться у тому числі засоби зменшення гучності пострілу та сили віддачі, полум'ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, в тому числі оптичні приціли, приціли нічного бачення, освітлювальні пристрої тощо.

Демонстрування зброї – виймання зброї із спеціально призначених для її носіння засобів.

Довгоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, довжина ствола якої перевищує 300 міліметрів або загальна довжина якої перевищує 600 міліметрів.

Дозвіл на носіння та придбання зброї і боєприпасів (дозвіл на зброю) – документ який підтверджує, що фізична особа має право на зберігання і носіння зазначеної в збройовій картці зброї, а також підтверджує, що фізична особа може придбати зброю відповідного виду, що зазначений у дозволі, та боєприпаси до неї. Дозвіл на носіння та придбання зброї і боєприпасів містить інформацію про вид зброї, яку фізична особа має право придбати, носити та зберігати.

Дозвіл на носіння та придбання спільної зброї і боєприпасів (дозвіл на спільну зброю) – документ який підтверджує, що фізична особа має право на зберігання і носіння зброї, що належить члену його сім'ї, а також підтверджує, що фізична особа має право придбати боєприпаси до цієї зброї. Дозвіл на спільну зброю окрім інформації, що вноситься до дозволу на зброю, містить відомості про власника зброї та зброю, що перебуває у спільному володінні. Дозвіл на спільну зброю не надає право відчужувати зброю.

Експансивна куля – куля з конструктивно ослабленою головною частиною, яка при проникненні в ціль, або при контакті з її поверхнею миттєво деформується.

Електрошоковий пристрій – невогнепальна зброя, сконструйована або пристосована для ураження цілі електричним струмом шляхом прямого контакту або на відстані.

Заняття стрільбою – діяльність, яка полягає у разовому, регулярному або систематичному виконанні вправ зі стрільби задля навчання, вдосконалення навичок стрільби та навичок поводження зі зброєю.

Зберігання – тримання в дозволеному місці зброї та боєприпасів з дотриманням встановлених вимог безпеки.

Збройова картка – документ, що є додатком до дозволу на зброю та містить перелік зброї (номер, марку, модель та калібр), що знаходиться у власності фізичної особи.

Зброя – пристрій або предмет, спеціально сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об'єкти та цілі.

Зброя, непридатна для експлуатації – зброя, перероблена або піддана такому впливу, в результаті якого всі її основні частини були безповоротно зіпсовані або зіпсувалися та їх неможливо відновити, полагодити або замінити таким чином, щоб зброя знову стала придатною для використання за прямим призначенням.

Зона вільна від зброї – будівля, приміщення, споруда, територія, на якій заборонено перебувати зі зброєю.

Імітаційний боєприпас – боєприпас без метального елементу (снаряду), який складається з гільзи , капсуля , порохового заряду і пижа або без пижа для імітації пострілу з вогнепальної зброї.

Імітаційна зброя – електропневматична та пневматична зброя призначена для спортивних та рекреаційних занять, (пейнтбол, страйкбол (ейрсофт) тощо – пристрої, які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без заподіяння шкоди, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу.

Інструктор зі стрільби – особа, що має відповідне свідоцтво встановленого зразка, яке видається адміністрацією стрілецького тиру або стрільбища.

Інструктор зі спортивної стрільби – особа, що має відповідне свідоцтво встановленого зразка, яке видається адміністрацією стрілецької спортивної організації.

Калібр – умовний розмір каналу ствола вогнепальної зброї, снаряду або гільзи. Калібр зброї визначається технічними умовами виробництва певного виду зброї.

Колекція зброї та боєприпасів (колекція) – це впорядковане зібрання зброї та боєприпасів, що мають історичну, наукову та культурну цінність, що використовується або може бути використана для експонування, наукової чи дослідницької роботи.

Короткоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, довжина ствола якої не перевищує 300 міліметрів або загальна довжина якої не перевищує 600 міліметрів.

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензування – видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Метальний елемент (снаряд) – частина боєприпасу (куля, шріт, картеч, артилерійський снаряд тощо), стріла, призначена для ураження цілі.

Навчальна зброя – зброя призначена для навчання навичкам поводження зі зброєю та холостих тренувань.

Нагородна зброя – персоніфікована зброя, що є нагородою фізичної особи за особливі заслуги перед державою.

Нарізна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, в якої в напрямній частині каналу ствола по всій його довжині утворені спіралеподібні нарізи, які надають кулі обертального руху. До нарізної вогнепальної зброї не відноситься вогнепальна зброя, яка призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї та яку в Україні класифіковано як гладкоствольну вогнепальну зброю.

Носіння зброї – носіння при собі зарядженої та/або розрядженої зброї особою поза місцем її постійного зберігання.

Напівавтоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок не можна зробити більш ніж один постріл.

Обіг зброї або боєприпасів – виробництво або виготовлення, комплектування або ремонт, придбання або реалізація, колекціонування, експорт, імпорт зброї, її складових частин або допоміжних пристроїв, боєприпасів, спеціальних засобів або піротехнічних виробів; нагородження зброєю; спадкування, облік, експонування на виставках або демонстрування, використання, застосування згаданих предметів; використання зброї в тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, перевезення, пересилання, вилучення, відчуження, знищення, ввезення в Україну або вивезення з України.

Однозарядна вогнепальна зброя – одноствольна або багатоствольна вогнепальна зброя без магазину/барабану, яку перед кожним пострілом необхідно заряджати вручну, вставляючи патрон у патронник або в механізм заряджання.

Орган ліцензування – орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.

Основні частини вогнепальної зброї – ствол, барабан, затвор, рамка затвору, рамка пістолету (револьверу) та їх напівфабрикати.

Охолощена зброя – зброя конструктивно призначена (перероблена або виготовлена) виключно для стрільби холостими патронами.

Патрон – боєприпас, що складається з гільзи з капсулем, метального заряду та метального елементу (снаряду).

Переробка зброї та боєприпасів – зміна якісних властивостей зброї та боєприпасів, а саме режиму ведення стрільби, калібру, довжини ствола. В будь-якому випадку не відносяться до переробки зброї дії її власника по покращенню її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певних законних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового обладнання до зброї та заміни не основних частин вогнепальної зброї.

Пересилання – переміщення поштою, багажем або за посередництва третіх осіб зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, спеціальних засобів або піротехнічних виробів.

Піротехнічний виріб – виріб, який містить горючу або вибухову суміш і призначений для створення димового, звукового або світлового ефекту, сигналу або святкового феєрверку.

Придбання – набуття права власності на зброю, боєприпаси, частини зброї та компоненти боєприпасів.

Пневматична зброя – невогнепальна зброя, в якій куля чи іншій метальний елемент отримує спрямований рух під дією сили стиснутого газу або повітря.

Реалізація – продаж, обмін, дарування або передача іншим чином у власність або володіння іншій особі зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, спеціальних засобів або піротехнічних виробів.

Ремонт зброї – усунення несправностей, дефектів та/або заміна частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням.

Сигнальна зброя – вогнепальна зброя, призначена для подачі звукового, світлового сигналу з використанням сигнального піротехнічного пристрою або сигнальних патронів.

Службова зброя – зброя, призначена для використання посадовими особами державних органів, яким чинним законодавством України дозволено носіння, зберігання, застосування зазначеної зброї в цілях самооборони або для виконання покладених на них обов'язків щодо захисту життя, здоров'я громадян, власності, охорони природи і природних ресурсів, цінних і небезпечних вантажів, спеціальної кореспонденції, а також юридичних осіб, основним видом яких є охоронна діяльність.

Стрілецька спортивна організація – це зареєстрована в установленому законом порядку спортивна організація (федерація, асоціація тощо), статутною метою діяльності якої є розвиток та підтримка видів стрілецької спорту або стрілецьких спортивних дисциплін.

Стрілецький тир – спеціально обладнане приміщення, будова, споруда або територія, яка постійно використовується для занять із стрільби.

Стрільбище – комплекс, який складається з двох або більше стрілецьких тирів та розташовується на окремій земельній ділянці.

Суб'єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа-підприємець.

Торгівля – будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та інші цивільно-правовими договори, які передбачають передачу прав власності на товари.

Тюнінг зброї – дії спрямовані на покращення зовнішнього вигляду зброї, ергономіки (користувацьких властивостей), адаптації до анатомії власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певного цільового призначення (самозахист, мисливство, зайняття спортом тощо) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового незйомного обладнання до зброї або заміни не основних частин зброї.

Цивільна зброя – зброя, призначена для використання громадянами України в цілях: самозахисту, заняття спортом, полювання, колекціонування та навчання.

Частина боєприпасу – метальний елемент (снаряд), метальний заряд, капсуль, гільза.

Члени сім'ї власника зброї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон:

– встановлює правові підстави і порядок цивільного обігу зброї і боєприпасів до неї;

– встановлює порядок і підстави використання зброї;

– визначає права і обов'язки суб'єктів, діяльність яких пов'язана із цивільним обігом зброї та боєприпасів;

– регламентує питання забезпечення безпечного обігу цивільної зброї і боєприпасів;

– регламентує порядок організації курсів з підготовки власників зброї.

Дія цього Закону не розповсюджується на:

1) предмети і пристрої, які не сконструйовані або не пристосовані до застосування в якості зброї, але можуть бути використані в такій якості;

2) холодну зброю;

3) вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії при умові, що з неї не можна стріляти боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу;

4) вибухові матеріали, піротехнічні вироби та пускові пристрої до них;

5) колючо-ріжучі предмети та предмети ударно-дробильної дії, виготовлені для використання в домашньому господарстві або побуті;

6) збройні колекції державних та комунальних музеїв;

7) зброю військового призначення та боєприпаси до неї, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;

8) службову зброю, яка перебуває на озброєнні правоохоронних органів, органів державної безпеки, державних органів, служб і підрозділів із спеціальними функціями;

9) зброю та боєприпаси, які знаходяться у власності держави та використовуються державними експертними установами для проведення експертиз;

10) промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані виключно з передбаченою їх конструкцією метою;

11) ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;

12) військову техніку та її допоміжне обладнання;

13) іграшки, які своїм зовнішнім виглядом копіюють або нагадують зразки зброї;

14) сигнальні пристрої, в тому числі сигнальні пристрої, які входять в обов'язкове оснащення човнів, яхт, суден або літальних апаратів (тобто предмети або механізми конструктивно призначені виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигнала) і салютні патрони — патрони, які не мають снаряда та призначені для імітації стрільби, салюта чи подачі сигналу).

Стаття 3. Види зброї та боєприпасів

Зброя в Україні класифікується за призначенням, принципом приведення в дію, характеристиками каналу ствола, розміром, принципом подачі боєприпасів під час стрільби, конструкцією магазину, кількістю боєприпасів, які вміщуються у зброї, кількістю стволів, типом застосовуваних боєприпасів.

Зброя в Україні за цільовим призначенням поділяється на зброю самозахисту, мисливську зброю, спортивну зброю, колекційну зброю, нагородну зброю, імітаційну зброю, навчальну зброю, багатоцільову зброю, зброю військового призначення, службову зброю, охолощену зброю та деактивовану зброю.

Зброя в Україні за принципом приведення в дію поділяється на пневматичну зброю, вогнепальну зброю, газову зброю, електрошокову зброю.

Зброя в Україні за характеристиками каналу ствола поділяється на гладкоствольну зброю, нарізну зброю, комбіновану зброю (зброю, до складу якої входить комбінація з нарізного та гладкого стволів).

Зброя в Україні за розміром поділяється на короткоствольну зброю та довгоствольну зброю.

Зброя в Україні за принципом подачі боєприпасів під час стрільби поділяється на самозарядну автоматичну зброю, самозарядну напівавтоматичну зброю, зброю ручного перезаряджання.

Зброя в Україні за конструкцією магазину поділяється на зброю безмагазинну, багатозарядну зброю з невід'ємним магазином, багатозарядну зброю з від'ємним магазином.

Зброя в Україні за кількістю боєприпасів, які вміщуються у зброї та або магазині зброї, поділяється на однозарядну та багатозарядну зброю.

Зброя в Україні за кількістю стволів поділяється на одноствольну та багатоствольну зброю.

Зброя в Україні за типом застосовуваних боєприпасів поділяється на зброю під патрони центрального займання та зброю під патрони бокового займання.

Боєприпаси в Україні класифікуються за призначенням, характеристиками ствола та за способом ініціації.

Боєприпаси в Україні за призначенням поділяються на боєприпаси до зброї військового призначення та боєприпаси до цивільної зброї.

Боєприпаси в Україні за характеристиками ствола поділяються на боєприпаси до нарізної зброї та боєприпаси до гладкоствольної зброї.

Боєприпаси в Україні за способом ініціації поділяються на боєприпаси центрального займання та боєприпаси бокового займання.

Стаття 4. Категорії цивільної зброї

Громадяни України набувають право власності на цивільну зброю та боєприпаси до неї за наявності дозволу на зброю, який видається окремо на кожну категорію цивільної зброї, за винятком першої категорії.

Кількість зброї певної категорії, яку має право придбати особа, що має дозвіл на зброю цієї категорії, не обмежується.

Категорії цивільної зброї:

1) перша категорія – газова зброя; пневматична зброя, діаметр метального елемента якої дорівнює або менший 4,5 мм, а початкова швидкість метального елемента дорівнює або менша 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібром до 4 мм включно;

2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична зброя діаметр метального елемента якої більший 4,5 мм, а початкова швидкість метального елемента більш як 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібром більш як 4 мм;

3) третя категорія – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована зброя;

4) четверта категорія – короткоствольна нарізна вогнепальна зброя та короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії.

Зброя першої категорії, а також імітаційна, охолощена та деактивована зброя перебуває у вільному цивільному обороті.

Зброя другої, третьої та четвертої категорії перебуває в обмеженому цивільному обороті, встановленому цим Законом.

Неосновні частини цивільної зброї та додаткове обладнання до неї перебувають у вільному обігу.

Обмеження місткості від'ємних та невід'ємних магазинів цивільної зброї не допускається.

Стаття 5. Заборонені до цивільного обігу зброя та боєприпаси

В Україні заборонені для цивільного обігу і володіння фізичними та юридичними особами приватного права:

1) вогнепальна зброя військового призначення;

2) автоматична вогнепальна зброя;

3) вогнепальна зброя, перероблена таким чином, що змінено вид зброї за принципом приведення в дію метального заряду, характеристиками ствола або за принципом дії; 4) вогнепальна зброя, що імітує інший предмет;

5) вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів;

6) зброя обладнана невід'ємними забороненими додатковими пристроями;

7) зброя та пристрої, в якій використовується електрична напруга або електричний струм для ураження цілі;

8) саморобна вогнепальна зброя;

9) зброя, перероблена таким чином, що ускладнює її криміналістичну ідентифікацію;

10) зброя зі знищеним повністю або частково, або зміненим серійним номером;

11) зброя, яка не відповідає вимогам щодо мінімальної довжини ствола та загальної довжини зброї;

12) довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм;

13) боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей;

14) боєприпаси розривної або запалювальної (трасуючої) дії;

15) кулі (снаряди) з електричним імпульсом;

16) додаткове обладнання до зброї для відстрілу боєприпасів розривної та запалювальної дії;

17) пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;

18) вкладиші у стволи вогнепальної зброї.

Розділ II

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗБРОЇ УКРАЇНИ

Стаття 6. Єдиний державний реєстр зброї України

В Україні створюється та ведеться Єдиний державний реєстр зброї України (далі – ЄДРЗУ) – єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на зброю, а також про об'єкти та суб'єкти цих прав.

Відомості у Єдиному державному реєстрі зброї України мають відповідати даним реєстраційної справи, яка містить документовані записи щодо прав на зброю. У разі їх невідповідності пріоритет мають дані реєстраційної справи.

Єдиний державний реєстр зброї України є державною власністю, складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню.

Вилучення будь-яких документів або частин Єдиного державного реєстру зброї України не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної реєстрації прав на зброю, суб'єкти внесення інформації до реєстру забезпечують достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, оперативне надання витягів про зареєстровані права та/або їх обтяження з Єдиного державного реєстру зброї України.

Придбана зброя реєструється в Єдиному державному реєстрі зброї України за місцем її продажу.

Знайдену зброю реєструють в Єдиному державному реєстрі зброї України органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, до якого надійшла заява про реєстрацію такої зброї.

Інформацію про спільне володіння зброєю вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем видачі дозволу на спільну зброю.

Інформацію про перероблену зброю вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, який видав дозвіл на переробку зброї.

Інформацію про зміну власника зброї внаслідок дарування чи спадкування вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації дарувальника або за місцем реєстрації спадкодавця.

Одночасно з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі зброї України відомості про набуту зброю вносять у збройову картку власника.

Право власності громадян на придбану зброю та боєприпаси до неї виникає з моменту її реєстрації в Єдиному державному реєстрі зброї України з дотриманням умов, установлених цим Законом.

Стаття 7. Структура Єдиного державного реєстру зброї України

Єдиний державний реєстр зброї України складається з розділів, які відкриваються на кожну одиницю зброї другої, третьої та четвертої категорії під час проведення державної реєстрації права власності на нього. Кожний розділ Єдиного державного реєстру зброї України складається з десяти частин, які містять відомості про:

1. марку зброї;

2. модель зброї;

3. номер зброї;

4. калібр зброї;

5. дані для кулегільзотеки (первинний та повторний);

6. прізвище, ім'я, по батькові власника зброї (для юридичних осіб зазначається інформація про найменування особи, код ЄДРПОУ та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка фактично володітиме та користуватиметься зброєю);

7. інформацію про дозвіл та категорію дозволу на зброю;

8. інформацію про місце зберігання зброї;

9. інформацію про спільне володіння зброєю;

10. термін дії дозволу на зброю.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру зброї України визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Органи Єдиного державного реєстру зброї України

1. Систему органів єдиного державного реєстру зброї становлять:

Міністерство юстиції України;

Міністерство внутрішніх справ України;

органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю;

суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють торгівлю цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, в установленому законодавством порядку.

2. Держателем Єдиного державного реєстру зброї України є Міністерство юстиції України.

3. Адміністратором Єдиного державного реєстру зброї України є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру зброї України та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі зброї України.

Стаття 9. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав на зброю

1. Міністерство юстиції України:

1) забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації прав;

2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;

3) затверджує статут державного підприємства – Адміністратора Єдиного державного реєстру зброї України, призначає та звільняє його керівника;

4) здійснює контроль за використанням та збереженням належного державному підприємству (Адміністратору ЄДРЗУ) майна;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 10. Повноваження Міністерства внутрішніх справ у реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав на зброю

1. Міністерство внутрішніх справ:

1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо її формування;

2) забезпечує функціонування та наповнення Єдиного державного реєстру зброї України;

3) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав на зброю;

4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав на зброю;

5) надає інформацію про зареєстровані права, обтяження на зброю.

Стаття 11. Повноваження органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю

1. Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю:

1) забезпечують функціонування та наповнення Єдиного державного реєстру зброї України;

2) організовують роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав на зброю;

3) надають інформацію про зареєстровані права, обтяження на зброю;

4) забезпечують внесення інформації до Єдиного державного реєстру зброї.

Стаття 12. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

1. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

1) проводять державну реєстрацію прав на зброю;

2) забезпечують внесення інформації до Єдиного державного реєстру зброї України;

3) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 13. Державний реєстратор прав на зброю

Державним реєстратором прав на зброю виступає суб'єкт господарської діяльності, що здійснює продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, в установленому законодавством порядку. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Державний реєстратор:

встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства;

встановлює відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

встановлює наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення права на зброю або обтяження таких прав;

приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в державній реєстрації, внесення змін до Єдиного державного реєстру зброї України;

відкриває і закриває розділи Єдиного державного реєстру зброї України, вносить до них відповідні записи;

вносить відомості про набуту зброю в збройову картку власника;

надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє у її наданні у випадках, передбачених цим Законом.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

Стаття 14. Порядок ведення Єдиного державного реєстру зброї України

Державна реєстрація прав проводиться на підставі:

1) договорів, укладених у порядку, встановленому Законом;

2) рішень судів, що набрали законної сили;

3) інших документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на зброю, поданих до органу державної реєстрації прав на зброю разом із заявою.

Державна реєстрація обтяжень здійснюється на підставі:

1) встановленої Законом заборони користування та/або розпорядження зброєю;

2) рішень судів, що набрали законної сили;

3) інших актів відповідних державних органів та посадових осіб згідно із Законом;

4) договорів, укладених у порядку, встановленому Законом.

Розділ ІІІ

ОСНОВИ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Стаття 15. Право власності на зброю та боєприпаси

Громадяни України, а також юридичні особи приватного права мають право набувати у власність зброю та боєприпаcи в порядку, встановленому Законом.

Продаж зброї в Україні здійснюють суб'єкти господарської діяльності, що мають відповідну ліцензію на цей вид діяльності.

Громадяни України, а також юридичні особи приватного права не можуть набувати у власність автоматичну вогнепальну зброю та вогнепальну зброю і боєприпаси військового призначення.

Стаття 16. Дозвіл на зброю та боєприпаси

Право на придбання цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії громадяни набувають після одержання ними дозволу на зброю відповідної категорії. У дозволі вказується інформація про власника, а також зазначається категорія (категорії) зброї, яку особа має право придбати у власність.

Дозволи на зброю видаються з терміном дії на чотири роки. Порядок видачі дозволів, їх форму та форму збройової картки встановлює Кабінет Міністрів України.

Для придбання зброї першої категорії дозвіл на її придбання та дозвіл на зброю не потребується.

Придбання боєприпасів до вогнепальної зброї здійснюється за наявності дозволу на зброю. Фізична особа має право придбати лише боєприпаси до зброї тієї категорії, на яку вона має дозвіл.

Патрони та метальні елементи до пневматичної, газової, м'язово-метальної, охолощеної та імітаційної зброї не належать до боєприпасів, і їх цивільний обіг не обмежується.

Частини боєприпасів до довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї продаються власникам цивільної зброї другої та третьої категорії без обмежень.

Особа, яка має дозвіл на зброю певної категорії і бажає отримати право на зброю іншої категорії повинна пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї. Кваліфікаційні курси проводяться на базі курсів власників зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії. Порядок проведення та проходження кваліфікаційного курсу встановлює Кабінет Міністрів України.

Разом із дозволом на зброю особі видається збройова картка, в яку вноситься інформація про придбану особою зброю, номер, марку, модель та калібр. У разі заповнення всіх вільних полів збройової картки особі видається додаткова збройова картка.

Дозвіл на зброю видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації фізичної особи протягом п'яти робочих днів з дня подання необхідних документів.

Якщо заявнику відмовлено у видачі дозволу на зброю, то протягом трьох робочих днів він має бути письмово повідомлений про це з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення.

Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю і боєприпаси другої, третьої та четвертої категорії

Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають всі повністю дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України. Для отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії громадянин зобов'язаний подати до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем своєї реєстрації:

- заяву за встановленою формою;

- медичну довідку (висновок) закладу охорони здоров'я про те, що за фізичним та психологічним станом здоров'я особа може володіти зброєю;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження курсів власників зброї;

- договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї;

- документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує оплату послуг щодо видачі дозволу.

Після отримання дозволу на зброю громадянин України має право купувати зброю та боєприпаси до неї у суб'єкта господарської діяльності, який має ліцензію на цей вид діяльності.

Громадяни України, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, мають право в індивідуальному порядку купувати цивільну зброю за кордоном.

Порядок придбання зброї за кордоном встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Цивільну зброю першої категорії можуть вільно придбати фізичні особи по досягненні 18-річного віку та юридичні особи. Відомості про особу покупця та придбану зброю вносяться до ЄДРЗУ.

Дозвіл на зброю другої категорії можуть отримати в порядку встановленому Законом громадяни України, які досягли 21-річного віку.

Дозвіл на зброю третьої та четвертої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 25-річного віку.

Для отримання дозволу на зброю громадянами, враховуючи особливу відповідальність, яка покладається на власника зброї, встановлюється особливий порядок проходження медичного огляду для отримання довідки (висновку) закладу охорони здоров'я. Порядок проходження медичного огляду та форму довідки встановлює Кабінет Міністрів України.

Громадяни, які мають намір придбати зброю вперше, повинні пройти курси з підготовки власників зброї, та по їх закінченні надати відповідну довідку до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Порядок організації курсів власників зброї затверджує Кабінет Міністрів України.

Курси мають включати в себе теоретичну частину щодо знання основ законодавства про обіг цивільної зброї, про правила безпечного поводження з нею, матеріально технічну частину зброї та практичну частину. Проходження курсів закінчується екзаменом, який приймає представник органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю та представник організації, де проводяться курси.

Стаття 18. Відмова у видачі дозволів на зброю

Підставами для відмови у видачі дозволів на носіння та придбання зброї і боєприпасів є:

1) відсутності довідки (висновку) закладу охорони здоров'я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю або встановлення факту підроблення такої довідки;

2) відсутності довідки про закінчення курсів із підготовки власників зброї;

3) рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) відомостей про систематичні порушення особою правил обігу зброї, громадського порядку, перебування на обліку та лікуванні від алкоголізму, вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, якщо ці відомості були встановлені судом;

5) непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості;

6) недосягнення особами віку, встановленого цим Законом;

7) відсутності постійного місця проживання;

8) відсутності необхідних умов для забезпечення зберігання зброї і боєприпасів чи незабезпечення зазначених умов у строк 30 календарних днів.

Перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відмову у видачі дозволу чи його скасування може бути оскаржено до суду.

Стаття 19. Продовження терміну дії дозволів на зброю

Продовження терміну дії дозволів здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі. Продовження строку дії дозволу на носіння та придбання зброї і боєприпасів здійснює орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю терміном на чотири роки.

Заява на продовження строку дії дозволу подається до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю не пізніше як за десять діб до закінчення строку дії дозволу. Вичерпними підставами для відмови в продовженні терміну дії дозволу на зброю є:

1) неподання заявником усіх необхідних документів у встановлений Законом строк або подання відомостей, що не відповідають дійсності;

2) відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання зброї і боєприпасів або незабезпечення цих умов.

Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена до суду.

Стаття 20. Припинення дії дозволів на носіння та придбання зброї і боєприпасів

Дія дозволів на носіння та придбання зброї і боєприпасів припиняється в разі:

1) закінчення терміну дії, на який його було видано, у разі непродовження в порядку, встановленому цим Законом;

2) втрати зброї, факт чого має бути засвідчений довідкою уповноваженого органу;

3) добровільної передачі зброї уповноваженому органу власником на підставі його письмової заяви;

4) конфіскації чи оплатного вилучення зброї та боєприпасів на підставі рішення суду або постанови органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення;

5) смерті власника зброї.

