Закон України "Про цивільну зброю і боєприпаси". Оновлена редакція за результатами громадського обговорення

| Законодавство, Юридичні питання, Легалізація КНЗ | Автор: Web admin

Glock 35Glock 35

Шановні друзі.

Протягом трьох останніх тижнів до авторів Законопроекту надходили пропозиції від громадськості, більшість з яких було враховано у новій редакції проекту Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси".

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про цивільну зброю і боєприпаси

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від протиправних посягань, право на недоторканність та безпеку людини, її життя, здоров'я, честь та гідність, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу регулює правовідносини, що виникають при обігу в Україні зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та здоров'я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської безпеки, природи і природних ресурсів, зміцнення міжнародної співпраці в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням зброї.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів і понять, що застосовуються в Законі

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Автоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок можна здійснити більше ніж один постріл.

Боєприпаси – патрони до нарізної та гладкоствольної вогнепальної зброї, інші пристрої одноразового використання, конструктивно призначені й технічно придатні для пострілу зі зброї відповідного виду. Не вважаються боєприпасами окремі компоненти спорядження патронів до вогнепальної зброї (шріт, картеч, кулі, пижі, прокладки, контейнери, капсулі, гільзи, порох).

Виробництво (виготовлення) цивільної зброї та боєприпасів – діяльність, пов'язана з випуском цивільної зброї та боєприпасів, основних та неосновних частин вогнепальної зброї та компонентів боєприпасів, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва. Цим терміном охоплюється діяльність фізичних осіб – власників цивільної зброї по виготовленню боєприпасів з нових компонентів для власних потреб та для власної зброї.

Вогнепальна зброя і боєприпаси військового призначення – виготовлена або вироблена виключно для військових потреб вогнепальна зброя і боєприпаси.

Вогнепальна зброя – пристрій або предмет, сконструйований або пристосований для використання як зброя, з якого під впливом сили тиску, створюваної продуктами горіння хімічних речовин, можуть бути викинуті кулі, метальні елементи (снаряди) для механічного ураження цілі на відстані, або поданий звуковий чи світловий сигнал.

Вогнепальна зброя ручного перезаряджання – вогнепальна зброя з магазином/барабаном, яку необхідно перезаряджати після кожного пострілу за допомогою використання м'язової сили людини або механічного пристрою.

Володіння зброєю та боєприпасами – зберігання, розпорядження, носіння, забезпечення збереження, використання зброї та боєприпасів.

Газова зброя – невогнепальна зброя, конструктивно призначена лише для ураження живих цілей шляхом використання хімічних подразнюючих речовин. Газові пістолети (револьвери) не належать до вогнепальної зброї.

Гладкоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, в якої напрямна частина каналу ствола по всій його довжині не має нарізів, які надають метальному елементу обертального руху. До гладкоствольної вогнепальної зброї також відноситься вогнепальна зброя, призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї, канал ствола якої містить нарізи в його кінцевій частині, або нарізи для покращення осипу дробового метального заряду.

Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя призначена для стрільби боєприпасами, спорядженими еластичними метальними елементами менш смертельної дії – пістолети та револьвери з внутрішнім діаметром ствола не більш як 10 міліметрів, спеціально сконструйовані та виготовлені, або перероблені для відстрілу боєприпасів, споряджених еластичними метальними елементами менш смертельної дії. Вимоги до боєприпасів, споряджених метальними елементами менш смертельної дії встановлює Міністерство охорони здоров’я України.

Господарська діяльність у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів – будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) цивільної зброї та боєприпасів, торгівлею цивільною зброєю та боєприпасами, наданням послуг, виконанням робіт у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Громадське місце – територія або приміщення для потенційного перебування невизначеного кола осіб з вільним доступом, доступом за плату, чи за запрошенням (вулиці, парки, сквери, громадський транспорт, громадські заклади, державні установи, будь-які будівлі чи їх частини загального користування, під'їзди, підземні переходи, стадіони, магазини тощо). Житло, домоволодіння та прибудинкова територія, яка перебуває у приватній власності фізичної особи, не є громадським місцем.

Дрібний ремонт – усунення несправностей, дефектів та/або заміна неосновних частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням. До дрібного ремонту також належить незначна обробка основних частин зброї шляхом їх полірування або шліфування, якщо це не змінює основних властивостей зброї.

Деактивована зброя (макети масо-габаритні) – зброя безповоротно приведена у непридатний для стрільби стан, у тому числі холостими патронами.

Додаткове обладнання до зброї – з'ємні або нез'ємні пристрої, спеціально створені або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певних законних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом). До додаткового обладнання належать у тому числі засоби зменшення гучності пострілу та сили віддачі, полум'ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, в тому числі оптичні приціли, оптично-електронні прицільні пристрої, приціли нічного бачення, освітлювальні пристрої тощо.

Демонстрування зброї – умисний публічний показ зброї, яка утримується в руках особи, або умисне та цілеспрямоване створення умов для сприйняття інформації про наявність зброї в елементах спорядження на особі, чи її одязі.

Довгоствольна цивільна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя калібром не більш як 20 міліметрів для нарізної зброї та калібром не більше 4-го – для гладкоствольної зброї, довжина ствола якої перевищує 300 міліметрів або загальна довжина якої перевищує 600 міліметрів та яка обладнана складним або нескладним прикладом.

Дозвіл на зброю – документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа має право на зберігання, носіння, транспортування і використання зазначеної в збройовій картці зброї, а також підтверджує, що фізична особа може придбати зброю відповідної категорії, що зазначений у дозволі, та боєприпаси до неї.

Дозвіл на спільну зброю – документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа має право на, носіння, транспортування і використання зброї, що належить члену його сім’ї, а також підтверджує, що фізична особа має право придбати боєприпаси до цієї зброї. Дозвіл на спільну зброю, окрім інформації, що вноситься до дозволу на зброю, містить відомості про власника зброї та одиницю зброї, що перебуває у спільному володінні. Дозвіл на спільну зброю не надає права відчужувати зброю.

Заняття стрільбою – діяльність, яка полягає у разовому, регулярному або систематичному виконанні вправ зі стрільби задля навчання, вдосконалення навичок стрільби та навичок поводження зі зброєю.

Заряджена зброя – зброя з боєприпасом в патроннику, в барабані, в невідокремлюваному магазині, або в приєднаному до зброї відокремлюваному магазині.

Зберігання – тримання в дозволеному місці зброї та боєприпасів з дотриманням встановлених вимог безпеки.

Збройова картка – документ встановленого зразка, що є додатком до дозволу на зброю та містить перелік зброї (номер, марку, модель та калібр), що перебуває у власності фізичної особи.

Зброя – пристрій або предмет, спеціально сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об'єкти та цілі.

Зона, вільна від зброї – будівля, приміщення, споруда, територія, на якій заборонено перебувати зі зброєю.

Імітаційні боєприпаси (холостий патрон) – боєприпаси без метального елементу (снаряду), які складаються з гільзи, капсуля, порохового заряду і пижа або без пижа для імітації пострілу з вогнепальної зброї.

Імітаційна зброя – електропневматична та пневматична зброя, призначена для спортивних та рекреаційних занять (пейнтбол, страйкбол (ейрсофт) тощо – пристрої, які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без заподіяння шкоди, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу.

Інструктор зі стрільби – особа, що має відповідне свідоцтво встановленого зразка, яке видає адміністрація стрілецького тиру або стрільбища.

Колекція зброї та боєприпасів (колекція) – це впорядковане зібрання зброї та боєприпасів, які мають історичну, наукову та культурну цінність, що використовується або може бути використана для експонування, наукової, дослідницької, практичної чи експертної роботи, або підвищення професійного рівня у зв’язку зі службовою діяльністю.

Комбінована вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, що має стволи як з нарізними, так і з гладкими каналами.

Компоненти боєприпасів – окремі складові частини спорядження патронів до вогнепальної зброї, а саме: метальні елементи (снаряди), метальні заряди, капсулі, гільзи, пижі, прокладки, контейнери тощо.

Короткоствольна цивільна вогнепальна зброя (пістолети та револьвери) – вогнепальна зброя калібром не більш як 13 міліметрів, довжина ствола якої не перевищує 300 міліметрів, а загальна довжина якої не перевищує 600 міліметрів, та яка не обладнана невід’ємним прикладом.

Метальний елемент (снаряд) – компонент боєприпасів (куля, шріт, картеч тощо), призначений для ураження цілі.

Навчальна зброя – зброя призначена для навчання навичок поводження зі зброєю та холостих тренувань.

Нагородна зброя – персоніфікована зброя, що є відзнакою фізичної особи за особливі заслуги перед державою, державними органами та установами.

Нарізна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, напрямна частина каналу ствола якої по всій довжині містить нарізи, призначені для надання метальному елементу обертального руху під час пострілу. До нарізної вогнепальної зброї не належить вогнепальна зброя, яка призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї та яку в Україні класифіковано і сертифіковано як гладкоствольну вогнепальну зброю.

Нетверезий стан – стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, який є наслідком свідомих навмисних дій особи, які полягають у вживанні алкоголю, наркотичних, психотропних чи інших речовин, та які призвели до стану сп’яніння (порушення фізіологічних функцій організму та центральної нервової системи).

Носіння зброї та боєприпасів – носіння власником при собі зарядженої та готової до негайного використання зброї поза місцем її постійного зберігання. oНапівавтоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої шляхом разового натискання на спусковий гачок не можна зробити більш ніж один постріл.

Обіг зброї або боєприпасів – виробництво або виготовлення, комплектування або ремонт, придбання або реалізація, колекціонування, експорт, імпорт зброї, її складових частин або допоміжних пристроїв, боєприпасів; нагородження зброєю; спадкування, облік, експонування на виставках, використання, застосування; використання зброї в тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, транспортування, пересилання, вилучення, відчуження, знищення, ввезення в Україну або вивезення з України.

Окремі види діяльності з цивільною зброєю та боєприпасами – будь-які не заборонені законодавством види діяльності власників цивільної зброї, які не охоплюються цим Законом та регулюються окремими законами, підзаконними нормативними актами, правилами та регламентами такої діяльності, наприклад, але не виключно: полювання, зайняття спортом тощо.

Органи державної реєстрації прав на зброю – спеціально уповноважені органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на цивільну зброю та у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів.

Основні частини вогнепальної зброї – ствол, барабан, затвор, ствольна коробка, рамка пістолета (револьвера).

Охолощена зброя – зброя конструктивно призначена (перероблена або виготовлена) виключно для стрільби холостими патронами.

Патрон– боєприпаси в зібраному і готовому до використання вигляді.

Пересилання зброї та боєприпасів – переміщення між населеними пунктами поштою, багажем або за посередництва третіх осіб зброї, боєприпасів.

Переспорядження боєприпасів – виготовлення боєприпасів з використанням гільз, які раніше були відстріляні в складі інших боєприпасів та зберегли придатність до повторного використання після цього.

Постійне місце проживання – житловий будинок, домоволодіння, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає строком понад шість місяців на рік;

Придбання зброї та боєприпасів – набуття права власності на зброю, боєприпаси, основні частини зброї та компоненти боєприпасів.

Пневматична зброя – невогнепальна зброя, в якій куля чи іншій метальний елемент отримує спрямований рух під дією сили стиснутого газу або повітря.

Реалізація– продаж, обмін, дарування або передача іншим чином у власність або володіння іншій особі зброї, боєприпасів.

Ремонт зброї – усунення несправностей, дефектів, у тому числі шляхом заміни, суттєвої зміни, або обробки основних частин зброї з метою відновлення її властивостей, задля можливості використання зброї за прямим призначенням. У будь-якому разі не належать до ремонту зброї дії її власника з покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певних законних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового обладнання до зброї та заміни неосновних частин вогнепальної зброї.

Розряджена зброя – зброя без боєприпасів в патроннику, барабані та невідокремлюваному магазині, або з від’єднаним відокремлюваним магазином.

Сигналізація– технічний пристрій для звукового, світлового чи в інший спосіб інформування про несанкціонований доступ до місця зберігання зброї, або приміщення, в якому зберігається зброя.

Сигнальна зброя – вогнепальна зброя, призначена для подачі звукового, світлового сигналу з використанням сигнального піротехнічного пристрою або сигнальних патронів.

Службова зброя – зброя, призначена для озброєння службових осіб, а також особового складу державних органів та установ, яким чинним законодавством України дозволено носіння, зберігання, застосування зазначеної зброї в цілях виконання покладених на них державою спеціальних функцій щодо захисту життя, здоров'я громадян, власності, інтересів держави, припинення протиправних посягань на них, охорони природи і природних ресурсів, цінних і небезпечних вантажів, спеціальної кореспонденції, а також зброя, призначена для озброєння працівників юридичних осіб, основним видом діяльності яких є охоронна діяльність.

Стрілецька спортивна організація – це зареєстроване в установленому законом порядку громадське об’єднання (федерація, асоціація тощо), статутною метою діяльності якого є розвиток та підтримка видів стрілецького спорту або стрілецьких спортивних дисциплін.

Стрілецький тир – спеціально обладнане приміщення, будова, споруда або територія, яка постійно використовується для занять зі стрільби.

Стрільбище– комплекс, який складається з двох або більше стрілецьких тирів та розташовується на окремій земельній ділянці.

Суб'єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа, незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа-підприємець.

Транспортування зброї та боєприпасів – переміщення розрядженої зброї та боєприпасів власником поза місцем їх постійного зберігання у спосіб, який виключає негайне застосування зброї. Терміном транспортування зброї та боєприпасів охоплюється перенесення і перевезення зброї та боєприпасів.

Торгівля зброєю та боєприпасами – будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на зброю та боєприпаси.

Тюнінг зброї – дії, спрямовані на покращення зовнішнього вигляду зброї, ергономіки (користувацьких властивостей), адаптації до анатомії власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певного цільового призначення (самозахист, мисливство, зайняття спортом тощо) у тому числі, але не виключно, шляхом встановлення додаткового незйомного обладнання до зброї або заміни не основних частин зброї.

Цивільна зброя та боєприпаси – зброя та боєприпаси вітчизняного та іноземного виробництва, дозволені для цивільного обігу і володіння громадянами України, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями в цілях, не заборонених законодавством України.

Члени сім’ї власника зброї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон:

- встановлює правові підстави і порядок цивільного обігу зброї і боєприпасів до неї;

- встановлює порядок і підстави використання цивільної зброї і боєприпасів;

- визначає права і обов'язки суб'єктів, діяльність яких пов'язана із цивільним обігом зброї та боєприпасів;

- регламентує питання забезпечення безпечного обігу цивільної зброї і боєприпасів;

- регламентує порядок організації курсів з підготовки власників зброї.

Дія цього Закону не поширюється на:

1) предмети і пристрої, які не сконструйовані або не пристосовані до застосування як зброя, але можуть бути так використані;

2) вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії за умови, що з неї не можна стріляти боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу;

3) збройні колекції музеїв;

4) зброю військового призначення та боєприпаси до неї, яка перебуває на обліку Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань;

5) службову зброю;

6) зброю та боєприпаси, які перебувають у власності держави і використовуються державними науковими та експертними установами для проведення наукових досліджень і експертиз;

7) промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані виключно з передбаченою їх конструкцією метою;

8) ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;

9) військову техніку та її допоміжне обладнання;

10) іграшки або інші предмети, які своїм зовнішнім виглядом копіюють або нагадують зразки зброї, але такими не є;

11) сигнальні пристрої, в тому числі сигнальні пристрої, які входять в обов'язкове оснащення човнів, яхт, суден або літальних апаратів (тобто предмети або механізми конструктивно призначені виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигналу) і салютні патрони – патрони, які не мають снаряда та призначені для імітації стрільби, салюту чи подачі сигналу).

12) імітаційну зброю.

Стаття 3. Види зброї та боєприпасів

Зброя в Україні класифікується за призначенням, принципом приведення в дію, характеристиками каналу ствола, розміром, принципом подачі боєприпасів під час стрільби, конструкцією магазину, кількістю боєприпасів, які вміщуються у зброї, кількістю стволів, типом застосовуваних боєприпасів.

Зброя в Україні за цільовим призначенням поділяється на зброю самозахисту, мисливську зброю, спортивну зброю, колекційну зброю, нагородну зброю, імітаційну зброю, навчальну зброю, багатоцільову зброю, зброю військового призначення, службову зброю, охолощену зброю та деактивовану зброю.

Зброя в Україні за принципом приведення в дію поділяється на пневматичну зброю, вогнепальну зброю, газову зброю, електрошокову зброю.

Зброя в Україні за характеристиками каналу ствола поділяється на гладкоствольну зброю, нарізну зброю, комбіновану зброю (зброю, до складу якої входить комбінація з нарізного та гладкого стволів).

Зброя в Україні за розміром поділяється на короткоствольну зброю та довгоствольну зброю.

Зброя в Україні за принципом подачі боєприпасів під час стрільби поділяється на самозарядну автоматичну зброю, самозарядну напівавтоматичну зброю, зброю ручного перезаряджання.

Зброя в Україні за кількістю боєприпасів, які вміщуються у зброї, поділяється на однозарядну та багатозарядну зброю.

Зброя в Україні за конструкцією магазину поділяється на зброю безмагазинну, багатозарядну зброю з невідокремлюваним магазином, багатозарядну зброю з відокремлюваним магазином.

Зброя в Україні за кількістю стволів поділяється на одноствольну та багатоствольну зброю.

Зброя в Україні за типом застосовуваних боєприпасів поділяється на зброю під патрони центрального займання та зброю під патрони бокового займання.

Боєприпаси в Україні класифікуються за призначенням, калібром, характеристиками ствола та за способом ініціації.

Боєприпаси в Україні за призначенням поділяються на боєприпаси до зброї військового призначення та боєприпаси до цивільної зброї.

Боєприпаси в Україні за характеристиками ствола поділяються на боєприпаси до нарізної зброї та боєприпаси до гладкоствольної зброї.

Боєприпаси в Україні за способом ініціації поділяються на боєприпаси центрального займання та боєприпаси бокового займання.

Стаття 4. Категорії цивільної зброї та боєприпасів

В Україні дозволені для цивільного обігу і володіння фізичними особами, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями такі категорії цивільної зброї та боєприпасів:

1) перша категорія – газова зброя; пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;

3) третя категорія – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

4) четверта категорія – короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби боєприпасами, спорядженими еластичними метальними елементами менш смертельної дії та боєприпаси до неї; короткоствольна нарізна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї.

Зброя першої категорії, а також охолощена та деактивована зброя перебуває у вільному цивільному обороті.

Зброя другої, третьої і четвертої категорії та боєприпаси до неї перебувають в обмеженому цивільному обороті, встановленому цим Законом.

Громадяни України набувають право власності на цивільну зброю другої, третьої та четвертої категорій, її основні частини та боєприпаси, а також компоненти боєприпасів до неї за наявності дозволу на зброю, який видається окремо на кожну категорію цивільної зброї, за винятком першої категорії.

Неосновні частини цивільної зброї та додаткове обладнання до неї перебувають у вільному обігу.

Кількість зброї певної категорії, яку має право придбати особа, що має дозвіл на зброю цієї категорії, та боєприпасів до неї не обмежується.

Обмеження місткості від'ємних та невід'ємних магазинів цивільної зброї та використання додаткового обладнання може бути встановлено виключно законами, які регламентують окремі види діяльності з цивільною зброєю, або регламентами (правилами) спортивних змагань.

Стаття 5. Заборонені до цивільного обігу зброя, боєприпаси та додаткове обладнання до зброї

В Україні заборонені для цивільного обігу і володіння фізичними особами, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями:

1) автоматична вогнепальна зброя;

2) вогнепальна зброя, перероблена таким чином, що змінено вид зброї за принципом приведення в дію метального заряду, характеристиками ствола або за принципом дії;

3) вогнепальна зброя, що імітує інший предмет;

4) вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів;

5) зброя, обладнана невід’ємними забороненими додатковими пристроями;

6) зброя та боєприпаси, в яких електрична напруга використовується для ураження цілі;

7) саморобна вогнепальна зброя;

8) зброя, перероблена таким чином, що ускладнює її криміналістичну ідентифікацію, в тому числі зброя з незаконно заміненими основними частинами;

9) зброя без ідентифікаційного маркування;

10) зброя, яка не відповідає вимогам щодо довжини ствола або загальної довжини зброї;

11) довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм;

12) боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей;

13) боєприпаси розривної або запалювальної (трасуючої) дії;

14) додаткове обладнання до зброї для відстрілу боєприпасів розривної та запалювальної дії;

15) пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;

16) вкладиші у стволи вогнепальної зброї;

17) гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами менш смертельної дії з внутрішнім діаметром ствола більш як 10 міліметрів;

18) короткоствольна нарізна вогнепальна зброя калібром більш як 13 міліметрів;

19) довгоствольна нарізна вогнепальна зброя калібром більш як 20 міліметрів;

20) довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром більше 4-го.

Розділ II

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗБРОЇ УКРАЇНИ

Стаття 6. Єдиний державний реєстр зброї України

В Україні створюється та ведеться Єдиний державний реєстр зброї України (далі – ЄДРЗУ) – єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на зброю, а також про об'єкти та суб'єкти цих прав.

Відомості у Єдиному державному реєстрі зброї України мають відповідати даним реєстраційної справи, яка містить документовані записи щодо прав на зброю. У разі їх розбіжностей пріоритет мають дані реєстраційної справи власника зброї.

Єдиний державний реєстр зброї України є державною власністю, складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню.

Вилучення будь-яких документів або частин Єдиного державного реєстру зброї України не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної реєстрації прав на зброю, суб’єкти внесення інформації до реєстру забезпечують достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, оперативне надання витягів про зареєстровані права та/або їх обтяження з Єдиного державного реєстру зброї України.

Придбана зброя реєструється в Єдиному державному реєстрі зброї України за місцем її продажу.

Знайдену зброю реєструють в Єдиному державному реєстрі зброї України органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, до якого надійшла заява про реєстрацію такої зброї.

Інформацію про спільне володіння зброєю вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем видачі дозволу на спільну зброю.

Інформацію про заміну основних частин зброї вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, який видав дозвіл на заміну основних частин зброї.

Інформацію про зміну власника зброї внаслідок дарування чи спадкування вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації дарувальника або за місцем реєстрації спадкодавця.

Інформацію про втрату зброї, призупинення та припинення дозволу на зброю, довічне позбавлення права на зброю вносить до Єдиного державного реєстру зброї України орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем видачі дозволу на зброю.

Одночасно з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі зброї України відомості про набуту зброю вносять у збройову картку власника.

Право власності громадян на придбану зброю та боєприпаси до неї виникає з моменту її реєстрації в Єдиному державному реєстрі зброї України з дотриманням умов, установлених цим Законом.

Стаття 7. Структура Єдиного державного реєстру зброї України

Єдиний державний реєстр зброї України складається з розділів, які відкриваються на кожну одиницю зброї другої, третьої та четвертої категорії під час проведення державної реєстрації права власності на нього.

Кожний розділ Єдиного державного реєстру зброї України складається з таких частин, які містять відомості про:

1) марку зброї;

2) модель зброї;

3) номер зброї;

4) калібр зброї;

5) дані для кулегільзотеки (первинний та повторний);

6) прізвище, ім’я, по батькові власника зброї (для юридичних осіб зазначається інформація про найменування особи, код ЄДРПОУ та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка фактично володітиме та користуватиметься зброєю);

7) інформацію про дозвіл та категорію дозволу на зброю;

8) інформацію про місце постійного зберігання зброї або зміну місця зберігання зброї;

9) інформацію про спільне володіння зброєю;

10) інформацію про призупинення та припинення дозволу на зброю, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю;

11) інформацію про тимчасове вилучення зброї, а також вилучення зброї у випадку позбавлення права на зброю;

12) інформацію про планові та позапланові перевірки умов зберігання зброї та боєприпасів.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру зброї України визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Органи Єдиного державного реєстру зброї України

Систему органів єдиного державного реєстру зброї становлять:

Міністерство юстиції України;

Міністерство внутрішніх справ України;

органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю;

суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють торгівлю цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї в установленому законодавством порядку.

Держателем Єдиного державного реєстру зброї України є Міністерство юстиції України.

Адміністратором Єдиного державного реєстру зброї України є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру зброї України та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі зброї України.

Стаття 9. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав на зброю

Міністерство юстиції України:

1) забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації прав;

2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;

3) затверджує статут державного підприємства – Адміністратора Єдиного державного реєстру зброї України, призначає та звільняє його керівника;

4) здійснює контроль за використанням та збереженням належного державному підприємству (Адміністратору ЄДРЗУ) майна;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 10. Повноваження Міністерства внутрішніх справ у реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав на зброю

Міністерство внутрішніх справ:

1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо її формування;

2) забезпечує функціонування та наповнення Єдиного державного реєстру зброї України;

3) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав на зброю;

4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав на зброю;

5) надає інформацію про зареєстровані права, обтяження на зброю.

Стаття 11. Повноваження органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю

Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю:

1) забезпечують функціонування та наповнення Єдиного державного реєстру зброї України;

2) організовують роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав на зброю;

3) надають інформацію про зареєстровані права, обтяження на зброю;

4) забезпечують внесення інформації до Єдиного державного реєстру зброї.

Стаття 12. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

1) проводять державну реєстрацію прав на зброю;

2) забезпечують внесення інформації до Єдиного державного реєстру зброї України;

3) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 13. Державний реєстратор прав на зброю

Державним реєстратором прав на зброю виступає суб’єкт господарської діяльності, що здійснює продаж цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, в установленому законодавством порядку. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Державний реєстратор:

встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства;

встановлює відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

встановлює наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення права на зброю або обтяження таких прав;

приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в державній реєстрації, внесення змін до Єдиного державного реєстру зброї України;

відкриває і закриває розділи Єдиного державного реєстру зброї України, вносить до них відповідні записи;

вносить відомості про набуту зброю в збройову картку власника;

надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє у її наданні у випадках, передбачених цим Законом.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

Стаття 14. Порядок ведення Єдиного державного реєстру зброї України

Державна реєстрація прав проводиться на підставі:

1) договорів, укладених у порядку, встановленому Законом;

2) рішень судів, що набрали законної сили;

3) інших документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на зброю, поданих до органу державної реєстрації прав на зброю разом із заявою.

Державна реєстрація обтяжень здійснюється на підставі:

1) встановленої Законом заборони користування та/або розпорядже-ння зброєю;

2) рішень судів, що набрали законної сили;

3) інших актів відповідних державних органів та посадових осіб згідно із Законом;

4) договорів, укладених у порядку, встановленому Законом.

Розділ ІІІ

ОСНОВИ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ

Стаття 15. Право власності на цивільну зброю та боєприпаси

Громадяни України, суб’єктами господарювання та стрілецькі спортивні організації мають право набувати у власність та відчужувати цивільну зброю та боєприпаcи в порядку, встановленому Законом.

Продаж цивільної зброї та боєприпасів в Україні здійснюють суб’єкти господарської діяльності, що мають відповідну ліцензію на цей вид діяльності.

Стаття 16. Дозвіл на зброю

Право на придбання цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії громадяни України набувають після одержання ними дозволу на зброю відповідної категорії. У дозволі вказується інформація про власника, а також зазначається категорія (категорії) зброї, яку особа має право придбати у власність.

Дозволи на зброю видаються без обмеження терміну дії. Порядок видачі дозволів, їх форму та форму збройової картки встановлює Кабінет Міністрів України.

Для придбання зброї першої категорії дозвіл на її придбання та дозвіл на зброю не потребується.

Придбання боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї, їх компонентів здійснюється за наявності дозволу на зброю. Фізична особа має право придбати лише боєприпаси та компоненти боєприпасів до зброї тієї категорії, на яку вона має дозвіл.

Патрони та метальні елементи до пневматичної, газової, охолощеної зброї, зброї під патрон «Флобера» калібром до 4,5 міліметра включно не належать до боєприпасів, і їх цивільний обіг не обмежується.

Компоненти боєприпасів до вогнепальної зброї продаються власникам цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії без обмежень.

Разом із дозволом на зброю особі видається збройова картка, в яку вноситься інформація про придбану особою зброю, номер, марку, модель та калібр. У разі заповнення всіх вільних полів збройової картки особі видається додаткова збройова картка.

Дозвіл на зброю видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації фізичної особи протягом п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.

Якщо заявнику відмовлено у видачі дозволу на зброю, то протягом трьох робочих днів він має бути письмово повідомлений про це з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення.

Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю

Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають всі повністю дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України.

Для отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії громадянин зобов'язаний подати до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем своєї реєстрації:

заяву за встановленою формою;

медичну довідку (висновок) закладу охорони здоров’я про те, що за фізичним та психологічним станом здоров'я особа може володіти зброєю;

довідку про проходження курсів власників зброї;

договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї;

оригінал та копію паспорта громадянина України;

документ, що підтверджує сплату послуг щодо видачі дозволу.

Після отримання дозволу на зброю громадянин України має право купувати зброю та боєприпаси до неї у суб’єкта господарської діяльності, який має ліцензію на цей вид діяльності.

Громадяни України, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, мають право для власних потреб купувати цивільну зброю за кордоном.

Порядок придбання зброї за кордоном встановлює Кабінет Міністрів України.

Цивільну зброю першої категорії можуть вільно придбати фізичні особи після досягнення 18-річного віку та юридичні особи. Відомості про особу покупця та придбану зброю вносяться до ЄДРЗУ за місцем продажу зброї.

Дозвіл на зброю другої, третьої та четвертої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 21-річного віку.

Для отримання дозволу на зброю громадянами, враховуючи особливу відповідальність, яка покладається на власника зброї, встановлюється особливий порядок проходження медичного огляду для отримання довідки (висновку) закладу охорони здоров’я. Порядок проходження медичного огляду та форму довідки встановлює Кабінет Міністрів України.

Громадяни, які мають намір придбати зброю вперше, повинні пройти курси з підготовки власників зброї, та по їх закінченні надати відповідну довідку до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Порядок організації курсів власників зброї затверджує Кабінет Міністрів України.

Особа, яка має дозвіл на зброю певної категорії і бажає отримати право на зброю іншої категорії, повинна пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї. Кваліфікаційні курси проводяться на базі курсів власників зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії. Порядок проведення та проходження кваліфікаційного курсу встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 18. Відмова у видачі дозволу на зброю

Підставами для відмови у видачі дозволів на зброю є:

1) відсутність довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю або встановлення факту підроблення такої довідки;

2) відсутність довідки про закінчення курсів із підготовки власників зброї, або встановлення факту підроблення такої довідки;

3) рішення суду, яке набрало законної сили, про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення особою правил обігу зброї;

5) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення громадського порядку;

6) встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин;

7) перебування на профілактичному обліку у зв’язку з вчиненням особою насильства в сім’ї;

8) наявність непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості за особливо тяжкі злочини, тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості;

9) наявність рішення суду, яке набрало законної сили, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю;

10) недосягнення особою віку для володіння зброєю, встановленого цим Законом;

11) відсутність постійного місця проживання;

12) відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання зброї;

13) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Рішення про відмову у видачі дозволу на зброю виноситься органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, в письмовій формі та вручається заявнику.

Відмова у видачі дозволу на зброю не позбавляє особу права на повторне звернення за отриманням дозволу на зброю в разі зникнення підстав для відмови у видачі дозволу на зброю.

Відмову у видачі дозволу на зброю може бути оскаржено до суду.

Перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Підтвердження права на володіння зброєю

Підтвердження права на володіння зброєю здійснюється особою, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії, протягом п’яти років з дати отримання дозволу на зброю, або з дати попереднього підтвердження права на володіння зброєю.

Власники зброї другої та третьої категорії підтверджують право на володіння зброєю шляхом надання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю.

Власники зброї четвертої категорії підтверджують право на володіння зброєю шляхом надання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю, а також довідки про здачу кваліфікаційного іспиту власника зброї цієї категорії.

Кваліфікаційний іспит проводиться на базі курсів з підготовки власників зброї. Зміст кваліфікаційного іспиту та порядок його проходження визначає Кабінет Міністрів України.

У разі ненадання особою усіх необхідних документів у вказаний строк, дія дозволу на зброю призупиняється до надання документів, що підтверджують право на володіння зброєю, але на строк не більше 3 місяців з дати настання терміну підтвердження права на володіння зброєю.

По закінченні цього терміну та за відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю, дозвіл на зброю припиняється.

Інформація про підтвердження права на володіння зброєю вноситься до ЄДРЗУ.

Стаття 20. Призупинення та припинення дозволу на зброю

Дозвіл на зброю призупиняється в разі:

1) ненадання особою у строк, передбачений ч. 1 ст. 19 цього Закону, документів, які підтверджують право на володіння зброєю;

2) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

3) взяття на профілактичний облік у зв’язку з вчиненням власником зброї насильства в сім’ї;

4) неможливості протягом двох років перевірити місце зберігання зброї та боєприпасів через відсутність власника за місцем постійного проживання;

5) виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом.

Під час призупинення дозволу на зброю придбання зброї та боєприпасів особою, дозвіл на зброю якої зупинено, забороняється.

Дозвіл на зброю може бути відновлений за умови:

1) підтвердження права на володіння зброєю до прийняття рішення про його припинення;

2) закриття кримінального провадження, або набрання законної сили виправдувальним вироком суду по кримінальному провадженню, відповідно до якого особі повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

3) зняття власника зброї з профілактичного обліку у зв’язку з вчиненням насильства в сім’ї;

4) надання власником зброї можливості перевірити місце зберігання зброї та боєприпасів;

5) надання власником зброї інформації про усунення порушень умов зберігання зброї у строк, визначений цим Законом;

Інформацію про призупинення та відновлення дозволу на зброю вносить до ЄДРЗУ орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Дозвіл на зброю припиняється в разі :

1) закінчення, передбаченого ст. 19 цього Закону терміну підтвердження права на володіння зброєю та при відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю;

2) повторної втрати вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання;

3) добровільної відмови особи від дозволу на зброю на підставі його письмової заяви;

4) довічного позбавлення особи права на зброю рішенням суду, яке набрало законної сили;

5) смерті власника зброї.

6) встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин та направлення особи на примусове лікування від наркотичної залежності;

7) набрання щодо особи законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості;

8) призначення особі покарання у вигляді позбавлення волі, арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили;

9) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою за рішенням суду, яке набрало законної сили;

10) погіршення здоров'я особи до стану, який виключає можливість володіти зброєю, що підтверджено висновком закладу охорони здоров’я;

11) відсутності постійного місця проживання особи;

12) ненадання інформації власником зброї про усунення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів в строк, визначений цим Законом;

Припинення дозволу на зброю позбавляє власника права на володіння належною йому зброєю та боєприпасами.

У разі припинення дії дозволу на зброю власник, або його законний представник чи спадкоємець зобов'язані реалізувати зброю та боєприпаси у визначеному цим Законом порядку, або передати зброю до органів внутрішніх справ для її знищення.

Рішення про призупинення або припинення дозволу на зброю виноситься органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, в письмовій формі та вручається особі, стосовно якої воно винесене.

Припинення дії дозволу на зброю не перешкоджає особі звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, для повторного отримання дозволу на зброю.

Призупинення та припинення дії дозволу на зброю може бути оскаржено до суду.

Стаття 21. Спільне володіння цивільною зброєю та боєприпасами

Члени сім’ї власника зброї, які проживають разом з ним, можуть спільно володіти та використовувати його зброю, за винятком права відчуження зброї. Спільне володіння здійснюється на підставі відповідного дозволу на зброю (дозвіл на спільну зброю). Кількість співвласників на одну зброю не обмежується.

Дозвіл на спільну зброю видається членам сім’ї власника зброї, які проживають з ним в одному помешканні або домоволодінні.

Дозвіл на спільну зброю втрачає дію, припиняється чи призупиняється у разі припинення або призупинення дозволу на зброю, виданого власнику зброї. В разі відновлення дозволу на зброю, дія спільного дозволу відновлюється.

Крім того, дозвіл на спільну зброю може бути припинений на підставі письмової заяви власника зброї, або письмової заяви особи, якій видано дозвіл на спільну зброю.

Для отримання дозволу на спільну зброю особа повинна подати в орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем свого постійного проживання заяву за встановленою формою, довідку (висновок) закладу охорони здоров’я про те, що за станом здоров'я вона може володіти зброєю, договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї, паспорт громадянина України та документ, що підтверджує оплату послуг щодо видачі дозволу. Претендент на дозвіл на спільну зброю повинен надати також письмову згоду власника зброї на використання його зброї на підставі дозволу на спільну зброю.

Видача дозволу на спільну зброю здійснюється в порядку та за умов, передбачених видачею дозволів на зброю.

Підтвердження права на володіння зброєю на підставі дозволу на спільну зброю здійснюється в порядку та за умов, передбачених ст. 19 цього Закону.

Коло прав та обов’язків співвласника зброї є аналогічним правам та обов’язкам власника зброї за винятком права розпорядження нею.

Дозвіл на спільну зброю надає співвласнику зброї право на придбання боєприпасів до спільної зброї. Продаж зброї на підставі дозволу на спільну зброю заборонений.

Інформація про спільне володіння зброєю, його зупинення та відновлення вноситься в ЄДРЗУ за місцем видачі дозволу на спільну зброю.

Особи, що є співвласниками зброї, у разі порушення законодавства, що регулює цивільний обіг зброї, несуть індивідуальну відповідальність.

Стаття 22. Нагородна зброя

Громадянин може бути нагороджений нагородною зброєю як відзнакою за особливі заслуги перед державою, державними органами та установами.

Особа, яка отримала зброю в нагороду, зобов'язана отримати дозвіл на відповідну категорію зброї в установленому Законом порядку.

До отримання дозволу на зброю, власник нагородної зброї має право виключно на зберігання цієї зброї за місцем свого проживання та не має права на її носіння, транспортування, а також придбання боєприпасів до неї.

Інформація про нагородну зброю підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру зброї України.

Стаття 23. Знайдена зброя

Особа, яка знайшла зброю, зобов’язана невідкладно повідомити орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю про факт виявлення зброї, місце знаходження зброї та інші обставини, пов’язані з її виявленням.

Особа, яка знайшла зброю, має право на реєстрацію цієї зброї за собою за умови наявності дозволу на зброю відповідної категорії, або отримання дозволу на зброю відповідної категорії у встановленому Законом порядку.

Особі відмовляється у реєстрації знайденої зброї, якщо в ЄДРЗУ міститься інформація про її власника, або є дані про те, що ця зброя була знаряддям, чи предметом вчинення злочину, або зброя перебуває в технічному стані, який не дозволяє її використання за цільовим призначенням, або зброя є забороненою до цивільного обігу.

Порядок перевірки знайденої зброї щодо наявності підстав для її реєстрації за особою, яка її виявила, визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Розділ IV

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОЛОДІННЯМ ЦИВІЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ТА БОЄПРИПАСАМИ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 24. Права та обов'язки власників цивільної зброї

Власники цивільної зброї мають право:

1) володіти зброєю та боєприпасами до неї в порядку, встановленому законодавством;

2) використовувати зброю та боєприпаси до неї в порядку, встановленому законодавством та в цілях, не заборонених законодавством;

3) розпоряджатися зброєю та боєприпасами до неї в порядку, встановленому законодавством;

4) самостійно здійснювати тюнінг, дрібний ремонт та обслуговування зброї;

Власники зброї зобов'язані:

1) дотримуватися вимог щодо носіння та транспортування зброї і боєприпасів до неї в порядку, встановленому законодавством;

2) забезпечувати належне зберігання зброї і боєприпасів до неї;

3) використовувати зброю та боєприпаси з дотриманням вимог безпеки;

4) протягом 30 днів повідомляти до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, про зміну постійного місця проживання, або зміну місця постійного зберігання зброї та боєприпасів;

5) своєчасно підтверджувати право на володіння зброєю;

6) забезпечувати доступ до місць зберігання зброї та боєприпасів співробітниками уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України, наділеними повноваженнями на здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, а також надавати для ознайомлення дозвіл на зброю.

Стаття 25. Відповідальність та обмеження прав власників цивільної зброї та боєприпасів

Право власності на цивільну зброю та боєприпаси може бути обмежене у випадках, передбачених цим Законом.

Рішення про вилучення зброї та боєприпасів, припинення, чи призупинення дії дозволу на зброю, відмову у його видачі, а також інше рішення, що обмежує права власників зброї та боєприпасів, передбачені цим Законом, повинно бути письмово оформлене уповноваженим на це органом (посадовою особою) з викладенням мотивів та підстав його прийняття і доведене до відома особи, щодо якої воно прийняте, протягом трьох діб з моменту його прийняття.

Таке рішення може бути оскаржене особою до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Забороняється застава зброї та боєприпасів чи їх обтяження у будь-який інший спосіб шляхом встановлення майнових прав на користь третіх осіб.

Стаття 26. Продаж та інше відчуження цивільної зброї та боєприпасів

Власник цивільної зброї, може продавати свою зброю та боєприпаси до неї через суб’єкти господарювання, що мають відповідну ліцензію, у порядку комісійної торгівлі.

Власник цивільної зброї, може відчужувати її іншим громадянам України, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії. У цьому разі відчуження та передача зброї здійснюється безпосередньо в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем постійного проживання особи, яка відчужує зброю. При цьому інформація про зміну власника зброї вноситься до ЄДРЗУ та до збройних карток.

Громадянин, який має у власності зброю, має право передати зброю органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для утилізації.

Власники зброї мають право відчужувати боєприпаси, якими вони володіють на законних підставах іншим громадянам, що мають дозвіл на зброю відповідної категорії.

Порядок комісійного продажу зброї суб’єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію, визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 27. Дарування цивільної зброї та боєприпасів

Власник цивільної зброї може здійснювати дарування зброї та боєприпасів, які перебувають у його власності, іншим особам відповідно до норм чинного законодавства.

Обдаровані особи, які не мають дозволу на зброю, зобов'язані отримати його у встановленому законом порядку.

До отримання дозволу на зброю, особа, що отримала зброю у подарунок має право виключно на зберігання цієї зброї за місцем свого проживання, із забезпеченням передбачених цим Законом умов зберігання, та не має права на її носіння, транспортування, а також придбання боєприпасів до неї.

Стаття 28. Спадкування цивільної зброї та боєприпасів

Набуття права власності на зброю та боєприпаси в порядку спадкування здійснюється за умови одержання спадкоємцем дозволу на зброю, передбаченого цим Законом в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі наявності у спадкодавця зброї та боєприпасів на момент відкриття спадщини, спадкоємці, близькі родичі, а також особи, які спільно проживали із спадкодавцем, зобов’язані передати таку зброю та боєприпаси на тимчасове зберігання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем знаходження такої зброї у десятиденний термін з дня відкриття спадщини.

У такий же термін спадкоємець, який має право і бажання набути у власність зброю та боєприпаси, повинен подати до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, заяву про її переоформлення на своє ім'я.

Стаття 29. Зберігання цивільної зброї та боєприпасів

Громадяни, які мають дозвіл на зброю, мають право постійно зберігати її та боєприпаси до неї за місцем своєї реєстрації або постійного проживання.

Зброя другої, третьої та четвертої категорії, при відсутності її власника за місцем зберігання зброї, повинна зберігатися у сейфах (металевих шафах) для унеможливлення доступу до неї сторонніх осіб.

Вимоги до сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї:

- виготовлений з металу, товщиною щонайменше 1,5 мм;

- обладнаний щонайменше одним запірним пристроєм (замком) механічної, електромеханічної, електричної та ін. дії;

- у разі, якщо вага порожнього сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів менша ніж 30 кг і габаритні розміри сейфа (металевої шафи) для зберігання зброї та боєприпасів сукупно менші ніж 500 мм на 300 мм на 350 мм, такий сейф повинен бути позбавлений можливості його безперешкодного переміщення.

Боєприпаси до зброї другої, третьої та четвертої категорії повинні зберігатися у спосіб, який забезпечує їх безпечне зберігання та унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

Якщо місце постійного проживання відмінне від місця реєстрації, а також в разі зміни місця постійного проживання та зміни місця зберігання зброї та боєприпасів, власник зброї протягом 30 днів повинен повідомити про це до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, для внесення цих даних до ЄДРЗУ.

Якщо у власності громадянина перебуває більш як п’ять одиниць вогнепальної зброї будь-якої категорії, окрім першої, власник зобов’язаний забезпечити місце зберігання зброї сигналізацією.

Власник зброї має право тимчасово зберігати зброю та боєприпаси за місцем своєї роботи в металевій шафі або сейфі у спосіб, що унеможливлює доступ до зброї та боєприпасів сторонніх осіб.

Перевірки дотримання умов зберігання зброї та боєприпасів здійснюють співробітники уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України, наділені повноваженнями на здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів, не рідше двох разів на п’ять років.

На вимогу власника зброї чи особи, яка спільно володіє зброєю, перевірка місця зберігання зброї та боєприпасів проводиться в присутності щонайменше двох понятих із складанням особою, яка проводить перевірку, протоколу перевірки, у якому зазначаються її результати. Протокол перевірки підписують особа, яка його склала, власник зброї та поняті. Примірник протоколу вручається власнику зброї.

У разі виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом, уповноважена особа, яка проводила перевірку, виносить припис про усунення виявлених порушень, який під розпис вручається власнику зброї та підлягає виконанню протягом 30 днів з моменту вручення.

Про усунення порушень умов зберігання зброї власник зобов’язаний в письмовій формі протягом зазначеного вище терміну повідомити уповноважену особу, яка внесла припис про усунення виявлених порушень.

Порядок здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 30. Носіння та транспортування цивільної зброї і боєприпасів

Громадяни України, які мають у законній власності зброю та боєприпаси, мають право на їх носіння.

Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії здійснюється у зручний для власника та безпечний для нього і оточуючих спосіб (кобурах, чохлах, сумках тощо), які надійно утримують зброю від випадіння назовні незалежно від їх положення відносно тіла.

Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії в громадських місцях повинно здійснюватися приховано від оточуючих, у спосіб, який унеможливлює випадкову втрату зброї та боєприпасів, чи заволодіння ними третіми особами, а також випадкове спричинення шкоди третім особам.

Відкрите носіння зброї та її безпідставна демонстрація в громадських місцях забороняється і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність. Ненавмисна або випадкова демонстрація зброї виключає відповідальність особи за безпідставну демонстрацію зброї.

Носіння зброї другої та третьої категорії поза межами житла, домоволодіння особи, стрілецького тиру, стрільбища допускається виключно у випадках зайняття окремими видами діяльності з цивільною зброєю. У всіх інших випадках носіння зброї другої та третьої категорії заборонено.

Правила носіння зброї при здійсненні окремих видів діяльності з цивільною зброєю визначаються відповідними законами, підзаконними нормативними актами, правилами, які регламентують такі види діяльності.

Носіння зброї допускається лише за наявності у власника при собі дозволу на зброю.

Носіння вогнепальної зброї в нетверезому стані є адміністративним правопорушенням, наслідком вчинення якого є вилучення усієї належної винній особі вогнепальної зброї, припинення дозволу на зброю та/або дозволу на спільну зброю із довічним позбавленням винної особи права володіти зброєю.

Власники зброї та боєприпасів мають право на їх транспортування.

Транспортування зброї та боєприпасів повинно здійснюватися у спеціально призначених для цього засобах (кобура, чохол тощо) у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, їх надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб. Зброя під час транспортування повинна знаходитися в розрядженому стані.

Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється.

Стаття 31. Ремонт цивільної зброї та заміна основних частин зброї

Ремонт цивільної зброї, у тому числі із заміною її основних частин, здійснюють виключно суб’єкти підприємницької діяльності, що мають відповідну ліцензію на такий вид діяльності.

Заміна основних частин зброї при ремонті здійснюється на підставі відповідного дозволу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Дозвіл на заміну основних частин зброї видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю на підставі обґрунтованого клопотання власника зброї. У дозволі на заміну основних частин зброї зазначаються основні частини зброї, які підлягають заміні, або суттєвій зміні (зменшення довжини ствола внаслідок його пошкодження тощо).