У разі припинення дії дозволу на носіння та придбання зброї і боєприпасів власник зобов'язаний реалізувати або передати для реалізації зброю та боєприпаси до неї у визначеному законодавством порядку, або передати зброю до органів внутрішніх справ для її знищення.

Припинення дії дозволу не є перешкодою для повторного отримання дозволу на зброю.

Припинення дії дозволу може бути оскаржено до суду.

Стаття 21. Спільне володіння зброєю та боєприпасами

Члени сім'ї власника зброї, які проживають разом з ним, можуть спільно володіти та використовувати його зброю, за винятком права відчуження зброї. Спільне володіння здійснюється на підставі відповідного дозволу на зброю (дозвіл на спільну зброю). Кількість співволодільців на одну зброю не обмежується.

Дозвіл на спільну зброю видається членам сім'ї власника зброї, які проживають з ним в одному помешканні або домоволодінні.

Термін дії дозволу на спільну зброю обмежений терміном дії дозволу на зброю, виданого власнику зброї. Спільний дозвіл на зброю втрачає дію у разі скасування дозволу на зброю, виданого власнику зброї. Дозвіл на спільну зброю скасовується на підставі клопотання власника зброї.

Для отримання дозволу на спільну зброю особи повинні подати в уповноважений орган за місцем своєї реєстрації заяву за встановленою формою, довідку (висновок) закладу охорони здоров'я про те, що за станом здоров'я особа може володіти зброєю, договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї, паспорт громадянина України та документ, що підтверджує оплату послуг щодо видачі дозволу. Претендент на спільний дозвіл на зброю повинен надати також письмову згоду власника зброї на використання його зброї на підставі дозволу на спільну зброю.

Видача дозволу на спільну зброю здійснюється в порядку та за умов, передбачених видачею дозволів на зброю.

Інформація про спільне володіння зброєю вноситься в ЄДРЗУ за місцем видачі дозволу на спільну зброю.

Особи, що є співвласниками зброї, у разі порушення законодавства, що регулює цивільний обіг зброї, несуть індивідуальну відповідальність.

Стаття 22. Нагородна зброя

Як нагорода за особливі досягнення чи заслуги перед державою, громадянин може бути нагороджений нагородною зброєю.

Особа, яка отримала зброю як нагороду, зобов'язана отримати дозвіл на відповідну категорію зброї в установленому Законом порядку.

До отримання дозволу на зброю, власник нагородної зброї має право виключно на зберігання цієї зброї за місцем свого проживання та не має права на її носіння, транспортування, придбання боєприпасів до неї.

Інформація про нагородну зброю підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру зброї України.

Стаття 23. Знайдена зброя

Особа, яка знайшла зброю, зобов'язана у триденний термін повідомити орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю про факт виявлення зброї, місце знаходження зброї та інші обставини пов'язані з її виявленням.

Особа, яка знайшла зброю, має право на реєстрацію цієї зброї за собою за умови наявності дозволу на зброю відповідної категорії, або отримання дозволу на зброю відповідної категорії у встановленому Законом порядку.

Особі відмовляється у реєстрації знайденої зброї, якщо в ЄДРЗУ міститься інформація про її власника, або є дані про те, що ця зброя була знаряддям, чи предметом вчинення злочину, або зброя перебуває в технічному стані, який не дозволяє її використання за цільовим призначенням.

Порядок перевірки знайденої зброї на предмет наявності підстав для її реєстрації за особою, яка її виявила, визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Розділ IV

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОЛОДІННЯМ ЗБРОЄЮ ТА БОЄПРИПАСАМИ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ ЗБРОЇ

Стаття 24. Права та обов'язки власників зброї

Власники зброї мають право:

1) зберігати, транспортувати та носити зброю, в порядку встановленому законодавством;

2) самостійно здійснювати тюнінг, дрібний ремонт та сервісне обслуговування зброї в порядку, встановленому законодавством;

3) використовувати зброю в порядку, встановленому законодавством;

4) розпоряджатися зброєю в порядку, встановленому законодавством.

Власники зброї зобов'язані:

1) використовувати зброю згідно з цільовим призначенням і з дотриманням правил безпеки;

2) забезпечувати збереження зброї і боєприпасів до нього в порядку, встановленому законом;

3) забезпечувати доступ до місць зберігання зброї та боєприпасів співробітників органів внутрішніх справ, наділених відповідними повноваженнями, для здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, а також надавати для ознайомлення дозвіл на носіння та придбання зброї і боєприпасів. Порядок доступу визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 25. Відповідальність та обмеження прав власників зброї

Право власності на зброю може бути обмежене в разі невиконання власником своїх обов'язків у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Рішення про вилучення зброї та боєприпасів, припинення, непродовження, скасування чи зупинення дії дозволу на носіння та придбання зброї і боєприпасів, відмову у його видачі, а також інше рішення, що обмежує права, передбачені цим Законом, повинно бути письмово оформлене уповноваженим на це органом (посадовою особою) з викладенням мотивів та підстав його прийняття і повідомлено особі, щодо якої воно прийняте, протягом трьох діб з моменту його прийняття. Це рішення може бути оскаржено до суду.

У разі порушення правил володіння або поводження зі зброєю, передбачених цим Законом, дія дозволу на зброю може бути скасована, а зброя вилучена за рішенням суду, що приймається за поданням уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 26. Продаж зброї та боєприпасів

Громадянин, який має у власності зброю, може продавати її лише через суб'єкти господарювання, що мають відповідну ліцензію, у порядку комісійної торгівлі, або відчужувати її іншим громадянам України, які мають дозвіл відповідної категорії. Порядок продажу зброї суб'єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію, визначає Кабінет Міністрів України.

Громадянин, який має у власності зброю, має право передати зброю органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для утилізації.

Власники зброї мають право відчужувати боєприпаси, якими вони володіють на законних підставах іншим громадянам, що мають дозвіл на зброю відповідної категорії.

Стаття 27. Дарування зброї

Власник зброї може здійснювати дарування зброї, яка перебуває у його власності, іншим особам відповідно до норм чинного законодавства. Обдаровані особи, які не мають дозволу на зброю, зобов'язані отримати його у встановленому законом порядку.

Стаття 28. Спадкування зброї

Набуття права власності на зброю в порядку спадкування здійснюється за умови одержання спадкоємцем дозволу на зброю, передбаченого цим Законом в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі наявності у спадкодавця зброї на момент відкриття спадщини, спадкоємці, близькі родичі, а також особи, які спільно проживали із спадкодавцем зобов'язані здати таку зброю на зберігання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем знаходження такої зброї у десятиденний термін з дня відкриття спадщини.

У такий же термін спадкоємець, який має право і бажання набути у власність зброю, повинен подати до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю заяву про її переоформлення на своє ім'я.

Стаття 29. Зберігання зброї

Громадяни, які мають дозвіл на зброю, мають право постійно зберігати її за місцем своєї реєстрації або постійного проживання в металевій шафі або сейфі. Якщо місце постійного проживання відмінне від місця реєстрації, власник зброї має повідомити цю інформацію до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для внесення цих даних до ЄДРЗУ.

Якщо у власності громадянина є більше п'яти одиниць вогнепальної зброї будь-якої категорії, окрім першої, власник зобов'язаний забезпечити приміщення, де зберігається зброя охоронною сигналізацією.

Власник зброї має право тимчасово зберігати зброю за місцем своєї роботи в персональній металевій шафі або сейфі.

Вимоги до металевих шаф та сейфів, в яких громадяни мають право зберігати вогнепальну зброю, затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 30. Носіння зброї

Громадяни України, які мають у законній власності зброю, мають право на носіння зброї. Носіння зброї дозволяється лише з метою гарантування особистої безпеки власника зброї та оточуючих.

Зброя переноситься в спеціально призначених для цього засобах (кобура, чохол тощо). Носіння зброї повинно здійснюватись у спосіб, що забезпечує безпеку володільцю та оточуючим.

Носіння зброї без спеціально призначених для її носіння засобів, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування, забороняється.

Носіння, транспортування, перевезення, перенесення вогнепальної зброї в нетверезому стані є безумовною підставою для вилучення усієї належної такій особі вогнепальної зброї, її конфіскації та скасування дозволу на зброю із довічним позбавленням права на володіння, носіння та зберігання вогнепальної зброї.

Стаття 31. Переробка зброї

Переробка зброї здійснюється виключно суб'єктами підприємницької діяльності, що мають відповідну ліцензію на такий вид діяльності.

Переробка зброї здійснюється на підставі відповідного дозволу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Дозвіл на переробку зброї видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю на підставі обґрунтованого клопотання власника зброї. У дозволі на переробку зброї зазначаються характер та межі переробки, яка має бути здійснена.

Підставою для звернення з клопотанням про переробку зброї є поломка зброї, яка не дозволяє її подальшу експлуатацію без переробки, що підтверджується висновком спеціаліста.

Порядок проведення досліджень зброї та складення висновків спеціалістів встановлює Кабінет Міністрів України.

Особі може бути відмовлено у видачі дозволу на переробку зброї, якщо клопотання не вмотивоване, або внаслідок переробки зброя перестане відповідати вимогам законодавства.

Якщо при переробці була замінена основна частина зброї, на яку було нанесено номер зброї, про це повинно бути повідомлено орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для внесення відповідних змін у реєстраційно-облікові дані зброї та в ЄДРЗУ. Така зброя підлягає повторному відстрілу для кулегільзотеки органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Стаття 32. Виготовлення та переспорядження боєприпасів

Власники цивільної зброї другої та третьої категорії мають право самостійно виготовляти та переспоряджувати боєприпаси до довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї, якщо ці боєприпаси не є забороненими в Україні. Самостійне виготовлення власником зброї та переспорядження боєприпасів до нарізної чи гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї забороняється.

Виготовлення та переспорядження боєприпасів до нарізної довгоствольної, нарізної чи гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї здійснюється виключно суб'єктами господарської діяльності, що мають відповідну ліцензію на цей вид діяльності.

Стаття 33. Тимчасове вилучення зброї

Зброя може бути тимчасово вилучена в рамках досудового розслідування чи судового розгляду кримінального провадження на підставі вмотивованого рішення суду. У ході вилучення зброї проводяться фотофіксація та опис зброї і додаткового обладнання. Зброя повертається власнику не пізніше ніж через два місяці після вилучення, окрім випадків, коли зброя визнається речовим доказом, конфіскується чи оплатно вилучається за рішенням суду.

Стаття 34. Відстріл зброї для кулегільзотеки

Вогнепальна зброя, яка вперше реєструється за громадянином, має бути відстріляна для отримання необхідних даних для кулегільзотеки. Обов'язок відстрілу зброї покладається на продавця, а інформацію про відстріл вносить орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю до ЄДРЗУ.

Повторний відстріл зброї до кулегільзотеки, у тому числі при проведенні криміналістичних експертиз під час досудового слідства, здійснюється у присутності власника зброї. Порядок відстрілу зброї визначає Міністерство внутрішніх справ України.

Стаття 35. Тимчасова передача зброї

Передача зброї другої, третьої, четвертої категорії власником третій особі, яка не має дозволу на зброю або не має дозволу на зброю відповідної категорії, забороняється за винятком випадків:

1) тимчасової передачі для ознайомлення зі зброєю та ознайомлювальної стрільби в межах тирів та стрільбищ у присутності власника зброї;

2) тимчасової передачі зброї під час проведення спортивних змагань зі стрільби спортсменам – членам спортивних організацій в межах тирів та стрільбищ, на яких проводяться змагання;

3) тимчасової передачі неповнолітнім членам сім'ї власника зброї з 12-річного віку батьками в межах тирів та стрільбищ у їх присутності.

Тимчасова передача зброї другої, третьої, четвертої категорії власником зброї третій особі, яка має дозвіл на цей вид зброї, дозволяється на термін не більш як три доби за письмовим дозволом органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Факт передачі зброї оформлюється актом, в якому вказується місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель. Акт складається в двох примірниках, зброя транспортується разом з копією дозволу на зброю та копією збройової картки. При поверненні зброї зі зберігання складається аналогічний акт.

Власник зброї має право передати зброю на зберігання юридичній особі, яка має ліцензію на такий вид діяльності та відповідні умови для зберігання зброї. Факт передачі оформлюється актом, в якому вказується місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель, акт складається в трьох примірниках, один з яких протягом двох робочих днів подається до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

До оформлення прийняття спадщини, у разі тривалого (понад три місяці) відрядження, проходження військових зборів чи строкової служби у Збройних Силах України, а також за наявності інших поважних причин, з дозволу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, дозволяється тимчасове зберігання зброї, без права користування, у повнолітнього члена сім'ї або у близького родича власника зброї за умови дотримання правил її зберігання.

Тимчасове отримання громадянином зброї, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, у користування допускається у таких випадках:

1) отримання зброї для ознайомлювальної стрільби в тирі і на стрільбищі – в присутності інструкторів тирів та стрільбищ та виключно в їх межах;

2) отримання зброї для участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях в тирі і на стрільбищі – членам стрілецьких спортивних організацій – в присутності спортивних суддів, інструкторів та тренерів та виключно в межах тирів і стрільбищ;

3) отримання зброї для проїзду до місця проведення змагань та участі у спортивних заняттях та змаганнях – членам українських стрілецьких спортивних організацій, за наявності дозволу на відповідну категорію зброї. За відсутності такого дозволу, зброя транспортується до місця проведення змагань уповноваженою особою стрілецької спортивної організації. Про факт транспортування повідомляється уповноважений орган не пізніше як за п'ять робочих днів. Порядок транспортування такої зброї визначає МВС України.

Розділ V

ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ

Стаття 36. Застосування зброї громадянами

Громадяни мають право застосовувати зброю для необхідної оборони від злочинних та інших протиправних посягань, затримання злочинців та в разі крайньої потребі у випадках, передбачених статтями 36 і 39 Кримінального кодексу України.

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Власник цивільної зброї має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

Зброя застосовується громадянами як крайній захід для:

1) захисту від злочинних посягань на життя і здоров'я, житло та майно – власне чи інших громадян;

2) захисту від збройного нападу на приміщення підприємства, організації, установи чи суб'єкта господарювання, де вони працюють чи законно перебувають;

3) затримання особи, яку застали при вчиненні злочину і яка намагається втекти;

4) знешкодження тварин, що безпосередньо загрожують життю чи здоров'ю людей;

5) попередження про намір застосувати зброю (постріл вгору), а також для подачі сигналу тривоги та виклику допомоги.

Перед тим, як застосувати зброю, громадянин зобов'язаний подати чітко визначене попередження про її застосування щодо особи, проти якої буде застосовано зброю (словесне попередження та/або постріл вгору), за винятком випадків, коли таке попередження неможливе внаслідок явної загрози життю людей (людини) або спричинення інших тяжких наслідків.

Забороняється застосовувати зброю щодо жінок з явними ознаками вагітності, неповнолітніх, коли їх вік відомий або очевидний, інвалідів, пересування та рухи яких обмежені, осіб похилого віку, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, окрім випадків вчинення ними злочинів і виконання ними явно злочинних наказів.

Відповідальність за незаконне застосування зброї встановлюється чинним законодавством.

При враженні людини внаслідок застосування зброї особа повинна негайно викликати швидку медичну допомогу для пораненого, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події, сповістити органи МВС України про застосування зброї.

Стаття 37. Зони вільні від зброї

У приміщеннях та на території державних, комунальних підприємств, установ та організацій, що визначені Кабінетом Міністрів України, діють зони вільні від зброї.

У будівлях, приміщеннях, спорудах та на територіях недержавної форми власності статус зони вільної від зброї встановлюється за рішенням власника.

Зона вільна від зброї повинна бути забезпечена озброєною охороною та охоронюваним місцем для тимчасового зберігання зброї. Вимоги щодо створення та обладнання зон вільних від зброї визначаються Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 38. Колекціонування та експонування зброї та боєприпасів

Громадяни України мають право колекціонувати зброю та боєприпаси з додержанням вимог законодавства.

Громадяни України мають право експонувати власну зброю з додержанням вимог законодавства. Експонування проводиться на підставі разового дозволу уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України.

Експонована зброя повинна зберігатися в замкнених чи закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах або надійно прикріплена до підлоги, стіни або іншої будівельної конструкції. Експоновані боєприпаси повинні знаходитися в замкнених або закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах.

Порядок експонування та охорони експозиції визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Розділ VI

СТРІЛЕЦЬКІ ТИРИ ТА СТРІЛЬБИЩА, ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАНЯТТЯ СТРІЛЬБОЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СТРІЛЬБИ

Стаття 39. Стрілецькі тири і стрільбища

Для зайняття громадянами України стрілецьким спортом, проведення спортивних стрілецьких заходів, з метою навчання громадян стрільби, з метою проведення навчання власників зброї та ознайомлювальної стрільби та здійснення іншої діяльності, пов'язаної з заняттям стрільбою в Україні створюються та функціонують стрілецькі тири та стрільбища.

Відкриття та функціонування стрілецьких тирів та стрільбищ здійснюється на підставі відповідної ліцензії на такий вид діяльності. Ліцензія на відкриття та функціонування стрілецьких тирів та стрільбищ видає Міністерство юстиції України. Вимоги щодо відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ цивільного призначення, а також технічні вимоги до них визначаються виключно Ліцензійними умовами їх функціонування.

Стрілецькі тири та стрільбища можуть здійснювати свою діяльність на умовах їх повної та часткової оренди. В разі часткової оренди стрільбища оформлення окремої ліцензії на орендаря, для ведення діяльності з функціонування тирів та стрільбищ не потребується, у цьому випадку діяльність здійснюється на підставі ліцензії власника стрільбища.

Стрілецькі тири і стрільбища, на яких проводяться спортивні змагання, повинні бути побудовані і обладнані згідно з вимогами до правил видів спорту, або до правил спортивних дисциплін, що встановлюють стрілецько-спортивні організації.

Стрілецькі тири та стрільбища мають бути обладнані інформаційним стендом з вимогами безпеки, правилами внутрішнього розпорядку та даними осіб, що відповідають за проведення стрільб. Адміністрація стрілецького тиру та стрільбища має право встановлювати додаткові вимоги безпеки.

Стрілецькі тири та стрільбища можуть бути обладнані сховищем для зберігання зброї та боєприпасів, що потребує відповідної ліцензії. Відповідальність за зброю та боєприпаси, які зберігаються в сховищі, покладається на власника сховища або особу, що його орендує.

Вимоги цього Закону не поширюються на тири і стрільбища відомчого та військового призначення.

Стаття 40. Організація курсів з підготовки власників зброї

Громадяни, які бажають придбати зброю, повинні опанувати засади законодавства України про зброю, правила безпечного поводження зі зброєю, знати її технічні характеристики, а також мати практичні навички поводження зі зброєю.

Для забезпечення належного рівня опанування громадянами навичок поводження зі зброєю та боєприпасами в Україні створюються та функціонують курси з підготовки власників зброї.

Курси з підготовки власників зброї створюються та функціонують на базі стрілецьких тирів та стрільбищ за умови отримання ними відповідної ліцензії.

На базі курсів власників зброї проводяться кваліфікаційні курси, щодо поводження з відповідним видом зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії.

Порядок створення курсів з підготовки власників зброї та кваліфікаційних курсів, а також порядок їх функціонування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 41. Прокат і використання зброї в стрілецькому тирі та на стрільбищі

Передача зброї в прокат в стрілецькому тирі та на стрільбищі дозволяється за умови наявності ліцензії на такий вид діяльності.

У навчальних закладах і неприбуткових спортивних організаціях, в яких заняття стрілецьким спортом передбачені статутом, наявність ліцензії для прокату зброї не потрібно.

Перед отриманням зброї в прокат, особа повинна ознайомитися з вимогами безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також з правилами внутрішнього розпорядку стрілецького тиру, стрільбища. Організація проведення інструктажів з вимог безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами покладається на власників стрілецького тиру, стрільбища або особу, що їх орендує.

Задля оренди зброї особа має надати документ, що посвідчує особу. Особисті дані особи, яка отримує зброю в прокат, інформація про проходження інструктажів та факт передачі зброї та боєприпасів заноситься до журналу обліку зброї та підтверджується підписом особи. Особи, які отримують зброю в прокат, несуть відповідальність за зберігання зброї, а також її правомірне і безпечне використання. Прокатна зброя може використовуватись тільки під керівництвом інструктора зі стрільби, або тренера з виду спорту.

Самостійно використовувати зброю, отриману в прокат, можуть тільки особи, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, або є інструкторами зі стрільби, тренерами з виду спорту, або членами спортивних стрілецьких організацій. Спортивну вогнепальну зброю дозволяється здавати в прокат особам, які досягли 16 років.

Після використання зброя негайно повертається орендодавцю, про це робиться відповідна відмітка в журналі обліку зброї, що стверджується підписом орендаря зброї.

Винос прокатної зброї за межі стрілецького тиру, стрільбища забороняється.

Стаття 42. Інструктор зі стрільби

Інструктором зі стрільби та інструктором зі спортивної стрільби може бути особа, що має дозвіл на зброю, знає законодавство, що регулює оборот цивільної зброї, та має відповідні стрілецькі навички.

Інструктор зі стрільби виконує такі функції:

1) організовує та контролює хід занять зі стрільби;

2) контролює відповідність стану стрілецького тиру або стрільбища вимогам безпеки;

3) контролює додержання норм безпеки стрільцями;

4) вживає всіх можливих заходів для недопущення нещасних випадків при поводженні зі зброєю.

Стаття 43. Продаж боєприпасів у стрілецькому тирі, на стрільбищі

Продаж боєприпасів в стрілецькому тирі і на стрільбищі дозволяється за умови наявності ліцензії на такий вид діяльності. Продаж боєприпасів проводиться відповідно до вимог законодавства. Боєприпаси можуть бути продані особі, що не має відповідного дозволу на зброю, але орендує відповідний вид зброї в стрілецькому тирі або стрільбищі. В цьому випадку винесення боєприпасів за межі стрільбища забороняється, а невикористані боєприпаси підлягають поверненню.

Стаття 44. Зберігання зброї та боєприпасів під час спортивних змагань та занять зі стрільби

Зброя і боєприпаси, які доставлені на місце проведення спортивних змагань та занять зі стрільби можуть зберігатись в сховищі стрілецького тиру або стрільбища. У разі відсутності сховища їх зберігання власник зброї (спортсмен) здійснює самостійно.

Стаття 45. Загальні вимоги безпеки при проведенні спортивних змагань та занять

Збереження зброї під час змагань забезпечується спортсменами.

У ході змагань зброя може бути заряджена виключно після відповідної команди судді чи іншої уповноваженої організатором змагань особи.

Зброя під час змагань переноситься розрядженою, у чохлі або зрізом стволу догори.

Додаткові вимоги безпеки визначаються організаторами змагань та адміністрацією тирів і стрільбищ.

Розділ VII

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ

Стаття 46. Господарська діяльність у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів

Господарською діяльністю у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів є діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням) цивільної зброї та боєприпасів, продажем, наданням послуг, виконанням робіт, які здійснюються суб'єктами господарювання.

Стаття 47. Види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів, що підлягають ліцензуванню

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів:

1) виробництво, ремонт і переробка цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, переспорядження боєприпасів, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальної зброї під патрон "Флобера" калібром понад 4 мм;

2) виробництво основних частин цивільної вогнепальної зброї;

3) торгівля цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальною зброєю під патрон "Флобера" калібром більш як 4 мм;

4) функціонування стрілецьких тирів та стрільбищ;

5) тимчасове та постійне зберігання зброї та боєприпасів;

6) організація та проведення курсів з підготовки власників зброї.

Діяльність стрілецьких спортивних організацій, якщо вона не пов'язана із перерахованими вище видами господарської діяльності, ліцензуванню не підлягає.

Інші види господарської діяльності в сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів ліцензуванню не підлягають.

Стаття 48. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування обігу цивільної зброї і боєприпасів, що підлягають ліцензуванню

Органом ліцензування у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів є Міністерство юстиції України, яке затверджує ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів та порядок контролю за їх додержанням.

Контроль за виконанням ліцензійних умов здійснює Міністерство внутрішніх справ України.

Розділ VIII

ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ І БОЄПРИПАСАМИ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Стаття 49. Володіння та користування цивільною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України

Іноземці та особи без громадянства на території України мають право на володіння цивільною зброєю та боєприпасами тільки першої категорії.

Іноземці та особи без громадянства на території України мають право на тимчасове користування зброєю і боєприпасами другої, третьої та четвертої категорії на умовах тимчасового отримання зброї, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, в користування для участі в спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях, а також на умовах отримання зброї в прокат в стрілецькому тирі і на стрільбищі.

Стаття 50. Тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів на територію України

Іноземці мають право на тимчасове ввезення на територію України належної їм цивільної зброї та боєприпасів для полювання та участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях.

Тимчасове ввезення іноземцями належної їм цивільної зброї та боєприпасів в Україну здійснюється при наявності у них відповідного дозволу на зброю та на підставі запрошення організатора полювання, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань, а також дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів, виданого уповноваженим органом МВС України.

Термін тимчасового ввезення іноземцями цивільної зброї та боєприпасів на територію України не може перевищувати 14 календарних днів з дати перетину митного кордону України.

Митне оформлення тимчасового ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з чинними законодавством України.

Зброя, тимчасово ввезена на територію України, повинна постійно зберігатися за місцем проведення полювання, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань.

Носіння такої зброї поза межами місця проведення полювання, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань заборонено.

Форма дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів іноземцями на територію України встановлюється уповноваженим органом МВС України.

Стаття 51. Тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України

Громадяни України мають право на тимчасове вивезення з території України належної їм цивільної зброї та боєприпасів для полювання та участі в спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях.

Тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з України здійснюється при наявності у громадянина України відповідного дозволу на зброю та на підставі запрошення організатора полювання, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань, а також дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів, виданого відповідним органом іноземної держави, на територію якої вивозиться зброя та боєприпаси.

Митне оформлення тимчасового вивезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Розділ IX

ДЕРЖАВНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБІГУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ

Стаття 52. Громадський контроль у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів

Діяльність органів державної влади та управління в сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів повинна здійснюватися на засадах публічності, гласності та відкритості.

З метою захисту прав та законних інтересів власників зброї в Україні створюються та діють громадські об'єднання власників зброї, які здійснюють свою діяльність на підставі статуту.

Порядок створення та діяльності громадських об'єднань власників зброї визначаються відповідно до положень законодавства України про громадські об'єднання.

Громадські об'єднання власників зброї в межах своїх повноважень представляють і захищають законні інтереси своїх членів, надають їм організаційну, юридичну та іншу допомогу, здійснюють громадський контроль за реалізацією положень цього Закону органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.

Для забезпечення громадського контролю в сфері обігу цивільної зброї при Кабінеті Міністрів України створюється Громадська рада з обігу цивільної зброї до складу якої включаються представники всеукраїнських громадських об'єднань власників цивільної зброї та всеукраїнських стрілецько-спортивних організацій.