До ремонту та заміни основних частин зброї не належить заміна власником зброї ствола до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї за умови, що такий ствол виготовлений виробником для встановлення на цю модель зброї та придбаний у передбаченому цим Законом порядку, а також заміна змінних дульних звужень (чоків) до гладкоствольної довгоствольної вогнепальної зброї.

Підставою для звернення з клопотанням про заміну основних частин зброї є така їх поломка, яка унеможливлює подальшу експлуатацію зброї без їх заміни, або суттєвої зміни, що підтверджується відповідним висновком спеціаліста.

Порядок проведення досліджень зброї та складення висновків спеціалістів встановлює Кабінет Міністрів України.

Особі може бути відмовлено у видачі дозволу на заміну основних частин зброї, якщо внаслідок їх заміни або суттєвої зміни зброя перестане відповідати вимогам законодавства щодо обігу цивільної вогнепальної зброї.

Якщо при ремонті була замінена основна частина зброї, на яку було нанесено ідентифікаційне маркування, про це повинно бути повідомлено орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для внесення відповідних змін у ЄДРЗУ.

Зброя із заміненими основними частинами, крім ствольної коробки, підлягає відстрілу для кулегільзотеки.

Стаття 32. Виготовлення та переспорядження цивільних боєприпасів

Власники цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорій мають право самостійно для власних потреб виготовляти та переспоряджувати боєприпаси для власної зброї, якщо ці боєприпаси не є забороненими в Україні.

Самостійне виготовлення та переспорядження боєприпасів до короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби боєприпасами, спорядженими метальними елементами менш смертельної дії, забороняється.

Виготовлення та переспорядження боєприпасів на продаж чи на замовлення суб’єктами господарської діяльності здійснюється на підставі відповідної ліцензії на такий вид діяльності.

Стаття 33. Тимчасове вилучення цивільної зброї та боєприпасів

Зброя та боєприпаси підлягають тимчасовому вилученню у власника у всіх випадках призупинення дозволу на зброю, окрім випадків неможливості перевірити місце зберігання зброї та боєприпасів через відсутність власника за місцем постійного проживання, а також виявлення порушень умов зберігання зброї.

Зброя та боєприпаси вилучаються уповноваженими співробітниками органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Факт вилучення зброї та боєприпасів фіксується у відповідному протоколі, що складає особа, яка уповноважена на тимчасове вилучення зброї, та який підписують власник зброї та поняті. Другий екземпляр протоколу про вилучення зброї та боєприпасів, разом із належним чином оформленим рішенням, на підставі якого відбувається вилучення зброї, вручається під розписку власнику зброї. Зброя повинна вилучатися в присутності щонайменше двох понятих.

У ході вилучення зброї здійснюються фотофіксація та детальний опис стану зброї і встановленого додаткового обладнання.

Тимчасово вилучена зброя та боєприпаси підлягають поверненню власнику в разі відновлення дозволу на зброю. Зброя та боєприпаси повертаються протягом 3 робочих днів з моменту відновлення дозволу на зброю. Про повернення зброї та боєприпасів складається відповідний акт, до якого заноситься інформація про стан зброї та перелік додаткового обладнання, встановленого на зброї на момент повернення, а також перелік та кількість боєприпасів, які повертаються.

Стаття 34. Відстріл цивільної зброї для кулегільзотеки

В Україні ведеться інформаційна кулегільзотека слідів, що залишаються на кулях та гільзах, відстріляних з вогнепальної зброї. Порядок ведення кулегільзотеки визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Цивільна вогнепальна зброя, яка вперше реєструється за громадянином, має бути відстріляна для отримання необхідних даних для кулегільзотеки. Обов’язок відстрілу зброї покладається на суб’єкта господарювання, який має відповідну ліцензію на продаж зброї, а інформацію про відстріл зброї орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, вносить до ЄДРЗУ.

Відстріл зброї, яка перебуває у власності громадянина, у тому числі при проведенні експертиз під час кримінального провадження, здійснюється у присутності власника зброї.

Порядок відстрілу зброї визначає Міністерство внутрішніх справ України.

Стаття 35. Тимчасова передача цивільної зброї та боєприпасів

Передача зброї другої, третьої, четвертої категорії та боєприпасів до неї власником третій особі, яка не має дозволу на зброю або не має дозволу на зброю відповідної категорії, забороняється за винятком випадків:

1) тимчасової передачі для ознайомлення зі зброєю в межах тирів та стрільбищ, а також у помешканні чи іншому володінні власника зброї у його присутності;

2) тимчасової передачі зброї та боєприпасів під час проведення спортивних змагань зі стрільби спортсменам – членам спортивних організацій в межах тирів та стрільбищ, на яких проводяться змагання;

3) тимчасової передачі зброї та боєприпасів неповнолітнім членам сім’ї власника зброї з 12-річного віку батьками в межах тирів та стрільбищ у їх присутності та під їх відповідальність.

Дозволяється тимчасова передача для транспортування зброї та боєприпасів другої, третьої, четвертої категорії власником цієї зброї третій особі, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії на термін не більше ніж три доби. Факт передачі зброї для транспортування оформлюється актом, в якому вказується місце, дата і час передачі зброї, її марка, номер і модель. Акт складається в двох примірниках, зброя транспортується разом з дозволом на зброю та копією збройової картки. При поверненні зброї власнику складається аналогічний акт.

Власник зброї має право передати зброю на зберігання юридичній особі, яка має ліцензію на такий вид діяльності та відповідні умови для зберігання зброї. Факт передачі оформлюється актом, в якому вказуються місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель, акт складається в трьох примірниках, один з яких протягом двох робочих днів подає власник зброї за місцем його постійного проживання до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю для внесення відповідних даних про зміну місця зберігання зброї в ЄДРЗУ.

У разі тривалого (понад три місяці) відрядження, або проходження військових зборів чи строкової служби у Збройних Силах України, а також за наявності інших поважних причин, власник зброї, з дозволу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, має право передати власну зброю на тимчасове зберігання, без права користування, особі, яка має дозвіл на зброю відповідної категорії.

Факт передачі оформлюється актом, в якому вказується місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель, акт складається в присутності уповноваженого співробітника органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем видачі дозволу на тимчасове зберігання. Акт складається в трьох примірниках, один з яких залишається в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю та служить підставою для внесення відповідних даних про зміну місця зберігання зброї в ЄДРЗУ.

Тимчасове отримання громадянином у користування зброї та боєприпасів, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, допускається у таких випадках:

1) отримання зброї та боєприпасів для ознайомлювальної стрільби в тирі і на стрільбищі – у присутності інструкторів тирів та стрільбищ та виключно в їх межах;

2) отримання зброї та боєприпасів для участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях в тирі і на стрільбищі – членам стрілецьких спортивних організацій – у присутності спортивних суддів, інструкторів та тренерів з виду спорту та виключно в межах тирів і стрільбищ;

3) отримання зброї та боєприпасів для проїзду до місця проведення змагань та участі у спортивних заняттях та змаганнях – членам українських стрілецьких спортивних організацій, за наявності у них дозволу на відповідну категорію зброї. За відсутності такого дозволу, зброя та боєприпаси транспортуються до місця проведення змагань уповноваженою особою стрілецької спортивної організації, про що не пізніше як за п’ять робочих днів до транспортування зброї та боєприпасів повідомляється до відповідного уповноваженого органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Порядок транспортування такої зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.

Тимчасова передача фізичним особам цивільної зброї та боєприпасів, які належать суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з обігом цивільної зброї та боєприпасів, допускається виключно в формі прокату зброї при наданні послуг стрілецьких тирів та стрільбищ на умовах, визначених цим Законом.

Розділ V

ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ

Стаття 36. Застосування цивільної зброї та боєприпасів власниками

Власники зброї мають право застосовувати зброю для захисту себе чи інших осіб від злочинних та інших протиправних посягань; затримання осіб, що безпосередньо вчинили злочин (готуються його вчинити) чи щодо яких є обґрунтована підозра у вчиненні ними злочину, а також в разі крайньої потребі у випадках, передбачених статтями 36 і 39 Кримінального кодексу України.

Не тягне за собою кримінальної відповідальності застосування громадянином зброї для захисту від нападу особи або групи осіб (дві чи більше особи), або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше володіння особи (включно із транспортним засобом), або інше місце законного тимчасового перебування особи, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Особа має право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

Зброя застосовується громадянами як крайній захід для:

1) захисту від злочинних посягань на життя і здоров'я, житло та майно – власне чи інших громадян;

2) захисту від нападу на приміщення підприємства, організації, установи чи суб'єкта господарювання, де вони працюють чи законно перебувають;

3) затримання особи, яку застали при вчиненні злочину і яка намагається втекти;

4) знешкодження тварин, що безпосередньо загрожують життю чи здоров’ю людей;

5) попередження про намір застосувати зброю (постріл вгору), а також для подачі сигналу тривоги та виклику допомоги.

Перед тим, як застосувати зброю, громадянин зобов’язаний подати чітко визначене попередження про її застосування щодо особи, проти якої буде застосовано зброю (словесне попередження та/або постріл вгору), за винятком випадків, коли таке попередження неможливе внаслідок явної загрози життю людей (людини) або спричинення інших тяжких наслідків.

Забороняється застосовувати зброю щодо жінок з явними ознаками вагітності, неповнолітніх, коли їх вік відомий або очевидний, інвалідів, пересування та рухи яких обмежені, осіб похилого віку, крім випадків вчинення вищевказаними особами збройного чи групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, окрім випадків вчинення ними неправомірних дій, які загрожують життю чи здоров’ю людей.

Відповідальність за незаконне застосування зброї встановлюється чинним законодавством.

При враженні людини внаслідок застосування зброї, особа, яка застосувала зброю, повинна негайно викликати швидку медичну допомогу для пораненого, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події, сповістити органи внутрішніх справ про застосування зброї.

Особа, яка правомірно застосувала зброю, не підлягає кримінальній відповідальності та не зобов’язана відшкодовувати збитки (моральні та/або матеріальні), які завдано внаслідок застосування нею зброї. Обов'язок щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок правомірного застосування зброї, покладається на особу (осіб), які вчинили протиправні дії, що призвели до застосування зброї чи на спадкоємців таких осіб.

Стаття 37. Зони, вільні від зброї

У приміщеннях та на території державних, комунальних підприємств, установ та організацій, що визначені Кабінетом Міністрів України, діють зони, вільні від зброї.

У будівлях, приміщеннях, спорудах та на територіях недержавної форми власності статус зони, вільної від зброї, встановлюється за рішенням власника.

Усі місця входу до зони, вільної від зброї, та/або межі її території повинні бути позначені відповідними інформаційними знаками, розташованими на видному місці.

Зона, вільна від зброї, повинна бути забезпечена озброєною охороною та охоронюваним місцем для тимчасового зберігання зброї. Вимоги щодо створення та обладнання зон, вільних від зброї, визначаються Міністерством внутрішніх справ України.

У разі, якщо не забезпечені умови щодо наявності озброєної охорони у місці, яке позначене як зона, вільна від зброї, та/або якщо відсутнє охоронюване місце для тимчасового зберігання зброї, яка належить відвідувачам (працівникам тощо), така будівля, споруда, приміщення чи територія не є зоною вільною від зброї, незважаючи на будь-які позначення чи рішення уповноважених органів влади (власника).

Стаття 38. Колекціонування та експонування зброї та боєприпасів

Громадяни України мають право колекціонувати зброю та боєприпаси з додержанням вимог законодавства.

Громадяни України мають право експонувати власну зброю з додержанням вимог законодавства. Експонування проводиться на підставі разового дозволу уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України.

Експонована зброя повинна зберігатися в замкнених чи закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах або надійно бути прикріплена до підлоги, стіни або іншої будівельної конструкції. Експоновані боєприпаси повинні знаходитися в замкнених або закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах.

Порядок експонування зброї та боєприпасів визначає Кабінет Міністрів України.

Розділ IV

СТРІЛЕЦЬКІ ТИРИ ТА СТРІЛЬБИЩА, ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАНЯТТЯ СТРІЛЬБОЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СТРІЛЬБИ

Стаття 39. Стрілецькі тири і стрільбища

Для заняття стрільбою з метою поліпшення навичок володіння зброєю, стрілецьким спортом, проведення спортивних стрілецьких заходів, здійснення навчання громадян стрільби, проведення навчання власників зброї та ознайомлювальної стрільби, а також здійснення іншої діяльності, пов’язаної із заняттям стрільбою, в Україні створюються та функціонують стрілецькі тири та стрільбища.

Діяльність з надання послуг стрілецькими тирами та стрільбищами здійснюється на підставі відповідної ліцензії на такий вид господарської діяльності. Ліцензію на право надавати послуги стрілецького тиру та/або стрільбища видає Міністерство юстиції України. Вимоги щодо відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, а також технічні вимоги до них визначаються виключно Ліцензійними умовами, які затверджує Міністерство юстиції України.

Стрілецькі тири і стрільбища можуть бути передані в оренду виключно суб’єктам господарювання або стрілецьким спортивним організаціям, які отримали ліцензію, що дає право на надання послуг стрілецького тиру та/або стрільбища.

Стрілецькі тири і стрільбища, на яких проводяться спортивні змагання, повинні бути побудовані та обладнані згідно з вимогами до правил видів спорту або до правил спортивних дисциплін, що встановлюють стрілецькі спортивні організації.

Для зберігання зброї та боєприпасів стрілецькі тири та стрільбища повинні бути обладнані відповідним сховищем. Якщо зброя і боєприпаси у стрілецькому тирі чи на стрільбищі не зберігаються – обладнання сховища для їх відкриття і функціонування не потребується.

Стрілецькі тири та/або стрільбища можуть надавати послуги із тимчасового зберігання зброї та боєприпасів громадян, юридичних осіб, спортивних стрілецьких організацій, що є її власниками, за умови обладнання сховища для зберігання зброї та боєприпасів, відповідно до ліцензійних умов, які встановлені для діяльності з надання послуг з тимчасового зберігання зброї та боєприпасів, які належать стороннім особам. При цьому суб’єкти господарювання або спортивні стрілецькі організації, що мають право надавати послуги стрілецького тиру та/або стрільбища на підставі відповідної ліцензії, не повинні отримувати ліцензію на здійснення діяльності з надання послуг з тимчасового зберігання зброї та боєприпасів, що належить стороннім особам. Відповідальність за збереження зброї та боєприпасів, що передані на тимчасове зберігання, покладається на зберігача.

Стрілецькі тири та/або стрільбища мають бути обладнані інформаційним стендом з вимогами безпеки, правилами внутрішнього розпорядку та даними осіб, що відповідають за проведення стрільб. Адміністрація стрілецького тиру та стрільбища має право встановлювати додаткові вимоги безпеки.

Вимоги цього Закону не поширюються на тири і стрільбища відомчого та військового призначення.

Стаття 40. Організація курсів з підготовки власників зброї

Громадяни, які бажають придбати зброю, повинні опанувати засади законодавства України про зброю, правила безпечного поводження зі зброєю, знати її технічні характеристики, а також мати практичні навички поводження зі зброєю.

Для забезпечення належного рівня опанування громадянами навичок поводження зі зброєю та боєприпасами в Україні створюються та функціонують курси з підготовки власників зброї.

Курси повинні включати в себе теоретичну частину щодо знання основ законодавства про обіг цивільної зброї, про правила безпечного поводження з нею, матеріально технічну частину зброї та практичну частину. Проходження курсів закінчується екзаменом, який приймає представник органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, та представник організації, де проводяться курси.

Курси з підготовки власників зброї створюються та функціонують на базі стрілецьких тирів та/або стрільбищ.

На базі курсів власників зброї проводяться кваліфікаційні курси щодо поводження зі зброєю відповідної категорії та приймаються регулярні кваліфікаційні іспити власників зброї четвертої категорії. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії.

Порядок створення курсів з підготовки власників зброї та кваліфікаційних курсів, а також порядок їх функціонування встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 41. Прокат і використання зброї в стрілецькому тирі та на стрільбищі

Суб’єкти господарювання мають право надавати зброю та боєприпаси в прокат у порядку, передбаченому цим Законом, за умови наявності в них ліцензії на надання послуг стрілецького тиру та/або стрільбища та лише в межах тирів чи стрільбищ, де вони здійснюють свою господарську діяльність.

Перед отриманням зброї в прокат особа повинна ознайомитися з вимогами безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також з правилами внутрішнього розпорядку стрілецького тиру, стрільбища. Організація проведення інструктажів з вимог безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами покладається на суб'єкта господарської діяльності, що здійснює діяльність з надання послуг стрілецького тиру та/або стрільбища.

Задля отримання прокатної зброї особа має надати документ, що посвідчує особу.

Особи, які отримують зброю в прокат, несуть відповідальність за збереження зброї, а також її правомірне і безпечне використання. Прокатна зброя може використовуватись тільки під керівництвом інструктора зі стрільби, або тренера з відповідного виду спорту.

Самостійно використовувати зброю, отриману в прокат, можуть тільки особи, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, або є інструкторами зі стрільби, тренерами з відповідного виду спорту, або членами спортивних стрілецьких організацій.

Вогнепальну зброю дозволяється здавати в прокат особам, які досягли 16 років.

Після використання, прокатна зброя підлягає негайному поверненню уповноваженій особі, що здійснила її видачу.

Винесення прокатної зброї за межі (територію) стрілецького тиру, стрільбища забороняється.

Стаття 42. Інструктор зі стрільби

Інструктором зі стрільби стрілецького тиру або стрільбища може бути особа, що має дозвіл на зброю, знає законодавство, що регулює оборот цивільної зброї, та має відповідні стрілецькі навички.

Інструктор зі стрільби виконує такі функції:

1) організовує та контролює хід занять зі стрільби;

2) контролює відповідність стану стрілецького тиру або стрільбища вимогам безпеки;

3) контролює додержання правил безпеки стрільцями;

4) вживає всіх необхідних заходів для недопущення нещасних випадків при поводженні зі зброєю.

Стаття 43. Продаж боєприпасів у стрілецькому тирі, на стрільбищі

У стрілецькому тирі та/або на стрільбищі дозволяється продаж боєприпасів до прокатної зброї. Отримання окремої ліцензії на торгівлю боєприпасами при цьому не вимагається.

Боєприпаси до прокатної зброї можуть бути продані особі, яка не має дозволу на зброю, однак у цьому випадку винесення боєприпасів за межі (територію) стрільбища забороняється, а невикористані боєприпаси підлягають відплатному поверненню за ціною придбання.

Стаття 44. Зберігання зброї та боєприпасів під час спортивних змагань та занять зі стрільби

Зброя і боєприпаси, які доставлені на місце проведення спортивних змагань та занять зі стрільби, можуть бути тимчасово передані на тимчасове зберігання до сховища стрілецького тиру та/або стрільбища.

У разі відсутності у стрілецькому тирі та/або на стрільбищі сховища для зберігання зброї та боєприпасів, їх надійне зберігання власник зброї (спортсмен) забезпечує самостійно.

Стаття 45. Загальні вимоги безпеки при проведенні спортивних змагань та спортивних занять

Будь-які спортивні змагання, спортивні заняття та спортивні тренування повинні розпочинатися з інструктажу з техніки безпеки поводження зі зброєю та боєприпасами. Відповідальність за проведення інструктажу покладається на керівника спортивних змагань та спортивних тренувань.

Збереження спортсменами власної зброї та боєприпасів під час змагань та спортивних занять забезпечується ними самостійно.

Збереження зброї та боєприпасів, які належать стрілецьким спортивним організаціям, під час змагань та спортивних занять забезпечується уповноваженими особами цих організацій.

У ході змагань та спортивних занять зброя повинна бути розрядженою за виключенням безпосереднього виконання вправ спортсменами під контролем судді чи іншої уповноваженої особи.

Зброя під час змагань та спортивних занять переноситься територією стрілецького тиру та стрільбища у розрядженому стані стволом догори або у спеціально призначених для цього засобах (кобурах, чохлах тощо).

Додаткові вимоги безпеки визначають організатори змагань та адміністрація тирів і стрільбищ та мають бути доведені до учасників змагань і спортивних занять та/або глядачів, інших відвідувачів тирів і стрільбищ під розпис.

Розділ VII

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ

Стаття 46. Господарська діяльність у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів

Господарською діяльністю у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів є будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, яка пов'язана з виробництвом (виготовленням), розробкою та/або конструюванням цивільної зброї та/або боєприпасів, торгівлею ними, наданням послуг чи виконанням робіт, які прямо стосуються обігу зброї та боєприпасів.

Цим Законом встановлюється виключний перелік видів господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів, які підлягають ліцензуванню.

Стаття 47. Види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів, що підлягають ліцензуванню

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів:

1) виробництво, ремонт цивільної вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальної зброї під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра, виробництво основних частин цивільної вогнепальної зброї;

2) виробництво боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на продаж, переспорядження боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на замовлення.

3) розробка та/або конструювання цивільної зброї та/або боєприпасів;

4) торгівля цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальною зброєю під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра;

5) надання послуг стрілецьких тирів та/або стрільбищ;

6) тимчасове та/або постійне зберігання зброї та боєприпасів;

Діяльність стрілецьких спортивних організацій, якщо вона не пов’язана із перерахованими вище видами господарської діяльності, ліцензуванню не підлягає.

Інші види господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів ліцензуванню не підлягають.

Ліцензія, яка засвідчує право на надання послуг стрілецьких тирів та/або стрільбищ надає право її власнику на проведення діяльності щодо тимчасового та/або постійного зберігання зброї та боєприпасів, на виготовлення та переспорядження боєприпасів для власних потреб, а також право на організацію та проведення курсів підготовки власників зброї за умови відповідності вимогам ліцензійних умов для кожного з видів господарської діяльності, що ліцензуються.

Ліцензія, яка засвідчує право на виробництво цивільної зброї та боєприпасів, надає право її власнику на здійснення діяльності з розробки та/або конструювання цивільної зброї та боєприпасів за умови відповідності вимогам ліцензійних умов для кожного з видів господарської діяльності, що ліцензуються.

Стаття 48. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування обігу цивільної зброї і боєприпасів, що підлягають ліцензуванню

Органом ліцензування у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів є Міністерство юстиції України, яке затверджує ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів та порядок контролю за їх додержанням.

Контроль за виконанням ліцензійних умов здійснює Міністерство внутрішніх справ України.

Розділ VIII

ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ І БОЄПРИПАСАМИ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Стаття 49. Володіння та користування цивільною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, мають право на володіння цивільною зброєю і боєприпасами тільки першої категорії.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, мають право на тимчасове користування зброєю і боєприпасами другої, третьої та четвертої категорії на умовах тимчасового отримання зброї, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, під час участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях, а також на умовах отримання зброї в прокат у стрілецькому тирі чи на стрільбищі.

Стаття 50. Тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів на територію України

Іноземці мають право на тимчасове ввезення на територію України належної їм цивільної зброї і боєприпасів для полювання, участі в виставкових заходах та у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях.

Тимчасове ввезення іноземцями належної їм цивільної зброї і боєприпасів в Україну здійснюється при наявності у них відповідного дозволу на зброю та на підставі запрошення організатора полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань, а також дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів, виданого уповноваженим органом МВС України.

Термін тимчасового ввезення іноземцями цивільної зброї та боєприпасів на територію України не може перевищувати 14 календарних днів з дати перетину митного кордону України.

Митне оформлення тимчасового ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Зброя, тимчасово ввезена на територію України, повинна постійно зберігатися за місцем проведення полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань.

Носіння такої зброї поза межами місця проведення полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань заборонено.

Форма дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї і боєприпасів іноземцями на територію України встановлюється уповноваженим органом МВС України.

Стаття 51. Тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України

Громадяни України мають право на тимчасове вивезення з території України належної їм цивільної зброї і боєприпасів для полювання та участі у виставкових заходах, спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях.

Тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з України здійснюється при наявності у громадянина України відповідного дозволу на зброю та на підставі запрошення організатора полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань, а також дозволу на тимчасове ввезення цивільної зброї та боєприпасів, виданого відповідним органом іноземної держави, на територію якої вивозиться зброя та боєприпаси.