Стаття 53. Повноваження органів державної влади та управління у сфері обігу зброї та боєприпасів

Кабінет Міністрів України реалізує державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів, бере участь в підготовці нормативно-правових актів у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів та відповідно до цього визначає:

1) правила придбання, зберігання, обліку та перевезення зброї і бойових припасів, підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють господарську діяльність в сфері обігу цивільної зброї;

2) порядок розгляду заяв громадян про видачу дозволу на зброю;

3) порядок придбання спортивної зброї спортивними стрілецькими організаціями, а також зброї для навчальних потреб;

4) порядок проходження курсів підготовки майбутніх власників зброї та складання кваліфікаційних іспитів на отримання дозволу на зброю та спеціальні засоби;

5) умови та порядок виробництва зброї та її основних частин, переробки та ремонту зброї, виробництва боєприпасів;

6) порядок експонування зброї;

7) порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої цивільної зброї та боєприпасів до неї;

8) порядок здійснення Міністерством внутрішніх справ України контролю за дотриманням правил та умов обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Уповноважений орган Міністерства внутрішніх справ України контролює в межах своєї компетенції:

1) дотримання правил придбання цивільної зброї та боєприпасів;

2) дотримання правил транспортування цивільної зброї та боєприпасів;

3) дотримання правил носіння цивільної зброї;

4) дотримання правил зберігання цивільної зброї;

5) дотримання умов зберігання та обліку цивільної зброї і боєприпасів;

6) вирішує інші питання, зараховані Конституцією України та законами України до його повноважень.

Стаття 54. Державний контроль у сфері обігу та використання цивільної зброї та боєприпасів

Державний контроль у сфері обігу та використання зброї та боєприпасів здійснює уповноважений орган Міністерства внутрішніх справ України відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України мають право:

а) проводити огляд зброї та боєприпасів у місцях їх виробництва, продажу, зберігання та знищення;

б) скасовувати дозволи на зброю у випадках, передбачених цим Законом;

в) безоплатно вилучати і знищувати в установленому законодавством порядку зброю;

г) при виявленні порушень встановлених правил виносити обов'язкові для виконання приписи про усунення цих порушень;

д) входити на територію об'єктів і в місця зберігання зброї та боєприпасів (у житло - за згодою мешканців або на підставі рішення суду) для перевірки умов їх зберігання.

Стаття 55. Відповідальність за порушення у сфері обігу та використання цивільної зброї та боєприпасів

Громадяни України, винні у порушенні законодавства в сфері обігу та використання зброї та боєприпасів, несуть кримінальну та адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Суб'єкти господарювання, винні у порушенні законодавства в сфері обігу та використання цивільної зброї та боєприпасів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Стаття 56. Гарантії прав власників цивільної зброї та боєприпасів

Закріплені у цьому законі права громадян України щодо володіння зброєю не можуть бути обмеженими, звуженими або погіршеними.

Стаття 57. Вилучення зброї та боєприпасів

У власників зброї, які не забезпечують належних умов зберігання, носіння та транспортування зброї та боєприпасів, самовільно здійснюють переробку зброї та боєприпасів, ухиляються від перевірки стану зберігання зброї та боєприпасів, зброя та боєприпаси вилучаються. Порядок вилучення зброї та боєприпасів встановлює Кабінет Міністрів України.

Вилучена зброя та боєприпаси зберігаються в уповноваженому органі МВС України до прийняття остаточного рішення судом. Вилучення зброї та боєприпасів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Кримінальним процесуальним, Цивільно-процесуальним кодексами України, а також Кодексом України про адміністративні правопорушення. Порядок реалізації вилученої зброї затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ X

ДІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Стаття 58. Міжнародні угоди в сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів

Правову основу міжнародної співпраці у сфері обігу зброї становлять міжнародні договори України, укладені відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

Якщо міжнародною угодою, ратифікованою в Україні, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародної угоди.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Встановити, що раніше видані дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї зберігають чинність до закінчення терміну їх дії.

3. Особи, які на день набрання чинності цього Закону незаконно зберігають зброю та/або боєприпаси, зобов'язані у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону, заявити в органи внутрішніх справ про таку зброю та/або боєприпаси.

3.1. Заявлені зброя та боєприпаси вилучаються органами внутрішніх справ, ставляться на облік і перевіряються на предмет їх розкрадання, використання в злочинних цілях та інших випадків їх незаконного набуття, за наслідками перевірки органами внутрішніх справ приймається одне з таких рішень:

а) повернути громадянину зброю і боєприпаси з видачею дозволів на їх зберігання і носіння відповідно до вимог цього Закону;

б) вилучити зброю з виплатою її оціночної вартості на момент вилучення за наявності обставин, що перешкоджають відповідно до цього Закону громадянину набути право власності на пред'явлену цивільну зброю;

в) вилучити пред'явлені зброю і боєприпаси без виплати їх вартості в наступних випадках:

1) зброя та боєприпаси значаться як викрадені, тобто є предметом злочину;

2) зброя була використана в злочинних цілях, тобто є знаряддям злочину;

3) зброя та боєприпаси зазнали переробки, внаслідок чого становлять підвищену небезпеку при їх зберіганні, носінні, транспортуванні, застосуванні та використанні.

3.2. Порядок пред'явлення зброї та боєприпасів, вилучення, постановки на облік, перевірки, продажу та інших дій відповідно до цього Закону встановлює Кабінет Міністрів України.

3.3.Особа, яка добровільно заявила про зброю і боєприпаси, що незаконно зберігаються у неї, відповідно до вимог цього Закону, звільняється від кримінальної та інших видів відповідальності, якщо в її діях не міститься іншого складу злочину.

4. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131): – ч. 5 ст. 36 викласти в такій редакції:

"5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."

– частину першу ст. 263-1 після слова "припасів" доповнити словами "окрім боєприпасів до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї" та викласти в такій редакції:

"1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів (окрім боєприпасів до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї), вибухових речовин чи вибухових пристроїв - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років."

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

– доповнити новою статтею 1741 такого змісту:

"Стаття 1741. Порушення встановлених вимог щодо цивільного обігу зброї

Втрата вогнепальної зброї – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторна втрата вогнепальної зброї – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та довічним позбавленням права володіти зброєю.

Продаж, обмін, дарування або передача іншим чином боєприпасів до вогнепальної зброї у власність або володіння особи, що не має відповідного дозволу на зброю – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всіх боєприпасів, що були відчужені та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до одного року.

Носіння вогнепальної зброї без спеціально призначених для її носіння засобів, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до трьох років.

Носіння, транспортування, перевезення, перенесення вогнепальної зброї в нетверезому стані – тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та довічним позбавленням права володіти зброєю.

Примітка. Власник цивільної зброї має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування – ці дії не підпадають під ознаки правопорушення передбаченого ч. 4 цієї статі."

3) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160):

а) частину першу статті 7 після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) страхування цивільно-правової відповідальності власників вогнепальної зброї".

4) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299):

- ст. 9 "Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" після пункту 45) доповнити пунктами 46) 47) 48) 49) 50) 51) та викласти їх в такій редакції:

"46) виробництво, ремонт та переробка цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, переспорядження боєприпасів, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальної зброї під патрон "Флобера" калібром більше 4 мм.,";

"47) виробництво основних частин цивільної вогнепальної зброї";

"48) торгівля цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальною зброєю під патрон "Флобера" калібром більше 4 мм.,";

"49) функціонування стрілецьких тирів та стрільбищ";

"50) тимчасове та постійне зберігання зброї та боєприпасів";

"51) організація та проведення курсів з підготовки власників зброї".

6. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

* * *

Список авторського колективу проєкту Закону України "Про цивільну зброю та боєприпаси"

1. Сиротюк Юрій Миколайович – народний депутат України.

2. Міщенко Андрій Миколайович – народний депутат України.

3. Осуховський Олег Іванович – народний депутат України.

4. Кривецький Ігор Ігорович – народний депутат України.

5. Кударенко Степан Вікторович – помічник-консультант народного депутата України Ю.М. Сиротюка.

6. П'ятак Іван Іванович – адвокат.

7. Андрікевич Надія Володимирівна – помічник-консультант народного депутата України Ю.М. Сиротюка.

8. Біленко Олексій – юрист.

9. Гризодуб Ярослав – адвокат, молодший партнер адвокатського об'єднання "Збаранський і партнери".

10. Забелін Олег – адвокат.

11. Збаранський Владислав – адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Збаранський і партнери".

12. Зінченко Олександр – юрист.

13. Котяхов Олександр – віце-президент ВГО "Всеукраїнська федерація прикладних стрілецьких видів спорту".

14. Львович Сергій – Президент ВГО "Всеукраїнська федерація прикладних стрілецьких видів спорту".

15. Ольшанський Олександр – голова комітету з електронної комерції Інтернет-ассоціації України.

16. Педченко Віталій – інструктор ГО "Спортивний стрілецький клуб "Практика".

17. Портянко Павло – адвокат, віце-президент ГО "Спортивний стрілецький клуб "Практика".

18. Учайкін Георгій – голова наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї".

19. Хаврюченко Андрій – член опікунської ради ВГО "Українська асоціація власників зброї".

20. Щедрін Олександр – адвокат, директор ТОВ "Юридична фірма "Щедрін та партнери".

21. Янченко Станіслав – головний редактор електронного ЗМІ: www.travmatik.com.

* * *

Проект вносять народні депутати України:

Ю.М. Сиротюк
А.М. Міщенко
О.І. Осуховський
І.І. Кривецький

Оновлена редакція за результатами громадського обговорення.

Web admin Автор: Web admin11071,1 Переглядів: 16938 , Коментарів: 419 - 19 +
0,612903225806 1 -1 31
Коментарів (419)

 • 21.03.2014 22:33
  #
  - 17 +

  Не вважаються боєприпасами окремі компоненти спорядження патронів до гладкоствольної вогнепальної зброї (шріт, картеч, кулі, пижі, прокладки, капсулі, гільзи).

  Негайно забрати слово гладкоствольної, ви релоад нарізної ставите поза законом. Це не правильно.

  • 21.03.2014 22:54
   #
   - 3 +

   Саме так. Читайте ст.32. Не розумію, які вороги писали цей проект...

   • 21.03.2014 23:14
    #
    - 0 +

    На такий комент нехай хтось інший дасть відповідь.
    А один з ворогів, який писав цей проект - це я.

    • 21.03.2014 23:17
     #
     - 2 +

     Тоді поясніть, будь ласка, пане, чому Ви проти нарізного релоду?

    • 21.03.2014 23:20
     #
     - 0 +

     Маю на увазі приватний нарізний релод.

    • 21.03.2014 23:46
     #
     - 9 +

     За проект закону ми звісно вдячні, треба закон по любому. Просто зразу робити правильно. Сподіваємось це просто недоопрацювання, і ви виправите цю помилку. Релоад нарізного довгоствольного та короткоствольного треба узаконити.

     • 21.03.2014 23:55
      #
      - -3 +

      Він узаконений для ліцензованих організацій (згідно проекту). У приватних умовах для себе - зась... Йди до клубу або магазину й купуй.

      • 22.03.2014 00:01
       #
       - 15 +

       Не хочу бути залежним від когось хочу вміти виготовляти боєприпас під свій калібр. Не хочу купувати те лайно що пропонують по захмарним цінам і сумнівної якості. Хоч зараз у мене калібр і не такий серйозний, але пишу з прицілом на болтове майбутнє. Люди які юзають серйозну зброю без релоаду не мислять свої шанси на точну стрільбу.

       • 22.03.2014 00:09
        #
        - 5 +

        Повністю підтримую Вашу думку.

       • 22.03.2014 19:24
        #
        - 7 +

        Саме так. Не може бути закону про зброю без легального релоаду для нарізної зброї, на той калібр на який вже є дозвіл. Я краще біз пістолетів лишуся, ніж без релоаду!

      • 22.03.2014 19:22
       #
       - 4 +

       Ви не розумієте або не хочете розуміти, що деякі види стрілецького спорту без самостійного спорядження патронів ТЕХНІЧНО неможливі! Бенчрест, F-Class, Palma, та врешті-решт ВСЯ ВИСОКОТОЧКА стріляє виключно самоспорядженими патронами! Інші варіанти навіть не розглядаються, тому що чисти з фізики роботи вогнепальної зброї для отримання найкращої кучності треба підбирати заряд, кулю ті інші компоненти для кожного конкретного ствола!

   • 23.03.2014 17:52
    #
    - -1 +

    У меня несколько вопросов ко всем тем кто пишет здесь комментарии.
    Если предположить что господин Учайкин со товарищи проигнорируют все те замечания которые возникли, а это весьма вероятно. То что нам делать? Предлагайте механизмы влияния на этих законотворцев.

  • 22.03.2014 13:27
   #
   - 13 +

   релоад будь яких набоїв не повинен бути незаконним. штати у приклад, там кожен сам свої набої може виготовити.
   є дозвіл на свою категорію, маєш право на релоад своїх набоїв. що тут такого страшного? збідненим ураном заряджатися почнемо? не буде в продажу - не почнемо. а той, хто хоче виготовити щось страшне (бронебійне) - той все одно виготовить. то де глузд у тупій забороні релоаду? є заборона певних категорій набоя - вже достатньо! я б ще й з цим поспорив, але нехай. якщо вже хтось так боїться трасерів та бронебоїв, нехай сплять спокійно. та все таки - НЕ ЗАБОРОНЯТИ РЕЛОАД НАРІЗНИХ НАБОЇВ!!!! категорично! це безглуздо, та є приводом до шпаринок у поборах - захоче мент взяти хабара - почне шукати переспоряджені набої. і знаєте... знайде...

   • 22.03.2014 19:20
    #
    - 3 +

    Категорично підтримую! Цю норму ні в якому разі пропускати не можна!!!

  • 22.03.2014 19:24
   #
   - 0 +

   Це просто якийсь ідіотизм...

 • 21.03.2014 22:35
  #
  - 0 +

  "Переробка зброї та боєприпасів – зміна якісних властивостей зброї та боєприпасів, а саме режиму ведення стрільби, калібру, довжини ствола."

  ... а зброя у версіях "комбо"? або просто випадки, коли докуповують ствол?

  • 21.03.2014 23:11
   #
   - 4 +

   Ви навели визначення терміну, але зверніть увагу безпосердньо на норму законопроекту - частина 3 статті 31 "Переробка зброї".
   "Підставою для звернення з клопотанням про переробку зброї є поломка зброї, яка не дозволяє її подальшу експлуатацію без переробки, що підтверджується висновком спеціаліста."
   Заміна легально придбаного в комплекті, або додатково придбаного ствола - це не переробка.

   • 21.03.2014 23:28
    #
    - 2 +

    А обрізання ствола через подуття - це вже через клопотання?

    PS на справді, звісно, в першу чергу хочу подякувати Вам особисто і всьому колективу за титанічну працю!
    Просто одразу ж з"являються питання, тому зараз таких ворох їх і пишемо))

    • 21.03.2014 23:44
     #
     - 0 +

     Дякую)
     Так, обрізання ствола у подібній ситуації - це вже переробка.

 • 21.03.2014 22:44
  #
  - 4 +

  Правильно ли понимать, что этот проект таки получил регистрационный номер в ВРУ?

  • 21.03.2014 22:48
   #
   - 2 +

   Поддерживаю вопрос.

   • 21.03.2014 23:48
    #
    - 0 +

    На сайті Ради за 21 число немає зареєстрованого

 • 21.03.2014 22:44
  #
  - 2 +

  Стаття 30.

  Якщо вона буде працювати, то мисливців в Україні не буде зовсім, а якщо ні, то навіщо про це писати?

  • 21.03.2014 22:55
   #
   - 2 +

   Полювання - це спеціальне зайняття, яке регламентується спеціальним Законом "Про мисливське господарство та полювання".

   У статті 30-й цього законопроекту йде мова лише про загальні підстави носіння зброї громадянами, а не спеціальні зайняття, як-то мисливство чи спорт.

   • 21.03.2014 23:18
    #
    - 8 +

    У статті 30-й цього законопроекту пропонується наступне:

    "Носіння, транспортування, перевезення, перенесення вогнепальної зброї в нетверезому стані є безумовною підставою для вилучення усієї належної такій особі вогнепальної зброї, її конфіскації та скасування дозволу на зброю із довічним позбавленням права на володіння, носіння та зберігання вогнепальної зброї."

    Тобто, після вдалого полювання, я розібравши та поклавши рушницю у чехол, мушу швиденько їхати до дому?

    • 21.03.2014 23:27
     #
     - 5 +

     Не посидівши за друзями? Підтримую питання. Складається враження, що автори проекту не бачили мисливців навіть на творах живопису. :)

     • 21.03.2014 23:57
      #
      - 11 +

      И еще вопрос попутно - что Вы понимаете под словосочетанием "нетрезвое состояние" это как!? Кто оценивает трезвость, включает ли оно наркотическое опьянение?!

      • 22.03.2014 00:07
       #
       - 1 +

       Десь треба прописати класичні 0,2 проміле

       • Никаких 0,2 промилей!Рюмку выпил - оружие в сейф!Иначе лишение права пожизненно!Я с этим полностью согласен!Не тот мы народ,кторому можно устанавливать промили!У нас,где рюмка,там и десять!

        • 22.03.2014 12:12
         #
         - 4 +

         Вячеслав, понятие "нетрезвое состояние" нужно как-то конкретизировать. Иначе как определить? На глазок?

        • 22.03.2014 12:23
         #
         - 3 +

         Давайте домовимось: кожен говорить лише сам за себе. Не потрібно свої власні проблеми перекладувати на інших.

        • 22.03.2014 13:35
         #
         - 7 +

         Вы за весь народ не расписывайтесь. Эта норма - коррупциогенный фактор. Необходимо дорабатывать, но не обязательно сразу. Главное, чтобы закон приняли в целом.

         • 23.03.2014 14:32
          #
          - 8 +

          эта норма писалась под диктовку наших нынешних ментов, любящих щемить на взятку. и после принятия закона его уже никто никогда менять не будет. разве что на всеобщее запрещение.

 • 21.03.2014 23:01
  #
  - 24 +

  Самостійне виготовлення власником зброї та переспорядження боєприпасів до нарізної чи гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї забороняється.


  Для чого це забороняти, гільзи можна декілька раз використати.
  Крім того якість самокрутів можна зробити кращою чим заводських.

  Америка вся релодить, а ми чим гірші?

  • 22.03.2014 19:18
   #
   - 8 +

   Та це просто знущання, а не норма закону. Де таке бачено взагалі, у всьому світі якщо легально маєш калібр -- можеш собі сам насипати, що там тобі треба. На кий чорт це забороняти? Це що, щоб продавці патронів наживались? Так вони навіть зараз продають комплектуючі для релоаду, і здається особливо не переживають з цього приводу.

  • 23.03.2014 14:38
   #
   - 4 +

   а как же кум, который торгует патронами? оставить родича без хлеба? а кум еще вагон кобур завез в магазин - О! - пишем - "ношение без кобуры - турма сидеть". а у другого кума магазин сейфов и друг в охране. пишем - "хранение в специальном сейфе, под сигнализацией! иначе турма сидеть" ай, есть же еще один кум, строительством занимается, дописываем - "хранить все в сейфе, в отдельном строении, под охраной двух работников МВД, под сигнализацией, разряженным, разобранным, распиленным и забетонированным" хрень все это. по этому закону вообще никаких ни прав ни свобод не останется. путин по телефону насоветовал - не иначе.

   • 23.03.2014 14:42
    #
    - 5 +

    вам уже писали - возьмите штатовские нормы. не видел у них проблем ни с релоадом, ни с переделкой, ни с ношением. наверное в мире одни дураки живут. ток у нас умные. чеб мент не перестал быть ментом, не стал честным, ему нужно специально законы создать, все состоящие из возможностей урвать взятку, защемить терпилу... правильным курсом шагаем. к новому майдану.

  • 24.03.2014 14:15
   #
   - 3 +

   Абсолютно согласен, релоад должен быть.

 • 21.03.2014 23:07
  #
  - 27 +

  а необхідність подавати довідку про відсутність судимості вже ж відміняли, типу МВС все одно цим завідує і саме може це перевіряти... навіщо повертати?

  • 23.03.2014 14:53
   #
   - 2 +

   а как же пара сот гривен за бумажку? карман не порвется, он бездонный.

 • 21.03.2014 23:10
  #
  - 11 +

  Категорії цивільної зброї:

  1) перша категорія – газова зброя; пневматична зброя, діаметр метального елемента якої дорівнює або менший 4,5 мм, а початкова швидкість метального елемента дорівнює або менша 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібром до 4 мм включно;

  2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична зброя діаметр метального елемента якої більший 4,5 мм, а початкова швидкість метального елемента більш як 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібром більш як 4 мм;

  3) третя категорія – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована зброя;

  4) четверта категорія – короткоствольна нарізна вогнепальна зброя та короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії.


  Не понял.
  Так боевые пистолеты нельзя?Только травматические?

  • 21.03.2014 23:29
   #
   - 0 +

   короткоствольна нарізна вогнепальна зброя - нє? черверта кат.

  • 22.03.2014 10:57
   #
   - 6 +

   Перепрошую, але до першої категорії не попаде майже нічого з короткоствольної або довгоствольної пневматики.

   Нещасний "тировий" ІЖ, добре налагоджений та з відповідною кулею, зробить більше 100м/с, а початкова швидкість у газобалонних пневматичних пістолетах з новим якісним балоном запросто дає 120м/с. Навіть із "паспортними" 90.

   Чи за цим законом ми знов будемо використовувати чітерство, коли весь пневматичний короткоствол продається з паспортом "100 м/с"? Я таке вже бачив, ба навіть купив; на сайті виробника заявлено "125".

   Виходячи з цього, якщо закон буде прийнято у такому вигляді, яким чином буде забезпечено тотальну конфіскацію пневматики? Підкреслюю - не "як виключення", а просто тотальну, бо майже всі пневматичні рушниці калібру 4.5 дають більше 100м/с за паспортом чи фактично.

  • 23.03.2014 00:35
   #
   - 6 +

   четверта категорія включає в себе нарізний короткоствол з бойовими патронами, але оскільки у багатьох виникають запитання/розбіжності у трактуванні, то з великою долею імовірності вони будуть виникати і під час застосування. можливо є сенс зробити речення більш конкретним:

   четверта категорія – короткоствольна нарізна вогнепальна зброя; короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії.

   чи навіть:

   четверта категорія – а) короткоствольна нарізна вогнепальна зброя; б) короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії.

   таким чином уже не буде сумнівів до якої частини речення відноситься уточнення "призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії."

  • 24.03.2014 16:35
   #
   - 0 +

   Тут в п.4 наверное нужно небольшое уточнение, к чему именно в предложении относятся слова "призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії" - ко всему перечисленному в категории , или только к гладкоствольной?

 • Как на мой взгляд,то очень правильный Закон!Здорово было бы,если б приняли его!

 • 21.03.2014 23:19
  #
  - 18 +

  Писали писали і недописали.
  1. Релоад заборонений, до семи років увязнення
  2. Глушник на короткоствол неможна
  3. Довідку про судимість треба їхати брати, це робота ментів хай самі пробивають.
  4. Короткоствол ПРАВИЛЬНО ОПИШІТЬ, а то виходить шо нарізні травмати будуть узаконені :) .

  ""1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів (окрім боєприпасів до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї), вибухових речовин чи вибухових пристроїв - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років."
  "

  • 21.03.2014 23:30
   #
   - 4 +

   2, 3 - плюсую однозначно. релоад ще не дививсі

  • 21.03.2014 23:56
   #
   - 20 +

   За що людині давати сім років при виготовлені боєприпасів до своєї зброї? І це в когось піднялась рука написати. За вбивство можуть менше дати, крім того яка різниця боєєприпас придбаний чи виготовлений самостійно. При застосування всеодно нарізи на кулі будуть виявлені а на гільзі ударник. А захочуть вбити то кухонним ножем заріжуть, це совковий бред...

  • А зачем Вам глушитель на короткоствол?Вы киллер?

   • 22.03.2014 10:09
    #
    - 8 +

    А чому б і ні, якщо ви не знаєте для чого глушник то не купуйте. Але не обмежуйте інших своєю субєктивно переляканою думкою. Найтихіша зброя це ніж її ніхто не забороняє, давайте вже ножу поза законом поставим будем купувати в супермаркетах вже порізаний хліб.

   • 22.03.2014 15:47
    #
    - 6 +

    какой вопрос - такой ответ.
    зачем вам аружые? вы маньяг?

   • 23.03.2014 14:56
    #
    - 1 +

    Банально - тренироваться дома, не пугая до усрачки соседей..

   • 23.03.2014 14:57
    #
    - 4 +

    менше нужно кина американского смотреть! глушитель в тире, да вообще везде на тренинге - благо. а киллеру на закон покласть и вчера и сегодня и завтра.

 • 21.03.2014 23:23
  #
  - 19 +

  "Носіння вогнепальної зброї без спеціально призначених для її носіння засобів, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до трьох років." Это штраф от 3400 до 8500грн. И момент довольно спорный. Что значит "демонстрування". Подняли вам кофту, там пистолет во внутренней кобуре - демонстрування. Вывалился пистолет при наклоне из кобуры (всякое бывает) - демонстрування.
  И тут же сотрудник с предъявой. Почему такие конские штрафы за такие неоднозначные нарушения. Это раздолье для коррупции и подлогов. Один мент, два левых свидетеля, и гражданина разводят на деньги. Зачем вы такое предлагаете?
  Далее.
  "знешкодження тварин, що безпосередньо загрожують життю чи здоров'ю людей;" Придурки с садистскими наклонностями перестреляют всю свободногуляющую животину. Не взирая опасна она лил нет. Поди потом разберись - скажет "кидалась". Кроме как кардинальным решением проблемы бродячих животных, причем варварским и дешевым, эту норму не назвать.
  Далее.
  "а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, окрім випадків вчинення ними злочинів і виконання ними явно злочинних наказів" норма касается только военнослужащих? Или милиции и военнослужащих? Если обоих, то вместо запятой нужно поставить "та". В существующей формулировке против милиции применять нельзя вообще, а против военных нельзя с оговоркой.
  "Носіння, транспортування, перевезення, перенесення вогнепальної зброї в нетверезому стані є безумовною підставою для вилучення усієї належної такій особі вогнепальної зброї, її конфіскації та скасування дозволу на зброю із довічним позбавленням права на володіння, носіння та зберігання вогнепальної зброї." Такая же спорная коррупционная формулировка с конскими штрафами.
  Вроде проект интересный. Содержит так ожидаемые нами четкие нормы самообороны при проникновении и защите жизни. Содержит легализацию продажи короткоствола, да еще и импортного в том числе.
  Но вот эти заранее спорные формулировки с неподъемными для граждан штрафами. Может пересмотреть? Конкретизировать. Дефферинцировать штрафы в зависимости от тяжести и количества нарушений. А то у вас все штрафы стартуют с 3400грн. Многовато глядя на честность и корректность работы нашей милиции. Не находите?