Митне оформлення тимчасового вивезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Розділ IX

ДЕРЖАВНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБІГУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ

Стаття 52. Громадський контроль у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів

Діяльність органів державної влади та управління в сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів повинна здійснюватися на засадах публічності, гласності та відкритості.

З метою захисту прав та законних інтересів власників зброї в Україні створюються та діють громадські об’єднання власників зброї, які здійснюють свою діяльність на підставі статуту.

Порядок створення та діяльності громадських об’єднань власників зброї визначається відповідно до положень законодавства України про громадські об’єднання.

Громадські об'єднання власників зброї в межах своїх повноважень представляють і захищають законні інтереси своїх членів, надають їм організаційну, юридичну та іншу допомогу, здійснюють громадський контроль за реалізацією положень цього Закону органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.

Для забезпечення громадського контролю у сфері обігу цивільної зброї при Кабінеті Міністрів України створюється Громадська рада з обігу цивільної зброї, до складу якої включаються представники всеукраїнських громадських об’єднань власників цивільної зброї та всеукраїнських стрілецько-спортивних організацій.

Стаття 53. Повноваження органів державної влади та управління у сфері обігу зброї і боєприпасів

Кабінет Міністрів України реалізує державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів, бере участь у підготовці нормативно-правових актів у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів та відповідно до цього визначає:

1) правила придбання, зберігання, обліку та перевезення зброї і бойових припасів підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють господарську діяльність у сфері обігу цивільної зброї;

2) порядок розгляду заяв громадян про видачу дозволу на зброю;

3) порядок видачі дозволів на зброю, їх форму та форму збройової картки встановлює;

4) порядок придбання спортивної зброї спортивними стрілецькими організаціями, а також зброї для навчальних потреб;

5) порядок придбання громадянами України зброї за кордоном;

6) порядок створення курсів з підготовки власників зброї та кваліфікаційних курсів, а також порядок їх функціонування та порядок складання кваліфікаційних іспитів на отримання дозволу на зброю окремої категорії;

7) зміст регулярних кваліфікаційних іспитів власників зброї четвертої категорії та порядок їх проходження; 8)порядок експонування зброї та боєприпасів;

9) порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої цивільної зброї та боєприпасів до неї;

10) порядок здійснення Міністерством внутрішніх справ України контролю за дотриманням правил та умов обігу цивільної зброї та боєприпасів.

11) порядок здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів;

12) порядок вилучення зброї та боєприпасів у власників та порядок реалізації вилученої зброї;

13) порядок комісійного продажу зброї та боєприпасів;

Уповноважений орган Міністерства внутрішніх справ України в межах своєї компетенції:

1) контролює дотримання правил придбання цивільної зброї та боєприпасів;

2) контролює дотримання правил транспортування цивільної зброї та боєприпасів;

3) контролює дотримання правил носіння цивільної зброї;

4) контролює дотримання правил зберігання цивільної зброї та боєприпасів фізичними особами;

5) контролює дотримання умов зберігання та обліку цивільної зброї і боєприпасів суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями;

6) здійснює контроль за виконанням ліцензійних умов у сфері обігу цивільної зброї і боєприпасів;

7) визначає вимоги щодо створення та обладнання зон вільних від зброї;

8) встановлює порядок ведення кулегільзотеки;

9) вирішує інші питання, які віднесені Конституцією України та законами України до його повноважень.

Стаття 54. Державний контроль у сфері обігу та використання цивільної зброї і боєприпасів

Державний контроль у сфері обігу та використання зброї і боєприпасів здійснює уповноважений орган Міністерства внутрішніх справ України відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України мають право:

а) проводити огляд зброї і боєприпасів у місцях їх виробництва, продажу, зберігання та знищення;

б) призупиняти та припиняти дозволи на зброю у випадках, передбачених цим Законом;

в) вилучати (оплатно чи безоплатно), а також знищувати в установленому законодавством порядку зброю;

г) при виявленні порушень встановлених правил виносити обов'язкові для виконання приписи про усунення цих порушень;

ґ) входити на територію об'єктів і в місця зберігання зброї та боєприпасів (у житло – за згодою власника зброї або на підставі рішення суду) для проведення службових перевірок умов їх зберігання.

д). тимчасово вилучати зброю та боєприпаси у власника у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 55. Відповідальність за порушення у сфері обігу та використання цивільної зброї і боєприпасів

Громадяни України, винні у порушенні законодавства в сфері обігу та використання зброї і боєприпасів, несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Суб’єкти господарювання, винні у порушенні законодавства у сфері обігу та використання цивільної зброї і боєприпасів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Стаття 56. Гарантії прав власників цивільної зброї і боєприпасів

Закріплені у цьому Законі права громадян України щодо володіння зброєю і боєприпасами не можуть бути обмежені, звужені або погіршені.

Стаття 57. Вилучення зброї і боєприпасів

Після припинення дозволу особи на зброю усі наявні в її власності зброя та боєприпаси підлягають невідкладному вилученню у власника у випадках припинення дозволу на зброю внаслідок:

- закінчення, передбаченого ст. 19 цього Закону терміну підтвердження права на володіння зброєю та при відсутності поважних причин, які унеможливлюють своєчасне підтвердження права на володіння зброєю;

- повторної втрати вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання;

- довічного позбавлення особи права на зброю за рішенням суду, яке набрало законної сили;

- смерті власника зброї;

- встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин та направлення особи на примусове лікування від наркотичної залежності;

- набрання щодо особи законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості;

- призначення особі покарання у вигляді позбавлення волі, арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили;

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою за рішенням суду, яке набрало законної сили;

- відсутності постійного місця проживання особи;

- ненадання інформації про усунення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів у строк, визначений цим Законом. Вилучені зброя і боєприпаси передаються на зберігання до уповноваженого органу МВС України для подальшої передачі на реалізацію у визначеному цим Законом порядку, або її знищення.

У разі припинення дозволу на зброю з інших, ніж зазначено вище, передбачених цим Законом підстав, особі надається триденний термін для реалізації зброї і боєприпасів у визначеному цим Законом порядку на підставі окремого разового дозволу, який видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю.

Якщо по закінченні цього терміну зброя і боєприпаси не будуть реалізовані або передані на реалізацію у визначеному цим Законом порядку, вони підлягають вилученню та передачі на зберігання до уповноваженого органу МВС України для подальшої передачі на реалізацію чи знищення.

Вилучена зброя може бути передана для знищення при наявності письмової згоди на це особи, в якої вилучили зброю, її законного представника чи спадкоємця.

У разі оскарження власником рішення про припинення дозволу на зброю до суду вилучена зброя і боєприпаси зберігаються в уповноваженому органі МВС України до прийняття судом остаточного рішення та набрання цим рішенням законної сили.

Порядок вилучення зброї і боєприпасів та порядок реалізації вилученої зброї і боєприпасів встановлює Кабінет Міністрів України.

Розділ X

ДІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Стаття 58. Міжнародні угоди у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів

Правову основу міжнародної співпраці у сфері обігу зброї становлять міжнародні договори України, укладені відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

Якщо міжнародною угодою, ратифікованою в Україні, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародної угоди.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Встановити, що раніше видані (до дати набрання чинності цим Законом) дозволи на придбання, на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, термін дії яких на момент набрання цим Законом чинності не закінчився, є чинними до закінчення терміну їх дії та підлягають заміні на дозволи на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою – без проходження медичного огляду, курсів власників зброї, кваліфікаційних курсів.

При цьому особи, які отримали дозвіл на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою, зобов’язані перший раз підтвердити право на володіння зброєю, в порядку, визначеному статтею 19 цього Закону у строк, що не перевищує трьох календарних років з дати отримання дозволу на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою.

У разі, якщо протягом трьох років з дати отримання дозволу на зброю за спрощеною процедурою особа отримала дозвіл на зброю іншої категорії в загальному порядку, підтвердження права на зброю, дозвіл на яку було отримано за спрощеною процедурою, не потребується.

Власник зброї має право на заміну дозволу на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до закінчення терміну дії такого дозволу.

Уся наявна у власності громадянина зброя підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру зброї України під час заміни дозволів.

Термін дії дозволу на придбання вогнепальної зброї, який було видано до дати набрання чинності цим Законом, може бути подовжено за письмовою заявою особи, на ім'я якої він виданий. Подовження строку дії дозволу на придбання вогнепальної зброї має відбуватися в порядку, що діяв на час його видачі.

3. Особи, які на день набрання чинності цього Закону незаконно зберігають зброю та/або боєприпаси, зобов’язані у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону, заявити в органи внутрішніх справ про таку зброю та/або боєприпаси.

3.1. Заявлені зброя та боєприпаси вилучаються органами внутрішніх справ, ставляться на облік і перевіряються на предмет їх викрадення, використання в злочинних цілях та інших випадків їх незаконного набуття, за наслідками перевірки органами внутрішніх справ приймається одне з таких рішень:

а) повернути громадянину зброю і боєприпаси з видачею дозволів на їх зберігання і носіння відповідно до вимог цього Закону;

б) вилучити зброю з виплатою її оціночної вартості на момент вилучення за наявності обставин, що перешкоджають відповідно до цього Закону громадянину набути право власності на пред'явлену цивільну зброю;

г) вилучити пред'явлені зброю і боєприпаси без виплати їх вартості в таких випадках:

1) зброя і боєприпаси значаться як викрадені, тобто є предметом злочину;

2) зброя була використана в злочинних цілях, тобто є знаряддям злочину;

3) зброя та боєприпаси зазнали переробки, внаслідок чого становлять підвищену небезпеку при їх зберіганні, носінні, транспортуванні, застосуванні та використанні.

3.2. Порядок пред'явлення зброї і боєприпасів, вилучення, постановки на облік, перевірки, продажу та інших дій відповідно до цього Закону встановлює Кабінет Міністрів України.

3.3. Особа, яка добровільно заявила про зброю і боєприпаси, що незаконно зберігаються у неї, відповідно до вимог цього Закону, звільняється від кримінальної та інших видів відповідальності, якщо в її діях не міститься іншого складу злочину.

4. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):

-ч. 5 ст. 36 викласти в такій редакції:

«5. Не тягне за собою кримінальну відповідальність застосування громадянином зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу особи або групи осіб (дві чи більше особи), або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше володіння особи (включно із транспортним засобом), або інше місце законного тимчасового перебування особи, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.»

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

– доповнити новою статтею 174-1 такого змісту:

«Стаття 174-1. Порушення встановлених вимог щодо обігу цивільної зброї та боєприпасів

Втрата вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторна втрата вогнепальної зброї через недбале ставлення до правил її носіння, транспортування та зберігання –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та довічним позбавленням права володіти зброєю.

Продаж, обмін, дарування або передача іншим чином боєприпасів до вогнепальної зброї у власність або володіння особи, що не має відповідного дозволу на зброю –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всіх боєприпасів, що були відчужені та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до одного року.

Носіння вогнепальної зброї в нетверезому стані –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі, та довічним позбавленням права володіти зброєю.

Порушення правил носіння і транспортування зброї і боєприпасів, а саме відкрите носіння зброї, транспортування зарядженої зброї, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі та позбавленням права володіти зброєю на строк від шести місяців до трьох років.

Неповідомлення власником зброї у встановлений законом термін до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, про зміну постійного місця проживання, або зміну місця постійного зберігання зброї та боєприпасів –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення власника зброї від надання доступу до місць зберігання зброї та боєприпасів співробітниками органів внутрішніх справ, наділеними відповідними повноваженнями, для здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка

Втрата вогнепальної зброї внаслідок вчинення третьою особою неправомірних дій відносно власника, що підтверджено відповідним кримінальним провадженням, втрата вогнепальної зброї внаслідок стихійного лиха, катастрофи, масових заворушень, терористичних актів та бойових дій не підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 та 2 цієї статті.

Примітка

Власник зброї має право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Ці дії не підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 5 цієї статі.

Ненавмисна, або випадкова демонстрація зброї не підпадає під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 5 цієї статті.

Примітка

Не є ухиленням власника зброї від надання доступу до місць зберігання зброї та боєприпасів відмова надати дозвіл на входження в житло та перебування в ньому співробітникам органів внутрішніх справ, які не наділені відповідними повноваженнями, для здійснення службових перевірок місць зберігання зброї та боєприпасів.»

3) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160):

- частину першу статті 7 після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:

«9-1) страхування цивільно-правової відповідальності власників вогнепальної зброї;»

4) У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299):

- частину 1 ст. 9 «Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» після пункту 12) доповнити пунктами 13), 14), 15), 16), 17), 18) та викласти їх в такій редакції:

«13) виробництво, ремонт цивільної вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальної зброї під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра, виробництво основних частин цивільної вогнепальної зброї;

14) виробництво боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на продаж, переспорядження боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї на замовлення;

15) розробка та/або конструювання цивільної зброї та/або боєприпасів;

16) торгівля цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, вогнепальною зброєю під патрон «Флобера» калібром понад 4,5 міліметра;

17) надання послуг стрілецьких тирів та/або стрільбищ;

18) тимчасове та/або постійне зберігання зброї та боєприпасів.»

- з частини 3 ст. 9 «Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» виключити пункти:

«1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду»;

«40) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів».

5) У Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23 ст. 176)

- пункт 5 ст. 18 «Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв’язку з масовими порушеннями громадського порядку» викласти в такій редакції:

«5) тимчасове вилучення у підприємств, установ і організацій навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;»

6. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

* * * 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси»

1. Обґрунтування необхідності ухвалення проекту Закону

Конституцією України проголошено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла. Обов'язок держави – захищати життя людини (ст.ст. 3, 27, 29, 30 Конституції України).

Нагальною потребою є ухвалення законів, спрямованих на виконання вищевказаних статей Конституції України, у тому числі Закону, який врегульовує питання забезпечення громадянами нашої держави захисту свого життя та здоров'я, а також життя та здоров'я навколишніх від злочинних посягань за допомогою вогнепальної зброї.

Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Переважна більшість розвинених країн світу (усталених демократій) надали таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості насильницьких злочинів проти особи та злочинів проти власності. Світовими лідерами у володінні населенням вогнепальною зброєю є США, Швейцарія та Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 100 осіб. В Україні цей показник становить 5,5 одиниці.

Досвід Прибалтики, Грузії та Молдови переконує, що надання права громадянам на цивільну вогнепальну зброю протягом року з моменту ухвалення відповідних законів знижує вуличну злочинність на 50–70%. Водночас введення жорстких правил і обмежень щодо володіння цивільною зброєю у Великій Британії призвело до стрімкого зростання кількості злочинів: на 88% злочинів з використанням насильства, на 101% озброєних пограбувань, на 105% зґвалтувань та на 24 % вбивств (зростання за 5 років).

На сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн, обіг короткоствольної вогнепальної зброї дозволений у більшості країн Європи, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.

Досвід вищезазначених країн засвідчує, що офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних злочинів менш ніж у 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.

Зважаючи на те, що держава наразі не в змозі убезпечити своїх громадян від злочинних посягань, володіння громадянами вогнепальною зброєю буде стримувальним фактором для значної частини злочинців.

Крім того, вже сьогодні громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 2 млн. одиниць, а, за даними МВС України, протягом 2012 року було вчинено всього 48 злочинів із використанням легальної зброї (включно з необережними злочинами та випадками перевищення меж необхідної оборони), тобто 0,0024% від загальної кількості легальної вогнепальної зброї в Україні.

Разом з тим, за даними організації Small Arms Survey (Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї у світі, в Україні в нелегальному обігу перебуває понад 3 млн. одиниць вогнепальної зброї.

Незважаючи на таку кількість зброї в обігу, ці правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами МВС України та інших міністерств і відомств.

Чинні нормативні акти МВС України, що регламентують обіг вогнепальної зброї в державі, фактично дублюють основні положення колишнього радянського законодавства. Переважна більшість норм є тепер анахронізмом та не регламентує навіть усталених суспільних відносин у сфері обігу зброї. Так, дотепер відсутній єдиний державний реєстр власників зброї, не визначені правові підстави діяльності стрілецьких спортивних організацій, немає будь-якої класифікації сучасної зброї тощо.

Відсутня узгоджена термінологія та класифікація, що призводить, з одного боку, до вільного трактування і неузгодженості, а з другого - створює підґрунтя для зростання корупції у цій сфері.

Такий стан речей не може ані забезпечити нормальне врегулювання цих вже наявних суспільних відносин, ані гарантувати громадянам, що їх право на володіння зброєю не буде узурпуватися з боку влади в майбутньому.

Водночас необхідно врахувати, що зосередження всіх важелів впливу в руках одного органу виконавчої влади, як у цьому випадку у сфері МВС України, створює підґрунтя до розвитку бюрократизму та зростання корупції у сфері обігу цивільної зброї.

Брак правового забезпечення режиму контролю у сфері обігу вогнепальної зброї і бойових припасів, застарілість наявної нормативної бази не дозволяють громадянам ефективно та в законний спосіб реалізувати своє право на захист, а органам державної влади ефективно контролювати обіг цивільної зброї.

Така правова ситуація також заважає розвитку економічних відносин та розвитку стрілецького спорту в державі.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Головною метою ухвалення Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси» є законодавче врегулювання придбання, зберігання та використання громадянами зброї. Норми проекту Закону спрямовані, перш за все, на гарантування конституційного права громадян України на захист свого життя, здоров'я і власності.

Крім того, Закон має впорядкувати вже наявні правовідносини у сфері обігу цивільної зброї, які до цього часу не врегульовані, або суперечливі, регламентувати та запровадити нові правовідносини, які сприятимуть розвитку громадянського суспільства, економіки та спорту, подоланню корупції, зменшенню нелегальної зброї та поступового її виведення з тіньового обігу.

Ухвалення цього Закону також підніме рівень довіри громадян до держави.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від злочинних посягань, право на недоторканні та безпеку людини, її життя, здоров'я, честі та гідності, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу, а також на основі природного права кожної людини на життя, встановлює право на володіння зброєю та боєприпасами, визначає умови, порядок та правила придбання зброї і боєприпасів громадянами, володіння ними, їх зберігання, переміщення, використання та застосування, позбавлення права на володіння зброєю та її вилучення, регламентує порядок організації курсів з підготовки власників зброї, а також визначає перелік повноважень органів державної влади та управління у сферах обігу зброї та боєприпасів і надання послуг, пов'язаних із використанням зброї та боєприпасів.

Закон складається з 10 розділів і регулює усі сфери цивільного обігу та використання зброї і боєприпасів в Україні, починаючи від набуття права на зброю, її придбання, використання, господарської діяльності у цій сфері, закінчуючи міжнародною співпрацею у цій галузі.

До того ж, Закон не лише лібералізує обіг короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, але й посилює відповідальність за її незаконне використання, а також регламентує обіг пневматичної зброї, яка на сьогодні перебуває у вільному нерегламентованому обігу і через це часто використовується з хуліганською метою.

Закон запроваджує чітку класифікацію зброї та боєприпасів у цивільному обігу, розмежовує види зброї за режимом їх обігу, а також визначає види та категорії зброї, забороненої до цивільного обігу.

Встановлює чіткі вимоги щодо набуття громадянами права на зброю.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

За відсутності базового регуляторного Закону, у цій сфері діє велика кількість неузгоджених підзаконних нормативних актів, які або породжують колізії норм права, або залишають суттєві прогалини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Відсутність чіткої законодавчо встановленої класифікації та термінології не дозволяє узгодити підзаконні нормативні акти та сприяти розвитку законних суспільних відносин у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Сьогодні у зазначеній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про фізичну культуру та спорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про об’єднання громадян» тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення та реалізація цього Закону потребують виділення незначних коштів з Державного бюджету України виключно для створення Єдиного державного реєстру вогнепальної зброї, якого нині не існує.

Усі інші витрати можуть повністю покриватися за рахунок надходжень від обов’язкових платежів, які сплачують власники зброї під час реалізації своїх прав у цивільному обігу зброї.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення зазначеного Закону цілком відповідає інтересам держави та суспільства, враховує європейське законодавство та досвід, дає можливість врегулювати на законодавчому рівні питання набуття та володіння громадянами зброї для захисту свого життя та здоров'я від злочинних посягань, а також життя та здоров'я оточуючих.

Реалізація цього Закону суттєво знизить рівень злочинності в країні, зокрема, дасть змогу зменшити кількість тяжких злочинів та злочинів проти власності.

Сприятиме економічному зростанню у галузі виробництва та торгівлі цивільною зброєю та боєприпасами, а також надання послуг населенню в цій сфері, що позитивно вплине на створення нових робочих місць та зростання надходжень до Державного бюджету України.

Крім того, Закон слугуватиме розвитку сучасного стрілецького спорту та зростанню спортивного престижу України на міжнародному рівні.

Народні депутати України 

Ю.М. Сиротюк

А.М. Міщенко

О.І. Осуховський

І.І. Кривецький

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси»

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Порівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблицяПорівняльна таблиця

 

* * *

Список авторського колективу проекту Закону України "Про цивільну зброю та боєприпаси"

Сиротюк Юрій Миколайович – народний депутат України.

Міщенко Андрій Миколайович – народний депутат України.

Осуховський Олег Іванович – народний депутат України.

Кривецький Ігор Ігорович – народний депутат України.

Кударенко Степан Вікторович – помічник-консультант народного депутата України Ю.М. Сиротюка.

Андрікевич Надія Володимирівна – помічник-консультант народного депутата України Ю.М. Сиротюка.

Біленко Олексій – юрист.

Гризодуб Ярослав – адвокат, молодший партнер адвокатського об'єднання "Збаранський і партнери".

Забелін Олег – адвокат.

Збаранський Владислав – адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Збаранський і партнери".

Зінченко Олександр – юрист.

Котяхов Олександр – віце-президент ВГО "Всеукраїнська федерація прикладних стрілецьких видів спорту".

Львович Сергій – Президент ВГО "Всеукраїнська федерація прикладних стрілецьких видів спорту".

Ольшанський Олександр – голова комітету з електронної комерції Інтернет-ассоціації України.

Педченко Віталій – інструктор ГО "Спортивний стрілецький клуб "Практика".

Портянко Павло – адвокат, віце-президент ГО "Спортивний стрілецький клуб "Практика".

П'ятак Іван Іванович – адвокат.

Учайкін Георгій – голова наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї".

Хаврюченко Андрій – член опікунської ради ВГО "Українська асоціація власників зброї".

Чорний Іван - адвокат адвокатського об'єднання "Головань і Партнери";

Шабовта Сергій - президент Української федерації професіоналів безпеки.

Щедрін Олександр – адвокат, директор ТОВ "Юридична фірма "Щедрін та партнери".

Янченко Станіслав – головний редактор електронного ЗМІ: www.travmatik.com.

Web admin Автор: Web admin11253,1 Переглядів: 59560 , Коментарів: 266 - 23 +
1,0 1 -1 23
Коментарів (266)

 • 12.04.2014 21:54
  #
  - 7 +

  Велике прохання в коментарях дотримуватися Правил. zbroya.info

  Коментарі із зневажливими висловлюваннями на адресу авторів Закону, адміністрації та інших учасників обговорення будуть видалені, а автор коментаря – заблокований.
  Це ж стосується і авторів, які не зазначили при реєстрації свої справжні ім'я та прізвище.

  • 17.05.2014 03:00
   #
   - 2 +

   Если Вы не против, ссылка на закон Болгарии об оружии. (пишу здесь, чтоб было вверху)
   lex.bg

 • 12.04.2014 22:34
  #
  - 8 +

  Исходя из нынешней редакции Закона,под его действие не попадает пневматика до 4,5мм и скоростью больше 100м/с-а такой большинство-читаем"перша категорія – газова зброя; пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;
  друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;"
  Таким образом большинство пневм.винтовок выпадает из поля действия закона.Исправить просто:-достаточно в описании первой категории убрать упоминание о скорости,оставив калибр-до 4.5мм включительно.Выглядеть будет так:-"перша категорія – газова зброя; пневматична зброя калібру до 4,5 мм включно; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;"

  • 13.04.2014 12:43
   #
   - 7 +

   Тогда пейнтбольные маркеры попадут во вторую категорию. Что не правильно.

   • 14.04.2014 13:35
    #
    - 5 +

    пейнтбольное снаряжение не должно попадать под этот закон.
    т.к. не является оружием, ведь возможные повреждения меньше чем у оружия первой категории

  • 13.04.2014 14:03
   #
   - -2 +

   В описании "друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;..."