  • 21.03.2014 23:39
   #
   - 2 +

   1. "Демонстрування зброї – виймання зброї із спеціально призначених для її носіння засобів." Читайте уважно.
   2. Тепер хозяїни собак будуть виконувати закон і вигулювати собак на повідку і в наморднику. А дворові.. ну, се ля ві.
   3. хз
   4. Менше пити треба :)

   • 21.03.2014 23:46
    #
    - 9 +

    Вообще не пью. Я о другом. Парни после тира выпьют по пиву. По дороге домой их останови гаи и получите по 8500грн.(у нас же по умолчанию по полной) штрафа. Охотники возвращающиеся с охоты будут вообще лакомством для ментов. Не находите?

    • 21.03.2014 23:53
     #
     - 4 +

     Все правильно, як на мене. Пора жити як весь цивілізований світ. Маєш зброю, їздиш за кермом - не пий.

     • 22.03.2014 00:03
      #
      - 11 +

      У Вас немного с восприятием проблемы. Извините. Охотники после охоты всегда выпивают. Потом грузятся в машину С ТРЕЗВЫМ ВОДИТЕЛЕМ и едут домой. При остановке их гаи они будут оштрафованы на 8500грн каждый. Согласно новому закону. Так понятно?

      • 22.03.2014 00:05
       #
       - -8 +

       Так зрозуміло. І будуть правильно оштрафовані.

       • 22.03.2014 00:15
        #
        - 7 +

        Вы не пробиваем. Напрочь.

        • 22.03.2014 00:27
         #
         - -2 +

         маю право на власну думку :)

        • 22.03.2014 00:27
         #
         - -2 +

         маю право на власну думку :)

         • 22.03.2014 12:29
          #
          - 6 +

          Шановний, не потрібно право на власну думку плутати зі створенням величезних проблем іншим.

          • Сам взагалі не вживаю алкоголю. Але проти такого формулювання, як в проекті. За конкретних наших умов потужне, багате корупційне джерело.

           • 23.03.2014 03:59
            #
            - 4 +

            тут вообще слишком много таких "интересных" статей. зная наших ментов - как под них писано. вроде закон для людей, а на самом деле - чтоб ментам больше "накосить" получалось. куча бессмысленных ограничений и расплывчатых формулировок, на которые народ указывает, а авторам как то по... тенденция как то начинает напоминать слив. сливают страну и армию, сливают закон об оружии... совсем хреново...

      • 12.04.2014 10:33
       #
       - 1 +

       Маєш із собою зброю - будь тверезим, крапка... випадки усілякі бувають, на жаль людина не здатна себе повністю контролювати після чарки...

       хочеш випити після полювання, приїхав до дому, поставив зброю у сейф - пий на здоров'я

    • Всё правильно!Не пейте спиртного пока у Вас при себе оружие и всё будет в порядке!Положил в сейф и приливай свои стрелецкие победы!А на охоте пьяному вообще делать нечего!Уже не один труп из-за показавшегося в кустах якобы зайчика!

   • 21.03.2014 23:49
    #
    - 2 +

    У нас по закону не все собаки должны выгуливаться на поводке и в наморднике. Это зависит от возраста и размера. Вы об этом не подумали? Много собак, особенно спокойных и старых, гуляют спокойно сами. Возле своего дома. И какой то отморозок будет в них стрелять просто потому что "можно".

    • 23.03.2014 04:06
     #
     - 1 +

     на данный момент эти спокойные и прочие белые и пушистые расплодились так, что я боюсь ребенка на улицу вывести. а к ним еще и стаи защитников, готовых сырыми жрать всех, кто посмел защищаться от нападения своры белых и пушистых собачек-людоедов. мы вообще кого должны в первую очередь беречь? своих детей, жен и близких или своры диких собак? давайте идти тогда до конца - уголовно преследовать самозащиту от грабителей, насильников, расстреливать за противодействие оккупантам. гуманизьм доведем до полного дебилизьма - ура

   • 21.03.2014 23:50
    #
    - 3 +

    Я уже написал. "Демонстрування", "виймання". Это очень спорно.

    • 23.03.2014 15:02
     #
     - 6 +

     это не спорно, это специально. каждый купивший ствол становится ходячим банкоматом. полная победа старой школы ментовской взятки над разумом и правами простых людей.

  • 22.03.2014 00:46
   #
   - 15 +

   "Придурки с садистскими наклонностями перестреляют всю свободногуляющую животину."

   Сейчас придурки не имеющие мозгов выводят погулять бойцовские породы на детские площадки без намордников.
   Прецеденты были.
   Так лучше?

   Вас послушать, так оружие вообще никому выдавать нельзя, друг друга перестреляют!

  • 22.03.2014 13:38
   #
   - 0 +

   носите оружие так, чтоб оно не вываливалось

   • 23.03.2014 04:11
    #
    - 1 +

    ходите так чтоб не падать. одевайтесь чтоб не простужаться, предохраняйтесь при сексе. ХОРОШ БРЕДИТЬ! эта норма - бред. по ней начнется такая херня, что даже в магазине будут дежурить менты, взял в руки посмотреть ствол перед покупкой - демонстрация. хватит уже этой херни. у нас и так все законы только под взятки заточены, может пора подумать и о людях?

  • 22.03.2014 21:42
   #
   - 6 +

   Категорически не устраивает статья32 по поводу запрета релоада нарезных патронов!!!
   Это че заказной закон ? При делах какойто барыга на патронах живет.
   Я категорически против запрета релоада нарезных.
   Шоб провалился ваш закон!!!

 • 21.03.2014 23:29
  #
  - 15 +

  Очень надеюсь что этот проект еще не законопроект. Боязно становиться. Чего уж тут, давайте так -За любое нарушение закона об оружии расстрел и повешение. Или повешение а потом расстрел. Или все сразу и конфискация имущества нарушителя и всех его родственников до третьего колена.

  • 21.03.2014 23:46
   #
   - 7 +

   Согласен. Проект сырой и мрачноватый при его внедрении в жизнь.

 • 21.03.2014 23:40
  #
  - 14 +

  у п. 4 ст. 4 краще поміняти текст місцями:

  4) четверта категорія – короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії та короткоствольна нарізна вогнепальна зброя

  • 21.03.2014 23:51
   #
   - 5 +

   Разнотолки исключаются. Поддерживаю.

 • 21.03.2014 23:48
  #
  - 7 +

  1) перша категорія – газова зброя; пневматична зброя, діаметр метального елемента якої дорівнює або менший 4,5 мм, а початкова швидкість метального елемента дорівнює або менша 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібром до 4 мм включно;

  2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична зброя діаметр метального елемента якої більший 4,5 мм, а початкова швидкість метального елемента більш як 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібром більш як 4 мм;

  Пневма чим завинила? Вона ж практично вся попадає під другу категорію. Навіть дохлий ИЖ-53 (90 м/с за паспортом) легкою кулею видає за 100 м/с. Це що, буде необхідно реєструвати усю пневматику? І чому тоді флобер (150 - 180 м/с) віднесено до першої категорії?

  • 22.03.2014 00:56
   #
   - 5 +

   "пневматична зброя, діаметр метального елемента якої дорівнює або менший 4,5 мм, А початкова швидкість метального елемента дорівнює або менша 100 м/с;"

   Тут знову ж таки можливе неоднозначне трактування частки "а".
   читати як
   "пневматична зброя, діаметр метального елемента якої дорівнює або менший 4,5 мм, І початкова швидкість метального елемента дорівнює або менша 100 м/с;"
   чи
   "невматична зброя, діаметр метального елемента якої дорівнює або менший 4,5 мм, АБО початкова швидкість метального елемента дорівнює або менша 100 м/с;"

   Входить до першої категорії пневматика, в якої діаметр метального елементу менше 4.5 мм, але початкова швидкість 130 м/с?
   А якщо навпаки, діаметр більше ніж 4.5 мм, і початкова швидкість, скажімо 90 м/с?

   Краще прибрати ці неоднозначності.

   • 22.03.2014 08:21
    #
    - 11 +

    Ви не зрозуміли. З якого перепою СО-2 шаромет (4,5мм; 110м/с) прирівняли до дробовика 12-го калібру??

 • 21.03.2014 23:48
  #
  - 18 +

  Я правильно зрозумів? Для продовження дозволу необхідно знову зібрати всі документи, як при оформленні першого разу: пройти курси, отримати довідку про відсутність судимості та ін.

  Чому до необхідних документів повернули довідку про відсутність судимості? Органи, що контролюють обіг зброї, мають відслідковувати наявність судимості та вилучати зброю коли вона з'являється.
  А як же закон "Про адміністративні послуги" ст. 9, п. 7: "Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів...".
  Чи є зацікавлені особи у видачі за певну сумму довідок про відсутність судимості поза чергою? :)

 • 22.03.2014 00:04
  #
  - 3 +

  Отлично, но дублируются положения 36-й статьи ККУ, не нашел определение срока действия разрешения на ношение. И вопрос - как ПМ будет классифицироваться? Как военное оружие или можно приобретать и гражданским?

 • 22.03.2014 00:07
  #
  - 8 +

  если я правильно понял, то вогнепальна зброя військового призначення - это ПМ и Форт
  и мне их нельзя будет купить ?
  и почему нельзя носить пистоль в кармане ?
  вообще-то весь смысл, по идее - ЭТО КС У ЧЕЛОВЕКА В КАРМАНЕ (ну пусть в кабуре)
  на кой столько ограничений ?
  и что это за проект?
  когда будут голосовать ?

  • 22.03.2014 00:30
   #
   - 0 +

   В таком виде, как он есть, еще вопрос нужно ли? Согласен, что авторы проделали огромную работу, но каждый недочет, вылизет потом боком многим владельцам оружия.

  • 22.03.2014 09:43
   #
   - 1 +

   не думаю що жінки будуть носити пістолети в кобурах -їм зручніше в сумочці дамській носити щось не дуже габаритне. Не забувайте що жінки -теж люди і теж мають право на самооборону. Подумайте про їхні потреби і особливості також.

   • 22.03.2014 12:21
    #
    - 1 +

    Как мне кажется, в дамской сумочке - плохой вариант. Там ещё косметичка, мобильный, документы, расческа, и много ещё чего. Такое требование, в общем, логичное. Как для начала.

  • 22.03.2014 11:32
   #
   - 2 +

   Пістолети Глок використовуються в спецпідрозділах СБУ, тож про Глоки також можна забути.

   • 22.03.2014 13:36
    #
    - 0 +

    НЕ ! Я НЕ ПОНЯЛ !
    ПМ И ФОРТ можно или нет ?
    или мне разрешат купить пистолет, которого нет в природе ?
    исходя из текста закона, если в гондурасе вояка это имеет, то я автоматом это не имею ? так ?
    ОТВЕТЬТЕ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ !
    и еще
    если сразу возникает столько вопросов - это нормально ?
    изобрели велосипед.........

    • 22.03.2014 14:06
     #
     - 0 +

     Зброя що знаходиться на озброєнні в Україні є зброєю військового призначення, тобто - ні Форт, ні ПМ Ви скоріше за все придбати не зможете, або тільки після невеличкої переробки - встановлення крим.міток (як зараз продають гвинтівки Мосіна, або СКС) . А от ті зразки що не прийняті на озброєння в Україні буде можливість придбати

     • 22.03.2014 17:33
      #
      - 3 +

      читаем проект
      Вогнепальна зброя і боєприпаси військового призначення – виготовлена або вироблена виключно для військових потреб вогнепальна зброя і боєприпаси.
      ГДЕ СЛОВА "В УКРАИНЕ" ???
      трактовать можно по-разному....
      но я понимаю так, что ничего толкового купить нельзя...

      • 22.03.2014 19:14
       #
       - 0 +

       Неверно понимаете. Это ограничение есть и сейчас, и сделано оно для того, чтобы не расхищалось армейское имущество, только и всего. К тому же фирма Glock делает пистолеты прежде всего для гражданских, а уж затем некоторые модели берут на вооружение спецслужбы и армия.

    • 23.03.2014 04:18
     #
     - 5 +

     да нихрена по этому закону ты не можешь. туда даже помпу можно в военное оружие вписывать. помпой же менты пользуются. и резинкой менты пользуются. так что - перцовый баллончик и хватит вам.

 • 22.03.2014 00:11
  #
  - 7 +

  А почему 4ая категория только с 25 лет?
  Давайте уже с 45.
  Или с 55.
  Если человек адекватен и у него нету противопоказаний, почему он не имеет право на эту категорию, скажем в 21?
  Водительское вон с 18 выдают.
  Чем вообще аргументированы цифры 21 и 25?

  • 22.03.2014 00:51
   #
   - 4 +

   Правильно, у меня в 18 уже "Калаш" был, а водку не давали до 21. А если серьезно, то следует оговорить упрощенную процедуру для военнослужащих, кроме солдат срочной службы, ну и всеми любимых СМ, чтоб уж не было дискриминации.

  • 22.03.2014 12:32
   #
   - 4 +

   Чем вообще аргументированы цифры 21 и 25?

   Нічим реальним.

 • 22.03.2014 00:14
  #
  - 9 +

  По той причине что его не выставляли на обсуждение раньше искренне надеюсь что на наши комментарии будет обращено внимание. В проекте много неточностей и размытостей. Проект очень (если не сказать больше) жаден на деньги. Хотя как показал опыт гаи, размер штрафов на кол-во нарушений не влияет. На размеры взяток влияет.
  Прочитайте комментарии. Обратите на нас внимание. Иначе для кого разрабатывается этот законопроект?
  Заранее спасибо.

 • 22.03.2014 00:16
  #
  - 13 +

  1.Последний абзац ст. 30: "Носіння, транспортування, перевезення, перенесення вогнепальної зброї в нетверезому стані є безумовною підставою для вилучення усієї належної такій особі вогнепальної зброї, її конфіскації та скасування дозволу на зброю із довічним позбавленням права на володіння, носіння та зберігання вогнепальної зброї."
  Содержит в себе огромную коррупционную составляющую.
  Тогда любой ППС-ник может заподозрить алкогольное опьянение и, как минимум отвезти на мед. освидетельствование.
  2. п.5 ст. 36 ККУ не изменен. Получается, что если хрупкая девушка применит оружие против напавшего на нее в парке здоровенного "не озброєного" громилу - то она превысит пределы необходимой обороны.

 • 22.03.2014 00:22
  #
  - 15 +

  Вибачте шановні, а який «розумник» прив’язав закон до поняття «необхідної оборони» і статей карного кодексу? За нашим дорогим ККУ зброю для самозахисту в межах «необхідної оборони» можна використати виключно для того аби вистрілити в себе і тільки таким чином, щоб випадково не зачепити злочинця, а то він зможе відсудити у ваших рідних все майно після вашої смерті…
  Може було б доцільніше цим законом внести зміни до ККУ, щоб замінити поняття більш детальним і широким!? Таке поняття, на мою думку, має бути набагато більш деталізованим і включати в себе право на застосування зброї проти порушника за проникнення на територію вашої приватної власності, незалежно від того озброєний він чи ні, проти особи, що, не будучи озброєною, за рахунок переваги у фізичній силі представляє загрозу вашому життю та здоров’ю і звичайно, проти представників органів охорони правопорядку, чи правоохоронних органів у випадку злочинних посягань з їхнього боку, вчинення ними посадового або іншого злочину і при виконанні злочинного наказу…

  • 22.03.2014 00:35
   #
   - 5 +

   Поддерживаю. Только сильно детализировать тоже не стОит, чтоб потом в суде не выяснять было ли физическое превосходство у агрессора или нет.

 • 22.03.2014 00:34
  #
  - 16 +

  Скажіть навіщо отой вищезгаданий колектив людей тратив час на написання оцього? щоб дозволити всім носить гумоплюйки?

  гумоплюйки нам не потрібні. геть зовсім. нам потрібні 9х19, .40СВ, .45, .44 маг, .357 маг та інші.

  навіщо перевели пневматику 4,5мм в нелегальне положення? зараз "калібром понад 4,5мм ТА швидкісттю польоту кулі понад 100 м/с" - а це ви що написали - я про "а також"? як то розуміти?

  навіщо ви сюди прописали заборону на глушники? зараз вони законні, мало того можна поштою з є-бею заказать. і нічого страшного з того немає.

  вже питали не одноразово вище - навіщо заборонений релоад нарізних боєприпасів?

  навіщо скрізь понатикано "окрім зброї військового призначення"? чиї права це може захистити і як?
  заборони на типи куль - трасуючі, бронебійні, чи експансивні - та пофігу які - взагалі не має буть.

  що за муть із судимостями? навіщо приплетені адміністративки? явже згадував у дефенсі - неодноразово був свідком шантажу з боку мусорів адміністративкою - тупо за паління не в тому місці, чи навіть і просто так.

  armed-defence.livejournal.com

  • 23.03.2014 04:28
   #
   - 2 +

   есть международные запрещения на типы пуль. вот их прописать в запрет и все! а то было плохо, написали - стало полный пц. ради чего весь шум? "новым" законом тупо сделать невыносимой жизнь владельцев оружия и отнять возможность вооружиться не владельцам?

   кобура тоже "доставляет"... как представлю блондинок в топиках и мини с кобурой на поясе.... штаты просто сдохнут... они даже ржать не будут с этого дебилизма - кондратий схватит сразу

  • 23.03.2014 04:34
   #
   - 4 +

   хранение никого не напрягло? кроме прописанного под взятки и торговлю... еще и службу охраны бум материально стимулировать, и строителей. нужно же пристроить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ для 5 стволов... я хренею... авторы все как один владельцы магазинов, менты и работники ДСО? как то именно такое впечатление....

 • 22.03.2014 00:34
  #
  - 6 +

  По суті, наче великої крамоли не знайшов, з урахуванням Українських реалій, це просто стрибок у космос... :)

  Ниже привожу помічені помилки (статті не вказвував, бо можна відшукати текстовим пошуком по реченням).  [Вибуховий пристрій – засіб, що забезпечує вибух в певному місці і в певний час або в результаті конкретного впливу (підривні засоби, заряди і пускові пристрої детонатори)]

  ---пропущений дефіс?---
  (підривні засоби, заряди і пускові пристрої - детонатори)


  [Газова зброя – невогнепальна зброя, конструктивно призначена лише для ураження живих цілей шляхом використання подразнюючих речовин. Газові пістолети (револьвери) не відносяться до вогнепальної зброї.]

  Конфліктує з визначенням “Вогнепальна зброя”!!!

  Може просто:
  Вогнепальна зброя – пристрій або предмет, сконструйований або пристосований для використання в якості зброї, з якого під впливом сили тиску, створюваної продуктами горіння хімічних речовин, можуть бути викинуті кулі, метальні елементи (снаряди) для механічного ураження цілі на відстані.

  Тоді газова буде дійсно НЕ вогнепальна.


  [Єдиний державний реєстр зброї України складається з розділів, які відкриваються на кожну одиницю зброї другої, третьої та четвертої категорії під час проведення державної реєстрації права власності на нього. ]

  реєстрації права власності на НЕЇ?

  [Громадяни мають право застосовувати зброю для необхідної оборони від злочинних та інших протиправних посягань, затримання злочинців та в разі крайньої потребі у випадках, передбачених статтями 36 і 39 Кримінального кодексу України.]

  ... та в разі крайньої потребИ ...


  [Стрілецькі тири та стрільбища можуть бути обладнані сховищем для зберігання зброї та боєприпасів, що потребує відповідної ліцензії. Відповідальність за зброю та боєприпаси, які зберігаються в сховищі, покладається на власника сховища або особу, що його орендує.]

  …, що орендує СХОВИЩЕ.

  [На базі курсів власників зброї проводяться кваліфікаційні курси, щодо поводження з відповідним видом зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії.]

  --- щось не клеїться, може так мало бути?---
  ... особі надається ДОВІДКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КУРСІВ ДЛЯ ПОДАННЯ НА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗБРОЮ ВІДПОВІДНОЇ КАТЕГОРІЇ?

  [Винос прокатної зброї за межі стрілецького тиру, стрільбища забороняється.]

  --- русизм? може так? ---
  ВиносИТИ прокатнУ зброЮ за межі...


  [В цьому випадку винесення боєприпасів за межі стрільбища забороняється, а невикористані боєприпаси підлягають поверненню.]

  … випадку виносИТИ боєприпаСИ за межі...

 • 22.03.2014 01:05
  #
  - 8 +

  Пропоную ст.36 ККУ викласти в редакції:
  Стаття 36. Необхідна оборона

  1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від протиправного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої для негайного відвернення чи припинення посягання.


  2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути протиправного посягання або
  звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

  3. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього
  Кодексу.

  4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане протиправним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

  5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

 • 22.03.2014 01:18
  #
  - 8 +

  Шановні друзі, важливий коментар для викладеного законопроекту:

  1. Реєстрація цього Законопроекту у Верховній Раді України затягнулася через блокування в Апараті Верховної Ради. Формальна причина – наявність на розгляді у Верховній Раді подібного законопроекту, поданого ще в далекому 2009 році.

  Але ми розуміємо, що насправді - це прояв впливу лобі МВС, яке намагається утримати своє монопольне становище та максимально завадити ухваленню потрібного нам Закону, бо жодного разу до Верховної Ради України не вносився законопроект, який би легалізував короткоствольну вогнепальну зброю та стосувався питання її застосування при самообороні.

  Разом ми здолаємо цю перепону, потрібен час та спільні зусилля.

  2. Ми навмисно виклали текст Законопроекту до його реєстрації саме для того, щоб проаналізувавши ваші АРГУМЕНТОВАНІ та СЛУШНІ зауваження внести відповідні правки.

  3. Прошу також зрозуміти одну важливу річ. Ухвалення законопроекту викликатиме шалений спротив вже фактом самої його появи, тому при його розробці ми або могли піти тим шляхом, який би одразу унеможливив його прийняття, розробивши максимально ліберальний законопроект без шансів на його проходження навіть у комітетах Верховної Ради (початковий вік володіння у 18 років, дозвіл на володіння автоматичною зброєю, переспорядження боєприпасів для нарізної зброї приватними особами, тощо), або шляхом розумного компромісу, який зробить його прийняття реальним.

  А питанням легалізації автоматичної зброї та релоаду боєприпасів до неї ми зможемо зайнятися пізніше – після ухвалення основного закону.

  • 22.03.2014 01:21
   #
   - 1 +

   Здається колись Кармазін вносив, але то було ще до Ющенка.

  • 22.03.2014 01:22
   #
   - 0 +

   Знайшов:
   w1.c1.rada.gov.ua

   • 22.03.2014 01:40
    #
    - 1 +

    В наведеном Вами законопроекті короткоствольна вогнепальна дозволена лише "окремим категоріям"

    • 22.03.2014 09:01
     #
     - 0 +

     Я до того, що Георгій казав, що є якийсь "альтернативний" законопроект, який "формально" заважає. То мабуть він і є.

  • 22.03.2014 02:02
   #
   - 4 +

   Георгий, все понимаю.
   Спасибо Вам за проделанную работу!
   Но пожалуйста, опустите планку для 4 категории хотя бы до 22-23 лет.
   Если это будет возможно, конечно.
   Спасибо.

   • 22.03.2014 03:47
    #
    - 4 +

    Вам не кажется странным что вы можете пойти в 18 в армию и стрелять из всего... но когда вы цивильный - у вас вдруг возникают ограничения в правах?! Дело не в возрасте, а умении обращаться с оружием! А если вы псих... то какого бы возраста вы бы не были - имеете шанс наделать делов!

    • 22.03.2014 05:47
     #
     - 1 +

     Вы противоречите сами себе:
     вы упоминаете армию, где по-вашем можно "пострелять из всего", но давайте не будем лукавить.У нас можно забор покрасить, картошку почистить и генералу дачу построить, но не пострелять вдоволь.

     Но в тоже время, вы пишете, что дело не в возрасте, а в умении обращаться с оружием.
     Так если все таки не в возрасте, не объективнее было бы не ставить такие возрастные планки?
     Вы знаете, что убийство можно совершить не только пистолетом, а еще достаточным количеством предметов, которые можно найти на любой кухне?

     Я удивлен, что вы написали, честно говоря.
     Если бы да кабы...

     • 22.03.2014 05:53
      #
      - 3 +

      Вы хотели сказать что-то умное но у вас не вышло. Бывает.

      Мы не можем разграничивать права двух групп население только потому что одна из них занимается каким-то видом деятельности. Если я в 18 становлюсь совершеннолетним и могу водить машину, избираться и избирать, идти в в армии и палить из всего, то по крайней мере странным выглядит попытка ограничить меня в гражданских правах основываясь на том что я выбрал/не выбрал профессию военного.

      • 22.03.2014 17:27
       #
       - -1 +

       В армии за то, куда вы стреляете, отвечает ваш командир, а не вы. Все нормально с ограничениями по возрасту.

       • 22.03.2014 17:56
        #
        - 1 +

        Мы говорим о правах, а не о командирах. И в армии за то что вы куда-то не туда попали отвечаете вы а не командир.

      • 23.03.2014 09:13
       #
       - 0 +

       Отнюдь!
       Чушь пишете вы.
       Вы вообще читали, что я написал?
       Я конкретно спросил, чем аргументированы возрастные ограничения 21 и 25 лет?
       А вы мне стали какой-то бред рассказывать про цивильность, 18 лет и армию.

       • 23.03.2014 16:25
        #
        - 0 +

        Вы заносчивый и невнимательный человек.

  • 22.03.2014 02:33
   #
   - 2 +

   ваш п.3 зрозуміти можна.... але в данному випадку треба робит ьнавпаки. давить на максимально-можливий вільний оберт, а там уже торгуватись.

   і знову ж таки - що в собі несе категорія 4? якщо тільки гумоплюйки - то навіщо це бурління взагалі?

   • 22.03.2014 02:41
    #
    - 1 +

    короткоствольна нарізна вогнепальна зброя

    • 22.03.2014 07:58
     #
     - 1 +

     Четверту категорію треба переписати. З поточної редакції випливає що в цю категорію входять лише короткоствольні нарізні і гс гумостріли.

     Тобто виходить що вогнепальний короткоствол взагалі ніяк не регулюється цим законом.

  • 22.03.2014 02:34
   #
   - 0 +

   тай ще - навіщо забороняти те, що зараз дозволено? я про глушники , але там ще щось було

   • 22.03.2014 02:46
    #
    - 4 +

    Заборона глушників стосується тільки короткоствольної вогнепальної зброї.
    Заборонені:
    "17) пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;"

    Глушників до короткостволу у вільному продажу в Україні не бачив.

    • 22.03.2014 09:48
     #
     - 1 +

     а що поганого у глушниках до пістолетів? справді цікаво почути чому було вирішено їх забанити

    • 22.03.2014 09:59
     #
     - 5 +

     це мабуть тому, що короткостволу в продажі ви теж не бачили.

     впрочім якщо так, як ви кажете - то нехай собі - глушник для КС не сильно то й треба - не той тиск на вуха в нього порівняно з 5,56, 5,45, чи 7,62.

     але ж чому вон так написано незрозуміло? категорія 4 власне кажучи написано так, що без юриста не розібратись. закони мають бути написані так, щоб любий пересічний громадлянин міг зрозуміти його БЕЗ допомоги юриста.

    • 22.03.2014 17:22
     #
     - 1 +

     А як ви будете розрізняти глушники для короткостволу і для карабінів? Що заважає купити останній і прикрутити на пістолет? Це дурниця повна, якщо чесно.

  • 22.03.2014 03:51
   #
   - 7 +

   Ну ладно автоматическая... но релоадинг должен быть!
   В чем большая печаль МВС по поводу релоада? Все кому надо и так релоадят 338LM, 300WinMag и прочие редкие звери...

  • 22.03.2014 10:32
   #
   - 6 +

   Питання релоудінгу є дуже важливим і відкладати його на потім не можна.

  • 22.03.2014 17:26
   #
   - 3 +

   Якісь дурниці стосовно релоаду, вибачте на слові. КОМУ ВІН ЗАВАЖАЄ??? Навіщо цей пункт взагалі? Володар зброї має право на самостійне спорядження патронів до неї (твльки відповідного калібру) для власних потреб без права продажу іншим особам. За продаж - карати. Але за релоад? Чи ви здуріли???

  • 22.03.2014 22:18
   #
   - 1 +

   Тоді, будь ласка, зробіть цей проект закону таким, щоб він хоча-б не погіршував вже існуючий стан прав озброєних громадян.

   Щодо "пізніше". Пізніше Вам (нам) скажуть, що ці питання вже врегульовані діючим законодавством, тому внесення змін - "не потрібно"; "не на часі"; "потребує бюджетних видатків, а тому колись пізніше" - оберіть те, що Вам подобається. Коротше кажучи - "обгрунтовано" відшиють, тому, що в законі це вже є.

  • 23.03.2014 04:45
   #
   - 1 +

   вам дуже багато сказано людьми про недолугості цього проекту. правки є? чи таки пропхаємо як є?

  • Скажіть чим оборонятись хлопцям і дівчатам 21-24 років на вулиці які худі, не займаються спортом та не володіють бойовими мистецтвами від зловмисника який більше за нього чи від натовпу зловмисніків, ви зробили так щоб наймен захищені версти населення не могли себе захистити.
   якщо короткоствол з 25років.
   Думаю за зараз скажете що можна або втекти ( бувають випадки коли не можна) або оборонятись газовими балончиками які при сильному вітрі, натовпі більше 3 чоловік чи в будівлях не ефективний або просто замерз, або якщо вони в окулярах чи нападі зграї собак чи скаженого хижака в полі чи лісі?

   ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ.

   газові пістолети і під патрон флібера майже не ефективні якщо тепло вдягнутий, на підпитку, чи просто під впливом адреналіну не відчує.

   ЗРОБІТЬ дозвіл на короткоствол хоча б з 21 в ідеалі з 18, і дозвольте як мінімум купувати пм, тт, і форти

  • скажіть чим мені в 22 роки ( чи іншим хлопцям і дівчатам віком від 21-24 років), худому оборонятись на природі, в парках, темних вулицях в селах і тд, якщо зловмисник більше мене в два рази і його один удар можливо зможе мене відключити або просто вдарить трубою чи палкою чи якщо їх 2-20 осіб, чи нападу собак чи хижаків наприклад вовка, лисиці зі сказом?

   балончики не завжди ефективні а газові пістолети і під флібера зовсім не ефективні

   • якось дивно писав комент під відповіддю Учайкіна а сайт поставив куди попало

 • 22.03.2014 02:54
  #
  - 14 +

  Можете смело меня банить, но Вы на себя взяли функции УК или КПК? какого писать в законе про оружие о наказаниях? Какие 7 лет??? вы о чем? 7 лет по 263 ст предложили депутаты от ПР на волне народных волнений -им это не помогло, их смыли. вы пытаетесь идти по их стопам? Почему вы обрезаете существующие свободы в плане пневмы? кал 4,5 и скорость до 100 м\с народ, мой старый иж 22 или 38 выдает больше (120 по паспорту) то есть, благодаря ВАМ вся маломощная пневма становится объектом разрешительной системы и подстатейной. Про релоуд молчу. про основные части - ад. сон разума. как и про глушители (ПСУЗВ, Саунд-модераторы и тд) Вы или лепили заказ под ПР, или хотите наломать и скомпрометировать новую власть. Самой логики закона в вашей редакции не понять. смешались в кучу кони, люди. Или делайте нормальный закон (а не выкидыш ) или не смешите нас, оружейную общественность. Жду комментариев.

 • 22.03.2014 03:43
  #
  - 4 +

  1. Про релоадінг нарезняка уже говорілі...

  2. Сколько будет действітельно разрешеніе?

  3. Страховики в друзьях?
  - договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї;

  4. Забороняється застосовувати зброю щодо жінок з явними ознаками вагітності, неповнолітніх, коли їх вік відомий або очевидний, інвалідів, пересування та рухи яких обмежені, осіб похилого віку, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, окрім випадків вчинення ними злочинів і виконання ними явно злочинних наказів.

  - Как отличить милиционера в цивильном от бандита?
  Вы видите как на идущего человека накидывается вооруженные люди в цивильном и пытаются запихнуть его в машину...

  • 22.03.2014 07:43
   #
   - 7 +

   [- Как отличить милиционера в цивильном от бандита?
   Вы видите как на идущего человека накидывается вооруженные люди в цивильном и пытаются запихнуть его в машину... ]

   Вот так и отличать - приучить, чтобы была группа задержания И несколько человек которые бегают вокруг неё и машут жетонами и ГРОМКО и ВНЯТНО объясняют вооруженным гражданам вокруг, что это ЗАДЕРЖАНИЕ, а не похищение. И лучше бы им быть убедительными. ;)

  • 22.03.2014 10:02
   #
   - 4 +

   ага, не забуваєм що бандити в формі бувають теж.

   взагалі це викинуть треба. сила для самооборони застосовується проти явно протиправних дій, і пофігу хто ті протиправні дії чинить - мєнт, прокурор, депутуй. тай вагітна жінка може бути смертельною загрозою взщявши в руки дробовика.

  • 22.03.2014 10:22
   #
   - 1 +

   Я что то пропустил, или мне одному показалось, что запрет применения или его законность, а так же наказания за нарушение правил обращения с оружием должна оговариваться в УК?
   Ведь закон про оружие должен регулировать права владения граждан, а не давать оценку тем или инным действия граждан, владеющим им, тем более устанавливать меру наказания?
   Далее ПБС- в простонародье "глушак" и ПСУЗВ- саунд-модератор, по сути два разных устройства.

   • 22.03.2014 15:47
    #
    - 2 +

    ПБС и Глушак и Саунд-модератор - названия одной и той же приблуды!

  • 23.03.2014 01:56
   #
   - 0 +

   Договор и сейчас есть, не выпендривайтесь... и стоит этот договор аж 51 гривну на три года....

   • 23.03.2014 02:41
    #
    - 0 +

    Выпендриваетесь вы. У меня нет договора а оружие есть!

 • 22.03.2014 07:49
  #
  - 6 +

  ІМХО

  1. Повністю зрозуміло, що в такому викладі закон заточений на пулегільзотеку та заборону переробки, щоб МАКСИМАЛЬНО унеможливити навіть ДУМКУ про можливість використання легального стволу для злочину, перш за все в головах депутата та мєнта.

  2. Робиться це задля того, щоб заспокоїти ВСІХ наших хоплофобів, починаючи від тих, що сидять в ОБСЄ та ЕС і закінчуючи нашими власними домогосподарками з чововіками-воїнами які, по сумісництву, хронічні алкоголіки-риволюціонєри. Мисливці, зав'язуйте з питвом після полювання, або віддавайте зброю на трансфер тверезому водію разом із своїми "тєламі", в данному проекті це можливо. ;)

  3. В любій формальній системі правил, завжди будуть заплутані місця, проте в цьому проекті, з урахуванням заточки під "компроміс із хоплофобами" їх ДУЖЕ мало. Два - виклав вище, ну і деякі граматичні правки.

  4. Як людина, що три роки "вилизувала" формальні правила страйкбольного проекту і знаю, що це таке писати правила для інших, і який об'єм РОЗУМОВОЇ роботи насправді стоїть за проектом, я знімаю каску перед тими, хто його писав.
  Респектище та уважушище, ви дійсно молодці!

  Peace.

 • 22.03.2014 07:51
  #
  - 6 +

  Стаття 30 абзац 4 де говориться що за транспортування зброї в нетверезому стані є безумовною підставою для конфіскації усієї зброї та довічного бану.

  Ви це самі придумали чи запозичили з законодавства іншої країни?

  Думаю цей пункт потрібно переписати або вилучити.
  Насильно споїти людину, щоб потім її відразу прийняли менти - елементарно і не карається ніяким законом. Ми всі памятаємо як підставляли автомайдан і як їм шили справи про вилучення прав. А у вас взагалі мова про довічний бан. Тим більше не ясно що таке стан алкогольного спяніння. Дуже сирий і непродуманий пункт.

  Я вже не кажу що сам підхід дивний. Якщо людина (дальнобойщик) їздить зі зброєю то що, він не має права на пляшку пива (чи навіть квасу у випадку з Українськими реаліями) випити ввечері після зміни? Наші мєнти ж відазу стануть пастися під TIRами і мисливськими угіддями. Це чисто корупційний абзац у цій статті.

  • А зачем для получения разрешения на оружие опять ввели: - довідку про відсутність судимості; ?
   Из пр.622 ее убрали, разрешители сами выясняют это, или опять решили денег на справках заработать?

   • 22.03.2014 09:39
    #
    - 4 +

    Действительно, зачем опять ее вводить?
    Наоборот, нужно избавляться от лишней бюрократии.

   • 22.03.2014 10:04
    #
    - 3 +

    плюс таки. причому виячсняється це за дві хвилини - якщо кнопки компа одним пальцем наосліп тикать.

  • 22.03.2014 08:32
   #
   - 9 +

   Краще вже переписати закон до такого вигляду щоб людина в стані алкогольного спяніння була забовязана перевозити зброю в такому вигляді, який би унеможливлював швидке приведення до бою (транспортувати в розібраному вигляді або з замком на спусковому гачку, або ж зачинену в кейсі (чохлі) на замок).

 • 22.03.2014 08:14
  #
  - 5 +

  У всіх випадках передбачена можливість оскарження рішення через суд.

  Проте, згоден, в ідеалі, краще було б мати якісь чіткі формальні параметри для визначення - в стані, чи не в стані, щоб не було "стрижки бабла" мєнтами. Які параметри?

  З пневматикою, можливо, має сенс прив'язатися до енергії кулі, в першу чергу, а потім вже калібри? А ті злощастні 100 м/с взагалі прибрати?

  • 22.03.2014 10:09
   #
   - 3 +

   за пневматику - так як зараз є треба і залишить, тобто "калібру понад 4,5 мм ТА швидкісттю польоту кулі понад 100 м/с". хоча я б ото 4,5мм замінив би на 5,5мм - принципової різниці не буде. а до енергії підвязуватись не тра - дурня вийде. начнуться масові вилучення мєнтами пневми для балістичних замірів. і відділи балістекспертиз будуть завалені дурною непотрібною роботою за гроші платників податків. так то мєнту на місці можна сказать - ондо бачиш 4,5мм (5,5мм) значить ніяких обмежень.

   • 22.03.2014 12:10
    #
    - 6 +

    Якщо я вас правильно зрозумів, ви хочете зробити глобальне западло ВСІМ власникам (декілька сотень тисяч людей) навіть самої дохлої пневми. Цей пункт - просто поза межами добра, зла та здорового глузду.

    Уся пневма має бути віднесена до першої категорії без винятків, як це робиться у нормальних країнах.

    Навіщо створювати додаткове поле для коррупції та ментовського беспрєдєлу?

    • 22.03.2014 15:32
     #
     - 0 +

     ви геть нічого не зрозуміли.

     западло для власників пневми - а я теж такий власник - знаходиться в проекті цього закону.

     я ж вів розмову за те, щоб залишть ситуацію з пневматикою як вона є зараз, а бо ж навіть розширить - до калібру 5,5мм.

     всю пневматику нізя вкидувать до першої категорії - бо знаєте буває пневматика калібру 9мм та .45 - і нергетика куль десь така як у пістолетних - 300-350 джоулів.

    • 22.03.2014 22:16
     #
     - 0 +

     Ага, вибачайте за некорректний наїзд :)

  • 22.03.2014 12:12
   #
   - 0 +

   Усю пневматику віднести до першої категорії та не морочити людям голову.

  • 22.03.2014 19:58
   #
   - 1 +

   З пневматикою однозначно треба викинути безглуздість про 100 м/с.
   Все, що калібру 4,5 мм -- іграшка першої категорії. Більший за 4,5 мм калібр -- зброя другої категорії. Крапка.

 • 22.03.2014 10:18
  #
  - 9 +

  Сподобалось:
  • Позитивним є відмова від так званих «Дозволів на придбання», які створюють найбільший грунт для зловживань.
  • Сподобався підхід по видачі дозволів на володіння зброєю поділений на 4 категорії.
  • Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.


  Зауваження:
  1. Важливо не допустити нових корупційних схем та інших чинників, які вплинуть на суттєве збільшення вартості придбання зброї. Так «Курси з підготовки власників зброї створюються та функціонують на базі стрілецьких тирів та стрільбищ за умови отримання ними відповідної ліцензії.» Стрілецькі ж тири та стрільбища, згідно проекту Закону є ліцензійним видом діяльності. Ніби все логічно… Але саме за рахунок запровадження ліцензування цих видів діяльності у нашому місті, як і в багатьох інших, зникли всі тири та стрільбище… Поїздка якогось юнака з глухого села в горах за «тридев’ять земель» на курси може по ціні перевершити вартість самої рушниці, що в свою чергу може призвести до виникнення нових корупційних схем, або до нелегального обігу зброї. Потрібно усунути всі можливі перепони для придбання саме легальної зброї. Тому питання ліцензування тирів та стрільбищ є спірним та потребує більш детального аналізу.
  В законі не обумовлено спосіб транспортування зброї та набоїв суб’єктами господарської діяльності. На сьогодні це здійснюється тільки під озброєною охороною державних органів, що, з огляду на відсутність конкуренції та захмарні розцінки, також веде до значного неоправданого подорожчання набоїв та зброї.

  2. Який сенс в періодичному поновленні дозволу на володіння зброєю? Вважаю це не потрібним.

  3. Нема посилання на покарання за несвоєчасну видачу дозволів відповідальними за це особами. На сьогодні розповсюджена практика «відсутності» бланків дозволів, які після хабаря миттєво знаходяться…

  4. «Самостійне виготовлення власником зброї та переспорядження боєприпасів до нарізної чи гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї забороняється.» (Ст.32) На якій підставі Законом планується заборонити релоудінг нарізних набоїв? Завдяки релоудінгу можна як здешевити вартість набоїв, так і досягти кращих результатів як в спорті, так і на полюванні. Дана заборона не тільки абсурдна, але і шкідлива. Кожен власник зброї повинен мати право самому споряджати набої в калібрі, на який має дозвіл. Це дуже принципова вада нового закону.

  5. Не конкретизовано «Повторний відстріл зброї до кулегільзотеки» (Ст.34), що може призвести до різного трактування та можливих зловживань.

  6. Стаття 35. Тимчасова передача зброї. Передбачено передача в межах тирів та спортивних змагань, але жодного слова про полювання, наприклад батька з сином. Потребує доопрацювання.

 • 22.03.2014 10:38
  #
  - 11 +

  "Стаття 1741. Порушення встановлених вимог щодо цивільного обігу зброї." - в даному законопроекті викликає найбільше питань. Вона буде дієвим інструментом для роззброєння людей.

  На мою думку треба розділити право на носіння та право на зберігання зброї. У випадку порушення позбавляти права на носіння, а вже у випадку грубого порушення, позбавляти права на зберігання.

  Також є питання до "конфіскації усієї зброї", чи можете ви собі порахувати скільки коштує вся ваша зброя? Право власності в нас ніхто ще не відміняв. Краще вже замінити на оплатне вилучення.
  Конфіскація застосовується при серйозних порушеннях закону. Хочете застосовувати конфіскацію до людини яка демонструвала зброю, то дайте чітке визначення що ви розумієте під демонстрацією (те що надано у визначенні термінів та понять ну дуже вузьке).

  Нам потрібні закони які дійсно працюватимуть, а не щось на кшталт: "Суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

 • 22.03.2014 13:21
  #
  - 12 +

  Изготовление боеприпасов должно быть доступно не только для гладкоствола - иначе цены госмонополистов задушат всю идею.

  Деление оружия на категории глупое. Травматы вообще запретить как нелепицу. Остальное либо можно гражданм либо если предназначено стрелять за горизонт, то считается откровенно армейским и отдельно лицензируется.

  Отдельно проговаривать вопросы скрытого ношениея и открытого ношения. Зоны свободные от оружия - весьма сомнительно что это имеет смысл.

  Не нашел вопроса про отвественность за выдачу липовых справок и разрешений на оружие.

  Вообще надо просто перевести на украинский язык законодательство Техаса на эту тему и все - там уже давно все отлажено на практике. Ну или хотя бы молдаванское, хотя там много лишний ограничений.

  • 22.03.2014 13:39
   #
   - 6 +

   можно перевести чешское, литовское законодательство - и все !
   ТАМ ЭТО РАБОТАЕТ
   а потом ТРЕБОВАТЬ ЕГО ПРИНЯТИЯ !
   как требовать - см. майдан....

   • 22.03.2014 13:57
    #
    - 0 +

    хотя, положа руку на сердце, по сравнению с тем, что есть сейчас - это полет в космос..............

  • 22.03.2014 14:58
   #
   - 8 +

   Саме так травмати це непотріб, бо з бойового можна стріляти травматичним боєприпасом. Звісно, якщо власник не цінить своє життя і хоче погратись з долею.

 • 22.03.2014 14:12
  #
  - 5 +

  може зробити поправку і якось виключити гладкоствольну зброю (помпові рушниці) із поняття "військова зброя".
  ("військовою" зброя стає тоді, якщо саме ця одиниця зброї видається для службового користування військовослужбовцю та/або знаходиться на військовому складі).

  я так зрозумів, що в данній версії Закону про Зброю,- якщо зброя виготовляєтося для військових потреб - то вона військова. Тобто якщо виробник зробив замовлення для військових і помітив модель як військову.

  Розділ І
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1. Визначення термінів і понять, що застосовуються в Законі
  "Вогнепальна зброя і боєприпаси військового призначення – виготовлена або вироблена виключно для військових потреб вогнепальна зброя і боєприпаси."

  Наприклад, зараз завод «Форт» виготовляє «Форт 500А», але при пошуку по інтернету я її не знайов у магазинах.

 • 22.03.2014 14:20
  #
  - 3 +

  Вважаю, що зброя для відстрілу гумових набоїв має видаватися на тих самих умовах, що і звичайна вогнепальна коротко/довгоствольна, бо коли шмаляють в голову, то людина з великою ймовірністю може стати інвалідом, а зупиняюча дія для самозахисту сумнівна. Тому жодних "пільг" при оформленні не повинно бути.

 • 22.03.2014 14:40
  #
  - 3 +

  Не думал раньше, что смогу такое написать, но уж лучше этот закон никогда не будет принят. В вопросах оружия (безопасности) не может быть компромиссов. Надо все СРАЗУ делать по уму. А ожидать милости от МВС и писать законы им в угоду непозволительно.

  • 22.03.2014 15:51
   #
   - -3 +

   Вопрос не в милости и угоде, а в том, что НОРМАЛЬНОЕ МВД должно иметь возможность выполнять свои обязанности по борьбе с преступниками, иначе нафиг оно надо?

   Какой смысл усложнять им работу, а потом кричать, что они плохие и её не выполняют?

   Не надо путать и мешать две проблемы в одну:
   а) отсутствие закона об оружии;
   б) низкие моральные и профессиональные качества текущего состава МВД;

   Второе решается не законом об оружии с "болтами" против ментов, а увольнением ментов и набором милиционеров.

   Будете продолжать считать ВСЕХ сотрудников МВД ментами и они, в конечном итоге, деградируют до ментов, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.

   ИМХО.

 • 22.03.2014 14:52
  #
  - 0 +

  Вот ссылка на законопроект по оружию подготовленный "свободовцами". Не успел прочитать. Может там мне оставили больше прав?

 • 22.03.2014 14:53
  #
  - 0 +

  Ой, саму ссылку не прикрепил. Вот:
  www.svoboda.org.ua

 • 22.03.2014 14:58
  #
  - 5 +

  Друзі, не знаю чи в законі є, але, треба додати, що мають право також іноземці, які постійно мешкають в Україні, тобто вони резиденти. Ось я, маю Ід.Код, є ФОП-СПД, то чому я не маю право купити помпову рушницю або Глок. В Європі резиденти мають право. Єдине, чого не повинен мати негромадянин-резидент - це вибирати або обиратися. Все інше, в т.ч. володіння зброєю, треба дозволити.

  • 22.03.2014 15:02
   #
   - 0 +

   Ти більше я ще й журналіст.

 • 22.03.2014 15:18
  #
  - 17 +

  Здравствуйте, Георгій Учайкін. Я зарегистрировался только для того что бы иметь возможность задать вам вопрос, т.к. тема лично для меня очень важна.
  А с чего вы взяли, что вам потом позволят вносить изменения в закон? Изменения, которые будут его улучшать.
  Что, сотрудники МВД захотят отказаться от подаренного вами механизма стрижки денег с владельцев?! Или некому будет представлять их интересы? Не станет коррупционеров?
  Или предоставить возможность приобретать не резину, а полноценное короткоствольное оружие? Приобретать для защиты своей и своих близких, чести, жизни, достоинства, имущества. Так и вижу картину. Нападают на «законопослушного гражданина» какие-нибудь уроды, с полноценным оружием, ведь бандитам плевать на запреты, а в ответ извольте использовать только травмат и работать пулеуловителем для свинца…
  Подарить возможность стрелять без беруши, путём покупки глушителей? Заниматься релодингом БП? (В чьих это интересах был введён такой пункт? Очень напоминает историю с видеорегистраторами фирмы гейзер… только их записи будут доказательством в суде… а другие фирмы не проплатили.)
  Вы аргументируете, что сырой неполноценный продукт, с дырами и возможностью двоякого толкования пропустят а нормальный – нет?
  Простите, но это смахивает на… весьма неубедительную отмазку и то, что несовершенство этого творения выгодно тем, кто его вносит. Пожалуйста, не лукавьте, не играйте. Сделайте такой закон, за который не будет стыдно, который действительно учитывает интересы простых смертных, а не небожителей. Мы очень долго ждали перемен к лучшему…
  Если что-то и можно изменить в нашей стране, так это в такой переломный момент. В момент, когда власть чувствует, как трясётся под ней опора, когда она работает, и пусть не за совесть, а за страх, но ведь работает.
  Не надо полумер. Да будь всё проклято, меняйте! Меняйте жизнь и страну. СЕЙЧАС можно что-то изменить. Потом всё откатится назад к стоячему болоту. Тут ущемляет интересы тех толстосумов, а здесь этих. У нас всё законодательство такое…

  Извините за излишнюю эмоциональность, но как же всё достало… ждать и верить, ждать и надеяться.
  Да и постоянная угроза со стороны «Братьев у ворот»… страшно за город, за близких, за угрозу войны…
  И не менее страшно, что все жертвы были напрасны. Убитые, покалеченные, пропавшие без вести. Что всё откатится назад… и придёт новый зэк или КГБэшник и всё вернётся на круги своя. А Украина так и не станет полноценным европейским государством. Государством, не просто декларирующим права и свободы граждан, а ставящим их во главу решений, действительно их учитывающим.
  Слава Украине.

  • 22.03.2014 15:53
   #
   - 0 +

   Изложите, пожалуйста конкретно по пунктам, что лично вас не устраивает в предложенном проекте. Иначе, что менять-то?

   • 23.03.2014 10:11
    #
    - 0 +

    ну це ж не єдиний комент під статтею. тут повно людей висловились конкретно про недоробки.

  • 22.03.2014 17:47
   #
   - 0 +

   эта тема важна для всех нормальных людей
   присоединяюсь к вопросу

 • 22.03.2014 15:41
  #
  - 0 +

  Изложите, пожалуйста конкретно попунктово, что лично вас не устраивает в предложенном проекте. Иначе, что менять-то?

  • 23.03.2014 14:17
   #
   - 2 +

   вам уже сотни раз повторили в чем закон заточен под коррупцию. видимо вам параллельно.
   люди гибли за смену воровской власти на власть для народа, а ваш "новый закон" явно следует переименовать в "закон о невозможности иметь право на вооруженную самозащиту" и сократить до одной фразы - "запрещено все, дай взятку - разрешат". по коррупционным побуждениям этот закон просто кладезь. по упрощению жизни владельца оружия и желающего вооружиться законно - болото.

 • 22.03.2014 16:18
  #
  - 13 +

  Присоединясь к вопросу, заданному выше. Согласно положений проекта Закона получается, что курсы по обращению с оружием нужно проходить не только первый раз при получении разрешения, но и каждый раз при его продлении (раз в 4 года). По моему мнению, это очень неудобно. Представьте себе 65-70-летнего человека, который владеет оружием уже лет 20-30, и ему все равно нужно ехать, скажем, в областной центр для прохождения курсов.

  • Ну таке вже є. Для перереєстрації мисливської зброї.
   Треба було пройти курси в Рівненській області.
   Взагалі то в цьому нічого поганого немає.
   Питання в тому що то за курси.

   • 22.03.2014 16:52
    #
    - 5 +

    Мое мнение - это плохо. Причины я указал. Но я перечитывал инструкцию 622 недавно. Там ничего не было сказано о том, что при проблении разрешения нужно проходить курсы. Сейчас опять перечитал. Там такого требования нет.

    • Я уточню і якщо треба скину фото.
     Ну просто мої ТРИ дядька проходили цю процедуру на минулій неділі.
     В тому справа що я також пройшов але я тільки роблю дозвіл.
     А вони вже мисливці з 20 річним стажем.

 • 22.03.2014 16:19
  #
  - 10 +

  Содружество спортсменов-высокоточников категорически требует отменить ответственность за релоад для нарезного оружия. Что это за норма? Где вы ее взяли? Какого черта вообще??? Решили задавить высокоточную стрельбу в Украине, пока наша сборная занимает призовые места на чемпионатах Европы и ьорется за Украину на чемпионате мира? Ни один стрелок-высокоточник не стреояет заводским боеприпасом! Точный подбор компонентов и подстройка боеприпаса под конкретные условия является НЕПРЕМЕННЫМ залогом для высокоточной стрельбы.