   "пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с;"

   заменить на

   "пневматична зброя із швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с"

   мне кажется, калибр тут уже не сильно важен

   • 13.04.2014 14:19
    #
    - 1 +

    Если во второй категории убрать калибр,то опять же,практически вся пневма попадет во вторую категорию,т.к. скорость 100м/с и меньше только у некоторых пистолетов с блоубэком.А это ничтожная часть всей пневматики на руках у народа.

  • 13.04.2014 18:31
   #
   - 1 +

   Я не юрист, чего-то не пойму, мне что по этому Закону воздушку Диана 350 регистрировать прийдеться? У нее скорость по документам 350 м/с, а при подливки в пули солярки и того больше.

   • 13.04.2014 21:17
    #
    - 1 +

    По ходу, она вообще вне категорий (как и подавляющее большинство воздушек). В первую не попадает по скорости а во вторую по калибру. Так что, не знаю.

  • 14.04.2014 12:25
   #
   - 6 +

   Обмежувати треба не калібр чи швидкість вильоту, а енергію снаряду. Тоді все стає на свої місця. Типовий страйкбольний автомат зі швидкістю вильоту 120-150 м/с і калібром 6 мм за вашою редакцією іде в другу категорію (до речі, і за поточною теж, тому формально їх продають як 90 м/с). Але снаряд там — пластмасова кулька до 0.25 г, і енергія мізерна. Так, я бачив категорію «імітаційна зброя», але хто буде визначати чи це імітаційний автомат, чи просто пневматична гвинтівка завеликого калібру і швидкості вильоту, плати штраф?

  • 13.10.2014 15:12
   #
   - 2 +

   Согласен, любую пневму до 4.5мм включительно не стоит разделять ни по скорости, ни по энергии и делать две категории из ничего, там где они не нужны.
   Иначе и пречардж и поршневые винтовки придется просто выкинуть, ведь они станут запрещенными и зарегистрировать их будет невозможно.
   Заморочки с пневмой со скоростью до 100м/с и более 100м/с - это глупость из российского законодательства, а глупости перенимать как-то не очень правильно.

  • Насчет пневмы конечно плохо получается, ибо она под регистрацию попадает вся поголовно. Нужно изменить формулировку на "калибром до 4.5 включитльно, ИЛИ скоростью менее 100 м/c". Соответственно формулировка второй категории - "калибр более 4.5 И скорость более 100 м/с". Иначе таки будет горе...

 • 12.04.2014 22:56
  #
  - 5 +

  Штрафы по прежнему, дикие.

  • 13.04.2014 17:02
   #
   - 8 +

   "Носіння вогнепальної зброї в нетверезому стані –

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї, що належить особі, та довічним позбавленням права володіти зброєю." Вот где раздолье для коррупции. Гаишники протоколі по 130 статье фальсифицируют в сговоре с врачами. А тут штраф светит - 34000грн. Фальсифицировать протоколы будут аж бегом. Или откупись за половину. Любой доктор в долю легко пойдет.
   Далее
   "Порушення правил носіння і транспортування зброї і боєприпасів, а саме відкрите носіння зброї, транспортування зарядженої зброї, а також демонстрування зброї в громадських місцях, за відсутності законних підстав для її застосування –

   тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією всієї вогнепальної зброї"
   Моделируем. Останавливает ГАИ машину. Ружье в чехле, все в порядке, но тут ГАИшник говорит -"Пишу протокол, у Вас ружье заряжено". И плевать что это не так. Судитесь. Решайте с ним вопрос, штраф ведь 8500грн.

   Не нужен такой закон. Спасибо.

   • 13.04.2014 18:33
    #
    - 8 +

    Закон таки нужен. Этот вариант намного человечнее предыдущего.

    Но соглашусь - карательность санкций, размер штрафов, а особенно формулировки нарушений в нашей правоприменительной действительности требуют серьезной доработки.

   • "Порушення правил носіння і транспортування зброї і боєприпасів, а саме транспортування зарядженої зброї, це до рушниць чи і до короткостволу теж?

    • 13.04.2014 19:51
     #
     - 7 +

     А это не уточняется. Садитесь в свою машину, кладете пистолет в карман дверной карты - все, вы его траспортируете и должны разрядить. А если он в барсетке к примеру, вообще интересно. Трактуй как угодно. А тракуют в Украине не в пользу граждан. Таким образом штраф 8500грн. Такое впечатление что проект менты составляли. Он такой как есть не нужен. Это большая ошибка принимать проект в существующем виде.

     • от і я про що наприклад напала зграя собак і що запихати в револьвер патрони, поки вони тебе рвуть на шматки?)

      • 14.04.2014 12:54
       #
       - 4 +

       Намагатимусь дати відповідь на ваше питання.
       Для початку:
       1. Громадяни України, які мають у законній власності зброю та боєприпаси, мають право на їх носіння (стаття 30).
       2. Носіння зброї та боєприпасів – носіння власником при собі зарядженої та готової до негайного використання зброї поза місцем її постійного зберігання (стаття 1).
       3. Заряджена зброя – зброя з боєприпасом в патроннику, в барабані, в невідокремлюваному магазині, або в приєднаному до зброї відокремлюваному магазині (стаття 1).
       4. Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії здійснюється у зручний для власника та безпечний для нього і оточуючих спосіб (кобурах, чохлах, сумках тощо), які надійно утримують зброю від випадіння назовні незалежно від їх положення відносно тіла.
       Носіння зброї та боєприпасів четвертої категорії в громадських місцях повинно здійснюватися приховано від оточуючих, у спосіб, який унеможливлює випадкову втрату зброї та боєприпасів, чи заволодіння ними третіми особами, а також випадкове спричинення шкоди третім особам (стаття 30).

       Тобто, на основі цього: громадянин може носити з собою КНО скрито (в кобурі,чохлі, сумці) з приєднаним магазином із боєприпасами (або револьвер із боєприпасами в барабані), і навіть патроном в патроннику.

       Далі:
       5. Особа має право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування (стаття 36).
       6. Зброя застосовується громадянами як крайній захід для: 4) знешкодження тварин, що безпосередньо загрожують життю чи здоров’ю людей (стаття 36).

       Тобто, побачили собаку чи зграю:
       а) дістали зброю;
       б) звели курок, або навіть не взводимо його (пам’ятаємо, що патрон вже може бути в патроннику);
       в) паф-паф.

       Так, до речі:
       6. Ненавмисна або випадкова демонстрація зброї виключає відповідальність особи за безпідставну демонстрацію зброї (стаття 30).

       Тобто, якщо собака чи зграя пробігли повз – відповідальність не наступає.

       • Дякую. Тепер головне щоб кондиціонери в мвс чи люди які хочуть зробити наклеп не говорили потім що собак не було чи зловмисник не робив нічого що загрожувало безпеці власника чи його речам.

        І ще 2 питання, буду вдячний якщо відповісте: після ухвалення закону виконання його вступає в силу через який термін?

        Уявимо що закон завтра вступив в силу, скільки часу повинно піти по задумці авторів закону на повне оформлення з нуля документів та до моменту купівлі зброї?

        Думаю багатьох ці питання цікавлять

        • 14.04.2014 17:24
         #
         - 5 +

         Взагалі, будь-який закон вступає в силу після опублікування (для прикладу в «Голосі України»). Проте може бути, що в самому законі вказано коли він вступить в силу (з якоїсь дати чи відразу ж після голосування, тощо).

         Далі, в статті 17 вказаний перелік документів, які потрібні подати для дозволу. А в статті 16 вказано, що "Дозвіл на зброю видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації фізичної особи протягом П’ЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ з дня подання необхідних документів"
         Тобто через 5 днів людина матиме дозвіл (зараз це значно довше, 1-1,5 місяці). Крім того дозвіл дається не на одну одиницю зброї, а на категорію. Тобто по ньому можна придбати 1,2,3,… одиниці зброї з категорії. Зараз же потрібно оформляти дозвіл на кожну рушницю окремо.
         Крім того, в статті 16 зазначено, що «Дозволи на зброю видаються без обмеження терміну дії»

         Тобто, зробив один раз дозвіл на зброю 4 категорії і скільки хоч КНО стільки і купуй.

       • 20.04.2014 15:18
        #
        - 1 +

        По страйкбольным приводам ответа не увидел. Предлагаю их оружием не считать вообще (независимо от скорости вылета и особенностей - конструкции газ / электропневматика), но правила ношения в общественных местах оговорить, как то: обязательный запрет открытого ношения в общественных местах.

 • 12.04.2014 22:59
  #
  - 11 +

  Чому громдаськість не розглядає варінатів кол власник може як конструктор зібрати зброю - за прикладом США де кожен може собі зібрати АР-15 із готових запчастин? Де релоадінг і решту? Може пора нормальний закон робити а не покращення старого? Тим більше в контексті законів принятих ВР про зменшення дозвілів?

  • 15.04.2014 08:24
   #
   - 0 +

   релоадінг є: можна все окрім травматичних боеприпасів.
   Ст.32

   • 17.05.2014 02:55
    #
    - 1 +

    Почему их нельзя? ну не хочет человек каждый раз убивать нападныка. Ну добрый он. Взял и зарядил Глок резинками.

  • 15.04.2014 08:24
   #
   - 0 +

   релоадінг є: можна все окрім травматичних боєприпасів.
   Ст.32

  • 15.04.2014 08:24
   #
   - 0 +

   релоадінг є: можна все окрім травматичних боєприпасів.
   Ст.32

 • 12.04.2014 23:13
  #
  - 11 +

  Ну что ж, в добрый путь!
  Разработчикам большое спасибо за труд, а я со своей стороны готов выразить и воплотить в действии свою всестороннюю поддержку закону, а потому, жду решений по координации действий приверженцев легального оружия.
  С уважением!

 • 12.04.2014 23:26
  #
  - 17 +

  Очень хочется что бы приняли этот закон, и даже если прийдется идти заново на курсы для подтверждения права обладанием, я бы только двумя руками за!!!
  Держу кулаки, что бы прошел этот закон!!

  • 13.04.2014 11:29
   #
   - 0 +

   Если закон пролезет-то это будет закон для избранных,потому что простой человек никогда не сможет получить разрешение на гражданское оружие,а следовательно не сможет защитить себя и своих родных.Закон писан для "элиты" их их окружения и к народу не имеет абсолютно никакого отношения.

   • 15.04.2014 08:19
    #
    - 1 +

    аргументы в студию, а то ляпнуть любой может что угодно... я лично не вижу ни одной причины по которой не "избранный" не смог бы получить оружие

    • 15.04.2014 19:31
     #
     - 4 +

     Валерий,ошибаетесь.Вы хотели аргументов,пожалуйста:Разделы 3,4,5,6 этого закона. Тяганина и бюрократия с доказыванием,что ты не верблюд и у тебя не ослиные уши приведёт к невозможности простому обывателю приобрести легально оружие.Отсутствие в обозримом будущем тиров/стрельбищ,особенно на периферии не даст возможности выполнить пункт о спецкурсах(а я офицер с 13 летним стажем службы ЗСУ,но пистоль мне низзя:) без курсов).Про цену и стоимость услуг я вообще молчу(опять же простому человеку это будет не по карману) и т.д.И самое главное,всё это возложено на карально-запретительные органы,при чём больше запретительные в первую очередь,МВД как раз и есть этот орган.И его задача будет не разрешить,а запретить получение гражданского оружия.Далее,методы проверки и круг лиц,которые будут сие проводить у гражданина я даже не хочу обсуждать.Просто будут стричь капусту и всё...Хранение оружия-это отдельная забавная тема.Подозреваю,что потом объявят о необходимости приобретать спецсейфы у конкретного производителя:)Так что,и всё это смогут избежать только "ну очень сурьёзные дядьки"...хотя зачем им это разрешение,если у них уже есть наградное оружие:). Ну вот,где-то так наверное.
     Лично мне бы хотелось,чтобы я смог купить пистолет по наличию водительского удостоверения и обязательно без выезда на ПМЖ в США:)А разного рода довидками,разрешениями и всем прочим занимались люди,которые служат государству и получают зарплату из моих налогов.

     • 15.04.2014 19:56
      #
      - 1 +

      Сергей процедура получения оружия что сейчас что описана в этом Проекте - идентичны. В чем проблема получить оружие сейчас? я не про пистолет, ограничимся разрешенным видом оружия, ведь по сути разницы не какой на данном этапе - задача получить, проблемы не вижу. Если вы 13 прослужили в ВСУ вам не составит труда прослушать курсы ил издать экзамены экстерном, кстати и сейчас есть возможность как обучатся так и здавать экстерном... А просто зайти в магазин и купить оружие как буханку хлеба, я считаю надо сначала культуру обращения с оружием поднять до уровня США, а потом говорить о свободной продаже. В законе как раз говорится чтоб разрешителюную систему разнести на три ведомства, а не так как сейчас - одно МВД. Да и борьба с бюрократией это не задача данного закона.

      Да и кстати я с 12 лет с оружием учился обращатся, поверте, военных которые не умели не то что стрелять, а и разобрать и собрать ПМ, и это я про офицеров, видел не мало, так что говорить о том что если вы офицер ВСУ то вам можно оружие без обучения - нельзя применять для всех...

      • 17.05.2014 02:51
       #
       - 0 +

       "сначала надо ездить научиться, а вот потом уже можно садиться за руль" - как-то так получается))

 • 12.04.2014 23:43
  #
  - 2 +

  Стаття 2 п.2
  может просто сократить до "...1870 року, та її копії за умови, що з неї не можна стріляти унітарними боєприпасами"

  Или в том как все расписано какой-то особый смысл, я не понял может?(

  кстати, в обсуждении законопроэкта задавал вопрос, и здесь задам: как тогда ббыть с таким оружием с точки зрения законности? Ведь черных порох и дульнозарядники - это вполне себе хорошая стрелковая дисциплина, каким образом будет решен вопрос с таким оружием? Мне не хотелось бы чтобы это осталось на рассмотрении МВД(
  Как просто "коллекционная" - это не выход.


  Ст.4 п.1
  Может и правда стоит уже убрать ограничение для пневматики по скорости? А то это как копирование законов о ограничении скорости за 1930-е...

  п.4 Все еще не понимаю такого тихого прописывания "травматов". Если проблема только в том что их и так много на руках, то это можно и по-другому решить, я думаю.

 • 13.04.2014 00:05
  #
  - 8 +

  Посмотрел сравнительную таблицу.

  Ст. 36 УК "Необходимая оборона" на мой взгляд сформулирована отлично. Спасибо разработчикам.

  • 16.04.2014 20:55
   #
   - 2 +

   Ну что вам ответить.... Вы в судах часто бывали? Я как-то повадился туда. И сделал выводы: судьи, защищающие государственные интересы, способны статьи закона с ног на голову перевернуть.
   Поэтому ст.36 надо прописать как можно более подробно, тщательно, скрупулёзно. Чтобы даже щёлки не осталось, в которую судья может протянуть применившего оружие к уголовной ответственности! А что будут пытаться - даже не сомневайтесь!

 • 13.04.2014 00:41
  #
  - 5 +

  Дякую за працю. Закон справді гарний.

 • 13.04.2014 10:00
  #
  - 6 +

  Відносно першої категорії зброї - як було так і зосталось.
  Автоматична зброя заборонена.
  Такі штрафи - то вже дійсно занадто.
  Але якщо в цілому, то цей варіант Закону вже можна ухвалювати. Спасибі авторам!

  • 13.04.2014 11:23
   #
   - -5 +

   Не согласен. Ухвалювати не можна.Ибо сей законец поставит крест на возможности иметь гражданское оружие в принципе.Помните в какой стране мы живём.

   • 13.04.2014 20:48
    #
    - 0 +

    Будь-ласка, конкретизуйте, що Ви мали на увазі? А країна тут не причім.

    • 15.04.2014 19:34
     #
     - 0 +

     Будь ласка,трохи вище я відповідав Валерію Головіну.Там мої аргументи:)

   • 13.04.2014 20:53
    #
    - 3 +

    Я Вам ще скажу, що дай Бог, щоб наші парламентарі прийняли хоч цей Закон. Якщо зараз все позабирати і понапіхувати в закон багато свободи і мало обмежень, то вони цей закон взагалі ніколи не приймуть. Головне прийняти, а там, по мірі можливості і часу, будемо поступово відсікати що нам лишнє і непотрібне.

    • 14.04.2014 15:20
     #
     - 3 +

     Якщо кожен закон приймать з огляду на те що потім доробляти, то для чого така робота й потрібна.

     • 15.04.2014 14:45
      #
      - 1 +

      Ні, та звичайно, кожен закон потрібно робити від і до. Але зважаючи на склад депутатського корпусу Верховної Ради, шанси просунути "дороблений" так як нам потрібно закон мінімальні, якщо не нульові. Тут вже треба або закон трохи змінювати, щоб хоча б цей варіант пропихнути, або виганяти цих депутатів і обирати нових, нормальних.

  • Вы юрист? Вы читали этот вариант? Они набои назвали боеприпасами. В таком варианте только идиоты его примут. В гражданском обороте не может быть боеприпасов!!!

   • 14.04.2014 09:41
    #
    - 1 +

    Підтримую, варто розділити поняття . Боеприпаси - бойові набої призначені для використання Збройними Силами для ураження живої сили супротивника (з сталевим сердечником, трасируючі та ін.) - заборонені для використання громадянами.
    Набої для громадянського використання (спортивні мисливські і т.д.)

    • 17.05.2014 02:47
     #
     - 3 +

     То-есть, экспансивная пуля (охотничья, спортивная) или дробовый
     заряд из гладкоствольного ружья более гуманны, чем недеформируемая пуля (общевойсковая). А запрещены они из-за паранойи депутатов - вот весь ответ.

   • 17.05.2014 02:48
    #
    - 1 +

    Как это не может? Патрон 9Х19 - не боеприпас Вам, что ли? Мы же принимаем закон о БОЕВОМ оружии. Воздушки и резинки и так у нас есть.

 • 13.04.2014 10:11
  #
  - 12 +

  когда митингуем в поддержку ?
  не пойдете - пойду сам.

 • 13.04.2014 10:20
  #
  - 8 +

  Получить разрешение на оружие по этому закону-волокита и почва для корупции- довидки,довидки,довидки,довидки!.........опять кормить ДЕРЖИМОРД!....кака была-кака есть!

 • 13.04.2014 10:35
  #
  - 0 +

  Такі перепрошую але маю запитання щоб запитать.
  Я хочу нарізний пістолет, які дозволи мені потрібні щоб його придбати і володіти?
  Взагалі є чотири різних категорїї які мають різну ступінь суворості.
  Чи є таке щоб почитати що конкрентно с себе мають ті категрії?

 • 13.04.2014 10:51
  #
  - 4 +

  В пятой статье необходимо убрать пункты 1,11,12 и 15.

 • 13.04.2014 11:01
  #
  - 6 +

  Живу в селе. Где в ст.36 прописано моё право защищать свой приусадебный участок, куда допустим вошли незвестные и стучат в окна или выводят из загона скот?

  • На мой взгляд в Законе об оружии вообще всего этого касаться не надо. Право гражданина на самооборону должно быть в Конституции написано, а не в Законе который могут изменить 226 депутатов.

   • 14.04.2014 09:50
    #
    - 3 +

    100% підтримую.
    хоча ця редакція багато в в чому відрізняється в кращу сторону, іменно в Конституції повинно бути закріплено право на захист життя, здоров"я , житла, майна і т.д.
    Пункт про перевищення меж необхідної оборони шкодить повноцінному самозахисту.Оскільки ніхто адекватно не може оцінити ступінь необхідної оборони в конкретній ситуації цей пункт несе в собі закладені ризики як неоправданої відповідальності за використання зброї для самозахисту так і може потягнути за собою елемент корупції при вирішенні птання визначення межі необхідної оборони.

  • 15.04.2014 08:31
   #
   - 1 +

   другий абзац: "Не тягне за собою кримінальної відповідальності застосування громадянином зброї для захисту від нападу особи або групи осіб (дві чи більше особи), або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше володіння особи (включно із транспортним засобом), або інше місце законного тимчасового перебування особи, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."

 • "...у більшості країн Європи, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі...."
  Ще можна додати Болгарію

 • 13.04.2014 11:04
  #
  - 7 +

  Забороняються
  15) пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;

  Для чого таке писати?

  • А зачем на пистолет глушитель? Киллером решили поработать?

   • 13.04.2014 12:51
    #
    - 0 +

    На це запитання маю лише не цензурну відповіть, тому промовчу...

   • 13.04.2014 12:52
    #
    - 6 +

    кіллером с зареєстрованою зброєю?))

   • 13.04.2014 13:40
    #
    - 12 +

    щоб потренуватись і сусідів не турбувати, а у вас якась радянська фобія...кілерів боєтесь???

    • 14.04.2014 15:27
     #
     - 0 +

     Прикольно буде, коли кожен шмалятиме де захоче, головне щоб вуха були цілі.

 • 13.04.2014 11:08
  #
  - 17 +

  Забагато заборон і непотрібних обмежень

  Штаты: покупка пистолета на скорость
  www.youtube.com

  • 13.04.2014 17:18
   #
   - 7 +

   Смотрел видео и честно сказать хотелось рыдать.Почему у них всё для людей и ради людей,а у нас диаметрально наоборот?Наверное потому что мы-дикари?Ой чувствую долго нам идти к цивилизации...

   • 14.04.2014 17:34
    #
    - 2 +

    Мабуть тому що, кожен зних знає не тільки свої права, а й обов"язки, в противному випадку йому їх нагадають, в тому числі за допомогою зброї.

    • 15.04.2014 19:37
     #
     - 1 +

     Але ж ми,українці нічим не гірші за тих же американців.Але наші можновладці чомусь вважають,що ми здатні писати листа тільки турецькому султану і зброю нам давати не можна бо ми зразу пришиємо того султана.Мабуть треба міняти владу по версії М3.0

   • 22.05.2014 01:47
    #
    - 0 +

    Тому що у них вже є зброя, і право на неї прописане у конституціі.

 • 13.04.2014 11:10
  #
  - 7 +

  Досить діє бюрократія в сфері придбання нарізної та гладкоствольної зброї юридичною чи фізичною особами за кордоном! Досі потрібно брати ліцензії на ввезення зброї і не має значення 1ствол чи 100. Тому раджу скласти єдину базу дозволеної зброї для продажу громадянам україни та єдину базу для продажу зброї військовим чи нац.гвардіїї. Відповідно зі зброї,яка потрапила в базу , як дозволена для продажу громадянам знімається будь-яке ліцензування (навіщо кормити бюрократів і кожен раз доказувати,що ти не олень). Тоді придбання зброї громадянином буде приблизно виглядати так: вибираєш зброю,уточнюєш,чи є вона в базі дозволеної,отримуєш дозвіл,проплачуєш, отримуєш зброю у відділенні спец звязку. Адже нам потрібна не просто зброя,а якісна і не дорого із максимально великим вибором. Якщо є в когось пропозиції-прошу приєднуватись!

  Також прошу звернути увагу на дозволи на додатковий ствол до зброї! Це ганебне явище для грабунку українців. Невже проблема переробити дозвіл і вписати ще ствол (звісно поповнивши базу гільз та куль).

  • 17.05.2014 02:39
   #
   - 1 +

   и регистрацию стволов-затворов возложить на продавца оружия
   (покупаешь ствол , уже внесенный в базу)

 • 13.04.2014 11:18
  #
  - 6 +

  Очень плохой закон!Очень плохой!Много раз уже сказано-там где есть справки,экзамены,разрешения-это место для КОРРУПЦИИ.Такое впечатление,что авторы закона спят и видят.как им несут и несут,несут и несут тугрики за всякого рода довидки и дозволы:)По этому закону нормальный, психически и физически здоровый ПРОСТОЙ человек(простолюдин) НИКОГДА-НИКОГДА не сможет получить разрешение на оружие.Да ему просто не дадут это сделать ибо...простолюдин и не от Ивана Ивановича,"дефицит и через заднее крыльцо".Господи,ну ведь есть опыт передовых стран,так ведь нет надо придумать велосипед или без руля или с одной педалью...Плохой закон.ИМХО.

  • 13.04.2014 11:23
   #
   - 6 +

   Закон поганий. Я також вважаю, що потрібно брати досвід інших країн а не ще більше бюрократизувати.

   • 17.05.2014 02:38
    #
    - 0 +

    А потом скажут - "принято единогласно"

  • 13.04.2014 15:13
   #
   - 3 +

   Сергей, проект появился на сайте очень недавно. Я думаю, сначала стоило бы прочитать. Без справок, экзаменов и разрешений всё равно не обойтись. Вот с чего вы такое взяли: "По этому закону нормальный, психически и физически здоровый ПРОСТОЙ человек(простолюдин) НИКОГДА-НИКОГДА не сможет получить разрешение на оружие." На основании каких именно статей этого проекта вы сделали такой вывод?

   • 13.04.2014 16:56
    #
    - 3 +

    Дело,Андрей не в статьях,а в самом принципе и подходе написания сего закона.Ещё раз,там где есть всякого рода экзамены и проверки-перепроверки,ограничения,довидки,дозволы,обязательные обучения(мой ближайший центр будет находиться за 80 км от моего городка,а будут и 100 км и больше)-там будет бюрократия и коррупция.Право на разработку всякого рода форм довидок,порядок регистрации,хранения оружия,ношения и т.д. положен на Кабмин,то бишь на людей ,которые никак не заинтересованы в вооружении народа Украины ибо по сути своей являются его врагами(я имею ввиду наших властьимущих).И по-личному опыту,я и есть тот самый безпистолетный простолюдин маленького провинциального городка,мало того офицер запаса,который так и не смог получить разрешение на самый простенький резинострел ввиду вышеописанного.То,что мы тут все пытаемся что-то делать-это здорово.Но то,что закон пишется не теми людьми-это печально.Власть в Украине никогда не разрешит людям вооружиться ибо тогда ей конец.

    • 13.04.2014 17:53
     #
     - 4 +

     Сергей, по моему мнению, "принцип и подход" как раз и реализуются через конкретно взятые статьи и нормы в законе. Поэтому я считаю непродуктивным рассуждать просто о принципе и подходе. Нужно анализировать конкретно взятые статьи и нормы этого проекта. Что конкретно в статьях и нормах проекта Закона вам не нравится? Нужна конкретика, и анализ. Какие именно проверки, и ограничения вам не нравятся? Возьмем пример. Медкомиссия - нужна. Другое дело, что она не должна превращаться в непреодолимую глупость. Но разумная медкомиссия нужна. Мне не хочется, чтобы наркоман или шизофреник мог легально купить оружие. Да и вам оно не нужно, как я думаю. Вот и получается, что без этого не обойтись. Это же касается и разных "ограничений". Я не вижу здесь чего-то неразумного - требование хранить оружие в сейфе, не носить его пьяным. Это разумно. Поэтому как раз "принцип и подход" в данном проекте нормальный и разумный. Единственное с чем я соглашусь - это проблема с курсами. Их действительно мало. Но эту проблему нужно решать каким-то другим образом. Нельзя, чтобы владелец оружия совсем не имел подготовки. Авторы проекта в этом плане поступили опять-же разумно - для владельцев длинноствольного оружия проходить курсы нужно только первый раз при получении разрешения. Потом - нет. Требование же для владельца короткоствольного оружия проходить курсы каждый раз при подтверждении разрешения (раз в 5 лет) - это я считаю правильным и логичным.
     А по поводу "о то,что закон пишется не теми людьми-это печально." - я вам посоветую. Попробуйте стать "тем" человеком, и самому взять и написать проект Закона об оружии. Это - очень сложно, и непросто.

     • 15.04.2014 19:48
      #
      - 0 +

      Если честно,мне абсолютно не нравится разрешительно-проверочная система,предложенная в законе и органы,которые будут её осуществлять и особенно запретительно-карательный орган МВД.Этот закон не будет работать без подготовленной базы(тиры,стрельбища,курсы,ценовая политика,коррупция и бюрократическая волокита).А если примут эту редакцию закона(а её не примут ввиду последних событий),чисто теоретически-то так и останется всё и лучше дорабатывать никто не будет ибо зачем?

     • 22.05.2014 02:01
      #
      - 0 +

      Пропоную при наявності водійських прав, не проходження мед. комісіі, и навчання поводженню зі зброєю продавцем, із заповненням встановленноі форми.

    • 15.04.2014 08:38
     #
     - 2 +

     мне вот интересно откуда у людей на руках столько охотничьего оружия??? на сегодняхний день это единственный вид разрешенного оружия, и что б его получить нужны справки-справки-справки. А простые смертные идуи и получают, как??? это же невозможно , по вашим словам :)

     и второе, резинострел вы по нынешним законам и не можете получить, так что тут не система виновата, а закон...

     • 15.04.2014 19:42
      #
      - 0 +

      Я думаю,что Вы знаете сколько в итоге стоит получения разрешения на охотничье оружие и вся краса этого процесса.Про коррупцию в разрешительных органах будем говорить,особенно в процессе получения сего разрешения?Думаю и так всё понятно.

      • 16.04.2014 07:47
       #
       - 0 +

       эммм, да как бы без особых лишних платежей, даже за справку об отсутствии судимости денег не просили :)

       • 19.04.2014 22:47
        #
        - 0 +

        Крупно повезло значит:)А в моих краях проще на тёмной стороне силы прикупить,потому как если ввязаться легально делать-то лучше сразу повеситься:)

 • 13.04.2014 11:49
  #
  - 2 +

  Забюрокротизували на ніц. :(

  • 13.04.2014 17:16
   #
   - 2 +

   Опять совок нам навязуют

   • 13.04.2014 17:19
    #
    - 0 +

    Не хватает слов (Рішення, постанова , провадження, ухвала)

 • 13.04.2014 11:54
  #
  - 5 +

  Стаття 5. П. 15) пристрої для зменшення гучності пострілу для короткоствольної вогнепальної зброї;

  У мене глушник на карабіні 22лр. Він підходить і на пістолет. Шо ж з цим робити? Як трактувати цей пункт?
  Треба п.15 прибрати, або уточнити, якщо є якісь страхи з приводу глушника на пістолеті.

 • 13.04.2014 11:57
  #
  - 5 +

  Текст закону є і досить не поганий.
  Що далі? Коли планують реєструвати закон у ВР і чи взагалі це можливо?

  • 13.04.2014 12:04
   #
   - 8 +

   Він непоганий лешень як компроміс між тим шо є зараз. Лишень як перехідний. А так закон жахливий. Забагато пунктів де можна спекулювати і корупціонувати

   • 13.04.2014 12:51
    #
    - 1 +

    Це зрозуміло, що не ідеальний.
    Але велика імовірність, що навіть за цей не проголосують якщо дійде до цього.

    • 13.04.2014 14:00
     #
     - 4 +

     Саме тому потрібно закон одразу нормальний. І його лобіювати. Брати за основу законодавство США і робити

     • 14.04.2014 13:58
      #
      - 2 +

      Підтримую на всі 1000000 (США+КАНАДА=ВИБРАТИ НАЙКРАЩЕ) -і зробити новий закон! НЕ ЛІНУЙТЕСЬ ПАНОВЕ! Час жувати совковий силос минув!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 17.05.2014 02:35
   #
   - 0 +

   Написать Ярошу, пусть поучавствует. У него голова светлая

 • 13.04.2014 12:32
  #
  - 0 +

  коментар приховано

  • 13.04.2014 12:56
   #
   - 0 +

   Sergey Gavrilov забанен за нарушение Правил.

 • коментар приховано

 • 13.04.2014 12:44
  #
  - 4 +

  Дякую за нову редакцію ст. 36 ККУ. Готовий, як прихильник, відвідати м. Київ, з отриманим значком) для участі в масових акціях.

 • 13.04.2014 13:07
  #
  - 0 +

  Евгений Скрипко забанен за нарушение Правил.

 • 13.04.2014 13:36
  #
  - 11 +

  Це не новий закон про зброю, це модернізація радянського. Все те саме. Необхідність зберігати зброю і боеприпаси в сейфі взагалі нівелюють таке поняття, як самооборона, бо не буде часу шукати ключ, відкривати сейф, витягати патрони, споряджати зброю...Вас уже убьють... Чому тільки пять одиниць, а потім на сейф потрібна сигналізація??? Чим це обумовлено, вартістю, потужністю, якою необхідністю, і при чому тут сигналізація??? Куча довідок потрібно відібрати, а якщо у мене не 100% здоровя? що тоді? хто визначив критерії по здоровью? Чому з 21 року дозвіл на зброю? Чому не з 18? В армію можна, автомат можна, а дома зброю - НІ? МАРАЗМ!!! ТУПИЙ РАДЯНСЬКИЙ МАРАЗМ!!! Цей закон писали старі менти, нічого нового не має. Не має нового бачення, не взято досвід інших країн, просто "придумали", а скоріше модернізували радянський велосипед. Чому скрите носіння можна, а відкрите - ні??? Скрите носіння - це небезпека, а відкрите - небезпеки не несе. Чому короткоствол можна носити, а гвинтівку, мисливську зброю - ні. Чим більше заборон - тим більше бажання їх обійти. Тим більше буде зброї продаватись на чорному ринку. Ви всі, автори цього закону, володієте зброєю, і у мене складається враження, що ви не дуже хочете доти дозвіл іншим. Закон повинен бути більш демократичним. У нас народ і так занадто відповідальний. Цей законопроект потребує серйозних доробок. А краще написати новий...

  • 13.04.2014 15:42
   #
   - 8 +

   Михаил, вот по поводу хранения оружия в сейфе - я считаю это очень разумным и правильным. В США многие проблемы связаны именно с тем, что их законодательство не обязывает хранить оружие в сейфе. Именно поэтому в США доступ к оружию получают либо дети, которые потом себя калечат, либо психически больные люди. Потому что оно хранится где угодно.

   Поэтому норма в этом проекте очень разумная, давайте её ещё раз прочитаем - "Зброя другої, третьої та четвертої категорії, при відсутності її власника за місцем зберігання зброї, повинна зберігатися у сейфах (металевих шафах) для унеможливлення доступу до неї сторонніх осіб." - получается, если вы присутствуете, оружие может и не храниться в сейфе. То есть, никто вам не помешает заранее приготовить оружие для самозащиты, если вы чувствуете в этом потребность. А когда вас нет - тогда оно обязано храниться в сейфе, и это очень правильно. В общем, по моему мнению, норма о хранении оружия как раз очень умно и логично продумана. За это создателям проекта - спасибо.

   А по поводу Вашего совета "краще написати новий" - я пытался как-то написать, лет так 5 назад. Через пару недель я понял, что это - непосильный труд, и что нужно учесть большое количество самых разнообразных моментов. Попробуйте - вы поймёте, о чем я.

   • 14.04.2014 14:07
    #
    - 1 +

    Діти хапаються за зброю не в тих сімях де вона без сейфу,а в тих де батьки не прививають культури зброї,де ховають зброю і цим самим викликають нездорову цікавість дітей. Не сейфи потрібні, а культура поводження зі зброєю! В мисливський сезон чи просто у вихідні- не потрібно забувати,що увас є син чи дочка,яким зброя може бути ще цікавіша ніж Вам! Якщо в батька є зброя і народилась дитина та почала ходити-їй потрібно дати потриматись за зброю,а почне Вас розуміти-дати потримати і розповісти що це і для чого, і далі навчати по мірі підростання! Батько повинен домінувати у вихованні дітей,а не мама, а у нас навіть хлопчиків виховують мами, бо татові ж нема коли!

    • 14.04.2014 17:38
     #
     - 2 +

     Саша, культура конечно, должна быть, и её нужно развивать и формировать с детства. Но дело не только в культуре. У меня то мнение, которое я написал. Бывают разные случаи, и дети бывают тоже разные. Сейф нужен. И оружие нужно хранить именно там. Добавить мне нечего.

     • 14.04.2014 17:55
      #
      - 2 +

      Сейф нужен по многим причинам! Ненужность сейфа я не проповедую, просто сейф не ставлю на первое место так как от него есть и польза и вред! В семье где есть доверие к детям и нет нездорового влечения к оружию он принесет пользу! Но в семье где нет культуры оружия он не спасет,а лиш станет дополнительным элементом азарта заполучить запретное содержимое! В семьях где от детей прячют алкоголь вместо говорть о вреде обычно появляются алкоголики. Если нет доверия к детям и вы видите ,что не сможете его получить-нужно избавится от оружия дома,ведь доступ к сейфу это лиш дело времени и случая!

      • 17.05.2014 02:24
       #
       - 0 +

       "дайте ключ, а то я задолбалась уже скрепкой открывать!"

    • 17.05.2014 02:27
     #
     - 1 +

     У меня в семье дедово ружье хранилось в шкафу. Он иногда доставал его, чистил, показывал, как оно разбирается и работает.
     Инлгда я залезал в шкаф (маленький был) , и игрался с ним (аккуратно, страх получить по шее был очень силен).
     И ничего

    • 17.05.2014 02:28
     #
     - 0 +

     "В мисливський сезон чи просто у вихідні- не потрібно забувати,що увас є син чи дочка,яким зброя може бути ще цікавіша ніж Вам! " +100500!

   • 17.05.2014 02:29
    #
    - 0 +

    Дети иногда защищают дом от грабителей

   • 17.05.2014 02:32
    #
    - 0 +

    cs310821.vk.me
    vk.com
    vk.com

    Американцы дарят детям мелкашки, и не в 14 лет, а 3-5. И ничего

  • 13.04.2014 16:37
   #
   - -1 +

   Цитирую Ваши слова:"Тим більше буде зброї продаватись на чорному ринку."И это есть главная цель закона об оружии в такой редакции.Как говорится,бизнес и ничего лишнего:)

  • 13.04.2014 16:40
   #
   - 1 +

   Цитирую Ваши слова:"Тим більше буде зброї продаватись на чорному ринку."И это есть главная цель закона об оружии в такой редакции.Как говорится,бизнес и ничего лишнего:)

 • 13.04.2014 14:37
  #
  - 5 +

  Какая целесообразность в свободной продаже газового оружия в стране с разрешенным короткоствольным огнестрелом??? Это же опасно. А пневматика? Что там намудрили с ней? К какой категории относится пневматическая винтовка 4,5 мм со скоростью полёта пули 305 м/с и куда мне неё теперь девать если вся пневматика, как я понял, в реестр будет заноситься? Как мне ещё продать и какая ответственность будет за не внесенную в реестр пневматику и ещё продажу? А курсы? Хозяева типов хотят карманы набить??? Какой смысл на каждую категорию отдельные курсы проводить? Чему людей учить если сейчас все справку покупают и никаких проблем??? Какой смысл в этих курсах кроме как в шкурных интересах хозяев теров???

  • Так среди авторов хозяева Сапсана например. Да и сами тиры под лизензированием. Зачем лицензия для тира? Если я на охоте каждый день стреляю сколько угодно, почему в овраге я обязательно стану опасным? В стране огромная нехватка стрельбищ, но они не могут появится, если снова ими будут керовать менты

  • 14.04.2014 10:01
   #
   - 2 +

   підтримую . в умовах дозволу на короткоствол з нарізами проводиться експертний відстріл зброї для послідуючої ідентифікації (в разі використання) як збираються ідентифікувати "резиностріл" , який в ситуації ближнього використання являється не тільки важкотравмуючим знаряддям але й інколи смертельним ?
   Використання "травматів-резинострілів" з міркування контролю за зброєю краще взагалі заборонити.

   • 17.05.2014 02:20
    #
    - 0 +

    Зачем заборонять?

    • 13.10.2014 19:42
     #
     - 2 +

     +100500 до заборони резини.

     Заборонити бо як засіб самозахисту резиностріл є повністю ніяким, і при цьому:
     1) він на відміну від короткоствола не ідентифікується
     2) у свідомості типового п'яного бидла він зброєю не є і можна шмальнути/полякати (про потенційне каліцтво жертви і наслідки я думаю писати не варто).

     • 02.12.2014 22:42
      #
      - 1 +

      Насчет пьянства есть еще один взгляд. "Бидло" напивается и выделывается с резиной. Точно так же оно выделывается и без резины. Потому что у нас "так принято" - в сознании, или подсознании большинства граждан совка быть пьяным и паскудно себя вести - модно и классно, и , если и не одобряется открыто, то такое повоедение поддерживается молча. "Мовчазна пидтрымка". В краинах Европы. где я сейчас и нахожусь, а саме - в Болгарии, очень много вина и ракии, а вот выдеываться не принято. Именно "не принято", а не потому, что за каждым углом притаился полицай. Алкоголики есть, как и везде, но оно приложилось к соске, и в люлю, и с хаты не выходит. Поэтому в первую очередь должно меняться отношение людей к "общечеловеческим" ценностям - труду, деньгам, отношение к алкашне. Тогда человек со стволом (или без), выказавший свое невосхищение пьяной тварью, не будет белой вороной и провокатором агрессии. А человек, который не в силах удержаться от соблазнов - алкоголь, наркотики, и т.д., будет понимать свою "внезаконность" и удерживаться от нелицеприятных действий.

  • 17.05.2014 02:22
   #
   - 0 +

   В Болгарии продают газовое. На него не надо разрешение, и оно раз в пять-десять дешевле стоит.

 • 13.04.2014 15:37
  #
  - 4 +

  Шановна громада, а є на цьому ресурсі матеріали щодо відкритого носіння? Бо я не розумію відсутність права (не обов'язка) а саме права на відкрите носіння. Дякую.

 • 13.04.2014 16:19
  #
  - -2 +

  Константин Рябченко и Вячеслав Д забанены за нарушение правил.

 • 13.04.2014 16:54
  #
  - 4 +

  "Заряджена зброя – зброя з боєприпасом в патроннику, в барабані, в невідокремлюваному магазині, або в приєднаному до зброї відокремлюваному магазині."

  А почему оружие с присоединенным магазином, но без патрона в патроннике считается заряженным?

  • 17.05.2014 02:19
   #
   - 0 +

   Так шо, револьвер без патронов носить?

 • 13.04.2014 17:07
  #
  - 3 +

  Закон недосконалий, але потрібний. Варто переглянути законодавство інших країн з цього приводу.
  Щодо нетверезого стану. Не важливо, чи людина свідомо вживала алкоголь/наркотики чи "випадково" перепутав склянку/таблетки.

 • 13.04.2014 17:08
  #
  - 9 +

  Стаття 5. Заборонені до цивільного обігу зброя, боєприпаси та додаткове обладнання до зброї
  В Україні заборонені для цивільного обігу і володіння фізичними особами, суб’єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями:

  1) автоматична вогнепальна зброя;
  Опять платим за мерседес ,а получаем Таврию. После огражданивания оружия на него без слёз не глянешь.,как после вандалов .Кому мешает автоматический огонь? Разрешителям или депутатам ?Оружие должно оставаться оружием ,если не заметили то СССР уже нет и законы должны быть новые .А наши законодатели всё велосипед изобретают.Одна коррупция заменила другую .Вы нам обещали нормальный закон об оружии ,а даёте опять Совок.

 • 13.04.2014 18:53
  #
  - 14 +

  Категорично не згоден із забороною на шокери, глушники та дибільні совдеповські обмеження щодо стрільби з рушниць із складеним прикладом!

  Щось занадто багато заборон...

  • 10.07.2014 09:42
   #
   - 1 +

   +100000000 Есть десятки нормальных стран с нормальными законами об оружии! Нет же снова тянет в гребаный совок! Но ситуация не измениться до тех пор , пока так называемая власть не перестанет бояться свой народ больше чем внешних врагов! У НАС ЕЩЕ СОВОК:
   -А ЭТО МОЖНО?
   - НЕТ НЕЛЬЗЯ!
   -А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?
   - НУ ВЫ ПОНИМАЕТЕ,ВОЙДИТЕ В НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
   А ВЫ ЗНАЕТЕ, А ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? И Т.Д......... .

   УЖЕ ТОШНИТ ОТ ЭТИХ НОВЫХ-СТАРЫХ ЗАКОНОВ!
   ПОРА ГРАЖДАНАМ ОПРЕДЕЛЯТЬ,ЧТО МОЖНО В ЭТОЙ СТРАНЕ,А ЧТО НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!1

 • 13.04.2014 22:09
  #
  - 6 +

  Все это замечательно!
  Вопрос :когда это чудо будет зарегистрировано в вр?
  Что будет предпринято Ассоциацией,если не будет законопроект зарегистрирован?(история с предыдущим законопроектом более чем, красноречива,дальше будем упражняться в болтанике?)

  • 13.04.2014 23:24
   #
   - 4 +

   поддерживаю
   когда будет регистрация в вр ?
   когда митинг в поддержку ?
   господин Учайкин ! ждем ответа !

 • Поддерживаю замечание, про определение 1-й категории оружия. В текущей редакции к 1-й категории относятся только 2 типа оружия :"до 4,5мм и до 100 м/с" и "свыше 4,5 мм и свыше 100м/с". Выпали еще два типа "до 4,5мм и свыше 100 м/с" и "свыше 4,5мм и до 100м/с".
  Если при указании калибра и скрости указать "или" - все встает на свои места.

  • 14.04.2014 10:50
   #
   - 0 +

   для чого такі складнощі ? та навіть радянська ІЖ-22, чи ІЖ-38 при 4.5мм мала швидкість більше 100м\с. якщо написати "или" то вийде що всю пневму варто буде рееструвати.
   В Наказі 622 було: до 4.5мм не підлягає реестрації, все що більше 4.5мм - 5.5мм і т.д. рееструється. - просто і зрозуміло.
   Вважаю варто притриматися старого визначення на рахунок реестрації пневми.

  • 14.04.2014 11:14
   #
   - 0 +

   перша категорія хоч і не рееструється дані про зброю і покупця вносяться до единого реестру (текст проекту Закону):"Цивільну зброю першої категорії можуть вільно придбати фізичні особи після досягнення 18-річного віку та юридичні особи. Відомості про особу покупця та придбану зброю вносяться до ЄДРЗУ за місцем продажу зброї."

 • Непонятно зачем выводят из гражданского оборота "глушники"? Неужели после выстрела через глушник невозможно идентифицировать оружие, из которого сделан выстрел? Если опасения по использованию глушников действительно обоснованные (байки про киллеров с официальным оружием во вмнимание не принимаем), то можно ввести норму, например "ношение с установленым глушником запрещено" или "разрешено использование глушителя исключительно в тире".

  • Ограничения по возрасту понятны. Ограничение по состоянию здоровья тоже понятны. Необходимость обучения и сдачи экзамена тоже понятно. А чем обосновывается необходимость подтверждения квалификации по короткостволам через 5 лет? Что в человеке меняется в квалификации с течением времени при владении длинностволом и кроткостволом? Почему квалификация владельца ставится под сомнение в зависимости от длины ствола?
   Господа-лоббисты! Вам мало того, что люди будут ходить к Вам в тир и на стрельбище? Вам надо еще раз в пять лет по 200грн с каждого сдирать?

   • 14.04.2014 08:48
    #
    - 1 +

    Необходимость обучения понятна??? А почему тогда сейчас никто не учится и курсы все проходят заочно, а по сути просто доплачивают чтобы не тратить время? Кому нужны эти курсы если все за них платят и не ходят??? А тут ещё на каждую категорию отдельные...

    • 14.04.2014 10:58
     #
     - 0 +

     так, з курсами непорозуміння. наприклад курси по ТБ в поводженні з нарізною гвинтівкою і курси в поводженні а також навчання самообороні з короткоствольною зброєю суттєво різняться.
     На мою думку додаткові курси дійсно потрібні як уроки самооборони в основному для власників короткостволів, але для власників інших категорів окремі курси поводження зі зброєю на кожну категорію то лишня бюрократична волокіта.

    • Так це дуже засмучує що якщо захочеться взяти короткоствол а в подальшому нарізну мисливську зброю то прийдеться проходити знову.


     Якщо автори проекту читають, може варто зробити ще одні окремі курси які навчають володіти і дають дозвіл одразу на короткоствол, гадкоствольну і нарізну ружницю? Цільки ціну не варто робити за це в 3 рази більшу а максимум на 25%.