  Влад Збаранский, я понимаю, что вы практик, а не высокоточник, но нельзя же своим коллегам такую подлость подкладывать! Во всем мире владелец оружия может сам релоадить для своего калибра, это даже смешно обсуждать! Вы что делаете вообще?

 • 22.03.2014 16:36
  #
  - 9 +

  Шановні, а скажіть будь-ласка звідкіля у вас вилізли "основні частини" з таким формулюванням "Основні частини вогнепальної зброї – ствол, барабан, затвор, рамка затвору, рамка пістолету (револьверу) та їх напівфабрикати". що є "напівфабрикатами" - труба, брусок чи ще шось?
  що немає на чому "палки" рубати?
  залишіть ствол з якого можна здійснити постріл штатним боєприпасом і все.
  і ще - навіщо повертати знову "встановлення сигналізації" та ще й на приміщення?
  а "Вимоги до металевих шаф та сейфів, в яких громадяни мають право зберігати вогнепальну зброю, затверджує Кабінет Міністрів України." я уявляю що вони там затвердять (в кого з ваших близьких фірма сейфи виготовляє?).

  • 22.03.2014 17:09
   #
   - 9 +

   Этот закон - это сборище нелепицы которое писалось (не надо лукавить) по просьбе любимого МВД. Сейчас, без этого закона - оборот запчастей - норм, оборот пневмы - норм, релоуд - норм. А с этим законом - сопли... При том, он прямо нарушает конституцию (а там сказано, что права не могут быть ущимлены) и посягает на УК и КПК, вводя ответсвенность. Ощущение аховое - писал явно не юрист.
   Почему в армии ты получаешь автомат в 18, а по проекту закона - в 25? Уберите бред з "демонструванням". Что за фетишизм? Если человек вытягивает пушку и машет нею угрожая - это хулиганка, со всеми вытекающими. А если кто увидел мою кобуру - в чем проблема?
   В общем, за попвтку спасибо, похвально - но закон мертворожденный урод. Калька с РФ.

   З.Ы. Возьмите за основу чешский закон. или действительно - техасский. если не владеете английским - могу помочь.

  • 23.03.2014 01:51
   #
   - 0 +

   из Конвенции. на ее базе поправили 622 приказ...

 • День добрый.
  Прочитал проект Закона и расстроился неимоверно.
  Ждал его больше двадцати лет... И на тебе...(((
  Ей -Богу, пусть уж лучше 622 неказ остаётся.

  п.с. у "Свободы" на сайте этот-же проект...

  • 22.03.2014 21:49
   #
   - 0 +

   Да, и Вы не одиноки в таком расстройстве и разочаровании.

 • Прочитав проект і коментарі. Своїх коментарів не додаю, з чим згоден, додав "плюс".

 • 22.03.2014 17:19
  #
  - 8 +

  Если революцию нельзя победить - ее надо возглавить. Если хочешь, чтобы пука была только у тебя - возглавь движение за закон, который не даст иметь пушку никому. Философия, идея закона порочна. он ставит гражданина в позицию просящего милосыню у гос. органов, вместо того, чтобы парадигмой стала норма иметь оружие, неотемлемое право гражданина. Каждый, кто получил права - может получить пушку. процедура - одинаковая, степень опасности машины и пистолета - одинаковая. зачем городить огород?
  Любое оружие, и автоматическое в том числе должно быть доступным. Сним нельзя охотиться, но хранить дома и ездить на полигон - почему бы и нет? Чем мы хуже американцев???
  Резина. или отнесите к 1й категории, или запретите как класс.
  Короткий огнестрел - да и всем психически здоровым людям 18 и старше.

  • 22.03.2014 17:29
   #
   - -2 +

   Автоматическое оружие даже у американцев требует особого разрешения и регистрации, а также стоит чудовищных денег. Насчет возраста, нынешнюю норму полагаю вполне нормальной.

   • 22.03.2014 17:42
    #
    - 8 +

    У США нет врагов на континенте. только за океаном. А у нас доброхотов - РФ, Белоруссия, потенциально Румыния. С точки зрения оборонного планирования ВСЕ должны уметь пользоваться и владеть оружием. Возраст - вы лукавите. Все должны быть равными. Если всем оружие с 25 - тогда всем. и ментам, и солдатам тоже с 25.

    • 23.03.2014 01:50
     #
     - 7 +

     вообще то, в армию к танкам и ракетам допускают с 18... с хрена такие ограничения на гражданке?

    • 23.03.2014 01:50
     #
     - 0 +

     вообще то, в армии к танкам и ракетам допускают с 18... с хрена такие ограничения на гражданке?

  • 22.03.2014 17:37
   #
   - -2 +

   Осталось убедить в этом депутатов типа Чечетова и Шуфрича, а они все еще депутаты.

   Какова вероятность такого чуда? Или опять идти и морды бить, чтобы ОБСЕ офигело в край и сказало, что Путин прав и пора давить радикалов и фашистов?

   Революция революцией, но когда-то надо остановиться, иначе так и будете каждые полгода покрышки жечь.

   • 23.03.2014 10:18
    #
    - 5 +

    навіщо їх в чомусь переконувати? хай краще буде хороший законопроект і його прийме наступна верховна рада ніж поганий законопроект написаний під чечетових.

 • 22.03.2014 17:35
  #
  - 8 +

  Помимо предыдущих комментариев хочу добавить еще один. Каким законом будет регулироваться оборот:
  - холодного оружия
  - луков, арбалетов
  В законе кроме воздушек и огнестрела ничего нет. Предложил бы отнести ко второй категории луки и арбалеты любой мощности. Холодное оружие - к первой, т.е. полностью разрешил бы.

  • 22.03.2014 17:41
   #
   - -10 +

   И народ тут же начнет с кинджалами и тесаками на пояме ходить. Зачем?

   • 22.03.2014 17:52
    #
    - 8 +

    А сейчас все больше с камнями да коктейлем молотова. Не юродствуйте. Вы делите мир по принципу "я умный Дартаньян, который шарит пользоваться оружием" и "народ, неуч, быдлобиомасса". Поверьте, в защите нуждаются все. А так - оружия левого на руках много, от их обладателей нужно и должно защищаться.

    • 22.03.2014 17:58
     #
     - -7 +

     А где я против того, чтобы защишаться? Я против бездумной легализации ВСЕГО холодняка. Между прочим, там и кастеты, и дубинки-нунчаки, и еще много чего.

     • 22.03.2014 18:02
      #
      - 2 +

      Одно дело владеть, другое - пользовать. Если вы приложите соседа кирпичем, и он отправится в Влхаллу благодаря вашим усилиям, то кирпич будут квалифицировать как холодное оружие дробящего действия, несмотря на то, что он все же кирпич.

     • 23.03.2014 21:44
      #
      - 0 +

      топоры "фискарс" к какой категории отнесем? между прочим очень удобная вещь. стоит дороговато, да любого тесака за пояс заткнет. возьми с длинной ручкой и можешь нарубать мяса с целой толпы тесаконосителей. не пора ли забыть этот дебилизм с колюще-режущим? в хозяйственном лежат мачете для рубки мяса - башку снести можно, а у нас недержание мочи начинается в законах от лезвия в 15 см... это бред ментов взяточников. если продолжать следовать их логике, то нужно лицензировать любой предмет имеющий лезвие, любой имеющий острые грани, любой тяжелый предмет... может пора выздоравливать?

     • 24.03.2014 17:09
      #
      - 0 +

      правильно, не нужно ничего по ХО разрешать - есть все та же практика "нельзя, но можно" и справки о хозбыте на танто и кхукри...

   • 22.03.2014 17:58
    #
    - 10 +

    Честно говоря существенной разницы между холодным оружием и качественным кухонным ножем нет. Может введем лицензии на покупку кухонных ножей? Или вы думаете что наличие разрешительной системы на ХО заставит бандитов передумать и не пользоваться финками, заточками и т.д.?
    ХО - лишний запрет, нужно убирать.

   • 22.03.2014 18:01
    #
    - 7 +

    Один мій знайомий придбав велетенського тесака, бо в туристичних походах він дуже зручний - дозволяє виготовити кілочки не гірше сокири, рубати гілки, дозволяє різати, колоти горіхи тощо.

    Але якщо б мого знайомого заловила міліція, у нього були б проблеми. "Зачем?"

   • 23.03.2014 10:20
    #
    - 5 +

    Треба мабуть повністю заборонити високоточну зброю - а то розведеться снайперів які будуть відстрілювати людей заради розваги - шукай їх потім.

    як вам така аргументація? повністю у вашому стилі.

 • 22.03.2014 17:41
  #
  - 11 +

  Давно відвідую цей сайт, але зареєструвався лише зараз.
  Перечитав проект. Одразу кидається у вічі величезний обсяг і намагання все "позарегульовувати"! Обмеження, дозволи, штрафи тощо так і стрибають!

  Не знаю, що це - рецидиви радянської свідомості (синдром "Нє положено!") чи свідоме бажання створити корупційний ґрунт.

  Зброя - це свобода. Якщо хтось (чиновник?) "дозволяє" людині володіти чи носити зброю, то така людина - раб, а той, хто їй щось "дозволяє" - її господар. Анальний :-)

  Вважаю, що потрібна лише коротка стаття в Конституції, де "кожному гарантується право володіти, носити зброю та застосовувати її для захисту власних законних прав та свобод і прав та свобод інших громадян". Крапка

 • 22.03.2014 18:20
  #
  - 3 +

  Холодного оружия закон не касаеться и точка. А с ним у нас тоже не все ладно в смысле регулирования. Раньше можно было по крайней мере вписать охотничий нож в разрешение. Сейчас и с этим проблема. Не говоря уже о оружии с длинным клинком для практики рубки в историческом фехтовании.

 • 22.03.2014 18:42
  #
  - -3 +

  А в целом - надо проталкивать тот вариант, который имеет шансы пройти. Пусть с недостатками. Там есть одна гениальная фраза, которая дает большие надежды на светлое будущее. Тем кто не найдет - так и быть, подскажу.

  • 22.03.2014 19:01
   #
   - 4 +

   "Закріплені у цьому законі права громадян України щодо володіння зброєю не можуть бути обмеженими, звуженими або погіршеними."

   • 22.03.2014 20:59
    #
    - 5 +

    Чудово. Далі слід додати текст: "Тому, що їх погіршує, звужує та обмежує цей закон".

    • 22.03.2014 22:15
     #
     - -3 +

     Законы - они такие. Что нибудь сужают и ограничивают.
     И являються результатом компромиссов. Это политика. Штука неприятная, но альтернатива куда хуже.

     • 23.03.2014 21:57
      #
      - 7 +

      и похоже, что тут постарались именно все учесть, чтобы максимально все заузить, до полного компромисса. с петуховичами. и их друзьями из нынешней банды МВД. хватит писать законы для политиков! закон должен работать на народ. а если политик не согласен с этим фактом, то должен пострадать не закон и не народ, а политик. и желательно физически. насмерть. чтобы другие не забывали, что их народ на работу нанял, а не они народом владеют. что за рабство опять лезет? ПР угождать будем? их к стенке ставить пора за их преступления. народ спросили - народ высказывает мнение - как должен выглядеть закон ДЛЯ НАРОДА. я здесь вижу много дельных предложений, правильных замечаний, и справедливых укоров авторам. но в ответ - так не будет, будет только как вам показали. а нахрена ж мы тогда обсуждаем все это? чисто побазарить, пар выпустить?

      • 25.03.2014 22:53
       #
       - 0 +

       Уважаемый, Ваш пост должен быть эпиграфом к законопроекту. Если не так, значит нас - оружейное сообщество Украины, хотят наломать прикрывшись политическими компромиссами.

 • 22.03.2014 18:43
  #
  - 0 +

  когда собираемся на пикет вр с требованиями по оружию ?

 • 22.03.2014 19:34
  #
  - 8 +

  Думаю, такое понятие как "зона вільна від зброї" следовало бы вообще исключить.
  Тем более, если у Кабмина будут полномочия определять эти зоны. Наделают таких зон во всех ведомствах, пенс. фондах, банках, почтовых отделениях и пр.

  Тогда по пути на работу уже не сможешь с пистолетом в кобуре заскочить в банк сделать платежи. Например.

  • 22.03.2014 22:10
   #
   - 4 +

   Ни боже упаси. Зона свободная от оружия - которую какая нибудь хоплофобская с... солнышка обязательно придумает потом и будет проталкивать, должна быть заранее прописана в законе и выглядеть именно так. Нет вооруженной охраны и надежного хранилища для оружия посетителей? Топаем нафиг - лесом и со строевой песней.

 • 22.03.2014 19:44
  #
  - 5 +

  Будь-яка норма будь-якого законо маэ розглядатись мінімум з трьох точок зору:
  1) Як будуть користуватись цією нормою добропорядні громадяни, і які їх права будуть нею обмежені?
  2) Як можуть використати дану норму злочинці із протизаконними намірами, і що треба зробити, щоб уникнути цього?
  3) Як можуть вікористати дану норму закону корупціонери, які корупційні можливості вона створює і як цьому запобігти?

  Далі треба по цим пунктам розбирати весь проект по статтях.

 • 22.03.2014 20:04
  #
  - 7 +

  Чтобы не переливать из пустого в порожнее. Этот закон (его проект) - калька с москаляцкого. плохая калька. он не имеет права на жизнь в том виде, в котром он есть.

 • 22.03.2014 21:04
  #
  - 7 +

  Это ущербный закон! релоуд запрещен, да и вообще в нем больше запрещено чем разрешено. Сам вот подумал... видимо российский закон переписали и немного модернизировали. Непонятно зачем лишать охотника оружия прижизненно если он выпил 100гр на охоте и с зачехленным ружьем едет домой.

 • 22.03.2014 21:10
  #
  - 10 +

  Конкретные предложения? Выше, пользователи данного сайта уже указывали на них.
  Но извольте, укажу на то, с чем не согласен. Укажу не по степени важности, а по порядку их расположения в законе

  Стаття 4. Категорії цивільної зброї
  П.4) четверта категорія – короткоствольна нарізна вогнепальна зброя та короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії.
  Пункт можно интерпретировать так, что в четвёртую категорию входит только оружие травматического действия. То есть оружия для самообороны в повседневной жизни как не давали, так и не даёте. Кулаки и перцовка, вот ваши аргументы за свою честь, жизнь, здоровье и имущество.
  Травмат в подобной ситуации, даже если он имеется, лучше и не доставать. Ответят боевыми.
  Про первый пункт и обиженную пневматику вообще молчу. См. возражения других пользователей.

  Ст. 5 п. 1 пп. 2) автоматична вогнепальна зброя;
  Извините, а как на счёт автоматических карабинов?!
  п. 1 пп. 7 ) зброя та пристрої, в якій використовується електрична напруга або електричний струм для ураження цілі;
  За что электрошокеры обидели? Вот уж отличный пример оружия нелетального действия. Логика не ясна.кстати п. 15 той же статьи, аналогично.

  8) саморобна вогнепальна зброя;
  А как на счёт интересов реконструкторов/коллекционеров, или только продукцию импортную приобретать? Не проще ли внести некоторые уточнения?
  Далее…

  17) пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;
  18) вкладиші у стволи вогнепальної зброї.
  Про глушители говорилось ранее. Наушники и беруши хороши только для тиров.
  Вкладыши… Смысл запрета ускользает. Есть весьма дорогие боеприпасы. Зачем запрещать людям экономить? Точно так же как и переснаряжать ранее использованные боеприпасы? Отсутствие запрета ущемит разве что чьи-то экономические интересы. Того, кто планировал на этом заробатывать. Оружие, это и без того весьма не дешевое удовольствие. Зачем усложнять жизнь? Разве что для того что бы очень не многие смогли себе позволить владение оружьем и регулярную практику с ним.

 • 22.03.2014 21:10
  #
  - 15 +

  Стаття 16. п. 2 Дозволи на зброю видаються з терміном дії на чотири роки.
  А почему не каждый год? Это подарило бы кому-то ещё больше денег. И ещё меньше людей смогли бы себе позволить владение оружием.
  Если человека признали адекватным, разрешили ему владеть оружием, то что изменится за 4 года? Икры на хлебушек кому-то не хватит?! Такой же бред как и с водительскими правами или судоводительскими (которые стали требовать регулярного подтверждения после того как главой реч. мор. чего-то там инспекции стал бывший гаишник…). Ещё одна искусственная коррупционная система регулярного выдаивания денег. И наверняка, вопреки здравому смыслу, пожелаете заставлять проходить всё сначала, вплоть до курсов… это же тоже платно.
  С нами решили воевать гривной… или скорее долларом/евро? Очень на то похоже.
  Кстати, весьма интересна стоимость гражданско правовой страховки. Что-то мне подсказывает что она не порадует простых смертных.

  Далее, возраст, указанный в статье 17, а именно 21 год для 2-й категории и 25 лет для 3-й и 4-й. Я то возрастной порог уже преодолел, но вот вопросы эти цифры всё равно вызывают. Машину водить после достижения 18 можно (а это ж объект повышенной угрозы, вдруг кого задавит), автомат в армии держать можно, а гражданское оружие, ни-ни. И кстати, если гладкоствольное оружие попадёт в руки к 21-летнему маньяку, неужели вы считаете, что его жертвам будет принципиально, застрелят их из гладкоствола или нарезного?
  Доверили оружие, так доверяйте полностью, а нет… о чём вообще речь может идти. С точки зрения власть имущих - мы, Украинцы, не доросли и вообще стадо предназначенное для страданий и стрижки, мы не имеем право на самооборону. А вдруг дадим отпор обидчику. Ни-ни. Ай-яй-яй. Брось каку.

  • 24.03.2014 15:02
   #
   - 1 +

   Если человека признали адекватным, разрешили ему владеть оружием, то что изменится за 4 года?

   А за 4 года может измениться очень многое. К примеру человек после перенесенного заболевания (сотрясение мозга и т.д. - перечень может продолжить врач) не может более считаться полностью здоровым в психическом отношении. А следовательно и иметь право на ношение и хранения оружия.
   Другое дело , что на мой взгляд при продлении разрешения на оружие необходимо оставить только предоставление медицинской справки ну и в крайнем случае страховки (а лучше и страховку убрать). Зачем проходить курсы по обращению с оружием человеку который их однажды прошел и более или менее регулярно упражнялся в течении 4 лет в стрельбе мне АБСОЛЮТНО непонятно.

 • 22.03.2014 21:11
  #
  - 15 +

  Ст. 30 п 4. Если с ношением, как бы логично, по аналогии с вождением автотранспорта, то вот транспортировка, перевозка и перенос вызывают некоторое недоумение. Опять камень в огород охотников. Засунул в чехол, разобрал, отложил от греха подальше… опять я вижу фундамент для очередного коррупционного механизма. Не создавайте соблазнов для органов!
  Да и опьянение… тут даже за распитие кефира можно притянуть, сами знаете. Всё же неплохо было бы ввести какую-либо градацию. Одно дело выпить бутылочку пива на природе и совершенно иное нажраться до потери контроля. Последнее для взрослых и адекватных людей, знающих свою меру, обычно не свойственно.
  Ах да, чуть не забыл 3-й пункт.
  Носіння зброї без спеціально призначених для її носіння засобів, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування, забороняється.
  Есть серьёзные вопросы по поводу демонстрации. Открытое ношение это уже демонстрация (особенно летом, когда одежды на теле мало)? Или распахнувшиеся полы куртки под которой имеется сбруя? Или извлечение, без обоймы и предварительно разряженным, в магазине торгующем оружием и сопутствующей экипировкой (к примеру для примерки кобуры)? Это спорные моменты на которых будут пытаться зарабатывать наши доблестные правоохранительные органы.
  И ещё, по поводу специально предназначенных приспособлений… некоторые потенциальные собственники, например девушки, вряд ли станут использовать кобуры. Тем более что сумочка справилась бы с этим ничуть не хуже. Предлагаю убрать эту часть пункта и конкретизировать что такое демонстрация, во избежание двоякого толкования.

  Ст. 32 чистая коммерция. В чём смысл запрета? Вы рассчитываете на торговлю лицензиями субъектам хоз. деятельности, не хотите упускать такую кормушку? Уважайте и наши кошельки, они не резиновые, как и их содержимое.
  Да и лучшим гарантом качества БП станет то, что делалось для себя и с душой, без халтуры и небрежности.

  • 22.03.2014 22:56
   #
   - 3 +

   Ну представьте сколько спортсменов высокоточников и каждый купит лицензию, на снаряжение , а остальным нельзя. Хорошо хоть фамилии кто разрабатывал эту каку выложили... Будем знать героев!

 • 22.03.2014 21:11
  #
  - 13 +

  Вот и добрались до V раздела…
  Вообще, когда доходит до применения оружия это всегда больная тема. Лучше что бы до этого не доходило.
  В любом случае можно стать козлом отпущения… интересно, додумаются когда-нибудь до аудио и видеорегистраторов для владельцев оружия? Думаю отпало бы много вопросов и сильно упростился бы процесс досудебного следствия.
  Ст.36. п. 2
  Группа лиц… Два человека это уже группа лиц или ещё нет?! Тут и одно лицо может стать непроходимым препятствием, а про вооруженность холодным оружием или огнестрельным можно узнать слишком поздно. Особенно актуально подобное в отношении девушек. Девушки, в большинстве своём, особы хрупкие и, часто, беззащитные. Этот закон должен был бы подарить им определённую степень защиты… ну или хотя бы шанс. Даже один злоумышленник может стать для девушки фатальным.
  Наверное мог бы помочь пункт 3
  «Власник цивільної зброї має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.»
  Мол, друг, ты конечно же один и вроде не вооружен, но не приближайся, и вообще, обойди меня, пожалуйста, за десяток метров, от греха подальше… и продемонстрировать оружие.
  Однако не будет ли это квалифицироваться как нарушение ст. 30 п. 3 данного законопроекта?
  И ещё, не станет ли продемонстрировавший оружие «вооруженным» злоумышленником против которого можно применять оружие.
  Мне кажется что это нужно как-либо закрепить. Или вообще издать комментированное издание как к криминальному кодексу.

  Ну а в пункте 6-м вместо запятой между милиционерами и военнослужащими поставить «та». А то некрасиво получается.

 • 22.03.2014 21:11
  #
  - 16 +

  Да, пока ваял опус, очень актуальные комментарии дописали.
  Действительно было бы хорошо разделить такие понятия как право на владение и ношение, на случай истечения срока. Тем более что оружие, это очень личное и сдавать или продавать...
  Ещё необходимо учесть, что человек может уехать за границу на весьма длительный срок.
  Возможно, стоило-бы сделать нечто вроде заморозки срока действия разрешения со дня выезда и возобновление со дня въезда? Даты отследить совсем не сложно.

  По поводу потери тоже всё не однозначно.
  К примеру дома стоит сейф. В отсутствие хозяев пробрались воры и вскрыли его.
  Извините, а за что расплачиваться хозяину жилья?
  Или в подъезде добрая душа огрела чем-то по голове и обобрала тело. Вопрос аналогичный, за что наказывать владельца? Подобным образом, с целью завладения оружием неоднократно нападали и на милиционеров.
  Быть может стоит разделять вину владельца и непреодолимые обстоятельства?

  А вот по поводу военного оружия у меня такого вопроса даже не возникло, пока не прочёл предположения некоторых пользователей.
  Для меня было логично что это автоматы, пулемёты, гранатомёты и более серьёзные приспособления. Быть может действительно стоит конкретизировать или вообще убрать этот пункт. Вы же и так запретили автоматическое оружие.
  Глок, состоит на вооружении армий многих стран. Тигр, кастрированная версия СВД, является охотничьей винтовкой, да и от полноценной СВД многие не отказались бы… многие европейские винтовки обладают намного лучшими ТТХ чем снайперское оружие у отечественных спецслужб и армии. Так что их, запрещать?!
  Я против, как и многие пользователи форума.
  Про холодное оружие так же ни слова… вернее слова есть. «Цей закон не регулює».
  Но это не правильно. Зачем писать для холодного отдельный закон? Может его стоит просто разрешить? Как не мучатся с пневматом и, зачем-то приплетённым сюда травматом?
  Не загоняйте людей в противоестественные рамки, свобода это идея, знамя. Вооруженный человек, это свободный человек, а оружие, знак доверия со стороны государства… и доверия обоюдного.

 • 22.03.2014 22:43
  #
  - 4 +

  Закон какашка. Поэтому вы его раньше и не выкладывали.
  Это еще больший маразм чем приказ 622 . Поздравляю вы смогли !

 • А ещё в законе надо поставить запрет магазинам необоснованно задирать цены на оружие и боеприпасы, поскольку увеличение цены препятствуют реализации моего права на оружие.
  Какого хрена у нас цены на оружие, даже отечественное, привязаны к валюте, а зарплаты - нет?

  • 23.03.2014 22:17
   #
   - 3 +

   камрад, цены у нас привязаны не к валюте, а к резиновости морды торгаша. АК в гражданском варианте у нас стоит под десяток тыщщ гривен. а в штатах его аналог 300 баксов. не вижу логики. привезти по Украине стоит 700 баксов? а за океаном все дураки и продают ниже себестоимости?

   • 24.03.2014 10:20
    #
    - 0 +

    Не видите логики? Попробуйте ввезти в Украину партию оружия для реализации - сразу увидите.

    Дикая надбавка складывается из нескольких факторов:
    1) Очень долгая и сложная процедура регистрации и получения разрешений на ввоз и продажу (и соответственно, дорогая);
    2) Официальные и неофициальные платежи на таможне;
    3) Большая налоговая нагрузка (надеюсь, сами посчитать сумеете);
    4) Ну и, в конце концов, нормальное такое человеческое желание: если уж я тут монополист (а монополист из-за дичайшей бюрократии), то хоть возиться не зря буду - и возьму свое. Будь вы на месте импортера - вы бы сделали то же самое, даже не вздумайте отмазываться - не поверю.

    Что с этим можно сделать?
    1) Максимальное упрощение разрешиловки (на импорт в том числе) - но с такими законами, как этот - нам такое счастье не светит. Это позволит так же увеличить число импортеров и увеличит конкуренцию между ними.
    2) Ну и уменьшение доли налогов в цене товара, куда ж без этого.

    Кухню с ввозом оружия я не знаю, но работаю в другой подконтрольной области, поэтому в целом картина именно такая, различи в нюансах.

    • 24.03.2014 23:17
     #
     - 0 +

     я не буду в вас кидать никаких предметов. ;) не спорю, потому как о импорте немного знаю. я имел в виду НЕ импортное оружие. у нас есть свое производство. у нас производится еще и переделка старого совкового запаса под охоту. и все это счастье стоит на порядок дороже, чем у проклятых капиталистов. понятно, что монополия, понятно, что взятки.... и не будет лучше. а с ЭТИМ законом будет полный пэ...