     І дозвольте хоча б з короткостволом тренуватись не тільки в тирі а і на природі по за населеними пунктами але щоб власник був впевнений що на траєкторії пулі немає нікого наприклад в кар"єрі, чи встановлення мішені там де позаду стіна чи висока купа піску чи щебню чи просто поле де видно що там ніхто не йде і це унеможливить попаданні у випадкову жертву. Але головне що люди навчаться краще володіти зброєю що піде на користь і їм і оточуючим. бо погодьтесь що якщо ціни в тирі наприклад 100грн в день то більшість населення не зможе часто ходити в нього наприклад при зарплатах 800-3000грн, що веде за собою те що власник не досить гарно буде володіти зброєю.

    • Замечание по "раздельному обучению по категориям" - тут есть агрументы и "за", и "против". Можно еще спорить, но я счтитаю этот вопрос непринципиальным.
     А то, что у нас покупаются, например, решения судов не означает, что суды надо упразднить.
     Сейчас очень много претендентов на владение оружием, которые войну и оружие знают по компьютерным играм. Поэтому, реальные(!) курсы для таких "бойцов" точно не навредят.

    • 17.05.2014 02:17
     #
     - 0 +

     Есть же ответственность за неосторожное обращение. Нарушаешь - платишь. Умеешь, знаешь сам- не платишь. Не умеешь - учишься. Как-то так

    • 22.05.2014 02:22
     #
     - 0 +

     Пропоную навчання поводженню зі зброєю продавцем, із заповненням встановленноі форми.

   • 17.05.2014 02:14
    #
    - -2 +

    Можно проосто ввести налог на оружие (поствольный), и на автоматическое - больше. срытое ношение-больше, или меньше. или одинаково. Главное, чтоб сумма была небольшая (вменяемая)

    • 24.06.2014 12:37
     #
     - 0 +

     в Америке так сделано

 • А вообще, по сравнению с предыдущей редакцией, данный вариант законопроекта более человеческий.
  Хотя чувствуется еще совдеповский запрещающий уклон и коррупционный душок (запрет автоматического оружия, толщина стали сейфа....).
  Кстати по автоматическому оружию:
  Запрет в гражданском обороте автоматического оружия и преамбула Закона "...захист суверенітету і територіальної цілісності держави...." противоречит здравому смыслу.
  Уважаемые законотворцы! Ведь Вы же доверяете людям и рассчитываете, что, например, они будут строго соблюдать запрет на ношение оружие во время массовых мероприятий! А почему вдруг возникает опасение относительно НЕПРАВОМЕРНОГО применения законопослушными гражданами автоматического оружия?
  Ношение автоматического оружия, согласен, опасно. А защитить свой огород на даче или в конце концов территориальную целостность Украины - чем плохо?

  • Тільки не подумайте що я противник зброї, але в забороні на автоматичну зброю є здорове зерно якщо дозволять цю зброю не в автоматичному а в одиночному режимі. Тому що в стресових ситуаціях ненавчена людина наприклад на неї напали може натиснути курок і висадити всю обойму за пару секунд що може понести випадкові жертви. А для захисту думаю і зброє з одиничним режимом підійде. А у випадку війни просто видавати тім в кого є дозвіл автомати з складів.

  • 17.05.2014 02:12
   #
   - 0 +

   Ношение автоматического оружия, согласен, опасно. А защитить свой огород на даче или в конце концов территориальную целостность Украины - чем плохо?= а с одного огорода на другой перевезти - телепортировать?

 • 14.04.2014 03:36
  #
  - 1 +

  Не совсем согласен с 4-й категорией,ну понятно резинострел остается не потому что хочется ,а потому что его официально на руках дофига.А это частная собственность,и при отмене оного люди потеряют много денег(так как государство не будет их выкупать у на селения,а тем более по адекватной цене).
  Не мешало бы всетаки разделить 4 категорию на две ,к примеру
  4.1короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя,
  призначена для стрільби боєприпасами, спорядженими еластичними метальними
  елементами менш смертельної дії та боєприпаси до неї
  4.2 короткоствольна
  нарізна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї
  И надо всетаки немного изменить процедуру регистрации для уже владеющих 4-й категорией (те кто сейчас имеет резинострел) и добавить всетаки и для них при получении разрешение на КНО (пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї.) Всетаки есть разница резинострел или КНО.Но это лично мое мнение.

 • 14.04.2014 11:07
  #
  - 4 +

  Когда будут регистрировать? Г-н Учайкин проинформируйте как ближайшие планы относительно этого закона на ближайшее время и какие маркеры выполнения этого плана можно увидеть для уменьшения потока вопросов по типу "ШО ТАМ?!!!". Заранее благодарен.

 • 14.04.2014 11:10
  #
  - 0 +

  Погоджуюсь з "приложением" і цим текстом:
  -ч. 5 ст. 36 викласти в такій редакції:

  «5. Не тягне за собою кримінальну відповідальність застосування громадянином зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу особи або групи осіб (дві чи більше особи), або для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше володіння особи (включно із транспортним засобом), або інше місце законного тимчасового перебування особи, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.»
  Так як пункт про перевищення меж необхідної оборони суттєво обмежують саму оборону як таку що є необхідною.

 • 14.04.2014 11:32
  #
  - 0 +

  Пункт проекту де слова:
  "Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється."

  На мою думку варто конкретизувати яка іменно зброя, бо на культурно-масових заходах театралізованого відтворення бойових дій використовується штифтована зброя з якої можливі постріли тільки холостими набоями...

  Друге питання - як передбачається носіння чи транспортування зброї на масово-спортивних заходах , а іменно спортивних змаганнях зі стрільби спортсменами чи мисливцями(з гладкоствольної чи нарізної зброї) на стенді чи по мішенях.??
  Ці подробиці теж варто врахувати.
  Дякую.

 • 14.04.2014 12:57
  #
  - 2 +

  Жах. Автоматичну не можна. Військову не можна.

  Це означає, що та Армія швейцарського зразка, про яку ми мріємо - заборонена.

  Відкрите носіння заборонене - чому?

  Штрафи - драконівські.

 • 14.04.2014 15:15
  #
  - 8 +

  ВНИМАНИЕ! Похоже забыли описать ОЧЕНЬ важный момент в законе.

  Я не нашел в законе разрешения на "развлекательную" стрельбу вне тиров и стрельбищ.

  А тиров и стрельбищ НЕТУ!!! И еще очень долго не будет.

  Имеем следующую ситуацию - человек ЛЕГАЛЬНО приобрел оружие но не имеет фактической возможности тренироваться, поскольку ближайший тир находится в областном центре за 150 км.

  Находишься с оружием на расстоянии 200 метров от жилья - браконьер.
  Устроили пострелушки по банкам на природе - браконьер + незаконное применение оружия вне тира/стрельбища.

  А люди БУДУТ стрелять по банкам/бутылкам/мишеням ТАМ где найдут возможность ВНЕ зависимости от того что и кто забыл прописать в законе.

  Поэтому предлагаю добавить в проект закона пункт о разрешении для физ лиц практических занятий стрельбой вне тиров и стрельбищ, не ближе чем 300 метров от любых строений в которых могут находиться люди с соблюдением техники безопасности.
  Запрет на стрельбы в воспроизводственных зонах и зонах покоя охотничьих угодий. Которые должны быть промаркированы.

  И отдельно написать что ношение оружия 4 категории в охотугодьях не является браконьерством.

 • 14.04.2014 15:26
  #
  - 8 +

  Еще одно замечание по проверкам условий хранения - опять на те же грабли наступаем. Непонятно кто, непонятно когда и непонятно на каких основаниях будет ходить колядовать на сейфах со штангенциркулем и весами. Прямое нарушение конституции.

  Проверка условий хранения проводится в фиксированные сроки (месячник проверки) о которых заранее извещаются владельцы.
  Проверяющий предоставляет документ с фото, которым он уполномочен проводить проверку, ЛИБО постановление суда / санкцию прокурора, если проверка проводится вне плановых сроков.

  Требование по весу сейфа и толщине стенок убрать, поскольку для того что бы выявить такое нарушение нужна экспертиза, а не субъективное мнение участкового.

  Единственное требование металлический сейф запирающийся на замок и все.

  ОЧЕНЬ ПРОШУ - внесите коррективы в проект, не плодите новых "кормушек" для участковых.

 • 14.04.2014 20:47
  #
  - 0 +

  Новые удостоверения будут бессрочными, а как быть со старыми? Мне их заменят на новые или снова собирать справки?

  • 14.04.2014 21:06
   #
   - 0 +

   В заключительных положениях указано:
   «Встановити, що раніше видані (до дати набрання чинності цим Законом) дозволи на придбання, на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, термін дії яких на момент набрання цим Законом чинності не закінчився, є чинними до закінчення терміну їх дії та підлягають заміні на дозволи на зброю відповідної категорії за спрощеною процедурою – без проходження медичного огляду, курсів власників зброї, кваліфікаційних курсів.»

   То есть, по упрощенной процедуре (без прохождения медицинского осмотра, курсов владельцев оружия, квалификационных курсов) поменяют на соответствующее разрешение на оружие второй или третьей категории, или на оба сразу. Это зависит от того какие в вас ружья.

   • 14.04.2014 21:20
    #
    - 0 +

    А ножи куда девать если вписаны?

    • 14.04.2014 21:43
     #
     - 0 +

     Я в этом проекте закона упоминания о ножах или холодном оружии вообще не видел. Как-то упустили автора это!!!

    • 17.05.2014 02:08
     #
     - 1 +

     Ножи вообще оставить в покое.

 • Позволю себе высказать вслух еще ону мысль.
  Все согласны, что предлагаемый закон нужный и полезный. В то же время одним из сдерживающих факторов в его принятии есть опасение, что оружием будет свободно владеть различный асоциальный элемент. Из-за этого в текст закона начинают вносить страховочные нормы, типа "автоматическое нельзя", "глушники нельзя", "экзамены раз в 5 лет" и прочуюю ерунду.
  А что, если одним из критериев для оценки претендента будет не возраст (т.к. и в 40 лет можно быть дебилом), а социальная и моральная зрелость претендента. Т.е. если человек имеет семью и воспитывает ребенка возрастом не менее 3-х лет, то такой человек считается таким, что доказал свою социальную и моральную состоятельность и такому человеку можно доверить и автомат с глушником и гранатомет.... И не надо его заставлять сейф покупать - сам купит. И такой человек будет знать цену и своей жизни, и чужой. Такой человек вдят ли от безделья будет покупать себе арсенал в 20 стволов... А холостяки и бездетные - будут считаться ненадеждыми (как сейчас до 18-летние) и могут претендовать максимум на пневматику и помпы. В таком случае значительный % разных гопников отсеется без всяких справок и курсов. Ну медсправки, курсы и законопослушность будут только дополнительно гарантировать надежность претендента.....
  Всё. Можете теперь забросать меня тапками :-)

  • 14.04.2014 22:00
   #
   - 7 +

   Мой тапок :-)
   К вашим словам «... и в 40 лет можно быть дебилом» добавлю, что имея семью и несколько детей можно также «быть дебилом».
   К сожалению, идеального мерила не существует.

   • 14.04.2014 22:12
    #
    - 3 +

    И добавлю тапок следом - никакие запреты не заставят преступника соблюдать законы, а только осложняют жизнь законопослушным гражданам.

  • 15.04.2014 13:16
   #
   - 2 +

   Думаю, малоефективно, але прикольно.
   А ще можна атестат зі школи, дозвіл дружини та тещі на наявність зброї у сім"ї, з періодичним поновленням. :)

  • 17.05.2014 02:06
   #
   - 0 +

   социальная и моральная зрелость претендента. - кто будет оценивать? то-есть, бомжеватый гопник, имеющий 3-х детей, чтоб получить за них пособие, и женатый - чтоб жить было где (в квартире жены) более благонадежен, чем 40 летний одинокий мужчина, имеющий 3-х любовниц и яхту на Средиземном море?

  • 17.05.2014 02:07
   #
   - 0 +

   тапок №2 (от меня) . Так еще и до "налога на бездетность" недалеко

 • 15.04.2014 01:03
  #
  - -1 +

  "1) перша категорія – газова зброя; пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до неї;

  2) друга категорія – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї;"

  Это ох*реть можно.
  Нет слов просто уже. Действительно, комментировать нечего...

  • Та да...
   Чего -то эти определения ну никак нормально прописываться не хотят...(((

   • 15.04.2014 14:19
    #
    - 0 +

    Краще так ніж потім під кожну одиницю новий закон чи поправку.

  • 17.05.2014 02:01
   #
   - 0 +

   пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с; - ИЖ 38, если не ошибаюсь, "воздушка", была куплена мною в детстве (10 лет плюс-минус), в магазине. Без единого вопроса. Начальная скорость 170 м с вроде. И вы ее в один ряд с охотничьим оружием.

  • 17.05.2014 02:03
   #
   - 0 +

   пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/ - а шо, есть воздушки меньше 4,5??? это уже шприц какой то получается. С трудом будет продуваться.

 • Дійсно чому не дозволити населенню носити холодну зброю при собі, чи від того що це х з відразу почнуть вбивати всіх і вся?

 • 16.04.2014 16:56
  #
  - 0 +

  Я так зрозумів, що поки що буде пауза в просуванню закону у ВР?

 • Я поддерживаю идею медицинских справок и курсов владения оружия. Но помимо МВД надо выдавать лицензии и сторонним организациям. Например охранным фирмам или специализированным магазинам. Условие - наличие лицензированного инструктора, оборудованный тир с возможностью свободного доступа к нему, лаборатория, учебный класс и интеграция с базой данных МВД. По примеру того, как гостехосмотр делегировали сертифицированным СТО. Тогда будет стимул и тиры создавать, и конкуренция за прибыль, и качественное обучение, да и коррупция уменьшится.

  Ну и про пневматические винтовки тоже интересно услышать разъяснение. К какой группе они относятся?

  • 17.04.2014 23:25
   #
   - 0 +

   Если частникам разрешить за деньги-то будет просто профанация и раздача справок про курсы налево и направо и всем подряд,а если при МВД -то пох*рят как всегда и ещё хабар потребуют:)Как найти золотую середину при отсутствии присутствия этой самой середины?

   • ну почему-то с ТО нормально всё. просто сделать ответственность за выдачу справки, если например потом владелец ствола оказался психом и это привело к последствиям.
    п.с. типа в МВД за взятки нельзя будет купить разрешение?))

   • а ещё как вариант можно сделать по принципу автошкол. по сути получение прав - очень похожий процесс. там и справка нужна, и курсы надо пройти. но при этом полно частных автошкол.
    пусть тогда курсы будут у частников, а МВД будет только принимать экзамен и давать разрешение.

   • 20.04.2014 14:38
    #
    - 3 +

    Золотую середину найти ОЧЕНЬ просто, для начала нужно сформулировать ответ на вопрос, нафига вообще курсы? Научить чистить оружие и направлять на мишень перед выстрелом? Чему еще там могут научить?

    Я уже предлагал, вместо курсов методичка и экзамен на знание законодательства, техники безопасности и оказания первой помощи. Точно так как сейчас сдают тест на получение удостоверения охотника.
    Таким образом отсекаются "кормушки" мвд, и ГЛАВНОЕ обеспечивается обучение и получение разрешений.
    А то сейчас 10 тиров на всю Украину, обяжут проводить курсы только в тирах и можно ставить крест на законе.
    тиров нету - значит курсов нету, курсов нету значит оружия у людей нету, оружия нету - нафиг тогда новые тиры. Получаем замкнутый круг без надежды на выход из него, и ради чего спрашивается? Чему такому военному меня может научить инструктор, чего нельзя описать в методичке для самообучения?

   • 17.05.2014 01:59
    #
    - 0 +

    Очень просто - люди должны отвечать за свои ДЕЙСТВИЯ. Доктор дал справку психу - катувать доктора.

 • 22.04.2014 13:28
  #
  - 3 +

  В статье 17 (Умови отримання громадянами дозволу на зброю)

  Следует исключить необходимость подачи следующих документов:
  "------
  - довідку про проходження курсів власників зброї;
  - договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї;
  -----"

  Следует исключить следующие условия получения разрешения на владение оружием:
  "-----
  Громадяни, які мають намір придбати зброю вперше, повинні пройти курси з підготовки власників зброї, та по їх закінченні надати відповідну довідку до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Порядок організації курсів власників зброї затверджує Кабінет Міністрів України.

  Особа, яка має дозвіл на зброю певної категорії і бажає отримати право на зброю іншої категорії, повинна пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї. Кваліфікаційні курси проводяться на базі курсів власників зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії. Порядок проведення та проходження кваліфікаційного курсу встановлює Кабінет Міністрів України.
  -----"

  По моему мнению, от кандидата на получение разрешения на владение оружием (как собственно, и на получение водительского удостоверения и других типов лицензий) следует требовать НЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ, А СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ (теоретических и практических).

  Основанием для такого подхода является возможность получения кандидатом знаний и навыков владения оружием вне соответствующих курсов. Например, кандидат может получить такие знания и навыки находясь на службе в армии, проживая в другой стране, занимаясь самообразованием или с лицом имеющим соответствующий опыт.

  Именно такая практика используется в США.

  В отношении требования заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца огнестрельного оружия еще ДО ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ на владение этим оружием - это вообще нонсенс.
  Такой договор может быть заключен только с лицом уже фактически владеющим оружием. Это следует из самого названия договора страхования.
  Дело в том, что лицо имеющее разрешение на владение оружием НЕ обязательно владеет им. Например, возможна ситуация, когда человек еще не решил какое именно оружие он хочет приобрести (и это продолжается годами).
  Для получения водительских прав договор ОСАГО не требуется. Более того, в случае с автомобилем, договор страхования гражданско-правовой ответственности требуется только в том случае, если автомобиль ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ. Если же он просто хранится в гараже или находится на ремонте, то смысл наличия такого договора абсолютно не понятен.

 • 22.04.2014 16:05
  #
  - 3 +

  Авторам стоит внимательно смоделировать максимум ситуаций, в ходе которых могут проявиться коррупционные действия со стороны правоохранительных органов, медиков, экспертов. Иначе, коту под хвост. Выше было несколько ярких комментариев по этому поводу (несколько моделей).

 • 23.04.2014 19:00
  #
  - 6 +

  Маю визнати що цей проект дещо кращий за попередній. Але не на багато.

  Вельмишановні панове Автори! Зрозумійте! Існують базові права - Права Людини і Громадянина, що прописані у відповідній Декларації ООН. І Закони мають допомагати у реалізації цих прав, а не обмежувати й утискати їх. Це Громадяни створюють Державу і вона існує для Громадян, а не навпаки. Тому чесні Громадяни і платники податків нічого Державі не винні, навпаки.

  Тому Громадянин має лише заявити про своє бажання реалізувати право на зброю (як засіб самозахисту), а Держава, його коштом - податками, має надати йому усі необхідні дозволи і провести усі необхідні перевірки. Сама. Для того вона і існує.

  Тож набуття права на зброю має бути таким, як і на автомобіль, тільки ще простіше. Карточка "Права" і карточки "Власність". Тобто: прийшов у магазин, показав на бажану зброю, оплатив і отримав її і усі документи якнайшвидше. Усе інше не має обходити Громадянина.

  Запитайте у психіатра, він скаже що не можливо визначити психічний стан поверхневим оглядом, як це зробив психіатр у платній клініці, де я отримав довідку для дозволу на зброю. Як можна визнати когось психом, якщо він заплатив? Та й сам по собі психічний стан є доволі відносним. Людина може бути абсолютно адекватною зараз і стати божевільною за мить, чи за день, чи за місяць. Тому можна лише перевірити чи перебуває людина на обліку в відповідних лікувально-профілактичних закладах. Але найголовніше питання: чому кожного, хто хоче отримати зброю треба підозрювати у психічній хворобі? Чому я повинен доводити що я не псих? Це принизливо. Існує таке поняття "Презумпція невинності". Думаю, подібне поняття має стосуватися і психічного здоров'я. Крім того, людині, яка в усіх, хто її оточує, вбачає психів, самій слід відвідати лікаря.

  Стосовно різноманітних повторних перевірок і переатестацій - то знову-ж таки приниження і шлях до корупції. Якщо людина, яка має зброю, раптом стала психом, алкоголіком, наркоманом, злочинцем, тощо, це має бути одразу повідомлено відповідними установами до структури МВС і така людина має бути позбавлена права на зброю. А перевірки - безглуздя.

  Те саме стосується курсів з підготовки власників зброї. Я розумію бажання деяких комерційних структур заробити. Але не таким чином це робиться. Це і є корупція. Причому цинічна. Правила поводження зі зброєю та відповідальність за їх порушення мають бути загальнодоступними. Знаєш, не знаєш - твоя особиста проблема. Порушив - відповідай. І якщо хоче людина стати стрілком-спеціалістом чи професіоналам - будь-ласка. А якщо ні - тримай собі свій пістолет чи карабін вдома, кохай, пестуй і цілуй у вікно екстрактора. Це не є злочин. А курси - порушення права на самовизначення з тої самої Загальної Декларації.

  І ще питання: чому, згідно цього Закону, власники пістолетів мають ставати стрілками-професіоналами, проходячи курси регулярно, а власники снайперських чи інших гвинтівок й карабінів - лише раз?

  • 17.05.2014 01:53
   #
   - 0 +

   www.strilets.org
   вариант от конкурентов.

   • 23.05.2014 08:12
    #
    - 0 +

    Закони не потребують розлогого пояснення. Їх значимість повинна бути незворотна і елементарна. - Девід Лейн

  • 23.05.2014 01:25
   #
   - 2 +

   Підтримую на 100%. І головне не дозвіл на зброю, а ПРАВА.

   • 23.05.2014 08:13
    #
    - 1 +

    В законах Природи нема місця «правам» та «привілеям». Олень, впійманий левом, не має права на життя. Але він може вибороти це право в бою. Так само людина не має права на життя, свободу, щастя. Все це повинно бути ним заслужене, виборене. Ним, його сім’єю, його плем’ям. Тільки тоді може бути повністю усвідомлена справжня цінність життя, свободи, щастя. - Девід Лейн

 • 23.04.2014 19:00
  #
  - 6 +

  І чому ми повинні час від часу підтверджувати своє право на зброю? (ст.19) Хіба людина не набуває своїх прав від народження і не користується ними до смерті? Автори, ви Загальну Декларацію Прав читали взагалі?

  Чому громадянин США може прийти на передвиборчий мітинг кандидата у Президенти США з пістолетом у відкритій кобурі й плакатом з текстом: "Час полити дерево Свободи", а ми - ні. Згідно останнього абзацу ст.30. Автори, ви вважаєте українців людьми іншого, аніж американці сорту?

  І взагалі, чому можна носити зброю лише приховано?

  Тепер про Єдиний Реєстр. Навіщо винаходити велосипед? Навіщо ці складнощі - картотека, куле-гільзотека, цілий бюрократичний орган і т.п. У вік цифрових технологій це вирішується декількома комп'ютерами, які обслуговують декілька осіб. Чи ми хочемо створити ще одне корито для чинуш? Крім того питання: навіщо ви в цьому Законі розписуєте як саме має працювати цей підрозділ? Чому це не може вирішити КМУ, як інші речі, зазначені в цьому законопроекті?

  Стосовно нагородної зброї. Чому людина, яка заслужила щоб Держава нагородила її зброєю має проходити через зазначену тут бюрократичну процедуру і отримувати від тієї-ж Держави дозвіл? І чому власник нагородної зброї після цього має право лише на її зберігання? Абсурд!

  Чому обмеження права на зброю (ст.25) накладається якимось незрозуміло-розпливчастим "Уповноваженим органом (особою)"? Хіба обмеження прав Громадян не є виключно прерогативою Суду?

  Порадував п'ятий абзац статті 36. Це - невмирущій анекдот: юрба вагітних жінок-інвалідів вчиняє збройний напад. Ви-б впорядкували цей момент, реально смішно.

  І поясніть мені, бо я не розумію, в чому різниця між відчуженням і обдаруванням?

  Далі. Шляхи для створення корупційних схем, закладені в даному законопроекті:
  1. Адміністратор ЄДРЗУ - підприємство.
  2. Страхування власників зброї є корупційною схемою і зараз.
  3. Перевірки зберігання зброї.
  4. Про курси я вже казав.
  5. Підтвердження права на зброю.
  6. Обмеження права на зброю.
  І це тільки те, що помітив я. Я читав швидко.

  Тепер конкретні технічні вади.
  1. Повторення визначення комбінованої зброї (ст.3 та "поняття")
  2. Скрізь у тексті, де згадується кал. до 4,5 мм треба зазначити "Включно"
  3. Якщо йде посилання на Закон, то треба вказувати на який конкретно.
  4. Ст.29, абз.6 хотілося-б доповнити словом "Приміщення".
  5. п.3.2. Прикінцевих положень. Навіщо передавати Кабімну те, що вже визначено цим законом. Або, або.
  6. Через обдарування набувається право на зберігання зброї без будь-яких дозволів.
  7. Стаття 57 дублює текст статті 20. Можна їх об'єднати.
  8. Прикінцеві положення п.2. йдеться про "Метальні снаряди НЕ СМЕРТЕЛЬНОЇ дії", а на початку і по тексту - "МЕНШ смертельної"

 • 24.04.2014 14:26
  #
  - 2 +


  Закон написан людьми которые во многих вопросах просто не разбираються, в часности в пневматике. Не смотря на обилие юристов много правовых ляпов. Не сомневаюсь что могие поступавшие предложения даже не читались. Авторский коллектив из чиновников-руководителей-бизнесменов написал закон под свои интересы.
  Небыло закона но и это не закон.

 • 28.04.2014 16:36
  #
  - 1 +

  Похоже это все пустая затея, "организаторы" даже не появляются тут, никаких планов не анонсируют и комментарии игнорируют. Видимо сдулись...

 • 09.05.2014 04:26
  #
  - 2 +

  Что я могу сделать для принятия закона?

  • 30.05.2014 02:56
   #
   - 0 +

   Нужно самоорганизовываться, и проводить митинги на майдане и возле ВР. Без давления они даже регистрировать проэкт не хотят, и не собираются. Хотя мне больше нравится проэкт Української стрілецької ассоціаціі, як більш демократичний. www.strilets.org

 • 17.05.2014 01:49
  #
  - 0 +
  • 17.05.2014 22:46
   #
   - 0 +

   Так, а що це ще один закон готують?

   • 18.05.2014 18:46
    #
    - 0 +

    Не знаю. Возможно. Паралельно, другие люди готовят.

 • 27.05.2014 19:21
  #
  - 0 +

  Я сам не мисливець але бачив відкриття полювання. На рибалку в цей день не їду. Згідно цого закону можу і мисливських колах буде лад.

 • 27.05.2014 23:29
  #
  - 0 +

  Чи є якісь позитивні зрушення на шляху прийняття хоча б цього закону?
  Чи вибори закінчились і передвиборча агітація теж? Незабуваєм ще про вибори до ВР. :)

  • 29.05.2014 00:38
   #
   - 2 +

   Георгій Учайкін написав, що у ВР не реєструють законопроект, а це перший крок який необхідно зробити. zbroya.info два останніх абзаци.

   • 29.05.2014 11:12
    #
    - 1 +

    Дякую.Можливо щось і після виборів зміниться.

    • 30.05.2014 02:44
     #
     - 1 +

     Ви читали альтернативний проект закону про зброю? www.strilets.org

     • 30.05.2014 09:30
      #
      - 0 +

      Ні ще не читав. Обов'язково прочитаю. А що є надія на цей?

      • 30.05.2014 18:57
       #
       - 0 +

       Більш демократичний закон, краще б його прийняти. Але без тиску народу, наврядчи у ВР хоч щось приймуть, що збільшить захищенність народа від злочинців, в тому числі тих що сидять у високих кабінетах.

       • 30.05.2014 21:12
        #
        - 1 +

        Знаєте, я все більше переконуюсь, що закон про зброю для самозахисту показує на скільки та чи інша країна демократинча. Наскільки права різних людей є однакові.
        Нажаль я не можу сказати це про Україну.
        Так треба боротись за "Право вільної людини", але коли це ст анеться? Через рік чи 10 або 20 не відомо...

        • 31.05.2014 01:06
         #
         - 1 +

         Усі строки залежать тільки від нас, я вважаю. Як що ми зберемось, і організуємо акціі за прийняття закону - буде нам щастя. Як що ні, ніхто нам з верху нічого не подарує.
         УСВЗ чого чекаемо? Ви збираєтесь організовувати тиск на ВР, чи ні?

 • 02.06.2014 00:03
  #
  - 1 +

  Дуже цікаво чому в цьому законі гладкоствольна короткоствольна зброя обмежена 10mm? Форт випускає вже декілька років травмати калібру .45 (11.43mm). Що їх власникам накажете робити?
  І чому цей закон не розглядає право людини на придбання нарізної короткоствольної зброї? Цей закон дуже схожий на той радянський який зараз діє на Україні. Таке враження, що закон писали люди які за будь-яку ціну хочуть продовжити обмежувати громадян України мати зброю самозахисту.

  • 02.06.2014 13:09
   #
   - 0 +

   1. Для калібру ".45 Rubber" выкористовується ствол внутріннього діаметру (калібру) меньше ніж 10 мм.
   На приклад у випадку з Форт-12РМ .45 Rubber діаметр становить 7,52 мм (спробуйте поміряти свій за допомогою штангенциркуля).
   Джерело: www.travmatik.com

   2. Ви точно уважно читали текст?
   "4) четверта категорія – ... короткоствольна нарізна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї."

 • 13.06.2014 16:41
  #
  - 1 +

  Это не тот закон, который я ожидал увиеть. Куча непонятных ограничений, бешенные штрафы и т. д. Наилучшим вариантом является вот этот: www.strilets.org

  • 10.07.2014 12:47
   #
   - 1 +

   "Зброя – пристрій або предмет, спеціально сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об'єкти та цілі."

   Под это определение подходят также молоток, лом, кирка, перфоратор, отбойный молоток, техника для сноса зданий и т.д. и т.п. Так и задумано?

   • 10.07.2014 13:24
    #
    - 1 +

    Вышеперечисленные инструменты "специально сконструированны" для других целей. А факт того что они так же могут служить в виде оружия в этом абзаце не упоминаеться.

    • 10.07.2014 13:47
     #
     - 2 +

     Как раз нет. Позвольте описать, что такое отбойный молоток - это УСТРОЙСТВО специально предназначенное для нанесения разрушительного воздействия иного рода объектам (т.е., например, дорожному покрытию, бетонным стенам, брусчатке)

     Таким образом полностью попадает под предложенную классификацию оружия. Надо убрать "чи iншого". Оставить только про живые. А то, что пуля может и асфальт повредить оставить за кадром.

 • З короткостволом в лісах і полях які підпадають під мисливські угіддя можна буде ходити навіть в сезон чи скажуть бракон"єрство? Мельком не не знайшов відповіді в законі

 • 13.09.2014 18:35
  #
  - 1 +

  Шановні автори законопроекту(якщо тут вони є)! В мене до вас питання: перечитуючи цей законопроект я правильно зрозумів, що під час введення надзвичайного або воєнного стану у країні чи окремих регіонах, примусового тимчасового вилучення зброї у населення не буде?

 • 15.09.2014 14:51
  #
  - 2 +

  Я за вільне володіння зброєю!

 • 23.09.2014 21:55
  #
  - 2 +

  Я також приєднуюся до думки, що сам термін "дозвіл" є суперечливим з огляду на те, що ми тут збираємося відстоювати саме "право". Право на зброю, непорушне та беззаперечне (звісно, за умов відповідності претендента до законних вимог). Сам термін "дозвіл" за собою тягне тоталітарне верховенство контролюючо-дозвільної системи, яка насправді повинна просто задовольняти права на володіння зброєю людей, які хочуть скористатися цим правом. Ключеве - ПРАВО на зброю.

 • 30.09.2014 12:17
  #
  - 2 +

  Почну з кінця. П.53 зводить усе нанівець бо передає всі повноваження Кабміну, а там вже як схочуть так і зроблять. Схочуть - зроблять зброю доступною, а схочуть - введуть ТАКІ бюрократичні процедури, що нелегальна зброя буде більш привабливою.

  По суті тексту:

  1. Корито у вигляді перереєстрації лишили. Це корупційна схема, не більше.
  2. Я не розумію, чому власник пістолета має здавати і перездавати курси, а власник карабіну - ні. Це - дискримінація, порушення прав людини, рівно, як і курсу взагалі. Власники тирів і організатори курсів мають цивілізовано заохочувати людей витрачати кошти.
  3. А якщо боєць-доброволець АТО, якого нагородили пістолетом за героїзм, не зареєструє свою нагороду, то що? Відберуть і посадять?
  4. Звісно, адже релоадінг і зберігання зброї ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ.
  5. Ну і знову з'явилася банда неповнолітніх вагітних інвалідів. Ги-ги.

 • 30.09.2014 13:08
  #
  - 3 +

  п. 11 ст. 18, 20. Отказ на основании отсутствия постоянного места жительства...В миграционном зак-ве используются понятия места фактического проживания и места регистрации. ТО есть государством нам дана свобода передвижения, а вот для приобретения оружия - это право ограничивает всех граждан Украины в праве на защиту своей жизни и своего здоровья. Каким образом будет определяться постоянное место жительства? У меня есть паспотр гражданина Украины. И всей информаци, которая в него внесена должно быть достаточно для получения разрешения на владение оружием. Плюс будет вестись реестр оружия (желательно чтобы электронныйи единый для МВД и МИНЮста). Не важно где в Украине я буду жить. Важно, что я знаю как обращаться с оружием (тренинг, сертификат), важно что мое состояние здоровья позволяет мне владеть оружием и все...Все остальные нормы - это органиечение прав. Система котроля, учета и предотвращения нелегального использования оружия - это задача МВД, котокрую необходимо решать не за счет органичения прав граждан, а за счет модернизации методов управления рисками.

 • 11.10.2014 13:03
  #
  - 1 +

  Закон слабый. И не соответствует чаянием и достоинству Украинского Гражданина!
  Пока на законодательном уровне в плане оружия мы будем иметь меньше прав чем гражданин США Израиля или Швейцарии мы не станем свободными людьми!
  Я желаю и имею природное право ВЛАДЕТЬ ЛЮБЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ КОТОРОЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В МИРЕ ЭТО СВЯЩЕННОЕ ПРАВО ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА!

  Если правительство которое по не понятной мне причине оставляет за собою право владеть автоматическим стрелковым оружием будет незаконно воевать против меня у меня должен быть шанс дать достойной сдачи! Такого не должно быть что у правительства есть любое оружие а у гражданина только хреновое - отстреливающее по одному патрону!

  • 12.10.2014 11:54
   #
   - 0 +

   Ваше желание "ВЛАДЕТЬ ЛЮБЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ КОТОРОЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В МИРЕ" у меня лично вызывает только смех. Потому как пулемёт доже попадает под эту категорию. Впрочем, права владения таким оружием Вас никто не лишит. А вот с разрешением могут возникнуть проблемы :). Не витайте в облаках, спуститесь на землю. Ваша программа - максимум на данный момент - это любые виды пистолетов ( Но не автоматические, которые стреляют очередями), Нарезное оружие с магазином хотя бы на 20 патронов. У меня дома М-16 с 30-патронным стандартным магазином, которая не страляет очередями, потому как это запрещено. Мой магазин тоже запрещён после ограбления банка в Лос-Анджелесе в 1994 году. 20 патронов - максимум в Аризоне. 10-патронов - в Калифорнии.
   Так что не кидайтесь из крайности в крайность. То ничего не разрешено. То танк в огороде запаркован.

 • 11.10.2014 13:05
  #
  - 3 +

  Кто небудь может себе представить что до революции 1917 года кто-то на территории Украины мог кому-то запретить оружие!

  Кто-то из вас законодавцев может представить что у ЗАПОРОЖСКОГО КАЗАКА ПОСЛЕ ВОЙНЫ ЗАБИРАЛИ ЕГО САБЛЮ И МУШКЕТ??????

 • 12.10.2014 11:44
  #
  - 0 +

  коментар прибрано

  • 12.10.2014 12:54
   #
   - 0 +

   Содержание Вашего комментария передано лично Г. Н. Учайкину.

 • 13.10.2014 11:54
  #
  - 2 +

  снайперка значит-пожалуйста)))) А автоматическое оружие почему не пробиваете законность? Почему не учитываются сотрудники предприятий , занимающиеся частным сыском, охраной объектов, перевозкой ценных грузов? Или монополия на оружие опять останется только в ГСО?

 • 13.10.2014 20:33
  #
  - 1 +

  Это "Заряджена зброя – зброя з боєприпасом в патроннику, в барабані, в невідокремлюваному магазині, або в приєднаному до зброї відокремлюваному магазині." Не соотвесвует определению данному ГОСТ.
  Этот пункт нужно убрать? он просто не имеет смысла "медичну довідку (висновок) закладу охорони здоров’я про те, що за фізичним та психологічним станом здоров'я особа може володіти зброєю;" У нас сегодян куча пиплов с травматиком иногда стреляют по безоружным, а медстправка у них есть. Кроме того все понимают что это формальность. Нужно просто прописать чтобы сама дозвильна при необходимости уточняла наличие ограничений в указанных органах так же как это делается и со справкой об отсутсвии судимости.

 • 14.10.2014 14:53
  #
  - 1 +

  Є декілька зауважень:
  "
  4) неможливості протягом двох років перевірити місце зберігання зброї та боєприпасів через відсутність власника за місцем постійного проживання;
  5) виявлення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів, визначених цим Законом. "

  Ці пункти дуже сумнівні, тому що можуть відізвати дозвіл в любий момент по надуманому проводу. Наприклад, прописка у людини у Львові, а живе працює і знімає квартиру в Києві. Місце прописки - це нонсенс в наш час.
  По друге, це дає співробітникам МВС право заходити до людей в квартири і щось там перевіряти. Якби всі співробітники МВС були честні - без проблем, але це ж не в нашій країні. Да і право приватної власності потрібно зберігати.

  Тепер давайте пофантазуємо: людина захотіла скористатися своєю зброєю в неправомірних цілях. Так, як зброя відстріляна, то це важко зробити. Але, можназавчасно "втратити" зброю (після напису заяви про втрату зі зброї можна стріляти скільки завгодно в неправомірних цілях).

 • 06.11.2014 20:50
  #
  - 2 +

  Почему автоматическое оружие запрещено? Бред полнейший

  • 11.11.2014 11:51
   #
   - 0 +

   Олексій, воно навіть у США заборонено, у лояльних збройових штатах. А ви хочете, щоб Україна відразу переплюнула американців по збройових законах? :)
   Оптиміст! Та хай хоч короткоствол дозволять із прихованим носінням, це вже буде гігантський крок вперед!

   • 11.11.2014 16:24
    #
    - 1 +

    В штатах автоматическое оружие было в свободной продаже до 1986 года (соответственно, разрешается владеть и перепродавать частным образом автоматическое оружие, приобретенное до 1986 года). Я уверен что при нынешней власти не будет ни какого закона об оружии! Его проще и быстрее будет достать с рук в связи с войной! Все упирается во власть, которой по сути у нас не было и нету!! С.ув

 • 01.12.2014 17:36
  #
  - 0 +

  Каплін подал законопроет w1.c1.rada.gov.ua
  но по посиланню його ще там нема.

  • 01.12.2014 17:39
   #
   - 0 +

   Вы о чём? Можно подробнее?

 • 01.12.2014 19:19
  #
  - 0 +

  в ВР внесено Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення текст за посиланням вище.

 • 03.12.2014 11:35
  #
  - 1 +

  Думаю как минимум отправят на доработку.
  Есть несколько мелких недочетов, но самая главная проблема, что фактически закон дает право на выдачу Свидетельства владельца оружия продавцу такого оружия. ИМХО не дадут пройти такой формулировке.

 • 03.12.2014 14:39
  #
  - 0 +

  1.12.2014
  Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення

  Номер, дата реєстрації:
  1135 від 01.12.2014
  Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
  Народний депутат України
  Ініціатор(и) законопроекту:
  Каплін С.М. VIII скликання

  "
  Авторський колектив:

  1) Каплін Сергій Миколайович – народний депутат України;
  2) Тарасенко Леонід Леонідович, адвокат, кандидат юридичних наук, викладач юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
  3) Кобрин Володимир Степанович, адвокат, викладач юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
  4) Скочипець Андрій Богданович, адвокат, керуючий партнер адвокатської компанії "Юридичний Холдинг"
  5) Помазанов Віталій Віталійович, голова Правління громадської організації "Українська стрілецька асоціація"
  6) Хаверчук Андрій Володимирович, виконавчий директор громадської організаціїї "Українська стрілецька асоціація", правозахисник  Народний депутат України С.М. Каплін
  "

 • 03.12.2014 16:18
  #
  - 0 +

  могут и приняти))500*17 грн с кожного власника-ласий шматок))

 • 03.12.2014 22:31
  #
  - 0 +

  Новый законопроект, что направлен в Раду, прилично недоработан. По нему, например, без введения специальных ограничительных мер, которые допускаются введением реестра, разрешены даже автоматы. Это навскидку.

 • 07.12.2014 00:24
  #
  - 0 +

  Допоки ви тут балакали і обговорювали з громадою усі ньюанси, у ВР вже зареєстрували "Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення"... тупезний притупезний... і сирий як чортяка...але вже зареєстрували... ))

 • 07.12.2014 00:24
  #
  - 0 +

  Допоки ви тут балакали і обговорювали з громадою усі ньюанси, у ВР вже зареєстрували "Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення"... тупезний притупезний... і сирий як чортяка...але вже зареєстрували... ))

 • 07.12.2014 00:24
  #
  - 0 +

  Допоки ви тут балакали і обговорювали з громадою усі ньюанси, у ВР вже зареєстрували "Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення"... тупезний притупезний... і сирий як чортяка...але вже зареєстрували... ))

 • 07.12.2014 00:26
  #
  - 0 +

  Там є такі перли і юридичні опуси, що я просто ржав вголос... а авторський колектив хтось жирно підставив. Юристи мабуть навіть і не знають під чим свій підпис поставили.

 • 08.12.2014 22:20
  #
  - 0 +

  Стартові будуть відноситися до вогнепальної брої.Як змагання провидити?

 • 11.12.2014 13:42
  #
  - 0 +

  Абсолютно мусорський закон. На 100%.

 • 11.12.2014 13:46
  #
  - 1 +

  Це не закон для громадян, знову дозвіл, знову система, обшуки, штрафи, корупційні лазєйки - в дупу такий закон.

 • 17.12.2014 21:43
  #
  - 0 +

  Очередной холивар! Во первых, у разрешителя как всегда "не будет бланков" Во вторых, цена пистолета будет такая, что его просто не смогут купить простые смертные. В третьих могут для повышения кучности в лучших традициях, уродовать оружие всякими насечками, пропилами, ослаблениями и т. д. В четвертых, носить пистолет можно будет только разряженным и что бы патроны были не ближе 10-ти метров от пистолета Ну и все в таком духе. А вообще то у нас кризис. Какие пистолеты, какие автоматы.... P.S. тот же глок может стоить на данный момент 40000 грн. И типа покупайте и ни в чем себе не отказывайте

 • 08.01.2015 01:15
  #
  - 0 +

  Носить револьвер с разряженным барабаном? Очень поможет для самозащиты.

 • 20.02.2015 14:23
  #
  - 0 +

  На мій погляд дуже громіздкий закон і концептуально не вірний підхід - все розписати і зарегламентувати.
  Чого не взяти принцип закону про зброю по аналогу й прототипу у якоїсь з розвинутих країн з успішним досвідом - ті ж США чи Швейцарія.
  На мій погляд в Законі про зброю мають бути головні акценти на відповідальності за наслідки не правомірного використання зброї, а не регламентація процедури придбання, реєстрації та володіння зброєю.
  Процедура володіння зброєю за цим законом занадто переускладнена і стимулюватиме більше до незаконного володіння зброєю, що менш менінгітно і обтяжливо.
  Я так вважаю.

 • 31.07.2015 12:51
  #
  - 0 +

  Тяжело читается, тяжело анализировать. НО все-таки:
  1. Подход получения разрешения, как по мне, неверный. Максимально сбором всей необходимой информации должно заниматься то ведомство, которое выдает разрешение. Например, получать информацию о судимостях/временных запрещениях и тп. Оно же может получить сведения и о состоянии здоровья. Конечно для этого нужно иметь реестр и медицинский, чтобы убрать возможность купли медицинской справки. (Вариант в армию откосить потому что псих, а на оружие можно, утрирую). Так же не мешает прописать СРОК за который осуществляется эта проверка, и обязательное обоснование отказа. В идеале человек должен прийти, подтвердить свою личность, заплатить деньги за оформление, а через 1-2 недели прийти и получить свое разрешение.
  2. Внесение данных в реестр оружия, обучение, обеспечение тренировок - должен заниматься ПРОДАВЕЦ оружия. Иными словами - продавец должен позаботится не только о товаре, но и о стрельбище, и о инструкторах. Это, конечно, наверняка приведет к увеличению цены на оружие (все-таки дополнительные расходы). Вариант с привлечением производителя оружия (нашим не так сложно, а заграничные, если хотят продвигать свой товар - пускай тоже озаботятся)
  3. Безопасное хранение (сейфы) - очень правильно. Конечно стреляет не оружие , а человек, но сделать доступ к имеющемуся дома оружию ограниченным - нормально. Для тех кто против привожу ситуацию - у вас есть оружие - у вас есть знакомый,вхожий к вам в дом - у него есть криминальная идея - он тихонько крадет у вас из стола/антресолей ваш ствол - вуа-ля вы имеете проблемы. Вариант открытия скрепкой - это проблема производителя сейфов/шкафов и пригодности их продукции к назначению.
  4. Автоматическое оружие - это армейские образцы, поэтому к гражданскому не должны иметь никакого отношения. Мы не Израиль и не Швейцария, и наличие тех же "калашей" дома - идея плохая.
  5. Вариант ответственности за применение. Написано красиво - а как решить вопрос такой: Вы снимаете квартиру - к вам залезли воры - вы их пристрелили. Собственность то не ваша...
  6. Сразу же вопрос и по привязке к "месту постоянного проживания" - никак не отучимся от советского крепостного права? Это однозначно нужно дорабатывать.

 • 18.03.2017 15:10
  #
  - 0 +

  1. Навіщо в законі залишили вимоги до зберігання в приватних володіннях? сейфи, сигналізація і тд. Мені здається це вже справа власника, як саме зберігати зброю у своєму помешканні.
  Якщо прибрати цю вимогу, одночасно відпадуть візити перевіряльників, ганебна привязка до місця проживання, вимоги попереджувати про переїзди та тривалі відрядження. А це 10-15% цього закону.

  2. Також здається неадекватною статя про "повторну втрату" і передбачене покарання за це. Особливо "пожеттєва заборона"! Особливо дивує таке жорстоке покарання на фоні 6міс-3роки обмеження за необгрунтованну демонстрацію зброї.

  3. Немає дефініції "алкогольного спьяніння". Таке ж як і для водіїв? Чи відрізняється? Знову ж таки покарання неадекватне! Навіщо вилучати ВСЮ зброю і ДОВІЧНО позбавляти права?

  4. Чому заборонена електрошокова зброя?

  5. Чому заборонено носіння зброї у місцях публічних масових заходів?

  6. Чому іноземці позбавленні права на 4-ту категорію зброї? Чи це буде регулюватись міжнародними договорами?

  • 18.03.2017 17:45
   #
   - 0 +

   На додаток до вище перерахованого:

   7. Вимоги до отримання ПРАВА на зброю майже злизанні з того що маємо зараз:
   7.1 Чому людина має доводити свій стан здоров"я? Хай "орган" відправляє запит, чи не є людина на обліку психів чи наркоманів.
   7.2 Що за така вимога "проходження курсів"? Має бути тільки вимога здачі єкзамену!
   7.3 Єкзамен повинен мати мету перевірки знань закону та відповідальності за незаконні дії. Єкзамен не повинен перевіряти навички володіння. Таким чином буде тільки один єкзамен на всі категорії зброї. Ніякої переатестації раз на 5 років не потрібно.
   7.4 Страховка не повина бути умовою отримання ПРАВА. Як можна страхуватись від того, чого в тебе ще нема?

 • 11.01.2020 01:11
  #
  - 0 +

  Що розуміється під поняттям: "Публічний масовий захід"?


Будь ласка, залогіньтесь щоб мати можливість коментувати