 • 23.03.2014 05:03
  #
  - 4 +

  Розділ І, стаття 5, пункт 7) "зброя та пристрої, в якій використовується електрична напруга або електричний струм для ураження цілі"
  Диспозиція сформульована неправильно. При такій редакції, виходячи з логіки побудови речення в українській мові, через частину першу диспозиції (зброя та пристрої, в якій використовується електрична напруга) може потрапити під заборону зброя, яка має вмонтовані ліхтар або лазерний цільовий вказівник (присутній елемент живлення, отже є напруга).
  Щоб мовні правила не викликали неоднозначних (подвійних) трактувань правової норми, потрібно викласти цей пункт в такій редакції : "зброя та пристрої, в якій для ураження цілі використовується електрична напруга або електричний струм".
  Тобто, треба чітко акцентувати, що струм/напруга заборонені в якості саме вражаючого елементу, а не просто собі "використовується електрична напруга".

  • 23.03.2014 11:02
   #
   - 1 +

   до речі - так. в мене в цівку помпи вмонтовано ліхтар

  • 23.03.2014 22:20
   #
   - 0 +

   от жеж кому то насолили шокеры... наверное ими торговать не получилось.... все разрешают как нелетальное средство самозащиты, а мы "гуманисты"... не закон, а одно большое издевательство.

   • 24.03.2014 08:37
    #
    - 0 +

    Проблема шокерів та ж, що й у травмата - нібито і "нелетальної дії", тобто поріг прийняття рішення на застосування шокера низький, а результатом може стати смерть людини від зупинки серця

 • 23.03.2014 08:30
  #
  - 2 +

  Вчора я побачивши цей законопроект дуже зрадів оскільки з'явилась хоча б якась надія у нормальному вирішенні питання про зброю. Але перечитавши законопроект у мене виникло величезне обурення! Не буду пояснювати все по пунктам оскільки Роман Крестецький (дякуємо йому) дав вичерпний перелік основних недоліків.
  Але переспавши ніч =) я вирішив написати і свою думку)))

  Впринципі даний законопроект аж ніяк не міняє сьогоднішню ситуацію зі зброєю. Можна дуже багато горовити про недоліки законопроекту, про заборону нарізного релоадингу, глушники і т.д. По великому рахунку це все фігня. Я мжу змиритися із цими заборонами. Але ГОЛОВНЕ і єдине питання законопроекту, те чого так довго чекали і так довго і важко до цього йшли це - 4 категорія!

  Що це? Що відноситься до четвертої категорії? Георгій Учайкін поясніть Ви нам будь-ласка? Ви як людина яка стільки агітувала за це питання, як співавтор законопроекту!

  Так що це? Всім дозволити травмати? Як в росії?
  А нормальна короткоствольна бойова зброя дозволена для прихованого носіння? Так дозволяється вона чи вона буде поза законом а ми будемо ходити із "нарізними травматами"?

  Єдина цінність цього законопроекту і якась позитивна зміна в житті нашого суспільства полягає в декількох словах які описують 4 категорію. Це повинно бути дуже чітко виписано. Тільки нормальна короткоствольна зброя. Ніяких травматів це принципово! Інакше краще будем жити з наказом 622.

 • 23.03.2014 08:35
  #
  - 3 +

  Я вже бачу як депутати вносять поправки до законопроекту!

  "4 категорія дозволяється тільки суддям, мєнтам і прокурорам!"))))))))))))

  От тоді буде сила! )))))

  Тільки всім! Всі громадями повинні мати можливість зберігати і носити зброю! Це теж повинно бути виписано в законі! Працівники правоохоронних органів такі ж самі власники зброї як і всі інші!

 • 23.03.2014 08:45
  #
  - 11 +

  І ще один момент.

  Уявіть собі дівчину. Доволі симпатичну, блондинку, власницю зброї, вагою 50 кг.
  Вона собі спокійно іде по своєму троєщинському дворі додому об 11 годині ночі. Затрималась на роботі))))
  І несе вона з собою свій глок 26. А тут до неї підходить 2 метра ростом 120 кг ваги страшний хач і каже "Щас дэтка я тэбя буду джага-джага"!

  Так давайте проаналізуємо цю ситуацію. Згідно вищезазначеного законопроекту оскільки цей нещасний хач один-одіношиньок і навіть без зброї(тому що законну придбати не може, а міліція вилучила в бандитів всю незаконну)))))) то наша дівчинка може своїм глоком тільки ляпаса йому дати! Оскільки якщо вона його застосує і відстрелить тупому хачу яйця то це буде "перевищення меж необхідної оборони"! І мєнт з прокурором скажуть "тепер ми тебе будем джага-джага!!!!!!!!!

  Задумайтесь...

  • 23.03.2014 22:37
   #
   - 1 +

   так оно тут все про то и прописано. бежим вооружаться и потом дружно кашляем! потому как ни хранить ни носить ни применять не удастся. ибо либо турма сидеть, либо взятки раздавать. писано четко для этого. и более ни для чего.

 • 23.03.2014 09:11
  #
  - 12 +

  Еще одна коррупционная составляющая, необходимость продления разрешения. Т.е. Не освидетельствование вменяемости владельца, а именно продление разрешения. Кроме того, эта норма позволяет законным образом ИЗЪЯТЬ ВСЁ оружие у населения в течении 4 лет.

 • День добрый.
  Всю ночь думал, с утра перечитал Закон и комментарии ещё раз. И вот к каким выводам пришёл:
  1. Закон писали или нЕдруги, или дилетанты-пофигисты, которым всё-равно, что писать, лишь бы заказчик был доволен.
  2. Буквально везде в законе торчат заинтересованные МВД-шные уши и уши всевозможных монополистов-лоббистов-разрешителей.

  Иначе ,чем ещё объяснить то, что в наши околооружейные страсти легко и незамысловато оказались вовлечены ТЫСЯЧИ!!! ничего не подозревающих владельцев более-менее качественной пневматики, купленой законно? То есть, с принятием, не дай Бог, этого закона они автоматически становятся преступниками? И должны толпами ломиться в разрешиловку за легализацией и дозволами? Это даааа, это знакомо... Разрешители уже ручонки потирают.
  Позиция авторов Закона по поводу холодного оружия ( а это огромный пласт) тоже малопонятна. Ну а штрафы и прочие санкции, прописаные в законе – вообще какой-то отрыв от действительности. Так же , как и возрастные ограничения. Я уже не говорю
  о неоднозначных формулировках в тех местах , где всё должно быть предельно корректно и понятно без дополнительных толкований, всю эту суету с сигнализацией, требованиями к сейфам, военными/невоенными образцами, какая-то параноидальная боязнь предоставить право на владение автоматическим оружием.
  В общем, закон писан не Гражданами и не для Граждан, а начальниками для подчинённых, и это ещё если мягко сказать. Тем более, в свете последних событий, когда и об обороноспособности страны всем надо думать. Это закон её, обороноспособность, не повышает.

  П.с. Перечитал закон ещё раз. Двойственное чувсво. Как бы и шаг вперёд, по сравнению с 622 приказом, и ,в то же время ,куча шагов назад и топтание на месте.(((

 • 23.03.2014 12:03
  #
  - 3 +

  Уважаемый господин Учайкин !

  Проделана колоссальная работа. Это факт.

  НО !

  Ограничения в данном законопроекте продиктованы не логикой, а боязнью того, что менты будут ставить палки в колеса.

  Что и кто такое МВД мы все знаем.

  Для понимания их психологии почитайте форумы сотрудников МВД – поймете многое.

  На самом деле в основной своей массе менты – трусливые и продажные. Это показал и Майдан, и Крым.

  Дорожный контроль показал и доказал, что организация в сотню активистов способна пошатнуть структуру МВД в 300000 человек. Теперь обычный видеорегистратор у них вызывает панику.

  И есть еще вопрос.

  Почему нельзя было взять закон Чехии, например, перевести его, адаптировать слегка и принимать ?
  Используя право граждан на митинги, считаю необходимым выходить под Раду и ТРЕБОВАТЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ГРАЖДАНИНУ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО.

  ВО ВТОРНИК 25 МАРТА СЕГО ГОДА Я И МОИ ДРУЗЬЯ ИДЕМ ПОД РАДУ НА ПИКЕТ.

  КТО ЖЕЛАЕТ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.
  Надоело сидеть и писать. Надо делать………

 • 23.03.2014 12:45
  #
  - 8 +

  "Громадянин, який має у власності зброю, може продавати її лише через суб'єкти господарювання, що мають відповідну ліцензію, у порядку комісійної торгівлі, або відчужувати її іншим громадянам України, які мають дозвіл відповідної категорії. " -

  прибрати слово "лише" і викласти у наступній редакції, щоб норма була однозначною

  "Громадянин, який має у власності зброю, може продавати її або через суб'єкти господарювання, що мають відповідну ліцензію, у порядку комісійної торгівлі, або відчужувати її іншим громадянам України, які мають дозвіл відповідної категорії."

 • Тобто короскоствол можна тільки з 25?

  Гарна норма закону, пити алкоголь, палити, брати кредити, купувати житло, заводити дітей створювати бізнес, іти в армію стріляти з ак, танків, літаків і тд можна до 25.

  А короткоствол ні? навіть не з 21?

  Автори зробили так що найменш захищеним верстам населення тобто людям до 25 років яких найбільше і грабцють і б"ють не можна заводити короткоствол а дядькам 40 можна?
  чим же оборонятися на вулиці тим кому немає 25? газовими балончиками і і не ефективними газовими пістолетами і фліберами?

  За демонстрування зброї штраф?

  гарно, витяг з сумки щоб покласти в карман вилучать зброю,

  Літом ідеш в футболці і штанах нахилився футболка задерлась хтось побачив на поясі пістолет, забрали зброю.


  З мвс і військових не можна? пм і тт не можна? тобто я повинен купувати пістолет який в кілька разів дороще і патрони теж, бо в міліції є тт і пм і форт?

  В держ установах носити не можна, тобто ти йдеш в університет чи мед заклад і повертаєшся пізно додому то тобі не можна носити пістолет навіть в рюкзаку чи сумці?
  А для чого він тоді взагалі потрібен якщо ти 5-6 днів на тиждень в держ установах? щоб взяти на природу на вихідні?
  Чи там будуть камери схову?

 • Уявимо ситуацію йде дівчина або хлопець молодий худий що не займався спортом і бойовими мистецтвами на нього нападає туша 80-140 кг і вони немають права застосувати зброю? а що їм потрібно робити? газовим балончиком? а він наприклад в окулярах? чи просто чекати поки пограбує чи поб"є?

  в руках зловмисника арматура, палка. камінь, ланцюг, пляшка, роза склянна чи інше таке не зброя ж?

  Уявимо точно таку ситуацію але хлопцю. чи дівчині тільки 18-22 і він немає ще права до 25 років купити короткоствол що йому робити? знову ж таки чекати поки поб"ют і пограбують якщо немає можливості втікати чи злочинець швидше бігає?

  І знову ж така сама ситуація худій дівчині чи хлопцю 18-22 роки але тут вже не один а 3-4 або до 10 нападників або взагалі натовп наприклад на природі чи в глухих вулицях де порятунку чекати немає від кого, але їм же зрозуміло що короткоствол не можна що їм робити? носити по 10 газових балончиків і попросити в нападників щоб вони почекали поки він розпирськає їх в сім в очі? бо один балончик максимум на 2-3 людини, і це без вітру.

  хлопця може пограбують чи поб"ють бо переломів чи навіть до смерті чи зроблять інвалідом то ще таке.

  А що робити дівчині 18-22 років яка йде по темній вулиці одна чи катається на велосипеді в полі чи в лісі одна якщо її захочуть зґвалтувати? балончиками відбитись від 10 п"яних чоловіків? чи лягти і чекати?

  Хто робив закон молодці видно одразу все для людей.

  Зробіть як мінімум так щоб за демонстрування зброї не було штрафу дозволили зброю яка є в мвс і війскових той же тт чи пм, форт і так далі.

  Дозвольте стріляти якщо зловмисник один,

  А особливо дозвольте короткоствол купувати і носити з 21 року хоча б.


  скажіть чим мені в 22 роки, худому оборонятись на природі, в парках, темних вулицях в селах і тд, якщо зловмисник більше мене в два рази і його один удар можливо зможе мене відключити або просто вдарить трубою чи палкою чи якщо їх 2-20 осіб?


  П.С. Чекав що закон дозволить оборонятись беззахисним а він навпаки все робить короткоствол з 25 років, пм і тт не можна купуй дорогущу зброю, не носи в держ установи не стріляй в одного нападника, і головне щоб випадкого кофта не піднялась і люди не побачили що в тебе зброя


  ТІ ХТО ПИСАЛИ ЗАКОН, дайте відповідь
  скажіть чим мені в 22 роки, худому оборонятись ( чи іншим хлопцям і дівчатам яким немає 25) на природі, в парках, темних вулицях в селах і тд, якщо зловмисник більше мене в два рази і його один удар можливо зможе мене відключити або просто вдарить трубою чи палкою чи якщо їх 2-20 осіб?  • або якщо на них напала зграя собак чи інший хижак? газовий пістолет? чи флІбер? їх же явно не зупинить

  • чи якщо в злочинців є не зареєстрована вогнепальна зброя? газовим балончиком в них дунуть? навіть якщо вони в кіох метрах від тебе?

  • 23.03.2014 16:02
   #
   - 0 +

   Подписываюсь под каждым словом, касательно 3 последних абзацев.

 • А Учайкин молчит и на наши комменты никак не реагирует. А может и вообще не читает.

 • 23.03.2014 13:49
  #
  - 4 +

  Чуден твой мир Господи.
  Неужели в зале из 400 человек нету умных?
  Чем этот "маразм" лучше 622 приказа?
  Мы стремимся в демократическое общество и т. д.
  Где в Европе запрещено снаряжение нарезных патронов?
  Власть боится что бы люди больше стреляли и учились стрелять? Или всё таки комерция на первом месте, а интересы людей пофиг?

 • 23.03.2014 14:12
  #
  - 7 +

  В текущем виде закон УГ.
  1. Множество возможностей для коррупционных схем и просто тупого отьема ОО ментами. Вы видели в законах такие штрафы ??
  2. Под монастырь подводят всех без исключения владельцев пневматики. Хотите ка в Росии где владельцы пневмы тупо кладут на закон и носят липовые сертификаты ??
  3. Опять предлагают геморрой с оформлением и переоформлением. Зачем каждые 4 года проходить через процедуру переоформления ??
  4. Коннские требования по возрастам. Почему в 18-лет мне доверяют хоть автомат, хоть пулемет. А огнестрел можно купить только с 21 ??
  5. Че владельцам нелегаланого оружия в этом законе заинтересует легализировать свое оружие ??

  Чем данный закон лучше текущих указов ВР и МВДшных инструкций ??

  Складываеться ощущение что закон писали хоплпофобы на пару с ментами, барыгами и просто юридически неграмотными людьми. Если этот закон приймут в данном виде, то через несколько лет весь огнестрел в украине будет нелегальным. Никто не захочет за бутылку пива подарить ментам арсенал ценой в пору десятков штук гривен.

  • 23.03.2014 22:54
   #
   - 2 +

   если ТАКОЙ закон примут, то власти нужно будет валить в Америку. терпение у народе не железное, повиснут они дружно на фонарях, а в стране снова будет бардак. как бы на то и не расчет был при написании сего шедевра, создающего рай для взяточничества и уничтожающего даже саму идею права на вооруженную самозащиту.

 • 23.03.2014 15:01
  #
  - 1 +

  Почитал тред. Тонны претензий и печали. Все в сути своей по делу, разумные замечания. Все это хорошо бы добавить.
  Но форма и бескомпромиссность - это просто жуть какая - то. Господа! Панове! Все, кому жемчуг мелкий, причем бескомпромиссно мелкий, и "а ну подать сюда крупный и с отливом, и никак иначе"! Перечитайте, пожалуйста, комментарий Георгия Учайкина, особенно пункт третий. Там украинским по белому очень важная для понимания информация.

  Вопрос изменений, особенно радикальных, это всегда очень тонкая тема, требующая сбалансировать интересы способных повлиять на решение сторон. Чтобы все, или почти все, были как минимум не против. И ради этого в общей картине вполне можно допустить известное количество реверансов органам власти. Да, мы хотим больше прав. И готовы нести более серьезные обязательства. Политика - это искусство договариваться и находить компромиссы не расшибая голов.

  Те, кто думают, что просто выйдя на улицу и постучав ногой о брусчатку можно склонить депутатов принять любое решение - жестоко ошибаються. По поводу оружия в обществе нет, и очень долго не будет единодушия такого уровня, чтобы получить поддержку майдановского масштаба. И без вменяемого закона о оружии наши шансы создать такое единодушие путем просвещения сильно снижаються.

  А если и да - что, несколько месяцев противостояния и еще одна Небесная Сотня? Что, серьезно что ли?

  Отдельно восхищают люди, которые хотят перемен и не готовы ради них отказаться от смешения алкоголя с ношением оружия. А за рулем как? Тоже датыми ездим?
  В общем неплохо бы спуститься на грешную землю с небес желаемого, и осознать, что даже текущую редакцию закона пропихнуть будет той еще задачей. И на каждый дополнительный пункт прав, нужно будет сделать какую - то уступку оппонентам.

  Не время для разброда и шатаний. Смогут пропихнуть в закон релоадинг нарезного или снижение возрастного ценза - отлично. Нет - и біс з ним, надо проталкивать закон как есть. А то есть шансы надолго, если не навсегда, остаться у разбитого корыта, с "веслом", которое нельзя носить, наперевес и ограничителем на 10 патронов в магазине.

  Все, господа радикалы, я высказался. Можете минусовать.

  • 23.03.2014 23:01
   #
   - 6 +

   да вот как раз вы сказали правильную фразу - "вменяемого закона". а этот закон идеален лишь для взяток. потому как в КАЖДОМ пункте эти самые реверансы. кодла воровская как сидела в ментовке, так и планирует сидеть. вот они и надиктовали реверансов. им еще испуг лечить на канарах, новые дачи строить, как раз мы и поможем им этим законом.
   гнали воров, за это та самая сотня гибла, а теперь оставшимся ворам начинаем реверансы делать - дескать погорячились, извините, сидите и кормитесь дальше. красиво...

  • 26.03.2014 10:36
   #
   - 0 +

   +1

 • 23.03.2014 15:09
  #
  - 7 +

  Короче, дозвіл на зброю будь якого виду без обмежень, при таких умовах:
  1. Наявність паспорта та ІПН громадянина України
  2. Відсутність судимості та штрафів з перебування у нетверезому стані, відсутність психічних хвороб. (Довідка безкоштовна)
  3. Обовязково учасковий, або дозвільний інспектор перед тим як видати дозвіл на всі види зброї опитує сусідів і членів родини на адекватність бажаючого отримати зброю. (Опитування впродовж тижня після подачі запроса інспектором безкоштовне)

  Далі купуй шо хочеш, реестрація довічна з правом передати у спадок при вище перерахованих умовах...

  Вилучення зброї в неадекватного власника зброї проводиться іншими адекватними власниками зброї шляхом пострілів у голову першому.

  Все...

  • 23.03.2014 15:12
   #
   - 0 +

   А забув, правила поводження зі зброєю згідно МКПС.

   • 23.03.2014 15:17
    #
    - 0 +

    Четвертим пунктом, після опитування інспектором пройти курси МКПС і здати екзамен тоді дозвіл видавати.

    • Курсы это бредовая идея! Представьте себе дедушку-охотника с хутора близ Диканьки, который уже 60 лет с ружьём. Какие нафиг курсы МКПС??? Никуда он не поедет - 100 пудей.

    • Чем меньше справок, курсов и прочей бумажной волокиты - тем лучше и тем меньше возможностей появления коррупционных схем!

     • 24.03.2014 00:18
      #
      - 6 +

      Согласен. К тому же любой, кто станет владельцем оружия, научится им пользоваться.
      И курсы сами появятся - будет спрос.

      Например даже те, кто купил себе водительское удостоверение, когда-то учились управлять автомобилем и знают где находятся педали и руль.

      На мой взгляд:

      Чем меньше справок - тем лучше:
      Паспорт и ИНН
      Сертификат нарколога и сертификат психиатра

      МВД заводит эл. реестр, вносит туда данные владельца и номер оружия (по аналогии с ВИН-кодом автомобиля).

      Основания для лишения права на оружие:
      Личное заявление;
      Смерть;
      Признание лица невменяемым или недееспособным
      Непогашенная судимость (здесь стоит рассмотреть наверное в зависимости от тяжести преступления, рецидива и тп).

      Процедуру продления сделать раз в 5-10 лет, заключаться она должна в предъявлении действующих сертификатов нарколога и психиатра (дабы убедиться, что гражданин не сошел с ума и не спился).

      P.S. Наверно это нереально... ((

 • 23.03.2014 15:51
  #
  - 3 +

  Я согласен с тем, что кто много хочет, тот мало получает, особенно в нашей стране. Я поддерживаю, что с оружием ни 100 гр, ни даже 10 грамм спиртного не позволительно. Я согласен с запретом на автоматическое оружия, и даже хрен с ним с релоадом (думаю, что он будет, но в особых мастерских и за дополнительные деньги и я даже догадиваюсь чей это будет бизнес). И ладно 25 лет (все кто младше пусть ходят с бабушками за руку, а те в свою очередь носят револьверы). Перерегистрация... а пусть суки подавятся и на мои деньги себе таблеток купят. Пневматика и ножи, мне не важно, уж прошу меня простить тех, кто этим болеет.
  Но! Наказание за демонстрацию оружия и запрет стрелять в одного нападающего - это очень ОПАСНО для тех, кого закон должен защитить. Я не 50-ти килограммовая девочка, но все равно не хочу потерять в рукопашной зубы, глаза и т.д.

  • Александр, про выпивку ты не прав.
   Допустим я вчера-позавчера выпил стакан водки, а сегодня трезвый как стёклышко иду в тир. Сколько у меня в крови промилле алкоголя? Любой химанализ покажет что "ты сцуко пьян, а ну подавай своё ружьё!"

   • 23.03.2014 16:16
    #
    - 2 +

    Тут я соглашусь, что речь должна идти о ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ опьянения или же воздействия наркотических средств.

    • А как проверить самому? Откуда я знаю переработала ли моя печень весь алкоголь или ещё нет? Вроде трезвый, рассуждаю здраво, язык не заплетается...
     А если я после охоты пропустил с товарищами по стаканчику винца и возвращаюсь домой с зачехлённым оружием, но под хмельком?
     Не-не, карать надо ПРИМЕНЕНИЕ оружия в пьяном виде, но не ношение. Да и применение карать с оглядкой на обстоятельства - я могу идти домой после сабантуя и подвергнуться нападению уличной гопоты. Что, мне защищаться нельзя будет?

 • 23.03.2014 16:06
  #
  - 1 +

  Господа, а я вот тут поддержал критическое замечание в адрес законопроекта относительно запрета стрелять в одного не вооруженного нападающего, а в законе этого пункта не нашел, или это исходит из привязки до КК? Подскажите пожалуйста, вопрос то важный.

  • 24.03.2014 00:05
   #
   - 3 +

   На мою думку, у запропонованому проекті нема ніякої заборони стріляти у одного неозброєного нападника -- є фактично дозвіл на збройний опір при озброєному або груповому нападі, спробі вдертись до житла тощо. Але у будь якому випадку усі обставини буде з'ясовувати суд, і якщо були вагомі підстави стріляти у "одинокого беззбройного гопника", то все ОК; і навпаки, якщо навіть група осіб була застрелена зі спини -- будуть важкі запитання.

 • 23.03.2014 16:18
  #
  - 4 +

  1) Четвертая категория, действительно - что-то там не то со знаками препинания, складвается впечатление что речь идет только о рещиностреле. Если вычитывать закон то в принципе понятно что имелось ввиду и резинострел в том числе, но формулировка получилась неадекватна.
  2) Нарезной релоад - тоже маху дали. Введите что ли какое разрешение в закон на право реалоада, если совсем не согласны с включением пункта в равном положении с гладкоствольным релоадом
  3) Алкоголь - отличная норма. Если любите пить после охоты, или еще какого события - оставляйте одного трезвого который всех развезет и он же перенесет ваше оружие.
  4) Мед. переосвидетельствование - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Никто не застрахован от того что через 4 года вы не присядите на героин или еще что нибудь с вами не случиться. По этому обязательное переосвидельствование и я бы еще добавил членство в региональном стрелковом клубе с ежегодной аттестацией по матчасти и практике стрельбы (или хотя бы просто переатестацию).

  • Игорь, забудьте о членстве! Ну не будут деревенские охотники и промысловики заниматься этой, по ихнему мнению, фигнёй.

  • 23.03.2014 17:13
   #
   - 9 +

   наградное оружие вручается довічно
   без справок, отстрелов и пр.
   т.е. подразумевается, что депутат или пр. - полубог
   а людям в этом проекте - гемор по полной...
   справедливо.....

 • 23.03.2014 16:21
  #
  - 0 +

  интересно, а господин Учайкин что-то скажет ?...........

 • ИМХО:
  1) Чем меньше в законе условий, тем меньше возможностей коррупционных схем и тем яснее закон для понимания.
  2) Ограничения должны быть только такие: уголовный профайл, нарко-психо- благополучность владельца, подтверждаемая периодически, возраст с оговорками.
  3) Переаттестация по одной лицензии должна автоматически продлевать все остальные имеющиеся.

 • 23.03.2014 17:58
  #
  - 3 +

  Если предположить что господин Учайкин со товарищи проигнорируют все те замечания которые возникли, а это весьма вероятно. То что нам делать? Предлагайте механизмы влияния на этих законотворцев.

  • На сегодняшний день механизм один - Майдан!

  • 23.03.2014 23:16
   #
   - 4 +

   как то слишком многим бросилось в глаза... жлобство в денежном вопросе... весь закон сплошная дырище для взяток, для барыг, сплошные отъемы, ограничения... и полный по... молчание в ответ на многочисленные посты с вполне адекватными и аргументированными поправками и предложениями... разводят нас в очередной раз. закон проплачен и продиктован. никто его править не собирался. все, поорали, хватит. "нам бы хоть это пропихнуть" "а то ничего не будет"... ой, действительно, пусть хоть так будет... и повелись лохи снова на дешевый развод.... как же это уже заимело то! даже когда в стране война, бандиты имеют МИЛЛИОНЫ нелегальных стволов, сепаратисты спокойно месят патриотов на глазах у ментовни... а мы стрижем бабло... кто на что учился, кому война, кому мать родна.... не буду наивно говорить о совести, ибо глупо...

   • Поддержу! Даже в нынешнее время, когда люди вооружаются для защиты от реальной угрозы, кто-то косит бабло, выдавая разрешения по 300 дол. Я уже не говорю про всеобщее подорожание отечественных патронов. Курсы валют их не коснулись.

 • 23.03.2014 21:07
  #
  - 5 +

  Явно этот проект написан для тех кто будет сидеть на "разливе". Это коррупция господа. Тут без Майдана ни как. Столько времени говорить о законе и в результате получить беззаконие . Я уже не говорю про "ХО" которое вообще "кинули" . Извините, ну ни хера не меняется в нашем королевстве. Реальный закон должен быть кратким и емким, а это какая-то бюрократически- коррупционная х ....ня.

 • 23.03.2014 21:24
  #
  - -1 +

  повторяю
  Используя право граждан на митинги, считаю необходимым выходить под Раду и ТРЕБОВАТЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ГРАЖДАНИНУ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО.

  ВО ВТОРНИК 25 МАРТА СЕГО ГОДА Я И МОИ ДРУЗЬЯ ИДЕМ ПОД РАДУ НА ПИКЕТ.

  КТО ЖЕЛАЕТ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.

 • 23.03.2014 22:56
  #
  - 8 +

  Шановне панство.

  Я так бачу, що ДЕЯКІ тут не засвоїли головне правило озброєного товариства - бути ввічливими з співрозмовниками.

  Саме тому доводжу до вашого відома:

  1. Згідно правил ресурсу реєстрація відбувається під власними іменами: zbroya.info

  Всіх дописувачів цього посту, які не дотримались правила, я особисто дам команду забанити.

  Термін виправлень до 12:00 24 березня 2014 року.

  2. Серед дописувачів є мусорські боти, прошу це враховувати. Сподіваюсь всі розуміють, що їм це Закон, як "сєрпом по яйцам".

  3. Мені особисто багато чого закидали, проте побудування корупційних моделей та схем - це вже занадто.

  Як вихована людина, я просто зроблю висновки щодо цих людей та уникну в подальшому спілкування з ними.

  Не бачите механізмів, які закладені в законі, щоб максимально уникнути корупції? Не здатні порівняти з існуючим станом речей? Переконаєтесь на практиці.

  4. Усім було чітко сказано - в понеділок з ранку - ОБГРУНТОВАНІ, АРГУМЕНТОВАНІ та СЛУШНІ зауваження будуть враховані.

  5. Триває НАДСКЛАДНИЙ процес, пов"язаний з реєстрацією та проходженням Законопроекту в Раді.

  Ви дійсно думаєте, що неузгоджені пікети допоможуть???!!!

  На останок - прошу спокійно зосередитись на речах дійсно важливих та необхідних та спробувати їх об"єднати в один коментар.

  З повагою,
  Георгій.

  • 24.03.2014 06:17
   #
   - 5 +

   1.Возраст получения 4 категории сократить до 21 года.
   2.Позволить релоад.
   Спасибо.

 • 23.03.2014 23:06
  #
  - 0 +

  Здравые мысли. Я за! www.youtube.com

 • 23.03.2014 23:47
  #
  - 6 +

  1.Вік отримання нарізного скоротити до 21 року.
  2.Про переспорядження боєприпасів нарізного вже казали.
  3.Отримання ліцензії не кожні чотири роки а один раз, щоб не було бюрократії. Якщо не можете зробити разового отримання збільшить термін повторного хоча б до 5 років.Справа від цього не постраждає а нам буде легше.
  4.Про алкоголь. Покарання треба зробити менш суворим.

  Це в принципі основні тези. Особисто я буду задоволений якщо хоча б 2 з 4 пунктів було запроваджено. І про "мітинги". Ви будь ласка повідомте точно коли потрібно збиратися.

  • 23.03.2014 23:52
   #
   - 4 +

   Звісно повідомимо :) Чудово розуміємо, що потрібно за 48 годин.

 • Нет ничего проще, чем написать статью, "Владельцы оружия имеют право снаряжать патроны к СОБСТВЕННОМУ оружию"
  Все остальные оговорки, считаю монопольным влиянием на Закон владельцев сетей или ментов.
  Кстати именно в такой редакции и прошел первое чтение Закон об оружии находящийся в Раде с 2010г кажется. Так раз в те времена прошел, почему сейчас так не написать?

 • 23.03.2014 23:56
  #
  - 1 +

  Дякую усім, хто доклав зусиль до розробки проекту цього закону! Декого з них я знаю особисто, тому дивно читати закиди у непрофесійності чи навіть у навмисному облаштуванні корупційних схем. У той час, коли чи не вперше за два десятки років у нас з'явився шанс вивести цивільну зброю з "відомчої тіні" (останні зміни до 622-о наказу усі пам'ятають?) -- голосніше за всіх чути тих, хто хоче "усе і одразу".

  Сподіваюсь, що конструктивно налаштовані стрільці не будуть витрачати час на марні інтернет-баталії, а просто надішлють свої думки, зауваження, пропозиції комусь із авторського колективу (я надіслав шановному zbarik). І побажаємо їм успіхів у подальшому просуванні цього проекту!

  • 24.03.2014 10:02
   #
   - 3 +

   Я перепрошую, але тут вся смуга коментарів - конструктивні пропозиції з ДЕТАЛЬНИМ поясненням, де саме можливі корупційні схеми, подвійне розуміння норм чи просто маразм.
   Професійність творців цього законопроекту доводьте не голослівними твердженнями, а роз'ясненням ПО ПУНКТАХ, чому в проекті наявні ті чи інші обмеження. Отоді звинувачень в потенційній корупції і не буде.

   • 24.03.2014 10:49
    #
    - -3 +

    Конструктивних пропозицій у цьому обговоренні небагато -- їх одразу видно за відсутністю емоційної складової. На жаль, набагато більше "конструктиву" починається з вигуків "бред!", "непрофессионализм!", "проплачено ...", "очередную кормушку создают".

    Доводити щось нема ні бажання, ні сенсу -- свої пропозиції я відправив (без "роботи на публіку"), а коментаря написав лише для публічної підтримки авторів. Щодо роз'яснень наявності тих чи інших обмежень -- про це вже неодноразово писали: проект закону не у вакуумі створювався, і доводиться враховувати реалії та йти на компроміси. Для тих, хто вважає "Компромисс не для нас!" є чудова альтернатива залишатись і надалі з 622-м наказом і очікувати, які ж ще "покращення" принесуть чергові зміни до нього.

    • 24.03.2014 11:28
     #
     - 0 +

     Тоді дайте відповідь хоч на ті зауваження, які Ви вважаєте за конструктивні. Чи таких нема?

     А "робота на публіку" - це голослів'я. Люди дискутують, обговорюють. Час кулуарних рішень потроху відходить в минуле.

     • 24.03.2014 11:44
      #
      - 3 +

      Що є конструктивним, на мою думку:

      1. Про пневматику в 1-й категорії (зараз до зброї не відноситься пневматика калібру до 4.5 мм включно АБО з дульною швидкістю до 100 м/с; так варто і залишити).

      2. Переставити місцями травматику та нарізний КС у визначенні 4-ї категорії, щоб уникнути можливих неоднозначностей.

      3. Виправити конструкцію "в якій використовується електрична напруга або
      електричний струм" -- напруга та струм завжди йдуть пліч опліч (закон Ома), тому варто прибрати "або електричний струм".

      4. Відсутність визначення поняття "Транспортування зброї" (мій варіант: "переміщення зброї особою поза місцем її
      постійного зберігання у спосіб, який унеможливлює її негайне
      використання (у розібраному вигляді, у замкнутому футлярі, із замком на
      спусковий гачок тощо)."

      5. Попри всю мою любов до тверезості, у 20-й статті хотів би бачити таке: "Носіння вогнепальної зброї у стані алкогольного або наркотичного
      сп'яніння є безумовною підставою для вилучення усієї належної такій
      особі вогнепальної зброї, її конфіскації та скасування дозволу на зброю
      із довічним позбавленням права на володіння, носіння та зберігання
      вогнепальної зброї." (тобто транспортування не підпадає під кару).

      6. Замінити назву дії "оголити" (не визначена у преамбулі) на "продемонструвати".

      • А что же вы про снаряжение молчите? Неужели так прямо все равно? Или тут тоже есть "подводные" течения? Сейчас на полках в Ибисе есть все для релоадинга, пули, гильзы, порох и 622 приказ.
       Появится это счастье и мы окажемся под статьей УК, для чого таке "покращення?

       • 25.03.2014 11:24
        #
        - -3 +

        Вважаю це питання не настільки принциповим, щоб через нього відмовитись від усього закону (неодноразово автори заявляли, що релоадинг патронів для нарізної зброї не пройде ніяк). До того ж, релоадинг нарізних патронів ніколи не був законним в Україні (лише на власний ризик, "якщо не можна, але дуже хочеться") -- так що ніяких змін. А от релоадинг патронів до гладкостовльних рушниць, який фактично поставлений поза законом останніми змінами до 622-о наказу -- повертають, і це добре.

        • 25.03.2014 11:30
         #
         - -4 +

         Підтримую. Релоадинг можна дозволити наприклад тільки тим людям які займаються високоточною стрільбою наприклад у офіційних спортивних клубах.

 • Я пока весь Закон не осилил но то что читаю полная ересь
  "Відкриття та функціонування стрілецьких тирів та стрільбищ здійснюється на підставі відповідної ліцензії на такий вид діяльності. Ліцензія на відкриття та функціонування стрілецьких тирів та стрільбищ видає Міністерство юстиції України. Вимоги щодо відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ цивільного призначення, а також технічні вимоги до них визначаються виключно Ліцензійними умовами їх функціонування."
  Этот бред кому нужен? Какие лицензии? Опять ментам на пенсию тиры и стрельбища оставили? Хрен кто кроме их это пройдет. Достаточно описать в приложении к Закону технические требования к Тирам и Стрельбищам, одинаковые для всех и в Законе указать, что любой, кто выполнил те требования согласно Закону, имеет право открыть стрельбище или Тир и никаких лицензий! И не важно юр лицо или приватное. И будет стране счастье. А то в многомиллионном Киеве, дальше чем на 100м стрельнуть негде, с вашими лицензиями!

  • 24.03.2014 14:26
   #
   - 0 +

   Поддерживаю сразу и навсегда!

 • Уважаемые авторы!!! Вот эта "Стаття 32." подводит нас, владельцев комплектов для релоадинга под статью УК спрашиваю ЗАЧЕМ??? Мы давно занимаемся этим, даже в нынешнем ментовском "законе" нет прямого запрета!
  Кто вам заказал нас? Выше я написал, как должна выглядеть Статья 32 "Владельцы оружия имеют право снаряжать патроны к СОБСТВЕННОМУ оружию"
  Не делайте из нас преступников, мы уже давно вкусили разницу между точностью своего и магазинного патрона.

 • 24.03.2014 02:17
  #
  - 6 +

  Я как владелец охотничьего огнестрельного оружия очень рад этому законопроэкту.Правда он уж больно похож на приказ 622 с рюшиками.
  Не хочу расписывать все пункты данного законопроэкта которые я считаю спорными,выскажусь по 4-м ,как для меня основным.1. Стаття 29. Зберігання зброї
  "Вимоги до металевих шаф та сейфів, в яких громадяни мають право зберігати вогнепальну зброю, затверджує Кабінет Міністрів України". (а если кабинет министров решит что сейф должен быть из титана и инкрустированный золотом с бриллиантами,то все владельцы оружия обязаны покупать новомодный сейф за пол ляма ,а если не купят то все прощай оружие )большенство нормальных сейфов имеющиеся у людей могут стать не сертефицированными как того захочет кабинет министров.
  2. Стаття 32. Виготовлення та переспорядження боєприпасів.А вот эта статья совсем больной вопрос ,так как являюсь владельцем очень "дешевого" калибра 338 Lapua Magnum,и если посчитать расходники на снаряжение патрона по самым негуманным барыжным ценам то цена все равно будет как минимум вполовину от цены в ормаге(без учета использования однострела),не говоря уже о точности боеприпаса.Просто со стороны создается впечатление ,что данный законопроэкт кому то нужен в основном для получения КНО,а все остальное побоку.Если сейчас не описать разрешение на снаряжение и переснаряжение нарезных патронов ,позже это уже никогда не протащат.Ну по поводу стрельбищ и их всяко лицензирования (уж больно навалили лицензий),вот скажите много ли у нас появятся стрельбищ после этого закона ? Я так думаю не больше чем есть сейчас,а сейчас их можно сказать и нет толком.Ну и по поводу сигнализации при наличии 5-ти стволов(зачем),не всегда есть возможность установки сигнализации(отсутствие прописки ,права собственности по данному адресу где установлен сейф),может проще сразу написать "оборудовать оружейную комнату с армированными стенами и всяко такое"вроде бы уже в последней редакции 622 ушли от всяких сигнализаций,ограничение доступа и сохранность оружия лежит на владельце ,и при несоблюдении его ждет и так ответственность.

 • День добрый.
  Ув. авторы Закона.В дополнение к своим предидущим комментариям хочу обратить ваше внимание на следующее: в медицине есть такой принцип - "Не навреди!". Почему бы вам его не использовать, ориентируясь на нормы и положения, уже прописанные в 622 приказе? По порядку:
  1. Не навреди! - владельцам пневматики.
  2. Не навреди! - владельцам сейфов.
  3. Не навреди! - владельцам оружия без сигнализации.
  4. Не навреди! - всем владельцам оружия в плане санкций за нарушения.
  5. Не навреди! - всем владельцам оружия предоставлением справки о несудимости.

  Почему этот принцип вами не используется?

 • 24.03.2014 09:23
  #
  - 1 +

  Обмеження першої категорії повинні визначатись пробивною дією зброї, тобто дульною єнергією (в ідеалі - співвідношення дульної енергії до площі перетину каналу ствола, Дж/кв.мм), як це робиться в усіх цивілізованих країнах.
  Я б запропонував розділити пневм. зброю, що підпадає під першу категорію на два підпункти:
  а) до 5-ти джоулів ;
  б) до 30-ти джоулів.
  незалежно від калібру.
  Відрізнятися вони повинні віковими обмеженнями на продаж.
  До речі, менші калібри пневм. зброї , при однаковій дульній енергії,
  більш небезпечні для людини, ніж калібри більші.

  • 25.03.2014 19:33
   #
   - 0 +

   Пневматична зброя навіть калібру 4,5мм вже давно переступила межу 30Дж. Вже навіть 40Дж не вважається фантастикою. А для людини і 30Дж по місцю достаньо.

   • 27.03.2014 10:34
    #
    - 0 +

    Справа в тому, що вже на 50 метрах з 30 Дж залишиться лишень близько 12-ти джоулів.
    Можна, звісно, ввести декларування цієї категорії пневм. зброї, як це зроблено в законодавстві тієїж Франції та ін.
    Взагалі-то , сам підхід , коли законом намагаються обмежити обіг зброї , керуючись лише її "достатністю" для людини по місцю, є абсолютно хибним, адже причинення ушкоджень будь-чим карається .
    В тій самій Франції , окрім пневм.зброї понад 7.5 Дж, лише декларуеться також мисливська вогнепальна одно-трьох
    зарядна. Та що має більше трьох зарядів вже підлягає
    ліцензуванню.

    • 27.03.2014 10:48
     #
     - 0 +

     Мені здається , що автори цього проєкту закону не ознайомилися з жодним з европейських аналогів .

 • 24.03.2014 10:10
  #
  - 0 +

  Хочу обратиться к господину Учайкину. Если технически это не сложно, то я просил бы Вас сообщить о планируемых акциях в поддержку закона по электронной почте, а не на сайте организации. Так информация будет распростронена более оперативно и надежно.
  С уважением.

  • От кого прячетесь? Если Закон в таком виде попадет в Раду, еще до рассмотрения, мы об этом узнаем, и я обещаю "поддержку" такую, что господа пытающиеся нас поиметь, будут "героями" оружейного мира

   • 24.03.2014 11:55
    #
    - 3 +

    От чего же "прячусь", просто на сайт я захожу не так часто, как на почту. А поскольку живу не в Киеве, то хотелось бы знать заранее о готовящихся акциях. Да и творцам закона предъявлять претензии не спешу, поскольку уважаю проделаную роботу и понимаю сложность всей процедуры, и наличиствующего в обществе (в том числе в среде законотворцев) предубеждений и страхов. Надеюсь, что учасникам инициативной группы хватит и настойчивости и терпения.
    С уважением.

 • 24.03.2014 11:25
  #
  - 3 +

  Ще одне важливе питання про яке чомусь ніхто не написав. Це практикування стрільби.
  Які права дає нам ось цей закон

  Розділ IV
  Стаття 24.
  Власники зброї мають право:
  3) використовувати зброю в порядку, встановленому законодавством;

  Ось цей порядок

  Розділ V
  ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ
  Стаття 36. Застосування зброї громадянами

  В цій статті прописана лише самооборона. Нема ні слова про мисливство, спорт, індивідуальне практикування і так далі. Можливо вважається, що це само-собою розуміється що зброю можна використовувати для полювання, але не думаю що посилання на очевидність врятують вас від прокурора.

  Далі. Цілком розумію, що даний закон писався з урахуванням інтересів комерсантів від цієї галузі. Але навіщо так – на законодавчому рівні, закручувати гайки? Воно ж вернеться бумерангом – або не виконанням закону і як наслідок стимуляції корупції (щоб відкупитись від недієздатного закону люди почнуть самі давати хабарі і вирощувати мєнтів-хабарників).

  Візьмемо за приклад – я живу в маленькому районному центрі (або навіть в селі).
  Виходячи зі статті 40:
  Громадяни, які бажають придбати зброю, повинні опанувати засади законодавства України про зброю, правила безпечного поводження зі зброєю, знати її технічні характеристики, а також мати практичні навички поводження зі зброєю.

  (Тобто просто щоб купити рушницю я повинен мати практичні навички.
  Я вже не кажу що виходячи з закону я повинен проходити курси ЩОРАЗУ при купівлі ствола)

  Для забезпечення належного рівня опанування громадянами навичок поводження зі зброєю та боєприпасами в Україні створюються курси з підготовки власників зброї.

  (супер – можна піти на курси!)

  Курси з підготовки власників зброї створюються та функціонують на базі стрілецьких тирів та стрільбищ за умови отримання ними відповідної ліцензії.

  Ось тут вже цікавіше – курси можуть діяти лише на базі тирів та стрільбищ, які діють на умові ліцензування. А тепер згадуємо – я хлопець зі села – які тири? Які стрільбища? Які курси в діаметрі 200-300 км від мого місця мешкання? Їх нема, тому що немає попиту на них, а попиту нема тому що люди бідні – їм би хліба купити а не ствол.

  Отже
  В законі має бути передбачена можливість індивідуального практикування зі стрільби (а не лише в межах тирів, стрільбищ і на полюванні) і практикування (для початківців без дозволу) під наглядом людини, яка вже має дозвіл. Потім ця людина може засвідчити що в кандидата на отримання дозволу є достатньо навиків.

  Я розумію, що дедлайн уже через півгодини, що хочеться пошвидше прийняти хоч щось, але згадаєте потім – цей закон використають проти усіх нас при першій ліпшій нагоді.

  По хорошому такий закон повинен виставлятись не на кілька днів для обговорення а на кілька місяців.

  Ми всі вам вдячні за ініціативу і за важку працю з впровадження більш ліберального законодаства про зброю. Але якщо у результаті люди отримають не лібералізацію а корупцію, різнотолки, ущемлення прав, то всі прокльони посипляться теж лише на вас.

  • 24.03.2014 13:08
   #
   - 0 +

   Вибачте, а ви не бажаєте відкрити стрілецький тир у своєму осередку - адже це буде достатньо прибуткова справа в такому разі. Проводьте курси, зрештою зможете й зброю продавати/ремонтувати й релоад та багато чого іншого.

   • 24.03.2014 13:13
    #
    - 0 +

    Я з Києва.

    Справа прибутковою не буде, тому що таке "хоббі" як володіння зброєю малодоступне через свою дороговизну.

    Тири стануть рентабельними в містах-стотисячниках лише при масовому володінні зброєю або коли будуть повністю безкоштовними.

    Просто порівняйте скільки є тирів (і яка їхня різномантіність) у Києві - де більше 6 млн населення і понад 400000 зареєстрованих стволів.

    • 24.03.2014 13:21
     #
     - 0 +

     О. То ми з вами колеги. Одне нещастя на двох. Тому що у Києві буде надто велика конкуренція.
     Якщо ми говоримо про високу вартість зброї - то як це обходить далекі від міст-стотисячників сіла?
     А якщо хлопець з сіла має змогу придбати зброю, то мабуть він має можливість витрати 60 грн на автобус в обидва боки - доїхати до "стотисячника" та пройти курси й все що пов'язано з отриманням зброї за один день?
     Та й взагалі - де він у себе в селі буде зброю купувати? Тож все йде до того що буде тільки більше організації... А то на зразок цього ці хлопці з села на авто де вони "під наглядом" навчилися водити до міста приїжджають... Те ж саме буде зі зброєю..

     • 24.03.2014 13:29
      #
      - 0 +

      він може отримати зброю і в спадок - це один з найпоширеніших способів отримати свтол в малих населених пунктах.

      Курси і дозволи "за один день" повеселили :)

      Але не в цьому річ. Річ в монополії.

      До речі проблема вашого останнього речення не в поганому навчанні "під наглядом" а в поганій системі оцінки знань і практичних навиків на екзаменуванні.

      • 24.03.2014 14:32
       #
       - 0 +

       Так, про один день це я був дуже оптімистичний. Треба декілька разів приїхати.
       Якщо зброя у спадок то й питання з навчанням вирішено, приїде на курси отримає сертифікат про проходження курсів екстерном, якщо коректно відповість на всі питання. Адже зараз вам не треба навчатися у автошколі, можете прийти й здати самотужки.

       Я не зовсім розумію де тут про монополію, адже ніхто не кричить що ми не маємо можливості отримати автівку тому що тут кругом монополія, реєструє тільки МРЕО, та обов'язково перереєструвати треба, та права водія треба отримати, страховку, КАСКО, обов'язково проходити техогляд потрібно... Та ще безліч інших активностей та витрат з цим... Жах.

       Я вважаю що треба поглянути на це з тієї сторони що адекватна людина повинна розуміти що ця "канітель" з дозволами потрібна ще для того що б аби хто не хапав ствол й не ходив з ним по вулиці... Зрештою з авто звикли? Звикнемо й зі зброєю. Років через 10-15 можна буде розглянути пом'якшення. Коли культура поводження зі зброєю буде на достатньо високому рівні, та переважна кількість громадян вже зрозуміють для чого вона їм потрібна.

 • 24.03.2014 11:55
  #
  - 1 +

  Усі пропозиції приймаютсья лише до 24.03.2014 12:00?
  Жаль тільки побачив сьогодні його :(

 • 24.03.2014 13:09
  #
  - 4 +

  При всій моїй повазі до розробників, Закон в поданому варіанті приймати не можна в жодному разі. Краще зробити нормальний Закон та прийняти його, при потребі, в новообраній раді, а не з поспіхом приймати будь-що... Без образ. Занадто багато в поданому проекті адміністрування та заборон...

 • 24.03.2014 13:13
  #
  - 4 +

  Як казала моя бабця: "Пливли ми пливли, а біля самого берега всрались". Закон - лайно. Він настільки сирий, що виносити його у Раду немає жодного сенсу. Крім того, що немає визначення поняття "Транспортування зброї"; крім того, що він сповнений невідомих слів типу "Співволодільців" і приколів що заборонено стріляти у натовп озброєних вагітних жінок-злочинців, він створює безліч можливостей для корупції через ускладнення процедури. Він не прибирає вже прибрану з 622-го наказу принизливу і ганебну довідку про відсутність судимості. І ще багато, багато чого...

  Цей Закон більше нашкодить людям.

  • 24.03.2014 13:31
   #
   - 2 +

   Не погоджуюсь. Закон не лайно. Та й не закон це а проект закону. Просто потрібно більше часу щоб допиляти його до нормального стану.

   • 24.03.2014 13:46
    #
    - 0 +

    Ви серед авторів?

    • 24.03.2014 13:53
     #
     - 0 +

     Ні, але я знаю як насправді важко писати закони.

     • 24.03.2014 13:58
      #
      - 2 +

      Якщо Ви - не автор, то наша розмова - порожні балачки. Але я маю право на власну думку і тому висловлюю її. Що-ж до авторів, то вони мали-б вже дослухатися до зауважень користувачів і внести відповідні правки.

 • 24.03.2014 13:20
  #
  - 2 +

  Статья 16 , 17 дает возможность чиновникам зарабатывать деньги на запретах( отписках ) как это у нас умеют. И что-то мне подсказывает, что стоимость разрешения на оружие , после принятия такого закона поднимется в разы ИМХО.

  • 24.03.2014 13:29
   #
   - 2 +

   Статья 18 и19 как продолжение 17 и 18 статьи также дают возможность развиваться коррупции в сфере оборота оружия ИМХО.

 • 24.03.2014 13:23
  #
  - 2 +

  господа, такой вопрос.
  травмат и КС - 4я категория, так?
  если у человека есть разрешение на травмат - значит после принятия закона, у него уже будет открыта 4я кат.?
  и 2й вопрос. знаю несколько человек, которым меньше 25 и они уже имеют травмат. как быть? в законопроекте ведь ограничение - с 25 лет.

 • 24.03.2014 14:35
  #
  - 0 +

  Зауваження до статті 4, пункт "4 категорія" : "короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії." - прибрати з переліку "цивільної зброї" і занести до "службової зброї". Довго пояснювати чому, але так прийнято у більшості цивілізованих країн - "травматики" - винятково службова зброя в охоронних структурах та органах правопорядку.

 • 24.03.2014 15:21
  #
  - 1 +

  ст.17 громадяни України,які мають дозвіл на зброю,певної категорії мають право в індивідуальному порядку купувати цивільну зброю за кордоном.Порядок придбання зброї за кордоном встановлюється Кабінетом Міністрів України. Питання-як встановлюється? Чому не написати-громадянам України,для придбання зброї за кордоном потрібно зробити такі-то процелури.Думаю,що після прийняття закону ціни в наших магазиназ будуть не виправданно високі.А вибір не дуже великий-будуть везти то,що краще продається.Особисто мені,краще проїхати 200км до Словаччини,і в країні -виробнику купити омріяного К100.Але ж у законі нічого не зрозуміло..

 • 24.03.2014 17:20
  #
  - 3 +

  Я вот одного не могу никак понять. Может, конечно, мне раньше казалось, но здесь все, начиная от авторов и заканчивая незарегистрированными читателями как-то единодушно соглашались с позицией "травматика - зло".А теперь получается что вовсе и не зло... Зачем это нужно?
  Ведь заявления об отказе от травматики как таковой в пользу КНО звучат не только в комментариях к этому проекту - ими весь сайт напитан, а тут вот такое на тебе. "Вкупе" с остальными непонятками действительно начинает смахивать на заказную "сверху" статью, а не желание и волеизьявление народа.

  Кстати, насчет народа и волеизьявления. Данный законопроект - это очередной показатель того как мы, свободные люди, опять просим "снизойти" и "позволить". Ни у кого нигде не екает?(